böngész¹ ige 5b3böngészik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben), bengész (rég v. nyj)

1. ts (tárgy n. is) (átv is) ’〈aratás, ill. szüret után (gabona)földön, ill. gyümölcsfán v. szőlőtőkén hagyott v. maradt termést〉 keresgélve összeszed’ ❖ bengéz [=] böngéz, a’ meg-szedés, szret után keresgél (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 10) | a városra száll Kétségb’esés és szörnyü éhhalál, Böngészni azt, mit a kard meghagyott (1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Moore C2938, 84) | Aratás után a tarlón szedeget, ősszel a krumpli-, tengeri-, és répaföldeken böngészik (1940 Veres Péter 9771008, 42) | A jövevény a szegények közé tartozott: aratás és szüret után szedegethetett kalászt és böngészhetett gyümölcsöt (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1a. (tárgy n. is) ’〈vadon termett gyümölcsöt, növényt〉 keresgélve szed, gyűjt’ ❖ Étkeit a’ hegynek fáin böngészte bajossan (1823 Edvi Illés Pál C2044, 262) | Ha azt akarja, hogy meleg legyen benne: Fát böngész egész nap csikorgó hidegbe (1880 e. Csepreghy Ferenc 8087001, 119) | [a leánykát] elküldték földi szedret böngészni (1964 Népszabadság jan. 9. C1501, 6).

2. tn ’válogatva keresgél vhol’ ❖ türelmesen böngészve cigarroi közt (1846 Kazinczy Gábor C0571, 263) | képei között böngészve (1925 Lengyel Géza CD10) | [Hadrovics László] a kollégium könyvtárának szerény szlavisztikai gyűjteményében böngészve talált egy kis németül írt horvát nyelvkönyvet (1999 Kiss Lajos² CD30).

2a. ts ’(hosszas fáradozással) vizsgál, tanulmányoz vmit’ ❖ ha majd a káptalan levéltárát jól kibúvároltam: eljárok a Batthyányi-intézet kézirattárába, hogy ott is egyet-mást böngészszek (1870 Pesty Frigyes CD57) | [a szőnyegek rajongói] aprólékos figyelemmel böngészik a viharvert öreg holmikat (1914 Bálint Aladár CD10) | a cipődoboz tartalmát böngészte (1978 Lengyel Péter 9397003, 335).

3. tn ’〈írott szövegben〉 vmit keresve v. vmik között válogatva olvasgat(, kutat)’ ❖ böngészni lehet a már elolvasott könyvben (1893 PallasLex. CD02) | [A tanár] böngészett a névsorban és aztán halkan ezt mondta: – Nemecsek (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 159) | az Interneten böngésző kiskorúak (1998 Magyar Hírlap CD09).

3a. ts ’〈írott szöveget〉 figyelmesen, elmerülve olvas, tanulmányoz’ ❖ böngésztem mind a kül, mind a belföldi journalistikát (1850 Magyar Emléklapok C0266, 419) | a veszteséglistát böngészte (1915 Kosztolányi Dezső 9359342, 74) | hamarosan 20–30 ezren böngészik majd a félóránként frissített híreket (2000 Médiafigyelő CD2603).

3b. ts ’〈szöveget, témát, ill. adatot, hibát〉 hosszas keresés, kutatás árán kiválaszt, ill. megtalál’ ❖ nagy szorgalommal hibákat büngész [!] maga is (1843 Athenaeum C0026, 431) | [a Kakas Márton] két kötetébe az „Üstökös”-ből böngésztek leveleket, verseket, apró novellákat (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 34) | A könyveihez menekült s az internátus lekszikonából böngészte a természettudomány és történelem elszigetelt, árva tényeit (1928 Németh László² 9485038, 182).

3c. tn ’elszórtan található ismeretanyag után kutat, ill. azt válogatva, gyűjtögetve tallózik vmiben’ ❖ Bécsből sem hirlapok, sem levelek nem érkeztek; ezek hiányában idegen lapokból kénytetünk böngészni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | én olvastam – egészen más adatok után böngészve – egy országgyűlési naplót a forradalmat megelőző évekből (1923 Lengyel Géza CD10) | külföldi könyvtárakban böngészett, idehaza pedig antikváriumokban kutatott a háborús éveket követően sietősen kiadott beszámolók, nagyobb lélegzetű visszaemlékezések után (1994 Új Könyvek CD29).

4. ts ’〈írást〉 nehezen olvas, betűz’ ❖ Furcsa, értelmetlen szavakat böngésztem a falakról. […] Így vannak-e, vagy én olvasom rosszul? (1913 Babits Mihály CD10) | milyen bosszantó, ha valakinek a bolhabetűs, olvashatatlan kézírását kell böngésznünk (1998 Természet Világa CD50).

5. tn (rég) ’〈írott szövegben〉 felületesen olvasgat, abba itt-ott belenézve keresgél’ ❖ Az e’ napi utólsó szónok, mint maga is mondá, kény szerint bengészett az előtte nyilatkozók állitásaiban ’s elveiben (1843 Pesti Hírlap CD61) | az egész jellemzés, melyet [bírálóm] könyvemről ad, azt a – bizonyára indokolatlan – föltevést sarjasztja ki bennem, hogy könyvemben csak böngészett, s nem olvasta ezt el (1913 Szász Zoltán CD10) | Már megint a régi nóta – szólalt meg Nádasdy, mikor itt-ott böngészett Ferdinánd levelében (1930 Krúdy Gyula CD54).

Ö: át~, ki~.

ÖU: végig~.

Sz: böngészés, böngészget.

