alább hsz és mn 

I. hsz 32D

1. (átv is) ’alacsonyabb szintre, mélyebbre; lejjebb’ ❖ Ha alább véſzik magokat a’ torokra, a’ nyeldeklre, a’ gyomorra, a’ hurkákra [= belekre]: azok igen roſzſzak (1794 Domby Sámuel ford.–Rosenstein 7083003, 54) | reſzkető mozgást éſzre lehet venni […] akarmelly harangon ha annak ſzélire jó vékony port hintvén reá ütünk, mert azonn fellyebb alább ugrál a’ por (1803 Fábián József 7101025, 86) | a’ tartomány’ némelly részében a’ két fajt egymástól választó törvényes korlát ugyan alább ereszkedik, de nem az erkölcsi (1841 Fábián Gábor ford.–Tocqueville 8134012, 285) | [Inakfalva lakói] a Maros áradatai miatt huzódtak alább (1871 Orbán Balázs 8340018, 104) | mind közelebb és mind alább hajolt hozzám (1949 Örkény István ford.–Conrad 9500023, 73).

1a. alább hoz (rég, Mat) ’〈törtet〉 egyszerűsít’ ❖ hogy a’ törtt szám alább hozzatassék [!], osztódjék mind a számláló, mind a nevező (1780 Bévezetés a számvetésre C1113, 28).

2. (vál, átv is) ’alacsonyabb szinten, mélyebben; lejjebb’ ❖ a’ két végén a’ Kaſzállónak […] apró Here-hura nemü Fü, annál alább pedig Sovány és Kórós, és a’ Völgyön Sásos, és roſzſz-féle Fü terem (1774 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332006, 105) | a kén es 2 Grádussal vólt alább a fagyot jelent pontnál (1780 Magyar Hírmondó 7444002, 68) | A hátát vakarta olykor, vagyhogy alább is, és szinte csikorgatta rám a fogát (1913 Gárdonyi Géza C1850, 68) | Fölemelem a szemem: dombot és sziklát látok, alább templomtornyot (1989 Konrád György 9351005, 53).

2a. (rég, ritk) ’halkabb hangon’ ❖ A’ zár-jeleknél [ ], ( ) az, a’ mi közbe írattatott, alább, és frissebben szokott olvastatni, mivel nem illeti a’ f dolgot (1780 Révai Miklós 7283016, 30).

3. (hiv v. vál) ’a szöveg további részében’ ❖ a’ mint ennek [ti. a juhoknak az élsőködőktől való megtisztításának] utját ’s módját, majd alább meg-fogjuk mutatni (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462002, 96) | Lásd alább a II. pontot (1870 Névy László 8334002, 12) | Alább mindig […] a szigorúbb értelemben használom a „jogok” kifejezést (1986 Kis János² 2003011, 388) alább írt (rég) a) (mn-i értékben) ’olyan 〈személy〉, akinek a neve az irat alá van írva’ ❖ Az alább írt tekintetes Arad vármegyében situált Székudvar nevezetű helységnek majd harmadrésze kénteleníttetik Excellentiádhoz járulni (1786 Erdélyi jobbágyok panaszlevele 7192002, 58) | A’ Fernyei kaſtélyban, Martius 31dikén, délután, 1769ben elttem alább írtt Notarius eltt, és a’ névvel meg-nevezett Tanúk eltt meg-jelent Méltóságos Voltaire Ferentz Maria Úr (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Voltaire 7463018, 167) b) (fn-i értékben) ’ilyen személy’ ❖ Felséges Uram! Alább irt kér ſabadságot bizonyos rkségének el nyerésére három holnapokra Saxoniában menni (1782 Instanciák csinálásának módja ford. 7505003, [a6]) | Utolsó Köz-Gylésünkben […] parantsolatjokkal tiszteltek vala meg bennünket alábbírtakat a’ Tek. Rendek (1811 Dessewffy József–Kazinczy Ferenc C2543, 3) | Alábbirt, 12 éves figyermekemet […] szándékozván […] valamelly tisztességes család körébe áthelyezni (1848 Március Tizenötödike C3027, 912) c) (mn-i értékben) ’a szöveg további részében következő v. ott említett; alábbi’ ❖ miképpen ’s melly nagy ſzorgalmatoſsággal, az alább irt Oktatáſt és Tanitó vezérléſt, kelljen követni és gyakorolni (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462001, 41) | alább irtt Beneficiumok [= birtokok] többet igérnek 6 egymás után következend eſztendkre Árendában adattatnak (1782 Magyar Hírmondó 7444027, 423) | később az alább írt táncritmusu, de mégis vallásos ének (1902 Gárdonyi Géza C1843, 14).

4. (-an raggal is) (nyj) ’alacsonyabb áron, olcsóbban’ ❖ Ha két arra való Legényeket akarok fogadni: egy sem jön 20. aranyon alább (1793 Szűts István ford.–Naubert C4078, 181) | a hat perczentre [= százalékra] adott kölcsönt nem adhatják most már alább hét és fél perczentnél (1874 Jókai Mór C2300, 363) | Nem adom ám oda egy csóknál alábban (1893 Mikszáth Kálmán C3150, 197).

4a. alább ad (hat ragozású igealakkal tárgy n.) ’enged vmiből, megszelídül’ ❖ megáradt a folyam, ott várni kell, míg alább adja (1886 Jókai Mór C2308, 151) | [Zsolt] szépen alább adta és engedte, hogy a lánynak legyen igaza (1912 Móricz Zsigmond C3218, 146) | Görcsöt se kapni és alább sem adni, nem kommersziálódni semmilyen értelemben, még messianisztikus értelemben sem, ez a méltóság legnehezebb útja (1985 Héra Zoltán 2007010, 320).

II. mn 2A (rég, ritk)

1. ’alacsonyabb 〈rangú, rendű〉’ ❖ annak jövedelmessebb hasznait az alább sorsuakra […] egyeránt árasztyák (1819 Csondor János C1339, I) | alabb rangu papok (1833 Jelenkor C0225, 372).

2. ’halkabb 〈hang〉’ ❖ az előbbinél sokkal alább hangon igy szóla (1836 Gaal József C1789, 127).

Vö. CzF. ~, alábbirt, alábbkijelelt, alábblevő; ÉrtSz.; TESz. alá; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

