bábáskodik tn ige 12a9

1. (nyj) ’szülés levezetésénél (bába módjára, bábához hasonlóan) segédkezik’ ❖ a’ szlést … Bába aszszony, avagy bábáskadó férjfi kézzel-is siettetni kell (1780 Rácz Sámuel ford.–Störck C3571, 132) | [a vénasszony] annak a gyermeknek anyja mellett bábáskodott (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1889, 195) | erősen várandós, este van, a bábaasszonyt már nem lehet megkeríteni, és Mária Terézia, a finom grófkisasszony bábáskodik húgánál, megragadja a magzatot, fölfogja tálban az ömlő vért (1927 Mohácsi Jenő CD10) | [A pásztor] a bundáját egy kökénybokorra dobja és odaáll bábáskodni [a tehénhez] (1951 Tamás Gáspár C3634, 422).

1a. (kissé rég) ’szülés körüli teendők ellátásával rendszeresen, hivatásszerűen foglalkozik, bábaként tevékenykedik’ ❖ Obstĕtrīco … bábáskodni, bába hivatalt vinni (1818 Márton József¹ C3044, 326. hasáb) | Theaitétoszban úgy beszélteti őt, hogy Fainareté anyjának foglalatosságát űzi, t. i. bábáskodik (1854 Hunfalvy Pál C2146, 51) | A 65 éves asszony 1913 óta bábáskodik (1958 Esti Hírlap jan. 11. C0122, 6).

2. ’vminek megvalósításában szerepet vállal, létrejötténél aktívan közreműködik, segédkezik’ ❖ Tiszta felfogások csupán O. úr agyában születnek, vagy ott, hol O. úr bábáskodik (1840 Figyelmező C0154, 142) | a nagy eszme körül nem akarnak bábáskodni (1858 Arany János C0642, 446) | A véletlen úgy hozta, hogy ő bábáskodott e szerelem világraszületésénél és másnap írt róluk egy verset (1941 Örkény István 9500003, 69) | Számos, sikeres tudományos mű megszületésénél bábáskodtak már […] a Szabó Ervin Könyvtár munkatársai (1956 Irodalmi Újság ápr. 21. C5231, 4) | [Széchenyi] közzéteszi az angliai tapasztalatain alapuló honi lóversenyszabályzatot, s egy lótenyésztő és versenyrendező egyesület megalakításánál bábáskodik (1991 Gazda István CD17).

2a. (ritk) ’gyengéd gondoskodással tevékenykedik’ ❖ A szülők, a rokonok, a bölcsődei nevelők bábáskodnak a kisgyerekek mellett (1998 Új Könyvek CD29).

3. (pejor) ’beleártja magát vmibe, kotnyeleskedik, fontoskodik, ill. (fölényeskedő jóindulattal) atyáskodik’ ❖ A szakértő mesteri kéz meggyógyithatja [a sebet]: a bábáskodó álérdeklődés eltakarja, – nem gonoszságból, hanem a tudatlanság bárgyuságából (1879 Mátrai Betegh Béla¹ C3056, 246) | [Zsófi úgy döntött,] Kiszelánéval is szembeszáll s kereken megmondja neki: ne ártakozzék az ő dolgába. Attól, hogy a Kiszeláné […] bábáskodni akar még körülötte is: fejének szállt a vér (1930 Németh László² 9485003, 124) | Erős az összetartás […]. De nem bábáskodunk egymással, tehát addig figyeljük, segítjük egymást, amíg a másik tartja magát (1996 Magyar Hírlap CD09).

Sz: bábáskodás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bába; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bábáskodik tárgyatlan ige 12a9
1. (nyj)
szülés levezetésénél (bába módjára, bábához hasonlóan) segédkezik
a’ szlést … Bába aszszony, avagy bábáskadó férjfi kézzel-is siettetni kell
(1780 Rácz Sámuel ford.Störck)
[a vénasszony] annak a gyermeknek anyja mellett bábáskodott
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
erősen várandós, este van, a bábaasszonyt már nem lehet megkeríteni, és Mária Terézia, a finom grófkisasszony bábáskodik húgánál, megragadja a magzatot, fölfogja tálban az ömlő vért
(1927 Mohácsi Jenő)
[A pásztor] a bundáját egy kökénybokorra dobja és odaáll bábáskodni [a tehénhez]
(1951 Tamás Gáspár)
1a. (kissé rég)
szülés körüli teendők ellátásával rendszeresen, hivatásszerűen foglalkozik, bábaként tevékenykedik
Obstĕtrīco … bábáskodni, bába hivatalt vinni
(1818 Márton József¹)
Theaitétoszban úgy beszélteti őt, hogy Fainareté anyjának foglalatosságát űzi, t. i.tudniillik bábáskodik
(1854 Hunfalvy Pál)
A 65 éves asszony 1913 óta bábáskodik
(1958 Esti Hírlap jan. 11.)
2.
vminek megvalósításában szerepet vállal, létrejötténél aktívan közreműködik, segédkezik
Tiszta felfogások csupán O. úr agyában születnek, vagy ott, hol O. úr bábáskodik
(1840 Figyelmező)
a nagy eszme körül nem akarnak bábáskodni
(1858 Arany János)
A véletlen úgy hozta, hogy ő bábáskodott e szerelem világraszületésénél és másnap írt róluk egy verset
(1941 Örkény István)
Számos, sikeres tudományos mű megszületésénél bábáskodtak már […] a Szabó Ervin Könyvtár munkatársai
(1956 Irodalmi Újság ápr. 21.)
[Széchenyi] közzéteszi az angliai tapasztalatain alapuló honi lóversenyszabályzatot, s egy lótenyésztő és versenyrendező egyesület megalakításánál bábáskodik
(1991 Gazda István)
2a. (ritk)
gyengéd gondoskodással tevékenykedik
A szülők, a rokonok, a bölcsődei nevelők bábáskodnak a kisgyerekek mellett
(1998 Új Könyvek)
3. (pejor)
beleártja magát vmibe, kotnyeleskedik, fontoskodik, ill. (fölényeskedő jóindulattal) atyáskodik
A szakértő mesteri kéz meggyógyithatja [a sebet]: a bábáskodó álérdeklődés eltakarja, – nem gonoszságból, hanem a tudatlanság bárgyuságából
(1879 Mátrai Betegh Béla¹)
[Zsófi úgy döntött,] Kiszelánéval is szembeszáll s kereken megmondja neki: ne ártakozzék az ő dolgába. Attól, hogy a Kiszeláné […] bábáskodni akar még körülötte is: fejének szállt a vér
(1930 Németh László²)
Erős az összetartás […]. De nem bábáskodunk egymással, tehát addig figyeljük, segítjük egymást, amíg a másik tartja magát
(1996 Magyar Hírlap)
Sz: bábáskodás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bába; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások