akárhogy ált hsz 0

1. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’bármilyen módon, bárhogyan, akárhogyan, akármint’ ❖ Akár hogy éljenek, nem leſz ’rájok gondja (1774 Vesmás Márton 7374003, 55) | Akárhogy történt, boldog vagyok, hogy igy történt (1920 Karinthy Frigyes 9309027, 173) | Pénzt kell szerezni! Kölcsön, előlegbe, akárhogy (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 51).

1a. ’〈kérdésre adott kitérő feleletként〉’ ❖ ÉrtSz.

1b. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’bármilyen nehézség árán’ ❖ A jövő héten akárhogy szakitani fogok egy napot a te dolgaidnak (1862 Gyulai Pál 8173087, 485) | Meg kell csinálni… akárhogy is (1969 Mándy Iván 9420036, 523).

1c. (tagadó szerkezetben) ’nem megfelelő, a körülményekhez nem illő módon’ ❖ nem illenék csak ugy akárhogy belépni páholyába (1863 Greguss Ágost ford.–Sand C1916, 169) | az ilyen nőszemély [ti. a kisasszony] máshogy lépked, s nem akárhogy (1967 Kálnoky László ford.–Morgenstern 9298042, 32).

2. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’bármilyen mértékben, bármennyire, akármennyire’ ❖ Akár hogy betsüljöd ezen kevélységet, Én nagyobbra tartom titkos ſetétséget (1781 Zechenter Antal ford.–Corneille 7386002, 27) | hátramaradásának senki más nem oka, egyedül önmaga, akárhogy akarná is másra tolni a’ hibát (1830 Széchenyi István 8429005, 230) | a deszkákból kibuggyanó gyanta nyoma nehezen jön le, akárhogy dörzsöljük (1973 László-Bencsik Sándor 9383001, 34).

J: bárhogy.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. akár-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

akárhogy általános névmási határozószó 0
1. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
bármilyen módon, bárhogyan, akárhogyan, akármint
Akár hogy éljenek, nem leſz ’rájok gondja
(1774 Vesmás Márton)
Akárhogy történt, boldog vagyok, hogy igy történt
(1920 Karinthy Frigyes)
Pénzt kell szerezni! Kölcsön, előlegbe, akárhogy
(1978 Kabdebó Tamás)
1a.
〈kérdésre adott kitérő feleletként〉
ÉrtSz.
1b. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
bármilyen nehézség árán
A jövő héten akárhogy szakitani fogok egy napot a te dolgaidnak
(1862 Gyulai Pál)
Meg kell csinálni… akárhogy is
(1969 Mándy Iván)
1c. (tagadó szerkezetben)
nem megfelelő, a körülményekhez nem illő módon
nem illenék csak ugy akárhogy belépni páholyába
(1863 Greguss Ágost ford.Sand)
az ilyen nőszemély [ti. a kisasszony] máshogy lépked, s nem akárhogy
(1967 Kálnoky László ford.Morgenstern)
2. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
bármilyen mértékben, bármennyire, akármennyire
Akár hogy betsüljöd ezen kevélységet, Én nagyobbra tartom titkos ſetétséget
(1781 Zechenter Antal ford.Corneille)
hátramaradásának senki más nem oka, egyedül önmaga, akárhogy akarná is másra tolni a’ hibát
(1830 Széchenyi István)
a deszkákból kibuggyanó gyanta nyoma nehezen jön le, akárhogy dörzsöljük
(1973 László-Bencsik Sándor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. akár-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások