élősködő mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → élősködik.

II. mn 11C1

1. (Biol) ’olyan 〈élőlény〉, amely parazita életmódot folytatva, vmely másik szervezet testanyagaiból táplálkozva annak kárára fejlődik, es. abban szaporodik’ ❖ Két serege van különösen a növényeknek, melyek a legkülönfélébb, gyakran igazán bámulatos eszközökkel birnak, hogy a létért való harczban győzedelmet arathassanak. Ezek az iszalag (kacsnövények), és az élősködő vagyis parasit növények (1875 Borbás Vince ford.–Pokorny C7899, 69) | Ismerjük néhány gyom rendkívül gyors elterjedését, valamint néhány élősködő rovarét, melyeket a melegházakba hurcoltak be eredeti hazájukból (1933 Az állatok világa ford. CD46) | sok élősködő állat is vérszívással táplálkozik (2004 Rózsa Lajos 3277001, 9).

1a. ’ilyen élőlényre jellemző 〈életmód, állapot stb.〉’ ❖ A gombák nagy jelentőségét élősködő természetük magyarázza (1913 RévaiNagyLex. C5704, 616) | A szabad kagylónak a fejlődése az első hónapokban, mint azt már megemlítettük, nagyon gyors, mintha csak a szervezet pótlást keresne azért, hogy élősködő állapotában olyan lassú volt a gyarapodása (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A betegségek egy részét élősködő életmódot folytató lények okozzák (2004 Rózsa Lajos 3277001, 13).

2. (pejor is) ’olyan 〈személy, csoport stb.〉, aki v. amely (több) másik személyt, es. dolgot kihasználva, ill. annak v. azoknak a terhére, az(oka)t igénybe véve él’ ❖ csak igy érünk czélt, azon magas és kiáltó szükségű czélt, melly társasági változhatlan viszonyaink egyik élősködő szüleménye [ti. a lelencház intézménye] kiirtására olly méltán törekszik (1841 Pesti Hírlap CD61) | Túl sok a megbízhatatlan elem: a detektív, a seriff, a pályaőr és a többi élősködő fajzat (1923 Lékai János 9391001, 205) | A hívek feladata volt megkülönböztetni az élősködő álapostoloktól az igazi, lélek küldötte apostolokat (1977 Gecse Gusztáv 1057003, 97) | A jólelkű kapitalista, aki mintha arra teremtetett volna, hogy eltartsa a lump, hamiskártyás apát (Kulka János), s iú nejének élősködő, népes rokonságát, Szomory egyik leggyengébben sikerült figurája (1998 Magyar Hírlap CD09) | félpályás útlezárással tiltakoznak az élősködő politikai elit nemzetellenes és a magyar területeket megszállva tartó idegen kormányok magyarellenes politikája ellen (2008 Népszava nov. 13. C7471, 8).

2a. (pejor is) ’ilyen személyre, csoportra jellemző 〈életforma, tevékenység stb.〉’ ❖ uralkodó osztályának tehetetlen, élősködő magatartása (1974 Népszabadság máj. 31. C7824, 4) | [Uri] eléldegélt volna az állam és a patrónusa adományaiból, tengődött volna olvasgatva, élősködőn, gondtalanul és igénytelenül, ha nem történik vmi (2005 Spiró György 3283002, 28).

III. fn 1C

1. (Biol is) ’olyan élőlény, amely parazita életmódot folytatva, vmely másik szervezet testanyagaiból táplálkozva annak kárára fejlődik, es. abban szaporodik’ ❖ Világosság nélkül csak nem zöld (chlorophyllmentes) élősködők és televénylakók, a föld alatti vagy a világosságtól egyébként elvont növényrészek képesek megélni (1875 Borbás Vince ford.–Pokorny C7899, 66) | hiába permetezték be az ebeket, azok legfeljebb büdösebbek lettek, mialatt az élősködők sértetlenül tenyésztek tovább a bundájukban (1985 Grendel Lajos 1060003, 325) | A parazita – más néven élősködő – életciklusának jelentős részét a gazdaegyeden (-ben) éli le (2004 Rózsa Lajos 3277001, 9).

2. (pejor is) ’olyan személy, csoport, aki v. amely (több) másik személyt, es. dolgot kihasználva, ill. annak v. azoknak a terhére, az(oka)t igénybe véve él’ ❖ ? Părásīta, […] éldi, élsköd: eine Schmarotzerinn (1818 Márton József¹ C3044, 460. hasáb) | És nézzünk szét az életben: hol ütötte föl legvészesb tanyáját az időrablás? egyhangulag fogjuk kiáltani: amott a’ játékasztalnál! mellyet a’ nap hősei görcsös indulatokkal ülnek körül, az élősködők két-három körben, a’ tehetetlen vágytól kínzott pénzetlenek pedig más egy pár körben (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Soós Zoltán] munkásöntudata, szocializmus-igenlése a szocializmust és a néphatalmat veszélyeztetni vélt elemek dühödt kritikájával, ostorozásával párosul: mindenekelőtt a Váci utcai maszekok, az élősködők, harácsolók a költő céltáblái (1986 A magyar irodalom története CD53) | [Herzl Tivadar Ősújország című utópiájába a] mellékszereplők személyén át bele vannak építve az ellentmondások, a régi rend neveltjei, az új kor élősködői által keltett feszültségek (2009 S. Sárdi Margit 3236001, 54).

