böngészet fn 3B (rég)

1. (átv is) ’az a tevékenység, amelynek során vki több helyen keresgélve összegyűjt vmit’ ❖ Böngészet, fn. die Nachlese (1838 Magyar és német zsebszótár C2979, 85) | Ma hát nem is írok rendszeres karcolatot, csupán böngészetet tartok a megtaposott tarlón (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | megrakodtak a porosz táborban talált zsákmánnyal, a mit szaporított az utba esett falvak böngészete is (1892 Jókai Mór C2326, 129).

1a. ’az a szellemi tevékenység, amelynek során vki írott szövegekben keresgélve összeszed, összegyűjt vmit, böngészés’ ❖ foglalatossága csak a nyomtatási hibák böngészetében áll (1844 Életképek C0100, 384) | a hazai lapokban való böngészetnél alig van kellemesb időtöltés (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Kiküszöbölte a hibákat a gyámügyi törvényjavaslatból. De […] az efféle böngészet nem elégítette ki Szilágyi [Dezső] ambícióját (1911 Halász Imre CD10).

2. ’e tevékenység eredményeként létrejött összegyűjtött anyag, gyűjtemény’ ❖ Atheneus és Plinius sokat böngésztek, de milyen becsesek böngészeteik! (1856 Aszalay József C0681, 279) | Irodalmi hír gyanánt fölemlíthetjük, hogy Arneth lovag böngészetet közöl Mária-Terézia élete rajzához és II. József uralkodásához gyűjti az adatokat (1880 Századok CD57) | böngészetünk vajmi szerény lenne (1910 Katona Lajos 8227001, 61).

3. ’mutatvány, szemelvény, válogatás vmiből’ ❖ Böngészet a’ Soproni Estvékből (1839 Figyelmező C0153, 521) | iróink legnagyobb része is csak munkájának silány böngészeteiből ’s alig másról mint csupán nevéről [ismeri Révai Miklóst] (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a Schlägli szójegyzékben] is sok ritkaságot, sok, ma ismeretlen műveltségi szót találunk, azonkívül érdekes nyelvtani alakokat. Ime egy kis böngészet: Egyeng, testvér, egytestvér, […] Fial mostoha fiú […] és atyal mostoha atya. Rér sógor (1896 Beöthy Zsolt CD44).

4. ’könyvek, iratok áttanulmányozásával végzett kutatómunka’ ❖ jerünk tovább a böngészetben. Következik a magyar stílnak egy nem annyira vitás […] mint inkább tisztázatlan kérdése (1861 Arany János 8014014, 240) | aesthetikai böngészetünk eredményét e fejezet elején adott jelzéseinkkel összevetve igyekezzünk a románcz különbségeit a ballada irányában [megállapítani] (1865 Greguss Ágost C1903, 25) | a levéltári böngészet ki nem elégített (1873 Rómer Flóris C3637, 94).

Vö. CzF.

böngészet főnév 3B (rég)
1. (átv is)
az a tevékenység, amelynek során vki több helyen keresgélve összegyűjt vmit
Böngészet, fn.főnév die Nachlese
(1838 Magyar és német zsebszótár)
Ma hát nem is írok rendszeres karcolatot, csupán böngészetet tartok a megtaposott tarlón
(1885 Mikszáth Kálmán)
megrakodtak a porosz táborban talált zsákmánnyal, a mit szaporított az utba esett falvak böngészete is
(1892 Jókai Mór)
1a.
az a szellemi tevékenység, amelynek során vki írott szövegekben keresgélve összeszed, összegyűjt vmit, böngészés
foglalatossága csak a nyomtatási hibák böngészetében áll
(1844 Életképek)
a hazai lapokban való böngészetnél alig van kellemesb időtöltés
(1859 Vasárnapi Újság)
Kiküszöbölte a hibákat a gyámügyi törvényjavaslatból. De […] az efféle böngészet nem elégítette ki Szilágyi [Dezső] ambícióját
(1911 Halász Imre)
2.
e tevékenység eredményeként létrejött összegyűjtött anyag, gyűjtemény
Atheneus és Plinius sokat böngésztek, de milyen becsesek böngészeteik!
(1856 Aszalay József)
Irodalmi hír gyanánt fölemlíthetjük, hogy Arneth lovag böngészetet közöl Mária-Terézia élete rajzához és II. József uralkodásához gyűjti az adatokat
(1880 Századok)
böngészetünk vajmi szerény lenne
(1910 Katona Lajos)
3.
mutatvány, szemelvény, válogatás vmiből
Böngészet a’ Soproni Estvékből
(1839 Figyelmező)
iróink legnagyobb része is csak munkájának silány böngészeteiből ’s alig másról mint csupán nevéről [ismeri Révai Miklóst]
(1841 Pesti Hírlap)
[a Schlägli szójegyzékben] is sok ritkaságot, sok, ma ismeretlen műveltségi szót találunk, azonkívül érdekes nyelvtani alakokat. Ime egy kis böngészet: Egyeng, testvér, egytestvér, […] Fial mostoha fiú […] és atyal mostoha atya. Rér sógor
(1896 Beöthy Zsolt)
4.
könyvek, iratok áttanulmányozásával végzett kutatómunka
jerünk tovább a böngészetben. Következik a magyar stílnak egy nem annyira vitás […] mint inkább tisztázatlan kérdése
(1861 Arany János)
aesthetikai böngészetünk eredményét e fejezet elején adott jelzéseinkkel összevetve igyekezzünk a románcz különbségeit a ballada irányában [megállapítani]
(1865 Greguss Ágost)
a levéltári böngészet ki nem elégített
(1873 Rómer Flóris)
Vö. CzF.

Beállítások