alább határozószó és melléknév
I. határozószó 32D
1. (átv is)
alacsonyabb szintre, mélyebbre; lejjebb
Ha alább véſzik magokat a’ torokra, a’ nyeldeklre, a’ gyomorra, a’ hurkákra [= belekre]: azok igen roſzſzak
(1794 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
reſzkető mozgást éſzre lehet venni […] akarmelly harangon ha annak ſzélire jó vékony port hintvén reá ütünk, mert azonn fellyebb alább ugrál a’ por
(1803 Fábián József)
a’ tartomány’ némelly részében a’ két fajt egymástól választó törvényes korlát ugyan alább ereszkedik, de nem az erkölcsi
(1841 Fábián Gábor ford.Tocqueville)
[Inakfalva lakói] a Maros áradatai miatt huzódtak alább
(1871 Orbán Balázs)
mind közelebb és mind alább hajolt hozzám
(1949 Örkény István ford.Conrad)
1a.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
alább hoz (rég, Mat)
〈törtet〉 egyszerűsít
hogy a’ törtt szám alább hozzatassék [!], osztódjék mind a számláló, mind a nevező
(1780 Bévezetés a számvetésre)
2. (vál, átv is)
alacsonyabb szinten, mélyebben; lejjebb
a’ két végén a’ Kaſzállónak […] apró Here-hura nemü Fü, annál alább pedig Sovány és Kórós, és a’ Völgyön Sásos, és roſzſz-féle Fü terem
(1774 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
a kén es 2 Grádussal vólt alább a fagyot jelent pontnál
(1780 Magyar Hírmondó)
A hátát vakarta olykor, vagyhogy alább is, és szinte csikorgatta rám a fogát
(1913 Gárdonyi Géza)
Fölemelem a szemem: dombot és sziklát látok, alább templomtornyot
(1989 Konrád György)
2a. (rég, ritk)
halkabb hangon
A’ zár-jeleknél [ ], ( ) az, a’ mi közbe írattatott, alább, és frissebben szokott olvastatni, mivel nem illeti a’ f dolgot
(1780 Révai Miklós)
3. (hiv v. vál)
a szöveg további részében
a’ mint ennek [ti. a juhoknak az élsőködőktől való megtisztításának] utját ’s módját, majd alább meg-fogjuk mutatni
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
Lásd alább a II. pontot
(1870 Névy László)
Alább mindig […] a szigorúbb értelemben használom a „jogok” kifejezést
(1986 Kis János²)
alább írt (rég)
a) (mn-i értékben)
olyan 〈személy〉, akinek a neve az irat alá van írva
Az alább írt tekintetes Arad vármegyében situált Székudvar nevezetű helységnek majd harmadrésze kénteleníttetik Excellentiádhoz járulni
(1786 Erdélyi jobbágyok panaszlevele)
A’ Fernyei kaſtélyban, Martius 31dikén, délután, 1769ben elttem alább írtt Notarius eltt, és a’ névvel meg-nevezett Tanúk eltt meg-jelent Méltóságos Voltaire Ferentz Maria Úr
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Voltaire)
b) (fn-i értékben)
ilyen személy
Felséges Uram! Alább irt kér ſabadságot bizonyos rkségének el nyerésére három holnapokra Saxoniában menni
(1782 Instanciák csinálásának módja ford.)
Utolsó Köz-Gylésünkben […] parantsolatjokkal tiszteltek vala meg bennünket alábbírtakat a’ Tek.tekintetes Rendek
(1811 Dessewffy József–Kazinczy Ferenc)
Alábbirt, 12 éves figyermekemet […] szándékozván […] valamelly tisztességes család körébe áthelyezni
(1848 Március Tizenötödike)
c) (mn-i értékben)
a szöveg további részében következő v. ott említett; alábbi
miképpen ’s melly nagy ſzorgalmatoſsággal, az alább irt Oktatáſt és Tanitó vezérléſt, kelljen követni és gyakorolni
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
alább irtt Beneficiumok [= birtokok] többet igérnek 6 egymás után következend eſztendkre Árendában adattatnak
(1782 Magyar Hírmondó)
később az alább írt táncritmusu, de mégis vallásos ének
(1902 Gárdonyi Géza)
4. (-an raggal is) (nyj)
alacsonyabb áron, olcsóbban
Ha két arra való Legényeket akarok fogadni: egy sem jön 20. aranyon alább
(1793 Szűts István ford.Naubert)
a hat perczentre [= százalékra] adott kölcsönt nem adhatják most már alább hét és fél perczentnél
(1874 Jókai Mór)
Nem adom ám oda egy csóknál alábban
(1893 Mikszáth Kálmán)
4a.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
alább ad (hat ragozású igealakkal tárgy n.)
enged vmiből, megszelídül
megáradt a folyam, ott várni kell, míg alább adja
(1886 Jókai Mór)
[Zsolt] szépen alább adta és engedte, hogy a lánynak legyen igaza
(1912 Móricz Zsigmond)
Görcsöt se kapni és alább sem adni, nem kommersziálódni semmilyen értelemben, még messianisztikus értelemben sem, ez a méltóság legnehezebb útja
(1985 Héra Zoltán)
II. melléknév 2A (rég, ritk)
1.
alacsonyabb 〈rangú, rendű〉
annak jövedelmessebb hasznait az alább sorsuakra […] egyeránt árasztyák
(1819 Csondor János)
alabb rangu papok
(1833 Jelenkor)
2.
halkabb 〈hang〉
az előbbinél sokkal alább hangon igy szóla
(1836 Gaal József)
Vö. CzF. ~, alábbirt, alábbkijelelt, alábblevő; ÉrtSz.; TESz. alá; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások