bányajog fn 3A (Jog)

1. ’a bányászatra vonatk. jogszabályok összessége, ill. az ezen alapuló joggyakorlat v. az ezzel foglalkozó tudományág’ ❖ [Pákh Albert] a magyar Nyilvánjogban és magyar bányajogban kitünő (1842 Soproni Szemle CD52) | A magyar és erdélyi bányajog rendszere (1866 Wenzel Gusztáv CD27) | [Kolosváry Sándor] a magyar magánjog és bányajog rendes tanára volt a kolozsvári egyetemen (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 35) | ahol bányaművelés, bányászkodás folyik, ott előbb-utóbb kialakul a bányajog is, okszerű módon rendezve a tevékenység szükségleteit és belőle fakadó kötelezettségeit (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’bánya nyitására, művelésére való jogosultság’ ❖ eme’ rendelet szerint a’ kir. bányák, ha 14 napig nem müveltetnek, minden magányos által elfoglalhatók. Mindez bizonyára nem történhetnék, ha a’ bányajog a’ kir. kor. javak közé tartoznék (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Az 1848. június 17-i, a bányatörvényszékekről szóló miniszteri rendelet értelmében] a bányajog adományozása nem érintette a bányakincseket magába rejtő földterület tulajdonjogát (1956 Sinkovics István CD32) | a bányajog bérlője szerződéses kötelezettségét évek óta nem teljesítette (2000 Horváth M. Ferenc CD36).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bányajog főnév 3A (Jog)
1.
a bányászatra vonatk. jogszabályok összessége, ill. az ezen alapuló joggyakorlat v. az ezzel foglalkozó tudományág
[Pákh Albert] a magyar Nyilvánjogban és magyar bányajogban kitünő
(1842 Soproni Szemle)
A magyar és erdélyi bányajog rendszere
(1866 Wenzel Gusztáv)
[Kolosváry Sándor] a magyar magánjog és bányajog rendes tanára volt a kolozsvári egyetemen
(1927 TolnaiÚjLex.)
ahol bányaművelés, bányászkodás folyik, ott előbb-utóbb kialakul a bányajog is, okszerű módon rendezve a tevékenység szükségleteit és belőle fakadó kötelezettségeit
(1992 Országgyűlési Napló)
2.
bánya nyitására, művelésére való jogosultság
eme’ rendelet szerint a’ kir.királyi bányák, ha 14 napig nem müveltetnek, minden magányos által elfoglalhatók. Mindez bizonyára nem történhetnék, ha a’ bányajog a’ kir.királyi kor. javakkoronajavak közé tartoznék
(1843 Pesti Hírlap)
[Az 1848. június 17-i, a bányatörvényszékekről szóló miniszteri rendelet értelmében] a bányajog adományozása nem érintette a bányakincseket magába rejtő földterület tulajdonjogát
(1956 Sinkovics István)
a bányajog bérlője szerződéses kötelezettségét évek óta nem teljesítette
(2000 Horváth M. Ferenc)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások