akármeddig ált hsz 0

1. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (ritk) ’bármely helyig, bármely pontig’ ❖ akármeddig mentem, mindig egyforma távolban maradt hozzám a kávás-kúti látvány (1920 Dóczy Jenő CD10).

1a. ’〈kérdésre adott kitérő feleletként〉’ ❖ ÉrtSz.

1b. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (ritk) ’bármilyen messzire, bármilyen távolságra’ ❖ [a repülőgépek] tetszés szerint tudnak repülni akármerre és akármeddig (1872 Jókai Mór CD18) | Akad itt kutya, macska, néhány kapirgáló csirke is, ami kerítés híján akármeddig elcsatangol (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’bármely időpontig’ ❖ [a hallgató] gyönyörködve mégyen vissza azon időkbe, melyek már nincsenek […]. Gond nélkül nekieresztem tehát magamat, akárhova s akármeddig viszen képzeletem s érzéseim (1817 Kazinczy Ferenc 7163003, 40) | arra, akit küldeni tetszik, elvárok akármeddig; tudom, városi cseléd nem kel korán (1862 Jókai Mór CD18) | Akármennyit és akármeddig dolgozott is, ha kilép a gyárkapun, nem kell nyugtalanító poggyászként magával cipelnie munkaköre gondjait (1973 László-Bencsik Sándor 9383001, 41).

2a. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’bármilyen sokáig, bármilyen hosszan’ ❖ Meghalgatlak minnyájotokat, akár meddig tartſon (1781 Keresztúry József ford.–Rautenstrauch 7085003, 4) | lélekben gyermekek maradunk, akármeddig élünk is (1890 Löw Immánuel 8278004, 222) | ha kicsit nedves volt a cipő vagy a bakancs, az a ronda subick nem fényesedett, dörzsölhettem akármeddig (1967 Kamjén István 9299002, 25).

J: bármeddig.

Vö. ÉrtSz.; TESz. akár-; ÉKsz.; ÚMTsz.

akármeddig általános névmási határozószó 0
1. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (ritk)
bármely helyig, bármely pontig
akármeddig mentem, mindig egyforma távolban maradt hozzám a kávás-kúti látvány
(1920 Dóczy Jenő)
1a.
〈kérdésre adott kitérő feleletként〉
ÉrtSz.
1b. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) (ritk)
bármilyen messzire, bármilyen távolságra
[a repülőgépek] tetszés szerint tudnak repülni akármerre és akármeddig
(1872 Jókai Mór)
Akad itt kutya, macska, néhány kapirgáló csirke is, ami kerítés híján akármeddig elcsatangol
(1998 Magyar Hírlap)
2. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
bármely időpontig
[a hallgató] gyönyörködve mégyen vissza azon időkbe, melyek már nincsenek […]. Gond nélkül nekieresztem tehát magamat, akárhova s akármeddig viszen képzeletem s érzéseim
(1817 Kazinczy Ferenc)
arra, akit küldeni tetszik, elvárok akármeddig; tudom, városi cseléd nem kel korán
(1862 Jókai Mór)
Akármennyit és akármeddig dolgozott is, ha kilép a gyárkapun, nem kell nyugtalanító poggyászként magával cipelnie munkaköre gondjait
(1973 László-Bencsik Sándor)
2a. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
bármilyen sokáig, bármilyen hosszan
Meghalgatlak minnyájotokat, akár meddig tartſon
(1781 Keresztúry József ford.Rautenstrauch)
lélekben gyermekek maradunk, akármeddig élünk is
(1890 Löw Immánuel)
ha kicsit nedves volt a cipő vagy a bakancs, az a ronda subick nem fényesedett, dörzsölhettem akármeddig
(1967 Kamjén István)
Vö. ÉrtSz.; TESz. akár-; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások