aközben mut hsz 0 (utalószóként is)

’azzal egyidejűleg, ill. annak folyamán vmikor, amíg a mellékmondatban v. a másik (mellérendelő tag)mondatban kifejtett cselekvés v. állapot tart’ ❖ Szállást ád nként minden bokor a’ panaſzodnak Hogy ſzíved’ terhes gondjait azzal ürítſd. Óh pedig a’ közben gondolhatd milly igen édes Álmot ajánl a’ gyep’ bársonyos ágya felett (1803 Édes Gergely 8119004, 210) | Mindezt az iu a közben mondotta, mig intésére – Micoslaw s mindazok, kik most ide összesereglettek – gyorsan ügyekeztek elhagyni a teret (1853 Jósika Miklós 8212015, 164) | [Serena a temetéskor] a sírkő mellé egy szomorú nyírfát ültetett. Egy könnye nem hullt aközben (1875 Jókai Mór CD18) | gyönyörködve nézdelte a mézeskalácsos remekművet, a hatalmas szívet. Ide-oda forgatta és aközben a napsugár rávetődött a szív közepén levő tükörre (1917 Cholnoky László CD10) | Ágyúlövedék csapódott be tegnap a boszniai elnökség szarajevói székházába, éppen aközben, hogy Carl Bildt, az Európai Unió közvetítője a palotában [tárgyalt] (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

aközben mutató névmási határozószó 0 (utalószóként is)
azzal egyidejűleg, ill. annak folyamán vmikor, amíg a mellékmondatban v. a másik (mellérendelő tag)mondatban kifejtett cselekvés v. állapot tart
Szállást ád nként minden bokor a’ panaſzodnak Hogy ſzíved’ terhes gondjait azzal ürítſd. Óh pedig a’ közben gondolhatd milly igen édes Álmot ajánl a’ gyep’ bársonyos ágya felett
(1803 Édes Gergely)
Mindezt az iu a közben mondotta, mig intésére – Micoslaw s mindazok, kik most ide összesereglettek – gyorsan ügyekeztek elhagyni a teret
(1853 Jósika Miklós)
[Serena a temetéskor] a sírkő mellé egy szomorú nyírfát ültetett. Egy könnye nem hullt aközben
(1875 Jókai Mór)
gyönyörködve nézdelte a mézeskalácsos remekművet, a hatalmas szívet. Ide-oda forgatta és aközben a napsugár rávetődött a szív közepén levő tükörre
(1917 Cholnoky László)
Ágyúlövedék csapódott be tegnap a boszniai elnökség szarajevói székházába, éppen aközben, hogy Carl Bildt, az Európai Unió közvetítője a palotában [tárgyalt]
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások