bukta² fn 6A (minden sz-ben) (kissé rég)

1. ’vkinek megbotlás következtében történő elesése, felbukása’ ❖ Piaczot, útzákot, a’ nép még is fudta, Orrára nem egynek láttam leve bukta (1790 Gvadányi József 7125004, 206) | egyet keringve elbukott, arczczal a föld felé, buktában lecsapatva a pisztoly sárkányát (1864 Ágai Adolf ford.–Montépin C0554, 60) | [megbotlott] s buktában magával rántá az asztalt (1872 Berczik Árpád ford.–Laboulaye C1032, 208).

1a. ’vkinek, vminek vmely magas helyről való lezuhanása, mélybe esése’ ❖ Áh Artemisz! miért engedéd ide buktomat? (1816 Ungvárnémeti Tóth László C4477, 125) | maga alatt vágja a’ fát, ’s csak vizbe buktában bánhatja meg veszélyes tettét (1844 Pesti Hírlap CD61) | Óh, hattyúraj, […] buktodban is csak lánggal tudsz kiáltni (1928 Berde Mária 9047006, 18).

2. (vál) ’vkinek v. vminek vmely küzdelemben, versenyben stb. való elbukása, veresége, kudarca’ ❖ a’ szabadságért utólszor harczolt Róma’ fijainak porait még most is népek’ áldása lengi körül, de nemzetem’ buktát nem kisérendné népek’ részvéte (1844 Pesti Hírlap CD61) | ezen gőzhajózás […] a’ vukovár-fiumei vasuttal diadalmasan, ’s ennek egyenes buktára fog versenyezhetni (1844 Pesti Hírlap CD61).

2a. ’vkinek v. vminek erkölcsi, anyagi v. szerepében, funkciójában, hatalmában stb. való megrendülése, hanyatlása, ill. pusztulása, megsemmisülése’ ❖  nem kívánnya Wallmórnak buktát. Nem javallya ugyan tetteit, de a’ Heltartó ſzemélye eránt tiſztelettel van (1792 Kazinczy Miklós ford.–Gebler C2990, 54) | A’ ki az inditvány buktát meg nem érti, annak hiába magyarázunk (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Bánffy III. György] a fejedelmi kor buktával az ausztriai ház alatt Erdélynek első főkormányzója 16 évig (1857 Nagy Iván CD31) | buktomra nem tör, hogy a trónra juss, Sem nyilt erőszak, sem csel, árulás (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11) | Minden reménye buktával összeszedte vagyona romjait és […] elhagyta hazáját (1899 Szinnyei József CD27) | Mobutu buktával ma már Fidel Castro után ő [ti. Szuharto, indonéz elnök] a világon a második legrégebben hatalmon lévő vezető (1997 Magyar Hírlap CD09).

J: bukás.

Vö. ÉrtSz. bukta²; ÉKsz.

bukta² főnév 6A (minden sz-ben) (kissé rég)
1.
vkinek megbotlás következtében történő elesése, felbukása
Piaczot, útzákot, a’ nép még is fudta, Orrára nem egynek láttam leve bukta
(1790 Gvadányi József)
egyet keringve elbukott, arczczal a föld felé, buktában lecsapatva a pisztoly sárkányát
(1864 Ágai Adolf ford.Montépin)
[megbotlott] s buktában magával rántá az asztalt
(1872 Berczik Árpád ford.Laboulaye)
1a.
vkinek, vminek vmely magas helyről való lezuhanása, mélybe esése
Áh Artemisz! miért engedéd ide buktomat?
(1816 Ungvárnémeti Tóth László)
maga alatt vágja a’ fát, ’s csak vizbe buktában bánhatja meg veszélyes tettét
(1844 Pesti Hírlap)
Óh, hattyúraj, […] buktodban is csak lánggal tudsz kiáltni
(1928 Berde Mária)
2. (vál)
vkinek v. vminek vmely küzdelemben, versenyben stb. való elbukása, veresége, kudarca
a’ szabadságért utólszor harczolt Róma’ fijainak porait még most is népek’ áldása lengi körül, de nemzetem’ buktát nem kisérendné népek’ részvéte
(1844 Pesti Hírlap)
ezen gőzhajózás […] a’ vukovár-fiumei vasuttal diadalmasan, ’s ennek egyenes buktára fog versenyezhetni
(1844 Pesti Hírlap)
2a.
vkinek v. vminek erkölcsi, anyagi v. szerepében, funkciójában, hatalmában stb. való megrendülése, hanyatlása, ill. pusztulása, megsemmisülése
 nem kívánnya Wallmórnak buktát. Nem javallya ugyan tetteit, de a’ Heltartó ſzemélye eránt tiſztelettel van
(1792 Kazinczy Miklós ford.Gebler)
A’ ki az inditvány buktát meg nem érti, annak hiába magyarázunk
(1843 Pesti Hírlap)
[Bánffy III. György] a fejedelmi kor buktával az ausztriai ház alatt Erdélynek első főkormányzója 16 évig
(1857 Nagy Iván)
buktomra nem tör, hogy a trónra juss, Sem nyilt erőszak, sem csel, árulás
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
Minden reménye buktával összeszedte vagyona romjait és […] elhagyta hazáját
(1899 Szinnyei József)
Mobutu buktával ma már Fidel Castro után ő [ti. Szuharto, indonéz elnök] a világon a második legrégebben hatalmon lévő vezető
(1997 Magyar Hírlap)
J: bukás
Vö. ÉrtSz. bukta²; ÉKsz.

Beállítások