állat- (előtagként)

1. (vad)állat(okkal foglalkozó)’ ❖ állatgondozó fn 1A | aki gyerekkorában nem szokik össze az állatokkal, abból később már nehezen lesz jó állatnevelő, állatgondozó (1956 Veres Péter 2005082, 760) | Az állatgondozó végigballagott az üvegkalitkák előtt, felszedte az eldobált pereceket, villamosjegyeket, bedobta őket egy kosárba (1973 Csukás István 9095021, 56)  állatidomár fn 4A7 | [ő] a híres állatidomár, fenevadseregletében van egy fekete párducz (1888 Jókai Mór C2316, 182) | Igazgatója Sao Paulóban megkereste azt a professzort, aki már sikeresen megoperált egy olyan állatidomárt, akinek a saját tigrise átharapta a nyakcsigolyáját (1996 Magyar Hírlap CD09)  állatszelídítő mn és fn 1C | egy állat szelídítő Indus [= indiai] Nuskir is elfogattatván, Londonba vitetett, hol neki vad állataival egy magas bástyával környezett lakhely mutattatott ki (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190002, 64) | Mayer Kurt, huszonnyolc éves állatszelídítő egy nyolc éves abesszíniai nőstény oroszlánnal birkózni készült, de a bősz fenevad földhöz vágta (1910 Budapesti Hírlap nov. 29. C4698, 12) | az állatszelídítők és erőművészek veszélyes mutatványait (1943 Márai Sándor 9421003, 33) | Így néz a legyűrt nyers erő a diadalmas jámborságra, így az állatszelídítő lány a juházó [= lecsillapodó] oroszlánra (1947 Illyés Gyula 9274181, 516)  állattartó fn és mn 1A | Ehhez járul még az a talán még jelentékenyebb veszteség, melyet az állattartók oly állati betegség folytán szenvednek, melyek nem halálosak ugyan, de az állatok munkaképességét, tejhozamát egy időre leszállítják (1893 PallasLex. CD02) | az állattartó gazdaközönség (1897 PallasLex. CD02) | Állattenyésztő gazda Szegeden már alig van, inkább csak állattartók (1937 Féja Géza 9138005, 245) | A honfoglaló magyarság, mint hagyományos állattartó nép, már ismerte a földművelést (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | nomád állattartók (1993–1995 BibliaiLex. CD1207)  állattenyésztő mn és fn 1C | a’ magyarországi állattenyésztő Társaságnak közülése lesz (1832 Jelenkor C0223, 331) | az oláhok zöme állattenyésztő pásztor volt (1920 Domanovszky Sándor 9111001, 13) | állattenyésztő nép (1929 Kós Károly¹ 9358005, 28) | a nem magánföldesúri függőségben élő vlach és ruszin állattenyésztők szabadon változtatták lakóhelyeiket (1991 Bartha Antal ford.–Susarin 2037012, 1497) | Ott laknak majd Júdában és összes városában együtt a földművesek és az állattenyésztők (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2. ’állatok szervezetével, betegségeivel, viselkedésével foglalkozó, azt leíró’ ❖ állatélettan fn 4A8 | az állatbonctan … az állatélettannak tanulmányozására [vezette] (1856 Toldy Ferenc C4178, 235) | ember- és állatélettan (1989 Tények könyve CD37)  állatlélektan fn 4A8 | Állatlélektan, az állatok lelki életének tudománya (1893 PallasLex. CD02) | [Révész Gézának] nagy számban jelentek meg elméleti és kísérleti munkái az általános lélektan […], a gyermeklélektan, az állatlélektan, az orvosi lélektan és a neveléslélektan területén (1956 Magyar Tudomány C5235, 265)  állatorvostan fn 4A8 | az állatorvostan tanulása ugyanazt a tudományos képzettséget igényli, mint az orvostané (1893 PallasLex. CD02) | Hutÿra professzor az állatorvosi belgyógyászat, járványtan, a törvényszéki állatorvostan és a hússzemle előadótanára volt (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

3. (beteg) állatok hajlékául szolgáló, állatokat befogadó’ ❖ állatház fn 2A | az állatházak kitatarozva, kimeszelve (1921 Budapesti Hírlap júl. 14. C4709, 5) | A hagyományos erdélyi stílusban épült állatházak (1996 Magyarország állatvilága CD14) | [A Szövet-Fejlődéstani Intézetben] főleg ezen [ti. neuroendokrinológiai] vizsgálatok igényeltek megfelelő állatházat (1998 Flerkó Béla CD30) | akkorának kell lenni az állatháznak és a kifutónak, hogy ott az állatnak komfortérzete legyen (1998 Magyar Hírlap CD09)  állatkórház fn 2A | [Bengáliában meglátogattuk] a Jainászok állatkórházait, ahol az indusok beteg kutyákat, macskákat, ökröket, nemkülönben hollókat, szarkákat és pulykákat ápolnak (1878 Jókai Mór CD18) | Nagy támasza és sok ismeret forrása volt az ind orvostudománynak az állatgyógyászat, mely rendkívül fejlett volt náluk, annyira, hogy külön állatkórházaik voltak (1896 PallasLex. CD02) | Feri megint látja, hogy Villám[, a ló] behúzza a hasát, elejti a fejét. És akkor ő meg az ostorral ó, Istenem! Valaki megrázza a vállát. Egy eltorzult, vörös arc ordít rá: – Hát nem vette észre az úton? Miért nem vitte az állatkórházba? (1969 Mándy Iván 9420017, 17)  állatmenhely fn 2B7 | A befogott kutyákat pedig megfelelő számú állatmenhely hiányában a legtöbb esetben a sintértelepeken halálba injekciózzák (1996 Magyar Hírlap CD09) | Bár léteznek állatmenhelyek, többségük csak kutyákat és macskákat fogad (1998 Tények könyve CD37).

4. ’állatok körében előforduló, ill. őket fenyegető’ ❖ állatbetegség fn 3B8 | [az említett mű szerzője] az emberek gyógyításán kívül állatbetegségekkel is foglalkozott (1892 Ethnographia C0131, 61) | egy-egy állatbetegség pusztítása meghiúsíthatja nemcsak az állattenyésztési terv teljesítését, hanem veszélyeztetheti az egész állományt is (1956 Erdei Ferenc 9126003, 209)  állatvész fn 4B8 | Tízezrével hullottak a sertések. A bibliai ötödik csapáshoz vagy a Vergilius által megénekelt noricumi állatvészhez hasonlóan (1975 Karasszon Dénes CD30) | Mi történt itt? Állatvész pusztított talán? (1995 Magyar Hírlap CD09).

