alabástrom fn és mn 3A2alabást (rég, ritk) , alabastrom (rég)

I. fn

1. (Ásv) ’rendsz. fehéres színű, márványszerűen áttetsző, finom szemcsés, kristályos gipsz’ ❖ Alabáſtrom. […] Alabaſtrum, Alabaſter. kemény, pallérozható, világos, vagy homállyos (1784 Benkő Ferenc C0959, 17) | Az Alabastrom fehér, vagy szürke, szépen ki lehet pallérozni, és mindenféle edényeket, és képeket lehet belőle készíteni (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 651) | Az ezüst szerek, a’ mint ismeretes vagy krétával és pálinkával, vagy száraz mésszel, égetett vagy porrá tört alabastrommal egy posztó darabka segitségével vagy kefével tisztogattatnak (1830 Némethy József ford. 8333005, 109) | Lehet rajta a valóság mese, lehet, mint az ébenfa, fekete, vagy oly fehér, akár az alabástrom – mit választok, minden út a sajátom (1968 Horváth Imre 9260075, 93).

2. (rendsz. birtokszóként) (rég, irod) ’〈kül. női testrészen:〉 ehhez hasonló fehérség, simaság’ ❖ melly tiszták fogainak alabástromjai (1774 Kónyi János ford.–Kotzebue C2740, 8) | sötét hajának hosszú fürtei […] sötét föllegként omlottak alá a homlok sima alabástjára (1847 Pesti Divatlap C5840, 519) | És látható a két tüdő, két lágy, kék folt és látható a szív, középen, egy rózsaszín folt. S amellett az egész, úgy, ahogy van, áttetsző, fehér alabástrom, belül az erek csendes lüktetésével (1922 Karinthy Frigyes 9309008, 35).

II. mn

’alabástromból készült 〈tárgy〉’ ❖ alabástrom Mária-szobor (1889 Iványi Ödön C2185, 98) | Bús, alabástrom oszlopfejeken Méláz az óra, antik ébenóra (1908 Juhász Gyula¹ 9284106, 168) | alabástrom szoborcsoport (1942 Várkonyi Nándor 9758005, 518) | alabástrom kútfőből kibugyogó forrás (1955 Antalffy Gyula 1004009, 49).

ÖE: ~fejtés, ~szín, ~színű, ~szobrász, ~üveg.

Sz: alabástromi, alabástromos.

Vö. CzF. alabastrom; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

alabástrom főnév és melléknév 3A2
alabást 3A1 (rég, ritk)
alabastrom 3A2 (rég)
I. főnév
1. (Ásv)
rendsz. fehéres színű, márványszerűen áttetsző, finom szemcsés, kristályos gipsz
Alabáſtrom. […] Alabaſtrum, Alabaſter. kemény, pallérozható, világos, vagy homállyos
(1784 Benkő Ferenc)
Az Alabastrom fehér, vagy szürke, szépen ki lehet pallérozni, és mindenféle edényeket, és képeket lehet belőle készíteni
(1799 Fábián József ford.Raff)
Az ezüst szerek, a’ mint ismeretes vagy krétával és pálinkával, vagy száraz mésszel, égetett vagy porrá tört alabastrommal egy posztó darabka segitségével vagy kefével tisztogattatnak
(1830 Némethy József ford.)
Lehet rajta a valóság mese, lehet, mint az ébenfa, fekete, vagy oly fehér, akár az alabástrom – mit választok, minden út a sajátom
(1968 Horváth Imre)
2. (rendsz. birtokszóként) (rég, irod)
〈kül. női testrészen:〉 ehhez hasonló fehérség, simaság
melly tiszták fogainak alabástromjai
(1774 Kónyi János ford.Kotzebue)
sötét hajának hosszú fürtei […] sötét föllegként omlottak alá a homlok sima alabástjára
(1847 Pesti Divatlap)
És látható a két tüdő, két lágy, kék folt és látható a szív, középen, egy rózsaszín folt. S amellett az egész, úgy, ahogy van, áttetsző, fehér alabástrom, belül az erek csendes lüktetésével
(1922 Karinthy Frigyes)
II. melléknév
alabástromból készült 〈tárgy〉
alabástrom Mária-szobor
(1889 Iványi Ödön)
Bús, alabástrom oszlopfejeken Méláz az óra, antik ébenóra
(1908 Juhász Gyula¹)
alabástrom szoborcsoport
(1942 Várkonyi Nándor)
alabástrom kútfőből kibugyogó forrás
(1955 Antalffy Gyula)
ÖE: alabástromfejtés, alabástromszín, alabástromszínű, alabástromszobrász, alabástromüveg
Sz: alabástromi, alabástromos
Vö. CzF. alabastrom; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

alabástrom- (előtagként)

1. ’alabástromból készült’ ❖ alabástromamfora fn 6A | ötven kárhozott bús asszony óriási alabastrom amphorákba mindhiába töltögeti drága nedvét (1911 Babits Mihály 9014043, 62)  alabástromlábú mn 1A4 | Ódon butorokkal megtömött tágas szobába léptek: nagy vedlett bőrszékek, széjjelhuzható ódon kerek asztal, széles fiókos sublót, rajta múlt-századbeli alabastromlábu óra (1905 Gárdonyi Géza 9173008, 67)  alabástromlámpa fn 6A | alabástrom-lámpa kék sugári […] világítják föl [a szobát] (1840 Kazinczy Gábor C1207, 87) | az íróasztal aranycirádás alabástromlámpája szánalmasan festett úgy, ernyő nélkül (1942 Örley István 9501001, 228)  alabástromoszlop fn 3A2 | [A tornác] alabastrom oszlopait folyondár […] ölelte körül (1854 Szathmáry Károly C3869, 158) | az a palota most itt van, – megfogom elefántcsontszerűen áttetsző alabástrom oszlopait (1898 Pekár Gyula C3459, 92)  alabástromszobor fn 7A3 (átv is) | elképedve, mint alabástromszobor, vagy templomi szellemke, lelépett az oltár mellől (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 35) | [a pamlagon ülő asszony] a körülte lévő mythologai alabástrom-szobroknál sokkal szebb és sokkal elragadóbb látványt nyujtott (1872 Beniczkyné Bajza Lenke 8043002, 97) | Az „élő alabástrom szobortól” – Jókai még így nevezte a hűvös vérmérsékletű nőket –, hűséges feleségétől lopva menekült a komáromi hajós a Duna elhagyott szigetére (1968 Lengyel Dénes 9394001, 112).

