anatómia fn 6A

1. (Tud) ’az élőlények, kül. az ember külső és belső felépítésével, alaktanával foglalkozó tudomány; bonctan’ ❖ Carteus a’ lelket a’ fenyöikráshusba (glandula pinealis) ſzoritatta, és annak azt az okát adta, hogy ott minden érzöinak öſvejönnek. De itten az anatomia ſemmi érzöinat nem talál (1789 Rácz Sámuel 7278009, 96) | A fejlődéstan és az összehasonlító anatómia azt tanusítja, hogy a tölcsér a többi puhatestű lába egy részének felel meg (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Néhány száz évvel ezelőtt az orvostudomány csúcspontja az anatómia volt (1969 Marx György 9428003, 95).

1a. ’ez mint tantárgy, ill. ezzel foglalkozó (tan)könyv’ ❖ a’ vatikan’ gyüjteményében is Romában egy úgy nevezett anatomiát láthatunk, mellyben az izmok a’ bőrnek levonása után előadatvák (1840 Henszlmann Imre 8609001, 219) | Huxley elméletét Gaupp, a freiburgi egyetemen az anatómia tanára, vette bírálat alá (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az évek során csak a tankönyvek cserélődtek, a gondok nem: természetrajzkönyv helyett anatómia (1962 Domahidy Miklós 1035001, 204) | biológiából 10, anatómiából 20, élettanból 22, biokémiából 20%-kal alacsonyabb a régebben érettségizettek szigorlati átlaga (1975 Tömböl Teréz et al. 2056009, 92).

1b. (rég) ’boncolás’ ❖ Bétsben 1440-dik eſztendben az anatomiában egy felakaſztott Tolvaj megelevenedett (1789 Rácz Sámuel 7278001, 6) | leülénk az anatomiára rendeltetett asztal mellé (1790 Héczei Dániel 7139001, 184) | A’ Teſt bontzoló Meſterség, Anatómia, tsak a’ 16-dik Században hozattatott-bé Európában (1795 Sándor István 7287062, 36) | feltagolás, anatómia, testbontás (1818 Márton József¹ C3047, 201) | már szőrrel bőrrel meg voltam vásárolva az anatomiára (1823 Toldy Ferenc ford.–Schiller C4182, 94).

2. ’a(z emberi) test felépítése, szerkezete’ ❖ Egy ſzép Hertzeg-Azony, ki az Anatomiát ſoha hírérl ſem esmérte, nem régen betegségbe eſett (1796 Sándor István 7287076, 149) | egy 16 esztendős, és anatomia ’s pictura szerént termett, ’s egyszersmind nagyvilágban neveltetett Dáma (1803 Kazinczy Ferenc C2556, 14) | [a festő] sem az állat anatómiájában, sem a mozgásban hibát nem követhetett el (1898 Hock János C2093, 89) | [Horváth Antal] a nők anatómiáját csak sikamlós latin versekből ismeri (1936 Berczeli Anzelm Károly 9045013, 47) | az orvos ismerje az emberi szervezet anatómiáját és élettanát (1978 Buda Béla 9073001, 259).

3. ’vmely dolog, jelenség (belső) törvényszerűségeinek, (szerkezeti és működési) sajátosságainak rendszere, ill. ennek feltárása’ ❖ az arányoknak azon komponált játéka, mely belső anatómiájukat képezi (1934 Szentkuthy Miklós 9664001, 62) | az emberi értelem anatómiájáról (1937 Karinthy Frigyes 9309002, 21) | [Strachey] Viktória családi életének rajzát az angol világhatalom születésének és a viktoriánus Anglia anatómiájának ábrázolásává tudta szélesíteni (1973 Poszler György 1124004, 424) | nem csak az ördög: az írás művészete is a részletekben, a mondatok anatómiájában lakik (1992 Domokos Mátyás 2016032, 419).

Fr: művészeti.

ÖU: madár~, növény~, sport~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

anatómia főnév 6A
1. (Tud)
az élőlények, kül. az ember külső és belső felépítésével, alaktanával foglalkozó tudomány; bonctan
Carteus a’ lelket a’ fenyöikráshusba (glandula pinealis) ſzoritatta, és annak azt az okát adta, hogy ott minden érzöinak öſvejönnek. De itten az anatomia ſemmi érzöinat nem talál
(1789 Rácz Sámuel)
A fejlődéstan és az összehasonlító anatómia azt tanusítja, hogy a tölcsér a többi puhatestű lába egy részének felel meg
(1933 Az állatok világa ford.)
Néhány száz évvel ezelőtt az orvostudomány csúcspontja az anatómia volt
(1969 Marx György)
1a.
ez mint tantárgy, ill. ezzel foglalkozó (tan)könyv
a’ vatikan’ gyüjteményében is Romában egy úgy nevezett anatomiát láthatunk, mellyben az izmok a’ bőrnek levonása után előadatvák
(1840 Henszlmann Imre)
Huxley elméletét Gaupp, a freiburgi egyetemen az anatómia tanára, vette bírálat alá
(1929 Az állatok világa ford.)
Az évek során csak a tankönyvek cserélődtek, a gondok nem: természetrajzkönyv helyett anatómia
(1962 Domahidy Miklós)
biológiából 10, anatómiából 20, élettanból 22, biokémiából 20%-kal alacsonyabb a régebben érettségizettek szigorlati átlaga
(1975 Tömböl Teréz et al.)
1b. (rég)
boncolás
Bétsben 1440-dik eſztendben az anatomiában egy felakaſztott Tolvaj megelevenedett
(1789 Rácz Sámuel)
leülénk az anatomiára rendeltetett asztal mellé
(1790 Héczei Dániel)
A’ Teſt bontzoló Meſterség, Anatómia, tsak a’ 16-dik Században hozattatott-bé Európában
(1795 Sándor István)
feltagolás, anatómia, testbontás
(1818 Márton József¹)
már szőrrel bőrrel meg voltam vásárolva az anatomiára
(1823 Toldy Ferenc ford.Schiller)
2.
a(z emberi) test felépítése, szerkezete
Egy ſzép Hertzeg-Azony, ki az Anatomiát ſoha hírérl ſem esmérte, nem régen betegségbe eſett
(1796 Sándor István)
egy 16 esztendős, és anatomia ’s pictura szerént termett, ’s egyszersmind nagyvilágban neveltetett Dáma
(1803 Kazinczy Ferenc)
[a festő] sem az állat anatómiájában, sem a mozgásban hibát nem követhetett el
(1898 Hock János)
[Horváth Antal] a nők anatómiáját csak sikamlós latin versekből ismeri
(1936 Berczeli Anzelm Károly)
az orvos ismerje az emberi szervezet anatómiáját és élettanát
(1978 Buda Béla)
3.
vmely dolog, jelenség (belső) törvényszerűségeinek, (szerkezeti és működési) sajátosságainak rendszere, ill. ennek feltárása
az arányoknak azon komponált játéka, mely belső anatómiájukat képezi
(1934 Szentkuthy Miklós)
az emberi értelem anatómiájáról
(1937 Karinthy Frigyes)
[Strachey] Viktória családi életének rajzát az angol világhatalom születésének és a viktoriánus Anglia anatómiájának ábrázolásává tudta szélesíteni
(1973 Poszler György)
nem csak az ördög: az írás művészete is a részletekben, a mondatok anatómiájában lakik
(1992 Domokos Mátyás)
ÖU: madáranatómia, növényanatómia, sportanatómia
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások