akármint ált hsz 0 (irod)

1. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’akármilyen módon, bárhogyan, akárhogyan’ ❖ akármint légyen-is, elég az, hogy rá nem állhatok, helyben nem hagyhatom (1776 Klein Efraim 7182001, 238) | Akármint folyt is életük előtte, végül közösek lettek halálukban (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’bármilyen nehézség árán’ ❖ [a székelyt] ha valahová küldék, akármint tehette szerét, oda ugyan elment, s ha azt mondták neki, hogy magának a török szultánnak adjon át valamit, befurakodott hozzá (1853 Jókai Mór CD18).

2. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’bármilyen (nagy) mértékben, bármennyire, akármennyire’ ❖ akar-mint féltsék mások az Anglusokat (1781 Magyar Hírmondó C0269, 24) | Akármint igyekezzen az Ember az öſzveragaſztott Darabokat el-válaſztani eggymástól, ſemmire ſem mégyen és kéſzebbek más Helyen eltörni, mint ſem elválni (1794 Uránia 7491012, 295) | akármint erőlködik, lehetetlen kariért csinálnia (1908 Ambrus Zoltán C0600, 100) | e nép Tüstént odadta mindenét (Később akármint bánta tettit) Csakhogy megkapja azt, miért Ma egy koldús sem adna semmit (1983 Mészöly Dezső ford.–Villon 9437023, 238).

J: bármint.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. akár-; ÉKsz.; SzT.

akármint általános névmási határozószó 0 (irod)
1. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
akármilyen módon, bárhogyan, akárhogyan
akármint légyen-is, elég az, hogy rá nem állhatok, helyben nem hagyhatom
(1776 Klein Efraim)
Akármint folyt is életük előtte, végül közösek lettek halálukban
(1995 Magyar Hírlap)
1a. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
bármilyen nehézség árán
[a székelyt] ha valahová küldék, akármint tehette szerét, oda ugyan elment, s ha azt mondták neki, hogy magának a török szultánnak adjon át valamit, befurakodott hozzá
(1853 Jókai Mór)
2. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
bármilyen (nagy) mértékben, bármennyire, akármennyire
akar-mint féltsék mások az Anglusokat
(1781 Magyar Hírmondó)
Akármint igyekezzen az Ember az öſzveragaſztott Darabokat el-válaſztani eggymástól, ſemmire ſem mégyen és kéſzebbek más Helyen eltörni, mint ſem elválni
(1794 Uránia)
akármint erőlködik, lehetetlen kariért csinálnia
(1908 Ambrus Zoltán)
e nép Tüstént odadta mindenét (Később akármint bánta tettit) Csakhogy megkapja azt, miért Ma egy koldús sem adna semmit
(1983 Mészöly Dezső ford.Villon)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. akár-; ÉKsz.; SzT.

Beállítások