2. (irod) ’az alabástromhoz hasonlóan sima v. fehér’ ❖ alabástromarc fn 3A | a piros ajkak vonaglottak, az alabástromarcz mosolygott (1880 Jókai Mór C2301, 118) | Alabástrom arczát még fehérebbé tette […] a kis gyönge fekete pehely (1893 Kozma Andor C2788, 39)  alabástromfog fn 2A | a’ szép kisaszszonykák, kik szüntelen alabastrom-fogaikat mutatják (1844 Frankenburg Adolf C1768, 79) | megpillantott az ablaknál egy kandi parasztmenyecskét […] szép alabástrom fogai voltak, amint bevigyorgott s gyönyörű fekete szemei (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3108, 159)  alabástromhomlok fn 3A | Az öröm és kedv virítnak Alabástrom homlokán (1824 e. Csokonai Vitéz Mihály összes művei C1327, XVII) | alabaszter homlokát […] koszorú ékité (1853 Beöthy László¹ C0999, 174) | alabástrom homloka, keskeny, finom szemöldei összhangzó széppé emelik többi vonásait (1854 Jókai Mór CD18)  alabástromnyak fn 2A | Szép gyenge karjait Bíbor bodorítja, Alabastrom nyakát Gyöngy, Gyémánt ſzorítja (1790 Gvadányi József 7125008, 6)  alabástromváll fn 2A | alabastrom vállaimon Barna hajfürt ingadoz (1797–1799 Berzsenyi Dániel 8054005, 13) | Valóban klasszikus szépség volt a lány: magas, arányos termet, telt, izmos karok, aphroditei mellek, két tökéletes alabástrom-váll (1966 Révay József 9565001, 6).

alabástrom- (előtagként)
1.
alabástromból készült
alabástromamfora főnév 6A
ötven kárhozott bús asszony óriási alabastrom amphorákba mindhiába töltögeti drága nedvét
(1911 Babits Mihály)
alabástromlábú melléknév 1A4
Ódon butorokkal megtömött tágas szobába léptek: nagy vedlett bőrszékek, széjjelhuzható ódon kerek asztal, széles fiókos sublót, rajta múlt-századbeli alabastromlábu óra
(1905 Gárdonyi Géza)
alabástromlámpa főnév 6A
alabástrom-lámpa kék sugári […] világítják föl [a szobát]
(1840 Kazinczy Gábor)
az íróasztal aranycirádás alabástromlámpája szánalmasan festett úgy, ernyő nélkül
(1942 Örley István)
alabástromoszlop főnév 3A2
[A tornác] alabastrom oszlopait folyondár […] ölelte körül
(1854 Szathmáry Károly)
az a palota most itt van, – megfogom elefántcsontszerűen áttetsző alabástrom oszlopait
(1898 Pekár Gyula)
alabástromszobor főnév 7A3 (átv is)
elképedve, mint alabástromszobor, vagy templomi szellemke, lelépett az oltár mellől
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
[a pamlagon ülő asszony] a körülte lévő mythologai alabástrom-szobroknál sokkal szebb és sokkal elragadóbb látványt nyujtott
(1872 Beniczkyné Bajza Lenke)
Az „élő alabástrom szobortól” – Jókai még így nevezte a hűvös vérmérsékletű nőket –, hűséges feleségétől lopva menekült a komáromi hajós a Duna elhagyott szigetére
(1968 Lengyel Dénes)
2. (irod)
az alabástromhoz hasonlóan sima v. fehér
alabástromarc főnév 3A
a piros ajkak vonaglottak, az alabástromarcz mosolygott
(1880 Jókai Mór)
Alabástrom arczát még fehérebbé tette […] a kis gyönge fekete pehely
(1893 Kozma Andor)
alabástromfog főnév 2A
a’ szép kisaszszonykák, kik szüntelen alabastrom-fogaikat mutatják
(1844 Frankenburg Adolf)
megpillantott az ablaknál egy kandi parasztmenyecskét […] szép alabástrom fogai voltak, amint bevigyorgott s gyönyörű fekete szemei
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
alabástromhomlok főnév 3A
Az öröm és kedv virítnak Alabástrom homlokán
(1824 e. Csokonai Vitéz Mihály összes művei)
alabaszter homlokát […] koszorú ékité
(1853 Beöthy László¹)
alabástrom homloka, keskeny, finom szemöldei összhangzó széppé emelik többi vonásait
(1854 Jókai Mór)
alabástromnyak főnév 2A
Szép gyenge karjait Bíbor bodorítja, Alabastrom nyakát Gyöngy, Gyémánt ſzorítja
(1790 Gvadányi József)
alabástromváll főnév 2A
alabastrom vállaimon Barna hajfürt ingadoz
(1797–1799 Berzsenyi Dániel)
Valóban klasszikus szépség volt a lány: magas, arányos termet, telt, izmos karok, aphroditei mellek, két tökéletes alabástrom-váll
(1966 Révay József)

Beállítások