állat- (előtagként)
1.
(vad)állat(okkal foglalkozó)
állatgondozó főnév 1A
aki gyerekkorában nem szokik össze az állatokkal, abból később már nehezen lesz jó állatnevelő, állatgondozó
(1956 Veres Péter)
Az állatgondozó végigballagott az üvegkalitkák előtt, felszedte az eldobált pereceket, villamosjegyeket, bedobta őket egy kosárba
(1973 Csukás István)
állatidomár főnév 4A7
[ő] a híres állatidomár, fenevadseregletében van egy fekete párducz
(1888 Jókai Mór)
Igazgatója Sao Paulóban megkereste azt a professzort, aki már sikeresen megoperált egy olyan állatidomárt, akinek a saját tigrise átharapta a nyakcsigolyáját
(1996 Magyar Hírlap)
állatszelídítő melléknév és főnév 1C
egy állat szelídítő Indus [= indiai] Nuskir is elfogattatván, Londonba vitetett, hol neki vad állataival egy magas bástyával környezett lakhely mutattatott ki
(1840 Horváth Zsigmond¹)
Mayer Kurt, huszonnyolc éves állatszelídítő egy nyolc éves abesszíniai nőstény oroszlánnal birkózni készült, de a bősz fenevad földhöz vágta
(1910 Budapesti Hírlap nov. 29.)
az állatszelídítők és erőművészek veszélyes mutatványait
(1943 Márai Sándor)
Így néz a legyűrt nyers erő a diadalmas jámborságra, így az állatszelídítő lány a juházó [= lecsillapodó] oroszlánra
(1947 Illyés Gyula)
állattartó főnév és melléknév 1A
Ehhez járul még az a talán még jelentékenyebb veszteség, melyet az állattartók oly állati betegség folytán szenvednek, melyek nem halálosak ugyan, de az állatok munkaképességét, tejhozamát egy időre leszállítják
(1893 PallasLex.)
az állattartó gazdaközönség
(1897 PallasLex.)
Állattenyésztő gazda Szegeden már alig van, inkább csak állattartók
(1937 Féja Géza)
A honfoglaló magyarság, mint hagyományos állattartó nép, már ismerte a földművelést
(1993 A magyarság kézikönyve)
nomád állattartók
(1993–1995 BibliaiLex.)
állattenyésztő melléknév és főnév 1C
a’ magyarországi állattenyésztő Társaságnak közülése lesz
(1832 Jelenkor)
az oláhok zöme állattenyésztő pásztor volt
(1920 Domanovszky Sándor)
állattenyésztő nép
(1929 Kós Károly¹)
a nem magánföldesúri függőségben élő vlach és ruszin állattenyésztők szabadon változtatták lakóhelyeiket
(1991 Bartha Antal ford.Susarin)
Ott laknak majd Júdában és összes városában együtt a földművesek és az állattenyésztők
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2.
állatok szervezetével, betegségeivel, viselkedésével foglalkozó, azt leíró
állatélettan főnév 4A8
az állatbonctan … az állatélettannak tanulmányozására [vezette]
(1856 Toldy Ferenc)
ember- és állatélettan
(1989 Tények könyve)
állatlélektan főnév 4A8
Állatlélektan, az állatok lelki életének tudománya
(1893 PallasLex.)
[Révész Gézának] nagy számban jelentek meg elméleti és kísérleti munkái az általános lélektan […], a gyermeklélektan, az állatlélektan, az orvosi lélektan és a neveléslélektan területén
(1956 Magyar Tudomány)
állatorvostan főnév 4A8
az állatorvostan tanulása ugyanazt a tudományos képzettséget igényli, mint az orvostané
(1893 PallasLex.)
Hutÿra professzor az állatorvosi belgyógyászat, járványtan, a törvényszéki állatorvostan és a hússzemle előadótanára volt
(1993 A magyarság kézikönyve)
3.
(beteg) állatok hajlékául szolgáló, állatokat befogadó
állatház főnév 2A
az állatházak kitatarozva, kimeszelve
(1921 Budapesti Hírlap júl. 14.)
A hagyományos erdélyi stílusban épült állatházak
(1996 Magyarország állatvilága)
[A Szövet-Fejlődéstani Intézetben] főleg ezen [ti. neuroendokrinológiai] vizsgálatok igényeltek megfelelő állatházat
(1998 Flerkó Béla)
akkorának kell lenni az állatháznak és a kifutónak, hogy ott az állatnak komfortérzete legyen
(1998 Magyar Hírlap)
állatkórház főnév 2A
[Bengáliában meglátogattuk] a Jainászok állatkórházait, ahol az indusok beteg kutyákat, macskákat, ökröket, nemkülönben hollókat, szarkákat és pulykákat ápolnak
(1878 Jókai Mór)
Nagy támasza és sok ismeret forrása volt az ind orvostudománynak az állatgyógyászat, mely rendkívül fejlett volt náluk, annyira, hogy külön állatkórházaik voltak
(1896 PallasLex.)
Feri megint látja, hogy Villám[, a ló] behúzza a hasát, elejti a fejét. És akkor ő meg az ostorral ó, Istenem! Valaki megrázza a vállát. Egy eltorzult, vörös arc ordít rá: – Hát nem vette észre az úton? Miért nem vitte az állatkórházba?
(1969 Mándy Iván)
állatmenhely főnév 2B7
A befogott kutyákat pedig megfelelő számú állatmenhely hiányában a legtöbb esetben a sintértelepeken halálba injekciózzák
(1996 Magyar Hírlap)
Bár léteznek állatmenhelyek, többségük csak kutyákat és macskákat fogad
(1998 Tények könyve)
4.
állatok körében előforduló, ill. őket fenyegető
állatbetegség főnév 3B8
[az említett mű szerzője] az emberek gyógyításán kívül állatbetegségekkel is foglalkozott
(1892 Ethnographia)
egy-egy állatbetegség pusztítása meghiúsíthatja nemcsak az állattenyésztési terv teljesítését, hanem veszélyeztetheti az egész állományt is
(1956 Erdei Ferenc)
állatvész főnév 4B8
Tízezrével hullottak a sertések. A bibliai ötödik csapáshoz vagy a Vergilius által megénekelt noricumi állatvészhez hasonlóan
(1975 Karasszon Dénes)
Mi történt itt? Állatvész pusztított talán?
(1995 Magyar Hírlap)

Beállítások