Vö. CzF. bėngész¹, böngész¹; ÉrtSz.; SzólKm. böngészik; TESz. böngészik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. böngészik, böngéz

böngész¹ ige 5b3
böngészik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
bengész 5b3 (rég v. nyj)
1. tárgyas (tárgy n. is) (átv is)
〈aratás, ill. szüret után (gabona)földön, ill. gyümölcsfán v. szőlőtőkén hagyott v. maradt termést〉 keresgélve összeszed
bengéz [=] böngéz, a’ meg-szedés, szret után keresgél
(1784 Baróti Szabó Dávid)
a városra száll Kétségb’esés és szörnyü éhhalál, Böngészni azt, mit a kard meghagyott
(1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Moore)
Aratás után a tarlón szedeget, ősszel a krumpli-, tengeri-, és répaföldeken böngészik
(1940 Veres Péter)
A jövevény a szegények közé tartozott: aratás és szüret után szedegethetett kalászt és böngészhetett gyümölcsöt
(1995 Jubileumi kommentár)
1a. (tárgy n. is)
〈vadon termett gyümölcsöt, növényt〉 keresgélve szed, gyűjt
Étkeit a’ hegynek fáin böngészte bajossan
(1823 Edvi Illés Pál)
Ha azt akarja, hogy meleg legyen benne: Fát böngész egész nap csikorgó hidegbe
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
[a leánykát] elküldték földi szedret böngészni
(1964 Népszabadság jan. 9.)
2. tárgyatlan
válogatva keresgél vhol
türelmesen böngészve cigarroi közt
(1846 Kazinczy Gábor)
képei között böngészve
(1925 Lengyel Géza)
[Hadrovics László] a kollégium könyvtárának szerény szlavisztikai gyűjteményében böngészve talált egy kis németül írt horvát nyelvkönyvet
(1999 Kiss Lajos²)
2a. tárgyas
(hosszas fáradozással) vizsgál, tanulmányoz vmit
ha majd a káptalan levéltárát jól kibúvároltam: eljárok a Batthyányi-intézet kézirattárába, hogy ott is egyet-mást böngészszek
(1870 Pesty Frigyes)
[a szőnyegek rajongói] aprólékos figyelemmel böngészik a viharvert öreg holmikat
(1914 Bálint Aladár)
a cipődoboz tartalmát böngészte
(1978 Lengyel Péter)
3. tárgyatlan
〈írott szövegben〉 vmit keresve v. vmik között válogatva olvasgat(, kutat)
böngészni lehet a már elolvasott könyvben
(1893 PallasLex.)
[A tanár] böngészett a névsorban és aztán halkan ezt mondta: – Nemecsek
(1907 Molnár Ferenc²)
az Interneten böngésző kiskorúak
(1998 Magyar Hírlap)
3a. tárgyas
〈írott szöveget〉 figyelmesen, elmerülve olvas, tanulmányoz
böngésztem mind a kül, mind a belföldi journalistikát
(1850 Magyar Emléklapok)
a veszteséglistát böngészte
(1915 Kosztolányi Dezső)
hamarosan 20–30 ezren böngészik majd a félóránként frissített híreket
(2000 Médiafigyelő)
3b. tárgyas
〈szöveget, témát, ill. adatot, hibát〉 hosszas keresés, kutatás árán kiválaszt, ill. megtalál
nagy szorgalommal hibákat büngész [!] maga is
(1843 Athenaeum)
[a Kakas Márton] két kötetébe az „Üstökös”-ből böngésztek leveleket, verseket, apró novellákat
(1906 Mikszáth Kálmán)
A könyveihez menekült s az internátus lekszikonából böngészte a természettudomány és történelem elszigetelt, árva tényeit
(1928 Németh László²)
3c. tárgyatlan
elszórtan található ismeretanyag után kutat, ill. azt válogatva, gyűjtögetve tallózik vmiben
Bécsből sem hirlapok, sem levelek nem érkeztek; ezek hiányában idegen lapokból kénytetünk böngészni
(1848 Kossuth Hírlapja)
én olvastam – egészen más adatok után böngészve – egy országgyűlési naplót a forradalmat megelőző évekből
(1923 Lengyel Géza)
külföldi könyvtárakban böngészett, idehaza pedig antikváriumokban kutatott a háborús éveket követően sietősen kiadott beszámolók, nagyobb lélegzetű visszaemlékezések után
(1994 Új Könyvek)
4. tárgyas
〈írást〉 nehezen olvas, betűz
Furcsa, értelmetlen szavakat böngésztem a falakról. […] Így vannak-e, vagy én olvasom rosszul?
(1913 Babits Mihály)
milyen bosszantó, ha valakinek a bolhabetűs, olvashatatlan kézírását kell böngésznünk
(1998 Természet Világa)
5. tárgyatlan (rég)
〈írott szövegben〉 felületesen olvasgat, abba itt-ott belenézve keresgél
Az e’ napi utólsó szónok, mint maga is mondá, kény szerint bengészett az előtte nyilatkozók állitásaiban ’s elveiben
(1843 Pesti Hírlap)
az egész jellemzés, melyet [bírálóm] könyvemről ad, azt a – bizonyára indokolatlan – föltevést sarjasztja ki bennem, hogy könyvemben csak böngészett, s nem olvasta ezt el
(1913 Szász Zoltán)
Már megint a régi nóta – szólalt meg Nádasdy, mikor itt-ott böngészett Ferdinánd levelében
(1930 Krúdy Gyula)
ÖU: végigböngész
Sz: böngészés, böngészget
Vö. CzF. bėngész¹, böngész¹; ÉrtSz.; SzólKm. böngészik; TESz. böngészik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. böngészik, böngéz

Beállítások