bábamesterség fn 3B8

1. (rég) ’a szülés levezetésének és az azt követő teendőknek szakszerű ismerete mint szakma, ill. ezzel foglalkozó, az ezzel kapcs. tudnivalókat tartalmazó (tan)könyv’ ❖ Bába mesterség, melly irattatott kérdésekben és feleletekben […] a ns. Borsód vármegyei bábáknak hasznokra (1772 Domby Sámuel CD43) | Hogy kelleen az illy’ környlállások között lév ſzl Személyen ſegítteni a’ Bába meſterség tanítja (1802 Zsoldos János 8541006, 302) | még a’ Bábamesterséget is megtanúlta (1818 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1179, 138) | [Szókratész] azt mondotta magáról, hogy anyja bábamesterségét folytatja lelki téren (1880 Greguss Ágost C0667, 172) | Acél dr. mentőorvos azt hiszi, hogy ha hat előadáson mentőket lehet kiképezni, ugy hat hét alatt a bábamesterséget is meg lehet tanitani (1900 Budapesti Hírlap máj. 21. C0055, 3).

2. (Fil) ’〈az a Szókratész nevéhez köthető ún. kérdve kifejtő pedagógiai módszer, amelynek alkalmazásakor a tanító rávezető kérdések segítségével hívja elő és tudatosítja vitapartnerében annak születőben levő gondolatait〉’ ❖ bábamesterség. Sokrates […] a maga módszerét nevezte el így, azt a módszert, hogy párbeszédben kérdések által a vele beszélgetőből kicsalja az igaz tudást (1895 PallasLex. CD02) | Ha az, amit „tanítványaival” művelt, a szókratészi bábamesterség modern változata volt – akkor ez […] nálam nem vált be (1986 Hegyi Béla 2001012, 68).

Vö. CzF.; SzT.

bábamesterség főnév 3B8
1. (rég)
a szülés levezetésének és az azt követő teendőknek szakszerű ismerete mint szakma, ill. ezzel foglalkozó, az ezzel kapcs. tudnivalókat tartalmazó (tan)könyv
Bába mesterség, melly irattatott kérdésekben és feleletekben […] a ns.nagyságos Borsód vármegyei bábáknak hasznokra
(1772 Domby Sámuel)
Hogy kelleen az illy’ környlállások között lév ſzl Személyen ſegítteni a’ Bába meſterség tanítja
(1802 Zsoldos János)
még a’ Bábamesterséget is megtanúlta
(1818 Böszörményi Pál ford.Schlez)
[Szókratész] azt mondotta magáról, hogy anyja bábamesterségét folytatja lelki téren
(1880 Greguss Ágost)
Acél dr.doktor mentőorvos azt hiszi, hogy ha hat előadáson mentőket lehet kiképezni, ugy hat hét alatt a bábamesterséget is meg lehet tanitani
(1900 Budapesti Hírlap máj. 21.)
2. (Fil)
〈az a Szókratész nevéhez köthető ún. kérdve kifejtő pedagógiai módszer, amelynek alkalmazásakor a tanító rávezető kérdések segítségével hívja elő és tudatosítja vitapartnerében annak születőben levő gondolatait〉
bábamesterség. Sokrates […] a maga módszerét nevezte el így, azt a módszert, hogy párbeszédben kérdések által a vele beszélgetőből kicsalja az igaz tudást
(1895 PallasLex.)
Ha az, amit „tanítványaival” művelt, a szókratészi bábamesterség modern változata volt – akkor ez […] nálam nem vált be
(1986 Hegyi Béla)
Vö. CzF.; SzT.

Beállítások