J: élődi, élősdi, parazita.

Vö. ÉrtSz.; TESz. él¹; ÉKsz.

élősködő melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévélősködik
II. melléknév 11C1
1. (Biol)
olyan 〈élőlény〉, amely parazita életmódot folytatva, vmely másik szervezet testanyagaiból táplálkozva annak kárára fejlődik, es. abban szaporodik
Két serege van különösen a növényeknek, melyek a legkülönfélébb, gyakran igazán bámulatos eszközökkel birnak, hogy a létért való harczban győzedelmet arathassanak. Ezek az iszalag (kacsnövények), és az élősködő vagyis parasit növények
(1875 Borbás Vince ford.Pokorny)
Ismerjük néhány gyom rendkívül gyors elterjedését, valamint néhány élősködő rovarét, melyeket a melegházakba hurcoltak be eredeti hazájukból
(1933 Az állatok világa ford.)
sok élősködő állat is vérszívással táplálkozik
(2004 Rózsa Lajos)
1a.
ilyen élőlényre jellemző 〈életmód, állapot stb.〉
A gombák nagy jelentőségét élősködő természetük magyarázza
(1913 RévaiNagyLex.)
A szabad kagylónak a fejlődése az első hónapokban, mint azt már megemlítettük, nagyon gyors, mintha csak a szervezet pótlást keresne azért, hogy élősködő állapotában olyan lassú volt a gyarapodása
(1933 Az állatok világa ford.)
A betegségek egy részét élősködő életmódot folytató lények okozzák
(2004 Rózsa Lajos)
2. (pejor is)
olyan 〈személy, csoport stb.〉, aki v. amely (több) másik személyt, es. dolgot kihasználva, ill. annak v. azoknak a terhére, az(oka)t igénybe véve él
csak igy érünk czélt, azon magas és kiáltó szükségű czélt, melly társasági változhatlan viszonyaink egyik élősködő szüleménye [ti. a lelencház intézménye] kiirtására olly méltán törekszik
(1841 Pesti Hírlap)
Túl sok a megbízhatatlan elem: a detektív, a seriff, a pályaőr és a többi élősködő fajzat
(1923 Lékai János)
A hívek feladata volt megkülönböztetni az élősködő álapostoloktól az igazi, lélek küldötte apostolokat
(1977 Gecse Gusztáv)
A jólelkű kapitalista, aki mintha arra teremtetett volna, hogy eltartsa a lump, hamiskártyás apát (Kulka János), s iú nejének élősködő, népes rokonságát, Szomory egyik leggyengébben sikerült figurája
(1998 Magyar Hírlap)
félpályás útlezárással tiltakoznak az élősködő politikai elit nemzetellenes és a magyar területeket megszállva tartó idegen kormányok magyarellenes politikája ellen
(2008 Népszava nov. 13.)
2a. (pejor is)
ilyen személyre, csoportra jellemző 〈életforma, tevékenység stb.〉
uralkodó osztályának tehetetlen, élősködő magatartása
(1974 Népszabadság máj. 31.)
[Uri] eléldegélt volna az állam és a patrónusa adományaiból, tengődött volna olvasgatva, élősködőn, gondtalanul és igénytelenül, ha nem történik vmi
(2005 Spiró György)
III. főnév 1C
1. (Biol is)
olyan élőlény, amely parazita életmódot folytatva, vmely másik szervezet testanyagaiból táplálkozva annak kárára fejlődik, es. abban szaporodik
Világosság nélkül csak nem zöld (chlorophyllmentes) élősködők és televénylakók, a föld alatti vagy a világosságtól egyébként elvont növényrészek képesek megélni
(1875 Borbás Vince ford.Pokorny)
hiába permetezték be az ebeket, azok legfeljebb büdösebbek lettek, mialatt az élősködők sértetlenül tenyésztek tovább a bundájukban
(1985 Grendel Lajos)
A parazita – más néven élősködő – életciklusának jelentős részét a gazdaegyeden (-ben) éli le
(2004 Rózsa Lajos)
2. (pejor is)
olyan személy, csoport, aki v. amely (több) másik személyt, es. dolgot kihasználva, ill. annak v. azoknak a terhére, az(oka)t igénybe véve él
?
Părásīta, […] éldi, élsköd: eine Schmarotzerinn
(1818 Márton József¹)
És nézzünk szét az életben: hol ütötte föl legvészesb tanyáját az időrablás? egyhangulag fogjuk kiáltani: amott a’ játékasztalnál! mellyet a’ nap hősei görcsös indulatokkal ülnek körül, az élősködők két-három körben, a’ tehetetlen vágytól kínzott pénzetlenek pedig más egy pár körben
(1841 Pesti Hírlap)
[Soós Zoltán] munkásöntudata, szocializmus-igenlése a szocializmust és a néphatalmat veszélyeztetni vélt elemek dühödt kritikájával, ostorozásával párosul: mindenekelőtt a Váci utcai maszekok, az élősködők, harácsolók a költő céltáblái
(1986 A magyar irodalom története)
[Herzl Tivadar Ősújország című utópiájába a] mellékszereplők személyén át bele vannak építve az ellentmondások, a régi rend neveltjei, az új kor élősködői által keltett feszültségek
(2009 S. Sárdi Margit)
Vö. ÉrtSz.; TESz. él¹; ÉKsz.

Beállítások