az aradi vértanúk l. szókapcsolatként az alábbi szócikkben

aradi mn és fn 1A3

I. mn

1. ’Aradon élő v. ott dolgozó 〈személy〉’ ❖ az aradi leányokkal sétálgattunk az utczán (1831 Jászay Pál 8207001, 227) | aradi gyógyszerész (1903 Zemplén 2117001, 3) | az aradi polgármester (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’Aradon található, ott székelő, ott működő’ ❖ Voltunk az aradi és temesi bandériummal a fejér farkasba (1790 Héczei Dániel 7139001, 186) | többi tábornokai az átadott aradi vár falai közt kard nélkül ülnek (1886 Vadnay Károly 8501003, 59) | Az aradi kórház a szabadságharc idején igen fontos katonai egészségügyi intézmény volt (1953 Hegedüs Géza 9233002, 20) | egy aradi bíróság kétévi börtönre ítélte (1984 Bényei József 1016008, 100).

1b. ’Aradon történt v. ott zajló 〈esemény〉’ ❖ [az 58. honvédzászlóalj említett tisztjeinek és közkatonáinak] az aradi csatában kitüntetett vitézségük tekintetéből a 3-ad osztályu katonai érdemrenddel leendő feldiszitésüket szivesen helyeselem (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az aradi gyilkosság (1942 Déli Hírlap 2121001, 7) | Az aradi találkozón részt vevő megyei önkormányzatok elnökei létrehoztak egy munkabizottságot (1996 Magyar Hírlap CD09) aradi gyűlés (Tört) ’az 1131-ben Aradon tartott országos gyűlés’ ❖ [Ilona királyné] az aradi gyűlésen 68 urat összevagdaltatott, többeket börtönre vettetett vagy száműzetett (1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Az aradi gyűlés jelentős mértékben hozzájárult II. Béla uralmának megszilárdulásához (2000 Kristó Gyula CD17).

2. ’1849. okt. 6-án Aradon kivégzett 〈vértanúk egyike〉’ ❖ kik az aradi mártirokért könnyűket mertek sirni (1857 Széchenyi István CD1501) | Nem tudom […] hányan voltak múltkor az aradi hősök ünnepélyénél (1892 Mikszáth Kálmán CD04) | a lányok már hibátlanul fel tudták mondani neki a tizenhárom aradi vértanú nevét (1989 Csengey Dénes 1028003, 62) az aradi tizenhárom (tbsz-ban is) ’az a 13 honvédtábornok, akiket 1849. okt. 6-án Aradon kivégeztek’ ❖ Batthyányi [!] Lajos, az aradi tizenhárom […] s a többi neves és megszámlálhatlan névtelen magyar martyr (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | Az aradi tizenhárom közt az ő [ti. Lahner tábornok] nevét is imába foglalja a honfikegyelet (1894–1898 Gracza György CD45) | az aradi tizenhárom holtteste (1979 Csoóri Sándor 9090083, 790) | együtt koszorúzták meg román és magyar képviselők az aradi tizenhármak emlékművét (1996 Magyar Hírlap CD09) az aradi vértanúk ’ua.’ ❖ Az aradi vértanúk özvegyeinek segélyezése (1869 Minisztertanácsi ülések CD24) | 1890 őszén lepleztük le [Budapesten] az aradi vértanúk emlékszobrát (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [az amerikai lapok 1849. november 10-én] pontos névsort közölnek az aradi vértanúkról (1975 Hamza András 2042047, 50).

II. fn

1. ’Aradon élő ember’ ❖ ez ránk aradiakra […] nézve kiszámíthatlan hasznot hajtana (1842 Sárosi Gyula 8404082, 388) | [az emlékérmet] egy aradi, Tenner Lajos készité (1866 Alföld 8602001, 2) | Az aradiak 1912-ben szobrot emeltek [Fábián Gábor] emlékének (1933 Pintér Jenő CD44) | [Az ereklyekiállítás darabjai] a kiállítás után raktárba kerültek, és az aradiak sem láthatták többé (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’az aradi vértanúk’ ❖ Haynauról, az aradiak hóhérjáról ezt mondta Radetzky: „Haynau olyan, mint a borotva, használat után el kell tenni” (1980 Csoóri Sándor 9090077, 250) | ez a szabadság sem az a szabadság már, amelyre az aradiak gondoltak a siralomházban (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. aradi bokály, aradi cseréptányér, aradi kancsó

