átver ige 1b6

1. ts (/vál) ’〈embert v. állatot〉 éles fegyver(rel) átdöf, átszúr’ ❖ Féltette, hogy éjjel majd a’ Szekláverek [ti. ilyen afrikai törzsbe tartozó harcosok] Píkákkal ált verik [ti. őt magát, Benyovszky grófot] (1793 Gvadányi József C1940, 478) | Áldó kezeit majd áttörik szögekkel És szerető szívét átveri a dárda (1877 Várady Antal 8509005, 7) | A nyílvessző teljesen átverte a vörösbundás horpaszát. Hegye a test másik oldalán kandikált ki (1937 Szentiványi Jenő 1145004, 215) | egy férfi talán köszörűli súlyos kardját, mely oldalam átveri majd (1943 Radnóti Miklós ford.–Tibullus 9543214, 33).

1a. ’〈hegyes tárggyal〉 verve v. lőve átfúr vmit (és túlmegy rajta)’ ❖ lelő egy almát mindenik; Az átvert alma […] lefordúl (1853 Tompa Mihály CD01) | Pista bácsiéknál egy fadarab volt, közepén szöggel átverve, akörül forgattuk (1964 Domahidy Miklós 1035002, 338) | Az egy, két – ritkán három – szegsorral átvert nyeles lapátkát, a gerebent mindig párosan használva az egyikbe beakasztott gyapjúcsomót a másik lapát szegsoraival tépdesték, fésülték (1991 Magyar néprajz CD47).

1b. (irod) ’〈vmely érzés, gondolat〉 mély és éles fájdalommal tölt el vkit’ ❖ ’S hát a’ Magyar Nyelv? – Lelkemet ált’-ver Kérdés! (1791 Baróti Szabó Dávid C2521, 21) | átver félelem, csodálat (1867 Arany János ford.–Shakespeare C3730, 5) | most olyan bánat vert át, mily Jacopo és Szent Bernát verseiből sír feléd (1938 Dsida Jenő CD01).

2. ts (rég, Ruha) ’〈ruhaanyagot〉 szövött v. hímzett mintával díszít’ ❖ Pólyája’ fényvirággal átvert bársonyán (1843 Beöthy Zsigmond C1011, 181) | Bugyogója zöld volt, aranynyal átverve (1876 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra C1978, 190) | ahhoz értő asszonyokat küldött szét, … vegyék össze a legszebb selyem-brokát szöveteket. Arany, ezüst virágokkal átvert posztókat (1889 Mikszáth Kálmán C3104, 50).

2a. (vál) ’beborít, belep vmit’ ❖ nagy vasazott ajtaját [ti. a pincének] átverte a rozsda (1899 Dózsa Endre C1443, 87) | ezeket a szubsztanciákat már rég átverte az északi erdők vegetációja (1937 Gulyás Pál 9198001, 210).

3. ts ’Vki(ke)t v. vmit vhova, vmin keresztül v. vmin túlra juttat.’

3a. ’〈ellenséget〉 vhova hátrálni kényszerít, vmin túlra visszaver’ ❖ Trója mezein át verték a’ Görögöket (1830 e. Kováts József¹ ford.–Vergilius C2780, 61) | a török portyázókat szerencsésen átverték a szomszéd vármegyébe (1876 Jókai Mór CD18) | [Korponay újoncokból álló seregét] Gorcsakov orosz tábornok Poroszlónál a Tiszán átverte (1895 PallasLex. CD02) | Koszosok gyujtották meg? Áh … nem lehet az! Amikor valamennyit ide átvertük! (1948 Gergely Sándor 9188004, 173).

3b. (rég, vál) ’〈szél〉 nagy erővel átsodor vhova v. vmin túlra vmit v. vkit’ ❖ Egy erős szélroham, mely a tenger felől jött, egyszerre félretaszítá a lángveres füstkárpitot, mellyel az ég be volt terítve, s átverte az Etna déli oldalára (1891 Jókai Mór CD18) | Egy léghajós, kit Amerikába vert át a szél (1897 Szinnyei József CD27) | A végig nedves töltésen olyképp veri át a szél a hullámot, hogy messziről fehér, röpködő vitorláknak látszanak (1905 Tömörkény István 8493010, 22) | [javasasszonyunk udvara tele van] olyan szagos füvekkel, hogy mikor szél fúj, átveri a szagot a tulsó sorra is (1906 Gárdonyi Géza C1844, 171).

3c. (/nyj) ’〈állat(csoporto)t〉 vmin túlra áthajt, átterel’ ❖ [a csikókat] átverték egy ismerős sekélynél a vizen (1855 Jókai Mór C2258, 41) | Kecskenyájat vert át egy öreg paraszt a kisváros főutcáján (1933 Gelléri Andor Endre 9179007, 79) | a gázlókon ingyen verték át a jószágot (1979 NéprajziLex. CD47).

3d. (rég) ’〈labdát〉 üt(öget)ve vmin túlra juttat’ ❖ képes volt labdáját e fedelen átverni (1865 Balázs Sándor¹ C0744, 33).

4. ts (biz) ’szándékosan félrevezet, becsap vkit; átvág’ ❖ Jól átvert bennünket! (1973 Csukás István 9095022, 214) | Tizenötezerért vett egy valódi Rippl-Rónait, persze átverték, hamisítvány volt (1983 Polgár András 1121001, 30).

5. tn átver vmin ’vmely (szivárgó nedvességből származó) folt vmely anyagon, tárgyon (keresztül) megjelenik’ ❖ A’ kristály poháron ált vert izzadássa (1791 Gvadányi József C1924, 109) | kalapján átvert az izzadtság (1876 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra C1978, 124) | A turbán lepedő meg törülköző, a vér már átvert rajta (1964 Cseres Tibor 9088001, 81).

5a. ts (rég) ’〈nedvesség〉 átjár, átitat vmit’ ❖ éreztem, hogy az esső átveri a köntösömet (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 333) | köpenyünket átverték állati verejtékünk habos szikfoltjai (1961 Kónya Lajos 9352006, 61).

5b. tn ’〈szín, mozgás〉 vmely közbülső rétegen át is érzékelhető’ ❖ a harmat könnyűségű szövet finomságán a veres atlasz bélés haloványan vert át (1854 Degré Alajos C1384, 146) | Szíve úgy dobogott, hogy a vászoningén is átvert a lüktetése (1951 Örkény István 9500001, 177).

6. ts átveri magát (rég) ’〈folyékony anyag, fizikai v. természeti jelenség〉 vmin keresztül áthatol’ ❖ ezen kenőcscsel kend be a bőrt, a belső vagy is húsos oldalán olly gyakran, hogy a bőr azt egészen átigya, sőt a kenőcs a bőrön egészen átverje magát (1826 Fáy András¹ 8139014, 7) | Nagysokára átveri magát a Keglevich hangja a zsivajon (1887 Mikszáth Kálmán CD04) | Ha nekirontottak [a szelek] a hídnak, [a fák] elébök tartották bozontos fejöket s mig annak a sűrűségén átverte magát a vihar: akkorra elgyengült (1895 Bársony István C0835, 153) | a karzatra pillantott, honnan átható rózsa- és rezedaillat verte át magát a fülledt levegőn az érzékenyebb orrokhoz (1906–1907 Mikszáth Kálmán 8312014, 137).

6a. átveri magát ’vki vmely akadályon keresztül nehezen áttör, áthatol’ ❖ Fáradságos küzködéssel veri át magát a havon egy csoport fiatalság (1900 Magyarország jan. 27. C5317, [1]) | az emberek visszalökdöstek; mikor aztán átvertem magam ezen a sűrűségen, másik sűrűség fogadott a tribün előtt hosszába (1945 Szép Ernő 9665040, 46).

6b. (sajtó) ’〈vmely művet, törvényt, tervet stb.〉 ellenállással szemben elfogadtat’ ❖ jobb szerettem volna összes munkáimat elébb a kritika rostáján átverni (1895 A nemzeti díszkiadás története C2227, 135) | Most gyorsan, hevenyészve, konszenzus nélkül átverni a törvényt súlyos szakmai és politikai hiba lenne (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a koalíció] átverte a Házon a szükséges módosításokat (1996 Magyar Hírlap CD09).

7. ts (vál) ’〈hidat〉 vmin keresztül (gyorsan) megépít’ ❖ Készebb volt némelyik egy pocsolyát órákig kerülgetni, mint azon egy hidat átverni a rövidebb utért (1856 Vas Gereben C4376, 78) | agyak örvényes szakadékain átverjük az új hidakat (1936 Csuka Zoltán 9094004, 7).

