ágyú- (előtagként)

1. ’ágyúhoz tartozó 〈alkatrész, felszerelés〉’ ❖ ágyúcső fn 8C7 | Bé-dugatta fával mind az ágyú tsket (1793 Gvadányi József C1940, 367) | bástyák főablakaiból fényes ágyúcsövek meredtek elő (1886 Jókai Mór CD18) | A lőport egy különálló, a végén zárt, rövid csőbe, a lőporkamrába töltötték, s ezt a lőporkamrát az ágyúcső hátulsó végén kialakított fészekbe fektették és ékekkel rögzítették (1997 Kedves Gyula CD17)  ágyúgolyó fn 1A | a’ czigány segédeivel belőlök agyugolyókat fog önteni (1836 Gaal József C1789, 110) | szüntelenül süvítettek az ágyúgolyók a két erődítmény között (1951 Jankovich Ferenc 9275029, 160)  ágyúgolyóbis fn 4A (rég) | a’ Világnak egyik ſarkától vagy végétöl, a’ mák vége felé ki-lövettetett vólna egy Ágyú golyóbis (1776 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293001, 75) | A baka, ha lóhátára kerül, jobban fél az ostor durrogástól, mint az ágyúgolyóbistól (1890 Milodanovits Simon C3163, 69)  ágyúpor fn 4A8 (rég) | Az ágyú pornak fel-találása (1791 Aranka György ford.–Frigyes, II. C0635, 26) | álgyupor (lő-por t. i. nem puska-por) találtatott (1833 Jelenkor C0225, 48)  ágyútaliga fn 6A (rég, Kat) | Az ágyú talyiga […] két egymástól el-válaſztható réſzekbl áll. Eggyik az, a’ mellyen az ágyú fekſzik […]; a’ másik, mellybe a’ lovak vagynak fogva (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419012, 447) | Kerítettek [Ocskay] számára egy ágyutaligát (1882 Jókai Mór C2306, 291)  ágyútalp fn 2A8 | Az Ágyúkról és Agyú talpakról (1808 Hazai és Külföldi Tudósítások C0191, 268) | [az ágyúnak] ágyútalp kell, meg kerekek (1879 Jókai Mór C2304, 46) | A király óhajtására a koporsót ágyutalpon fogják vinni (1900 Budapesti Hírlap aug. 7. C0055, 4).

2. ’elsütött ágyútól származó’ ❖ ágyúdördülés fn 4B | Trombitaszó, dobzördülés, Hallatik, ágyúdördülés (1813 Pálóczi Horváth Ádám C2122, 189) | jajgatás, hurrah, előre, rajta, közben egy-egy ágyudördülés (1884 Bem-album C0909, 108) | [az] elhangzott ágyúdördülés hallatára, attól való félelmében, hogy esetleg a többi hadoszloptól elvágatik, ismét kiinduló helyére tért vissza (1941 Bánlaky József CD16)  ágyúdörej fn 4B | ágyúdörej által kelteni fel az alvókat (1846 Gondol Dániel ford.–Cooper C1886, 207) | Midőn a távolból megszólalnak az első ágyúlövések, azt hiszem, olvasmányom hatására gyúlt fel képzeletem s az erősbödő ágyúdörej csak hallucináció (1981 Dénes Tibor 9812004, 199)  ágyúdörgés fn 4B | Tegnap nagy ágyúdörgés vala Londonban (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 1414) | Ágyúdörgést hallott álmában messziről; Mintha most is volna Perczel táborába’ (1850 Sárosi Gyula 8404047, 201) | a távolban ágyúdörgés és hosszú visszhang morajlott, mint amikor üres hordókat gurítanak a pincébe (1953 Karinthy Ferenc 9308001, 7)  ágyúdurranás fn 4A | az ágyú durranáshoz hasonló hang hallatszott a levegbl (1809 Szekér Joákim C3923, 165) | a püspök minden ágyudurranásra egy vonalt húz az előtte fekvő papiroson (1899 Magyar anekdotakincs C4252, 256)  ágyúdurrogás fn 4A | ágyu durrogással köszöntettünk mind a két Városból (1783 Molnár János C0291, 260) | közbe-közbe hangzott az ágyúdurrogás (1851 Jókai Mór C2248, 59).

3. ’ágyúk bevetésével zajló’ ❖ ágyúcsata fn 6A | az ágyúcsata már két napja folyt (1857 Abonyi Lajos C0504, 96) | Amikor a spanyol hajók elsüllyedtek, még több ágyúcsatára elegendő készletük volt (1991 Tóth István György CD17)  ágyúharc fn 3A | az osztrákok halottaik és azok fegyvereinek visszahagyásával eszeveszetten futottak el, s tovább folytatták az ágyúharczot (1873 Orbán Balázs CD22) | A francia előhad és az inszurgens csapatok voltak egymással ágyúharcban (1877 Jókai Mór C2272, 180) | a takui kinai erődök és az európai hadihajók közt ágyuharc folyik (1900 Budapesti Hírlap jún. 19. C0055, 4).

ágyú- (előtagként)
1.
ágyúhoz tartozó 〈alkatrész, felszerelés〉
ágyúcső főnév 8C7
Bé-dugatta fával mind az ágyú tsket
(1793 Gvadányi József)
bástyák főablakaiból fényes ágyúcsövek meredtek elő
(1886 Jókai Mór)
A lőport egy különálló, a végén zárt, rövid csőbe, a lőporkamrába töltötték, s ezt a lőporkamrát az ágyúcső hátulsó végén kialakított fészekbe fektették és ékekkel rögzítették
(1997 Kedves Gyula)
ágyúgolyó főnév 1A
a’ czigány segédeivel belőlök agyugolyókat fog önteni
(1836 Gaal József)
szüntelenül süvítettek az ágyúgolyók a két erődítmény között
(1951 Jankovich Ferenc)
ágyúgolyóbis főnév 4A (rég)
a’ Világnak egyik ſarkától vagy végétöl, a’ mák vége felé ki-lövettetett vólna egy Ágyú golyóbis
(1776 Sófalvi József ford.Sulzer)
A baka, ha lóhátára kerül, jobban fél az ostor durrogástól, mint az ágyúgolyóbistól
(1890 Milodanovits Simon)
ágyúpor főnév 4A8 (rég)
Az ágyú pornak fel-találása
(1791 Aranka György ford.Frigyes, II.)
álgyupor (lő-por t. i.tudniillik nem puska-por) találtatott
(1833 Jelenkor)
ágyútaliga főnév 6A (rég, Kat)
Az ágyú talyiga […] két egymástól el-válaſztható réſzekbl áll. Eggyik az, a’ mellyen az ágyú fekſzik […]; a’ másik, mellybe a’ lovak vagynak fogva
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Kerítettek [Ocskay] számára egy ágyutaligát
(1882 Jókai Mór)
ágyútalp főnév 2A8
Az Ágyúkról és Agyú talpakról
(1808 Hazai és Külföldi Tudósítások)
[az ágyúnak] ágyútalp kell, meg kerekek
(1879 Jókai Mór)
A király óhajtására a koporsót ágyutalpon fogják vinni
(1900 Budapesti Hírlap aug. 7.)
2.
elsütött ágyútól származó
ágyúdördülés főnév 4B
Trombitaszó, dobzördülés, Hallatik, ágyúdördülés
(1813 Pálóczi Horváth Ádám)
jajgatás, hurrah, előre, rajta, közben egy-egy ágyudördülés
(1884 Bem-album)
[az] elhangzott ágyúdördülés hallatára, attól való félelmében, hogy esetleg a többi hadoszloptól elvágatik, ismét kiinduló helyére tért vissza
(1941 Bánlaky József)
ágyúdörej főnév 4B
ágyúdörej által kelteni fel az alvókat
(1846 Gondol Dániel ford.Cooper)
Midőn a távolból megszólalnak az első ágyúlövések, azt hiszem, olvasmányom hatására gyúlt fel képzeletem s az erősbödő ágyúdörej csak hallucináció
(1981 Dénes Tibor)
ágyúdörgés főnév 4B
Tegnap nagy ágyúdörgés vala Londonban
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
Ágyúdörgést hallott álmában messziről; Mintha most is volna Perczel táborába’
(1850 Sárosi Gyula)
a távolban ágyúdörgés és hosszú visszhang morajlott, mint amikor üres hordókat gurítanak a pincébe
(1953 Karinthy Ferenc)
ágyúdurranás főnév 4A
az ágyú durranáshoz hasonló hang hallatszott a levegbl
(1809 Szekér Joákim)
a püspök minden ágyudurranásra egy vonalt húz az előtte fekvő papiroson
(1899 Magyar anekdotakincs)
ágyúdurrogás főnév 4A
ágyu durrogással köszöntettünk mind a két Városból
(1783 Molnár János)
közbe-közbe hangzott az ágyúdurrogás
(1851 Jókai Mór)
3.
ágyúk bevetésével zajló
ágyúcsata főnév 6A
az ágyúcsata már két napja folyt
(1857 Abonyi Lajos)
Amikor a spanyol hajók elsüllyedtek, még több ágyúcsatára elegendő készletük volt
(1991 Tóth István György)
ágyúharc főnév 3A
az osztrákok halottaik és azok fegyvereinek visszahagyásával eszeveszetten futottak el, s tovább folytatták az ágyúharczot
(1873 Orbán Balázs)
A francia előhad és az inszurgens csapatok voltak egymással ágyúharcban
(1877 Jókai Mór)
a takui kinai erődök és az európai hadihajók közt ágyuharc folyik
(1900 Budapesti Hírlap jún. 19.)

Beállítások