az aradi vértanúk - lásd szókapcsolatként az alábbi szócikkben
aradi melléknév és főnév 1A3
I. melléknév
1.
Aradon élő v. ott dolgozó 〈személy〉
az aradi leányokkal sétálgattunk az utczán
(1831 Jászay Pál)
aradi gyógyszerész
(1903 Zemplén)
az aradi polgármester
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
Aradon található, ott székelő, ott működő
Voltunk az aradi és temesi bandériummal a fejér farkasba
(1790 Héczei Dániel)
többi tábornokai az átadott aradi vár falai közt kard nélkül ülnek
(1886 Vadnay Károly)
Az aradi kórház a szabadságharc idején igen fontos katonai egészségügyi intézmény volt
(1953 Hegedüs Géza)
egy aradi bíróság kétévi börtönre ítélte
(1984 Bényei József)
1b.
Aradon történt v. ott zajló 〈esemény〉
[az 58. honvédzászlóalj említett tisztjeinek és közkatonáinak] az aradi csatában kitüntetett vitézségük tekintetéből a 3-ad osztályu katonai érdemrenddel leendő feldiszitésüket szivesen helyeselem
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
az aradi gyilkosság
(1942 Déli Hírlap)
Az aradi találkozón részt vevő megyei önkormányzatok elnökei létrehoztak egy munkabizottságot
(1996 Magyar Hírlap)
aradi gyűlés (Tört)
az 1131-ben Aradon tartott országos gyűlés
[Ilona királyné] az aradi gyűlésen 68 urat összevagdaltatott, többeket börtönre vettetett vagy száműzetett
(1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Az aradi gyűlés jelentős mértékben hozzájárult II. Béla uralmának megszilárdulásához
(2000 Kristó Gyula)
2.
1849. okt. 6-án Aradon kivégzett 〈vértanúk egyike〉
kik az aradi mártirokért könnyűket mertek sirni
(1857 Széchenyi István)
Nem tudom […] hányan voltak múltkor az aradi hősök ünnepélyénél
(1892 Mikszáth Kálmán)
a lányok már hibátlanul fel tudták mondani neki a tizenhárom aradi vértanú nevét
(1989 Csengey Dénes)
az aradi tizenhárom (tbsz-ban is)
az a 13 honvédtábornok, akiket 1849. okt. 6-án Aradon kivégeztek
Batthyányi [!] Lajos, az aradi tizenhárom […] s a többi neves és megszámlálhatlan névtelen magyar martyr
(1894 e. Kossuth Lajos)
Az aradi tizenhárom közt az ő [ti. Lahner tábornok] nevét is imába foglalja a honfikegyelet
(1894–1898 Gracza György)
az aradi tizenhárom holtteste
(1979 Csoóri Sándor)
együtt koszorúzták meg román és magyar képviselők az aradi tizenhármak emlékművét
(1996 Magyar Hírlap)
az aradi vértanúk
ua.
Az aradi vértanúk özvegyeinek segélyezése
(1869 Minisztertanácsi ülések)
1890 őszén lepleztük le [Budapesten] az aradi vértanúk emlékszobrát
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[az amerikai lapok 1849. november 10-én] pontos névsort közölnek az aradi vértanúkról
(1975 Hamza András)
II. főnév
1.
Aradon élő ember
ez ránk aradiakra […] nézve kiszámíthatlan hasznot hajtana
(1842 Sárosi Gyula)
[az emlékérmet] egy aradi, Tenner Lajos készité
(1866 Alföld)
Az aradiak 1912-ben szobrot emeltek [Fábián Gábor] emlékének
(1933 Pintér Jenő)
[Az ereklyekiállítás darabjai] a kiállítás után raktárba kerültek, és az aradiak sem láthatták többé
(1998 Magyar Hírlap)
2. (hat ne-vel, tbsz-ban)
Haynauról, az aradiak hóhérjáról ezt mondta Radetzky: „Haynau olyan, mint a borotva, használat után el kell tenni”
(1980 Csoóri Sándor)
ez a szabadság sem az a szabadság már, amelyre az aradiak gondoltak a siralomházban
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. aradi bokály, aradi cseréptányér, aradi kancsó

Beállítások