-ellátás (utótagként)

’〈vmely anyaghoz, árucikkhez való〉 hozzáférés, ill. annak biztosítása szolgáltatás v. kereskedelem, ritk. hatósági intézkedés révén’ ❖ áruellátás fn 4A | A város jobb áruellátása és részben az áruellátások nehézségeinek felszámolása érdekében a VB. szükségesnek tartja Sopronban a nagykereskedelmi lerakat létesítését (1955 Soproni Szemle CD52) | Több kelet-európai országban közismerten rossz az áruellátás (1989 Tények könyve CD37) | a kis üzletek eleve nem lehetnek versenytársai az élelmiszer-kereskedő hálózatoknak, mivel nem tudják ugyanolyan zökkenőmentesen és hatékonyan megoldani az áruellátást (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a biokertészeteknek] a helyi áruellátásban van igen nagy szerepük (1998 Magyar Hírlap CD09)  dohányellátás fn 4A | A dohányellátás Bódog Mihály feladata (1951 Háy Gyula 9232003, 45) | a katonai parancsnokság megfelelő intézkedéseket tett a visszaélések megakadályozására. Hasonló volt a helyzet a dohányellátásnál is (1970 Lengyel Alfréd CD52)  élelmiszer-ellátás fn 4A | [a tábornokot felhatalmazzák] arra, hogy valamennyi helyettes főparancsnokságnak az élelmiszerellátás ügyében kötelező utasítást adjon (1916 Budapesti Hírlap máj. 17. C4704, 7) | A majdnem kétmilliós Budapest téli élelmiszerellátása egyfelől a fő fogyasztási cikkek megfelelő mennyiségén, másfelől a zavartalan szállításon múlik (1958 Népszava nov. 21. C1502, 8) | akadozó élelmiszerellátás (1975 Szita Szabolcs CD52) | belföldi élelmiszer-ellátás (1999 Figyelő CD2601)  faellátás fn 4A | olymódon, mint a faellátás, biztosíttassék a nádlás [ti. a nádvágás joga] is a jobbágyoknak (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Kaán Károly] 1917-ben az ország s nevezetesen a hadsereg faellátásának biztositására hivatott faértékesítő hivatal alelnöke [lett] (1927 RévaiNagyLex. C5716, 438) | Faellátásunk nagy része import-anyagként jön Ausztriából hazánkba (1960 Bognár Dezső CD52)  földgázellátás fn 4A | A város földgázellátására 27,8 millió Ft-ot vettünk át gazdálkodó szervezetektől (1988 Ulreich József CD52) | 1990-ig csak 454 település, 1995 végére már 1449 település volt bekapcsolva a földgázellátásba (1998 Tények könyve CD37)  gázellátás fn 4A | a gázellátásnak az utóbbi időkben egyre előbbrenyomuló problémáját is meg kell említenünk: a világítógáz méregtelenítését, ill. a világítógázzal való mérgezések és öngyilkosságok megakadályozását (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 275) | Budapest gázellátása kerülhet veszélybe, ha hamarosan nem fejezhetik be a Százhalombattáról a kelenföldi erőműbe tartó gázvezeték utolsó harminc méteres szakaszát (1995 Magyar Hírlap CD09)  gyógyszerellátás fn 4A | [a Vöröskereszt feladatai közé tartozik az] ingyentej, ingyenkenyér, ingyenes gyógyszerellátás, felruházás és ismeretterjesztő, valamint egészségügyi propaganda-előadások rendezése (1926 RévaiNagyLex. C5715, 464) | A népi ellenőrzés vizsgálja a kórházi betegellátást, s egyebeken kívül azt is megnézi, milyen kórházainkban a gyógyszerellátás és a gyógyszerfelhasználás (1960 Népszava ápr. 24. C4824, 5) | nő az ingyenes gyógyszerellátásra jogosultak tábora (1996 Magyar Hírlap CD09)  húsellátás fn 4A | a lóhús csak nagyobb városok húsellátásában tudott kisebb-nagyobb jelentőségre szert tenni (1915 RévaiNagyLex. C5708, 805) | Megfelelő lesz az ünnepi húsellátás (1958 Népszava aug. 13. C1502, 1) | A városok gyarapodásával együtt nőtt a húsellátás igénye (1993 Sz. Jónás Ilona CD17)  ivóvízellátás fn 4A | Guyon tábornoknak és Tóth Ágoston ezredesnek, a parancsnokságuk alatt álló seregek ivóvízellátásáról (1849 Kossuth Lajos CD32) | A hízlalás közben a sertések nyugalmára és a bőséges ivóvízellátásra súlyt fektetnek, továbbá nyáron fürdőt is létesítenek a hízóknak (1924 RévaiNagyLex. C5712, 764) | ivóvízellátás szempontjából veszélyeztetett településen az országnak jelenleg csak egy százaléka él (1993 A magyarság kézikönyve CD06)  kenyérellátás fn 4A | Perczel táborának kenyérellátásáról (1849 Kossuth Lajos CD32) | adminisztratív intézkedéssel nem lehet megszerezni a kenyérellátáshoz szükséges buzát (1925 Budapesti Hírlap ápr. 17. C4713, 6) | A Sütév kaposvári gyára hetvenezer ember kenyérellátásáról gondoskodik (1995 Magyar Hírlap CD09)  olajellátás fn 4A | A vevők számára megnyugtató olajellátást ígérő Opec-értekezlet (1991 Heti Világgazdaság 2014004, 15) | [a Közel-Keleten] a válság továbbgördülése az egész Nyugat olajellátását fenyegetné (2000 Figyelő CD2601)  papírellátás fn 4A | olyan nehézség várható a papirellátásban, a minek a leküzdése nem lesz könnyü föladat (1917 Budapesti Hírlap márc. 28. C4705, 6) | a kormány számontartja a megnövekedett keresletet, de már most is csak nagy erőfeszítéssel tudja a lapok papírellátását a jelenlegi színvonalon fenntartani (1958 Népszava márc. 22. C1502, 2) | [a kancellária egyes részlegei] a gazdasági-technikai feltételeket, például a papírellátást biztosították (1992 e. Hajdu Lajos CD17)  szénellátás fn 4A | a szénellátás nehézségei is szünőben vannak (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 20) | A lakossági szénellátásban korábban tartósan voltak olyan bizonytalansági elemek, amelyek a hatósági árral kifejezett védelmet indokolttá tették (1992 Országgyűlési Napló CD62)  tankönyvellátás fn 4A | Követeljük, hogy a nincstelen mezőgazdasági munkások gyermekei ingyenes tankönyvellátásban részesüljenek (1947 Szabad Föld aug. 24. C1537, 3) | teljesen kifogástalan a tankönyvellátás (1975 Kelényi Ferenc CD52) | szeptemberben nem lesz megoldott a magyar közoktatás tankönyvellátása (1995 Országgyűlési Napló CD62)  tejellátás fn 4A | a tejellátás – bár a legmagasabb árakat egyre emelkedő tendenciával állapították meg – teljesen csődöt mondott (1916 Erdély Jenő CD10) | Becslések szerint az Egyesült Államok tejellátásához az eddigi 10,8 millió tehén helyett elegendő lesz 7,5 millió (1988 Tények könyve CD37)  tüzelőanyag-ellátás fn 4A | [ha sikerülne] azt a hatalmas mennyiségű földgázt tartalékolni és Budapestre szállítani, amely itt [ti. a Maori üzemeiben] naponként a levegőbe illan el, nemcsak munkaalkalmat jelentene, hanem óriási mértékben megkönnyítené fővárosunk tüzelőanyag ellátását (1947 Szabad Föld febr. 16. C1537, 5) | [a kormány] a tüzelőanyag-ellátás biztonsága és a lakossági terhek csökkentése érdekében az elhatározott áremelést az eredeti időponthoz képest két hónappal későbbre tolta el (1991 Országgyűlési Napló CD62)  üzemanyag-ellátás fn 4A | Súlyos mulasztások a mezőgazdasági üzemanyagellátásnál (1947 Szabad Föld okt. 5. C1537, 1) | a traktoristák közt állandó verseny van, aminek előfeltétele a jól megszervezett üzemanyagellátás és javitószolgálat (1949 Veres Péter 9771023, 41) | állandóan Moszkvában tartózkodó erőművi alkalmazottak gondoskodtak arról, hogy zavartalan legyen az atomerőmű üzemanyag-ellátása (1999 Országgyűlési Napló CD62)  vízellátás fn 4A | A főváros vizellátása ügyében tett egyéb vizsgálatok (1883–1889 Balló Mátyás CD27) | [a telepen] a vízellátás két artézi kút segélyével történik, melyeknek vize hatalmas víztoronyban gyűlik össze (1913 RévaiNagyLex. C5705, 330) | a nehéz munkagépek által feltúrt talaj árnyas mélyedéseiben összefutó esővíz […] hetekre biztosítja a környék állatainak vízellátását (1995 Magyarország állatvilága CD14)  zsírellátás fn 4A | A hús- és zsírellátás zavartalansága egyenletes elosztással könyebben biztosítható (1941 Nemzeti Figyelő 2135001, 6) | Amire nem panaszkodtak, az a zsírellátás volt. A zsír- és húskereskedőket hatóságilag jelölték ki minden községben, s ez Magyarcsanádon szintén megtörtént (2000 Marjanucz László CD36).

-ellátás (utótagként)
〈vmely anyaghoz, árucikkhez való〉 hozzáférés, ill. annak biztosítása szolgáltatás v. kereskedelem, ritk. hatósági intézkedés révén
áruellátás főnév 4A
A város jobb áruellátása és részben az áruellátások nehézségeinek felszámolása érdekében a VB.végrehajtó bizottság szükségesnek tartja Sopronban a nagykereskedelmi lerakat létesítését
(1955 Soproni Szemle)
Több kelet-európai országban közismerten rossz az áruellátás
(1989 Tények könyve)
a kis üzletek eleve nem lehetnek versenytársai az élelmiszer-kereskedő hálózatoknak, mivel nem tudják ugyanolyan zökkenőmentesen és hatékonyan megoldani az áruellátást
(1997 Magyar Hírlap)
[a biokertészeteknek] a helyi áruellátásban van igen nagy szerepük
(1998 Magyar Hírlap)
dohányellátás főnév 4A
A dohányellátás Bódog Mihály feladata
(1951 Háy Gyula)
a katonai parancsnokság megfelelő intézkedéseket tett a visszaélések megakadályozására. Hasonló volt a helyzet a dohányellátásnál is
(1970 Lengyel Alfréd)
élelmiszer-ellátás főnév 4A
[a tábornokot felhatalmazzák] arra, hogy valamennyi helyettes főparancsnokságnak az élelmiszerellátás ügyében kötelező utasítást adjon
(1916 Budapesti Hírlap máj. 17.)
A majdnem kétmilliós Budapest téli élelmiszerellátása egyfelől a fő fogyasztási cikkek megfelelő mennyiségén, másfelől a zavartalan szállításon múlik
(1958 Népszava nov. 21.)
akadozó élelmiszerellátás
(1975 Szita Szabolcs)
belföldi élelmiszer-ellátás
(1999 Figyelő)
faellátás főnév 4A
olymódon, mint a faellátás, biztosíttassék a nádlás [ti. a nádvágás joga] is a jobbágyoknak
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
[Kaán Károly] 1917-ben az ország s nevezetesen a hadsereg faellátásának biztositására hivatott faértékesítő hivatal alelnöke [lett]
(1927 RévaiNagyLex.)
Faellátásunk nagy része import-anyagként jön Ausztriából hazánkba
(1960 Bognár Dezső)
földgázellátás főnév 4A
A város földgázellátására 27,8 millió Ftforint-ot vettünk át gazdálkodó szervezetektől
(1988 Ulreich József)
1990-ig csak 454 település, 1995 végére már 1449 település volt bekapcsolva a földgázellátásba
(1998 Tények könyve)
gázellátás főnév 4A
a gázellátásnak az utóbbi időkben egyre előbbrenyomuló problémáját is meg kell említenünk: a világítógáz méregtelenítését, ill.illetve a világítógázzal való mérgezések és öngyilkosságok megakadályozását
(1933 TolnaiÚjLex.)
Budapest gázellátása kerülhet veszélybe, ha hamarosan nem fejezhetik be a Százhalombattáról a kelenföldi erőműbe tartó gázvezeték utolsó harminc méteres szakaszát
(1995 Magyar Hírlap)
gyógyszerellátás főnév 4A
[a Vöröskereszt feladatai közé tartozik az] ingyentej, ingyenkenyér, ingyenes gyógyszerellátás, felruházás és ismeretterjesztő, valamint egészségügyi propaganda-előadások rendezése
(1926 RévaiNagyLex.)
A népi ellenőrzés vizsgálja a kórházi betegellátást, s egyebeken kívül azt is megnézi, milyen kórházainkban a gyógyszerellátás és a gyógyszerfelhasználás
(1960 Népszava ápr. 24.)
nő az ingyenes gyógyszerellátásra jogosultak tábora
(1996 Magyar Hírlap)
húsellátás főnév 4A
a lóhús csak nagyobb városok húsellátásában tudott kisebb-nagyobb jelentőségre szert tenni
(1915 RévaiNagyLex.)
Megfelelő lesz az ünnepi húsellátás
(1958 Népszava aug. 13.)
A városok gyarapodásával együtt nőtt a húsellátás igénye
(1993 Sz. Jónás Ilona)
ivóvízellátás főnév 4A
Guyon tábornoknak és Tóth Ágoston ezredesnek, a parancsnokságuk alatt álló seregek ivóvízellátásáról
(1849 Kossuth Lajos)
A hízlalás közben a sertések nyugalmára és a bőséges ivóvízellátásra súlyt fektetnek, továbbá nyáron fürdőt is létesítenek a hízóknak
(1924 RévaiNagyLex.)
ivóvízellátás szempontjából veszélyeztetett településen az országnak jelenleg csak egy százaléka él
(1993 A magyarság kézikönyve)
kenyérellátás főnév 4A
Perczel táborának kenyérellátásáról
(1849 Kossuth Lajos)
adminisztratív intézkedéssel nem lehet megszerezni a kenyérellátáshoz szükséges buzát
(1925 Budapesti Hírlap ápr. 17.)
A SütévSomogy Megyei Sütő- és Édesipari Vállalat kaposvári gyára hetvenezer ember kenyérellátásáról gondoskodik
(1995 Magyar Hírlap)
olajellátás főnév 4A
A vevők számára megnyugtató olajellátást ígérő OpecOrganization of the Petroleum Exporting Countries ’Kőolaj-exportáló Országok Szervezete’-értekezlet
(1991 Heti Világgazdaság)
[a Közel-Keleten] a válság továbbgördülése az egész Nyugat olajellátását fenyegetné
(2000 Figyelő)
papírellátás főnév 4A
olyan nehézség várható a papirellátásban, a minek a leküzdése nem lesz könnyü föladat
(1917 Budapesti Hírlap márc. 28.)
a kormány számontartja a megnövekedett keresletet, de már most is csak nagy erőfeszítéssel tudja a lapok papírellátását a jelenlegi színvonalon fenntartani
(1958 Népszava márc. 22.)
[a kancellária egyes részlegei] a gazdasági-technikai feltételeket, például a papírellátást biztosították
(1992 e. Hajdu Lajos)
szénellátás főnév 4A
a szénellátás nehézségei is szünőben vannak
(1917 Budapesti Hírlap)
A lakossági szénellátásban korábban tartósan voltak olyan bizonytalansági elemek, amelyek a hatósági árral kifejezett védelmet indokolttá tették
(1992 Országgyűlési Napló)
tankönyvellátás főnév 4A
Követeljük, hogy a nincstelen mezőgazdasági munkások gyermekei ingyenes tankönyvellátásban részesüljenek
(1947 Szabad Föld aug. 24.)
teljesen kifogástalan a tankönyvellátás
(1975 Kelényi Ferenc)
szeptemberben nem lesz megoldott a magyar közoktatás tankönyvellátása
(1995 Országgyűlési Napló)
tejellátás főnév 4A
a tejellátás – bár a legmagasabb árakat egyre emelkedő tendenciával állapították meg – teljesen csődöt mondott
(1916 Erdély Jenő)
Becslések szerint az Egyesült Államok tejellátásához az eddigi 10,8 millió tehén helyett elegendő lesz 7,5 millió
(1988 Tények könyve)
tüzelőanyag-ellátás főnév 4A
[ha sikerülne] azt a hatalmas mennyiségű földgázt tartalékolni és Budapestre szállítani, amely itt [ti. a Maori üzemeiben] naponként a levegőbe illan el, nemcsak munkaalkalmat jelentene, hanem óriási mértékben megkönnyítené fővárosunk tüzelőanyag ellátását
(1947 Szabad Föld febr. 16.)
[a kormány] a tüzelőanyag-ellátás biztonsága és a lakossági terhek csökkentése érdekében az elhatározott áremelést az eredeti időponthoz képest két hónappal későbbre tolta el
(1991 Országgyűlési Napló)
üzemanyag-ellátás főnév 4A
Súlyos mulasztások a mezőgazdasági üzemanyagellátásnál
(1947 Szabad Föld okt. 5.)
a traktoristák közt állandó verseny van, aminek előfeltétele a jól megszervezett üzemanyagellátás és javitószolgálat
(1949 Veres Péter)
állandóan Moszkvában tartózkodó erőművi alkalmazottak gondoskodtak arról, hogy zavartalan legyen az atomerőmű üzemanyag-ellátása
(1999 Országgyűlési Napló)
vízellátás főnév 4A
A főváros vizellátása ügyében tett egyéb vizsgálatok
(1883–1889 Balló Mátyás)
[a telepen] a vízellátás két artézi kút segélyével történik, melyeknek vize hatalmas víztoronyban gyűlik össze
(1913 RévaiNagyLex.)
a nehéz munkagépek által feltúrt talaj árnyas mélyedéseiben összefutó esővíz […] hetekre biztosítja a környék állatainak vízellátását
(1995 Magyarország állatvilága)
zsírellátás főnév 4A
A hús- és zsírellátás zavartalansága egyenletes elosztással könyebben biztosítható
(1941 Nemzeti Figyelő)
Amire nem panaszkodtak, az a zsírellátás volt. A zsír- és húskereskedőket hatóságilag jelölték ki minden községben, s ez Magyarcsanádon szintén megtörtént
(2000 Marjanucz László)

Beállítások