8. ts (átv is) ’〈(pénz)érmét〉 újraver’ ❖ hasonló leendek az ezüst hablapocskához, mellyen keresztül arcod lesz szüntelen átverve (1839 Lukács Lajos ford.–Gutzkow C5752, 251) | A szerződő államok 1897. év óta az ily kopott érméket átverni tartoznak (1913 RévaiNagyLex. C5703, 656) | Az állam minden gondja a készpénzszerzés; az ezüst összeírását országszerte elrendelte, majd egyszerűen többszörös értékre verette át a rézpénzeket (1936 Hajnal István CD42).

Sz: átverődik.

Vö. CzF. általver vagy átver; ÉrtSz.; ÉKsz.

átver ige 1b6
1. tárgyas (/vál)
〈embert v. állatot〉 éles fegyver(rel) átdöf, átszúr
Féltette, hogy éjjel majd a’ Szekláverek [ti. ilyen afrikai törzsbe tartozó harcosok] Píkákkal ált verik [ti. őt magát, Benyovszky grófot]
(1793 Gvadányi József)
Áldó kezeit majd áttörik szögekkel És szerető szívét átveri a dárda
(1877 Várady Antal)
A nyílvessző teljesen átverte a vörösbundás horpaszát. Hegye a test másik oldalán kandikált ki
(1937 Szentiványi Jenő)
egy férfi talán köszörűli súlyos kardját, mely oldalam átveri majd
(1943 Radnóti Miklós ford.Tibullus)
1a.
〈hegyes tárggyal〉 verve v. lőve átfúr vmit (és túlmegy rajta)
lelő egy almát mindenik; Az átvert alma […] lefordúl
(1853 Tompa Mihály)
Pista bácsiéknál egy fadarab volt, közepén szöggel átverve, akörül forgattuk
(1964 Domahidy Miklós)
Az egy, két – ritkán három – szegsorral átvert nyeles lapátkát, a gerebent mindig párosan használva az egyikbe beakasztott gyapjúcsomót a másik lapát szegsoraival tépdesték, fésülték
(1991 Magyar néprajz)
1b. (irod)
〈vmely érzés, gondolat〉 mély és éles fájdalommal tölt el vkit
’S hát a’ Magyar Nyelv? – Lelkemet ált’-ver Kérdés!
(1791 Baróti Szabó Dávid)
átver félelem, csodálat
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
most olyan bánat vert át, mily Jacopo és Szent Bernát verseiből sír feléd
(1938 Dsida Jenő)
2. tárgyas (rég, Ruha)
〈ruhaanyagot〉 szövött v. hímzett mintával díszít
Pólyája’ fényvirággal átvert bársonyán
(1843 Beöthy Zsigmond)
Bugyogója zöld volt, aranynyal átverve
(1876 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
ahhoz értő asszonyokat küldött szét, … vegyék össze a legszebb selyem-brokát szöveteket. Arany, ezüst virágokkal átvert posztókat
(1889 Mikszáth Kálmán)
2a. (vál)
beborít, belep vmit
nagy vasazott ajtaját [ti. a pincének] átverte a rozsda
(1899 Dózsa Endre)
ezeket a szubsztanciákat már rég átverte az északi erdők vegetációja
(1937 Gulyás Pál)
3. tárgyas
Vki(ke)t v. vmit vhova, vmin keresztül v. vmin túlra juttat.
3a.
〈ellenséget〉 vhova hátrálni kényszerít, vmin túlra visszaver
Trója mezein át verték a’ Görögöket
(1830 e. Kováts József¹ ford.Vergilius)
a török portyázókat szerencsésen átverték a szomszéd vármegyébe
(1876 Jókai Mór)
[Korponay újoncokból álló seregét] Gorcsakov orosz tábornok Poroszlónál a Tiszán átverte
(1895 PallasLex.)
Koszosok gyujtották meg? Áh … nem lehet az! Amikor valamennyit ide átvertük!
(1948 Gergely Sándor)
3b. (rég, vál)
〈szél〉 nagy erővel átsodor vhova v. vmin túlra vmit v. vkit
Egy erős szélroham, mely a tenger felől jött, egyszerre félretaszítá a lángveres füstkárpitot, mellyel az ég be volt terítve, s átverte az Etna déli oldalára
(1891 Jókai Mór)
Egy léghajós, kit Amerikába vert át a szél
(1897 Szinnyei József)
A végig nedves töltésen olyképp veri át a szél a hullámot, hogy messziről fehér, röpködő vitorláknak látszanak
(1905 Tömörkény István)
[javasasszonyunk udvara tele van] olyan szagos füvekkel, hogy mikor szél fúj, átveri a szagot a tulsó sorra is
(1906 Gárdonyi Géza)
3c. (/nyj)
〈állat(csoporto)t〉 vmin túlra áthajt, átterel
[a csikókat] átverték egy ismerős sekélynél a vizen
(1855 Jókai Mór)
Kecskenyájat vert át egy öreg paraszt a kisváros főutcáján
(1933 Gelléri Andor Endre)
a gázlókon ingyen verték át a jószágot
(1979 NéprajziLex.)
3d. (rég)
〈labdát〉 üt(öget)ve vmin túlra juttat
képes volt labdáját e fedelen átverni
(1865 Balázs Sándor¹)
4. tárgyas (biz)
szándékosan félrevezet, becsap vkit; átvág
Jól átvert bennünket!
(1973 Csukás István)
Tizenötezerért vett egy valódi Rippl-Rónait, persze átverték, hamisítvány volt
(1983 Polgár András)
5. tárgyatlan átver vmin
vmely (szivárgó nedvességből származó) folt vmely anyagon, tárgyon (keresztül) megjelenik
A’ kristály poháron ált vert izzadássa
(1791 Gvadányi József)
kalapján átvert az izzadtság
(1876 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
A turbán lepedő meg törülköző, a vér már átvert rajta
(1964 Cseres Tibor)
5a. tárgyas (rég)
〈nedvesség〉 átjár, átitat vmit
éreztem, hogy az esső átveri a köntösömet
(1901 Gárdonyi Géza)
köpenyünket átverték állati verejtékünk habos szikfoltjai
(1961 Kónya Lajos)
5b. tárgyatlan
〈szín, mozgás〉 vmely közbülső rétegen át is érzékelhető
a harmat könnyűségű szövet finomságán a veres atlasz bélés haloványan vert át
(1854 Degré Alajos)
Szíve úgy dobogott, hogy a vászoningén is átvert a lüktetése
(1951 Örkény István)
6. tárgyas átveri magát (rég)
〈folyékony anyag, fizikai v. természeti jelenség〉 vmin keresztül áthatol
ezen kenőcscsel kend be a bőrt, a belső vagy is húsos oldalán olly gyakran, hogy a bőr azt egészen átigya, sőt a kenőcs a bőrön egészen átverje magát
(1826 Fáy András¹)
Nagysokára átveri magát a Keglevich hangja a zsivajon
(1887 Mikszáth Kálmán)
Ha nekirontottak [a szelek] a hídnak, [a fák] elébök tartották bozontos fejöket s mig annak a sűrűségén átverte magát a vihar: akkorra elgyengült
(1895 Bársony István)
a karzatra pillantott, honnan átható rózsa- és rezedaillat verte át magát a fülledt levegőn az érzékenyebb orrokhoz
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
6a. átveri magát
vki vmely akadályon keresztül nehezen áttör, áthatol
Fáradságos küzködéssel veri át magát a havon egy csoport fiatalság
(1900 Magyarország jan. 27.)
az emberek visszalökdöstek; mikor aztán átvertem magam ezen a sűrűségen, másik sűrűség fogadott a tribün előtt hosszába
(1945 Szép Ernő)
6b. (sajtó)
〈vmely művet, törvényt, tervet stb.〉 ellenállással szemben elfogadtat
jobb szerettem volna összes munkáimat elébb a kritika rostáján átverni
(1895 A nemzeti díszkiadás története)
Most gyorsan, hevenyészve, konszenzus nélkül átverni a törvényt súlyos szakmai és politikai hiba lenne
(1994 Magyar Hírlap)
[a koalíció] átverte a Házon a szükséges módosításokat
(1996 Magyar Hírlap)
7. tárgyas (vál)
〈hidat〉 vmin keresztül (gyorsan) megépít
Készebb volt némelyik egy pocsolyát órákig kerülgetni, mint azon egy hidat átverni a rövidebb utért
(1856 Vas Gereben)
agyak örvényes szakadékain átverjük az új hidakat
(1936 Csuka Zoltán)
8. tárgyas (átv is)
(pénz)érmét〉 újraver
hasonló leendek az ezüst hablapocskához, mellyen keresztül arcod lesz szüntelen átverve
(1839 Lukács Lajos ford.Gutzkow)
A szerződő államok 1897. év óta az ily kopott érméket átverni tartoznak
(1913 RévaiNagyLex.)
Az állam minden gondja a készpénzszerzés; az ezüst összeírását országszerte elrendelte, majd egyszerűen többszörös értékre verette át a rézpénzeket
(1936 Hajnal István)
Sz: átverődik
Vö. CzF. általver vagy átver; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások