élmény fn 4B (Pszich is)élemény (rég)

’érzelmileg, lelkileg átélt esemény, történés, jelenség, ill. annak átélése során szerzett, a személyiségre hatással levő, azt formáló tapasztalat’ ❖ az éleménynek gyönyörje, (fruitio, Genuß) (1822 e. Tudományos mesterszókönyv C4429, 132) | a világfájdalomhoz oly élmények kellenek, melyeken ti [ti. a lírikusok] alig mehettetek át s melyeket nem is tanácsos megpróbálni (1860 k. Gyulai Pál 8173006, 375) | az öreg püspök történeteket mondott az ő angolországi éleményeiről (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 341) | minden ismerőst, képtárat, szinházat, egyesületet megnézek, aztán könyvekkel és élményekkel megrakodva jövök megint haza (1906 Kaffka Margit 9290046, 37) | A reformáció a vallásos élményt Isten és ember közvetlen viszonyára egyszerűsítette (1940 Németh László² 9485012, 164) | A gyermek spontán játékaiban [...] szorongásos élményeitől igyekszik szabadulni (1965 György Júlia 1062002, 77) | Közvéleménykutatások tanúsága szerint az Egyesült Államokban nyolcmillió felnőtt élt át halálközeli élményt (1994 Új Könyvek CD29).

Ö: kudarc~, siker~; az -élmény címszó alatt: börtön~, diák~, film~, front~, horgász~, katona~, koncert~, könyv~, láger~, olvasmány~, vadász~, vers~.

ÖU: élet~, halál~, isten~, lét~, magyarság~, sport~, táj~, tér~, természet~, valóság~, válság~.

ÖE: ~anyag , ~dús , ~forrás, ~szerű, ~szerzés.

Vö. CzF. élemény; ÉrtSz.; TESz. él¹; ÉKsz.

élmény főnév 4B (Pszich is)
élemény 4B (rég)
érzelmileg, lelkileg átélt esemény, történés, jelenség, ill. annak átélése során szerzett, a személyiségre hatással levő, azt formáló tapasztalat
az éleménynek gyönyörje, (fruitio, Genuß)
(1822 e. Tudományos mesterszókönyv)
a világfájdalomhoz oly élmények kellenek, melyeken ti [ti. a lírikusok] alig mehettetek át s melyeket nem is tanácsos megpróbálni
(1860 k. Gyulai Pál)
az öreg püspök történeteket mondott az ő angolországi éleményeiről
(1901 Gárdonyi Géza)
minden ismerőst, képtárat, szinházat, egyesületet megnézek, aztán könyvekkel és élményekkel megrakodva jövök megint haza
(1906 Kaffka Margit)
A reformáció a vallásos élményt Isten és ember közvetlen viszonyára egyszerűsítette
(1940 Németh László²)
A gyermek spontán játékaiban [...] szorongásos élményeitől igyekszik szabadulni
(1965 György Júlia)
Közvéleménykutatások tanúsága szerint az Egyesült Államokban nyolcmillió felnőtt élt át halálközeli élményt
(1994 Új Könyvek)
ÖU: életélmény, halálélmény, istenélmény, létélmény, magyarságélmény, sportélmény, tájélmény, térélmény, természetélmény, valóságélmény, válságélmény
ÖE: élményanyag , élménydús , élményforrás, élményszerű, élményszerzés
Vö. CzF. élemény; ÉrtSz.; TESz. él¹; ÉKsz.

élmény- (előtagként)

’speciális létesítményekkel, berendezésekkel felszerelt, ezáltal a szokásosnál érdekesebb, különlegesebb élményeket nyújtó 〈intézmény, építmény〉’ ❖ élményfürdő fn 1C | a Széchenyi szabadtéri strandon új szolgáltatás a nagy gyerekmedencében a „pezsgő élményfürdő(1996 Magyar Hírlap CD09) | a július óta működő hajdúszoboszlói aquapark mellett hamarosan újabb élményfürdők nyílnak (2000 Figyelő CD2601)  élménymedence fn 6B | igyekszik az ember, hogy [külföldi vendége] most is lehetőleg minél több jó élményt vigyen haza. Opera, színház, Vár, élménymedence az új Lukácsban (2000 Figyelő CD2601)  élménypark fn 3A1 | Elképzelhető, hogy francia vagy osztrák példára egy élménypark épülne a [debreceni] Nagyerdőn (1999 Magyar Hírlap CD09) | a harmadik alkalommal megrendezett extrémsport-napon a Pólus center parkolójában [...] sokan játszottak utcai kosárlabdát; a kisgyerekek pedig az élményparkban szórakozhattak (2000 Magyar Hírlap CD09).

élmény- (előtagként)
speciális létesítményekkel, berendezésekkel felszerelt, ezáltal a szokásosnál érdekesebb, különlegesebb élményeket nyújtó 〈intézmény, építmény〉
élményfürdő főnév 1C
a Széchenyi szabadtéri strandon új szolgáltatás a nagy gyerekmedencében a „pezsgő élményfürdő
(1996 Magyar Hírlap)
a július óta működő hajdúszoboszlói aquapark mellett hamarosan újabb élményfürdők nyílnak
(2000 Figyelő)
élménymedence főnév 6B
igyekszik az ember, hogy [külföldi vendége] most is lehetőleg minél több jó élményt vigyen haza. Opera, színház, Vár, élménymedence az új Lukácsban
(2000 Figyelő)
élménypark főnév 3A1
Elképzelhető, hogy francia vagy osztrák példára egy élménypark épülne a [debreceni] Nagyerdőn
(1999 Magyar Hírlap)
a harmadik alkalommal megrendezett extrémsport-napon a Pólus center parkolójában [...] sokan játszottak utcai kosárlabdát; a kisgyerekek pedig az élményparkban szórakozhattak
(2000 Magyar Hírlap)

-élmény (utótagként)

1. ’〈vmely mű, előadás〉 átélése, befogadása, ill. annak során megszerzett tapasztalat, ismeret, emlék stb.’ ❖ filmélmény fn 4B | a film hamis utakon indult példátlan lendületű fejlődésnek, mégis kirajzolódott a saját arca. Bennünk is bizonyára egy empirikus film-élmény bukkantotta fel ezt az arcot (1924 Marsovszky Miklós CD10) | a legdöbbenetesebb filmélményünk a háborús dokumentumfilm (1977 Almási Miklós 1002003, 290) | [az új akciófilm] komplex filmélményt kínál (a digitális multimoziban tessenek külön odafigyelni az elképesztő robbanások során széjjelrepülő apróbb szilánkok finom kis csilingelésére) (1997 Magyar Hírlap CD09)  koncertélmény fn 4B | a közönség felfigyel, ez nem koncert-élmény, ez élet élmény (1925 Tóth Aladár CD10) | itthon szinte egyáltalán nem hallható a világ élvonala [ti. az élvonalbeli hegedűművészek], nincsenek meghatározó koncertélmények (1996 Magyar Hírlap CD09)  könyvélmény fn 4B | a könyvélmények életbevetítése (1920 Tóth Aladár CD10) | a magyar paraszt Móra számára sem volt könyvélmény. Parasztok között nőtt fel, másrészt ásatásai folyamán is mindig parasztok körében volt, jól ismerte őket (1966 Vargha Kálmán CD53) | Alföldi ember lévén, először könyvélményeim során találkoztam a hegymászással (1997 Magyar Hírlap CD09)  olvasmányélmény fn 4B | Kazinczy végtelen irodalmi érzékenységével rendkívül erősen reagált minden új olvasmány-élményre (1934 Szerb Antal 9668029, 258) | Arany Lászlóék nemzedéke is gyermekkori olvasmányélményként hozza magával az elődök mintaképeit (1965 Diószegi András CD53) | [Zentai László] nem filológusként, hanem az olvasmányélmény hatása felől közelíti meg a műalkotásokat (1997 Kovács József László CD52)  versélmény fn 4B | a hallgató maga is a vers-élmény részesévé lesz az előadásban (1940 Ascher Oszkár CD10) | [Csoóri Sándor a népköltészet] tanulmányozása során derítette fel a folklór ama vonásait, amelyek meglepő rokonságot mutattak ekkori nagy versélményeivel (1986 Kiss Ferenc CD53).

2. ’〈vmely helyen, intézményben stb.〉 átélt esemény, történés, ill. abból nyert tapasztalat’ ❖ börtönélmény fn 4B | Jókai versben búcsúzott el porkolábjától, s a börtönélmény csupán hangulatos emlék maradt (1984 Bényei József 1016012, 121) | [Lukács Györggyel] beszélgetve ez a bizonyos letartóztatás és börtönélmény, [...] az 1941-es, nagyon későn jött elő (1989 Eörsi István 9125032, 71) | [Tardos Tibor A tengervíz sós című könyve] az 1956 utáni íróper megrázó emlékeiről, a szerző börtönélményeiről szól (1995 Magyar Hírlap CD09)  frontélmény fn 4B | Az érdekes és izgalmas könyv megírásakor a szerző [ti. Sallai Elemér] frontélményeire és a magyar királyi vezérkar titkos levéltári anyagára támaszkodott (1958 Esti Hírlap márc. 18. C0122, 2) | [Bíró Lajos] haditudósítóként részt vett a háborúban, és így a szemtanú élményeivel hitelesítette hősei frontélményeit (1999 Új Könyvek CD29)  lágerélmény fn 4B | Vadasék lágerélményei valamivel jobbak a többiekénél (1961 Magyar Nemzet dec. 21. C4799, 5) | [Örkény István] életének vegyes korszakait – oroszországi hadifogságban gyűjtött lágerélményeit – memoárértékű szociográfiában dolgozta fel (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈vmilyen tevékenységet végző személyként〉 átélt esemény, történés, ill. abból nyert tapasztalat’ ❖ diákélmény fn 4B | Az író [ti. Pakots József] előadása sima, a diákélmények rajzában s a mellékalakok formálásában kedves humorú (1914 Tóth Árpád CD10) | [Gárdonyi Géza] diákélményeinek és diákos humorának tág tere nyílott a Garabonciás Diák című élclapnál (1965 Mezei József² CD53)  horgászélmény fn 4B | [A zsoké] mindig horgászott, ha nem lovagolt: mindig horgászélményeiről beszélt (1930 Krúdy Gyula CD54) | [Isaak Walton] igazi író, aki [...] valóban ízesen számol be a legkülönbözőbb horgászélményekről (2000 Új Könyvek CD29)  katonaélmény fn 4B | Azt hittem, hogy Gyebnárban is felelevenedik a múlt, a szokás szerint elbeszélgetünk katonaélményeinkről. De rosszkedvűen hallgatott (1961 Katkó István 9315002, 176) | háborúhoz, katonaélményekhez vagy a társadalmi és nemzetelnyomó igazságtalanságokhoz kapcsolódó adomák kerültek az összeállításba (1994 Új Könyvek CD29)  vadászélmény fn 4B | Nem mindennapi vadász-élmények és kalandok (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [Kittenberger Kálmánnak] uti és vadászélményeiről több dolgozata jelent meg hazai folyóiratokban (1914 RévaiNagyLex. C5707, 346) | a jó vadászkutyák nem csupán a vadászélményt fokozzák, de az eredményességet is nagymértékben befolyásolják (1995 Szinák János–Veress István CD59).

-élmény (utótagként)
1.
〈vmely mű, előadás〉 átélése, befogadása, ill. annak során megszerzett tapasztalat, ismeret, emlék stb.
filmélmény főnév 4B
a film hamis utakon indult példátlan lendületű fejlődésnek, mégis kirajzolódott a saját arca. Bennünk is bizonyára egy empirikus film-élmény bukkantotta fel ezt az arcot
(1924 Marsovszky Miklós)
a legdöbbenetesebb filmélményünk a háborús dokumentumfilm
(1977 Almási Miklós)
[az új akciófilm] komplex filmélményt kínál (a digitális multimoziban tessenek külön odafigyelni az elképesztő robbanások során széjjelrepülő apróbb szilánkok finom kis csilingelésére)
(1997 Magyar Hírlap)
koncertélmény főnév 4B
a közönség felfigyel, ez nem koncert-élmény, ez élet élmény
(1925 Tóth Aladár)
itthon szinte egyáltalán nem hallható a világ élvonala [ti. az élvonalbeli hegedűművészek], nincsenek meghatározó koncertélmények
(1996 Magyar Hírlap)
könyvélmény főnév 4B
a könyvélmények életbevetítése
(1920 Tóth Aladár)
a magyar paraszt Móra számára sem volt könyvélmény. Parasztok között nőtt fel, másrészt ásatásai folyamán is mindig parasztok körében volt, jól ismerte őket
(1966 Vargha Kálmán)
Alföldi ember lévén, először könyvélményeim során találkoztam a hegymászással
(1997 Magyar Hírlap)
olvasmányélmény főnév 4B
Kazinczy végtelen irodalmi érzékenységével rendkívül erősen reagált minden új olvasmány-élményre
(1934 Szerb Antal)
Arany Lászlóék nemzedéke is gyermekkori olvasmányélményként hozza magával az elődök mintaképeit
(1965 Diószegi András)
[Zentai László] nem filológusként, hanem az olvasmányélmény hatása felől közelíti meg a műalkotásokat
(1997 Kovács József László)
versélmény főnév 4B
a hallgató maga is a vers-élmény részesévé lesz az előadásban
(1940 Ascher Oszkár)
[Csoóri Sándor a népköltészet] tanulmányozása során derítette fel a folklór ama vonásait, amelyek meglepő rokonságot mutattak ekkori nagy versélményeivel
(1986 Kiss Ferenc)
2.
〈vmely helyen, intézményben stb.〉 átélt esemény, történés, ill. abból nyert tapasztalat
börtönélmény főnév 4B
Jókai versben búcsúzott el porkolábjától, s a börtönélmény csupán hangulatos emlék maradt
(1984 Bényei József)
[Lukács Györggyel] beszélgetve ez a bizonyos letartóztatás és börtönélmény, [...] az 1941-es, nagyon későn jött elő
(1989 Eörsi István)
[Tardos Tibor A tengervíz sós című könyve] az 1956 utáni íróper megrázó emlékeiről, a szerző börtönélményeiről szól
(1995 Magyar Hírlap)
frontélmény főnév 4B
Az érdekes és izgalmas könyv megírásakor a szerző [ti. Sallai Elemér] frontélményeire és a magyar királyi vezérkar titkos levéltári anyagára támaszkodott
(1958 Esti Hírlap márc. 18.)
[Bíró Lajos] haditudósítóként részt vett a háborúban, és így a szemtanú élményeivel hitelesítette hősei frontélményeit
(1999 Új Könyvek)
lágerélmény főnév 4B
Vadasék lágerélményei valamivel jobbak a többiekénél
(1961 Magyar Nemzet dec. 21.)
[Örkény István] életének vegyes korszakait – oroszországi hadifogságban gyűjtött lágerélményeit – memoárértékű szociográfiában dolgozta fel
(1996 Magyar Hírlap)
2a.
〈vmilyen tevékenységet végző személyként〉 átélt esemény, történés, ill. abból nyert tapasztalat
diákélmény főnév 4B
Az író [ti. Pakots József] előadása sima, a diákélmények rajzában s a mellékalakok formálásában kedves humorú
(1914 Tóth Árpád)
[Gárdonyi Géza] diákélményeinek és diákos humorának tág tere nyílott a Garabonciás Diák című élclapnál
(1965 Mezei József²)
horgászélmény főnév 4B
[A zsoké] mindig horgászott, ha nem lovagolt: mindig horgászélményeiről beszélt
(1930 Krúdy Gyula)
[Isaak Walton] igazi író, aki [...] valóban ízesen számol be a legkülönbözőbb horgászélményekről
(2000 Új Könyvek)
katonaélmény főnév 4B
Azt hittem, hogy Gyebnárban is felelevenedik a múlt, a szokás szerint elbeszélgetünk katonaélményeinkről. De rosszkedvűen hallgatott
(1961 Katkó István)
háborúhoz, katonaélményekhez vagy a társadalmi és nemzetelnyomó igazságtalanságokhoz kapcsolódó adomák kerültek az összeállításba
(1994 Új Könyvek)
vadászélmény főnév 4B
Nem mindennapi vadász-élmények és kalandok
(1859 Vasárnapi Újság)
[Kittenberger Kálmánnak] uti és vadászélményeiről több dolgozata jelent meg hazai folyóiratokban
(1914 RévaiNagyLex.)
a jó vadászkutyák nem csupán a vadászélményt fokozzák, de az eredményességet is nagymértékben befolyásolják
(1995 Szinák János–Veress István)

Beállítások