bárhol ált hsz 0

(ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’akármely helyen, akármely közegben’ ❖ A melegenn és hidegenn, Bár hol folyta éltemnek, Rideg vagyok, és idegen (1798 Kisfaludy Sándor 8243001, 81) | [az ifjú] 27-28 évesnek látszott, s férfias szépsége bár hol feltünt volna (1853 Jósika Miklós 8212014, 88) | A virágok, úgy látszik, nem maradhatnak el tőle. Bárhol is van, kap virágot férfitől (1937 Zsigray Julianna 9804001, 109) | Utasította a leirat a főkormányszéket, hogy a könyvek bárhol legyenek is, lefoglaltassanak (1984 Bényei József 1016001, 40) | [Kobra] szinte mindenkit érdekesnek tart, így hát, bárhol van, érdekes emberek veszik körül (1989 Konrád György 9351007, 629).

a. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’akármely más helyen’ ❖ a poéta inkább sorvad itt, mint bárhol (1814 Kölcsey Ferenc 8253060, 136) | Az én adresszem ezentúl is a régi marad, 240. rue St. Honoré, innen biztosan küldendik utánam leveleimet, bárhol legyek is (1854 Teleki László² 8473013, 118) | Isten napja süt, világol E föld színén szintúgy bárhol, Mint atyádnak ablakiban (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521002, 21) | [a csapatok 1849-ben] a csucsai védvonalon éppúgy állomásozhatnának, mint a megyében bárhol (1992 Hermann Róbert 2012001, 49).

b. (tagadó szerkezetben) ’akármely alkalmatlan, kedvezőtlen, rossz helyen’ ❖ [mesterséges] erdősítések nem bárhol, hanem csak egyes kiválóan fontos pontokon, mint példáúl vadpatakok mentén, források mellékén […], és végűl nagyobb városok közelében foganatosíttatnak (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Az egyiptomiak, mint a legtöbb nép, úgy gondolták, hogy a másvilágra utazás nem mehet végbe bárhol (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Az égetett szeszt a környezetkímélés okán nem lehet bárhol szétlocsolni (1994 Magyar Hírlap CD09).

J: akárhol.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bár-; ÉKsz.; SzT.

bárhol általános névmási határozószó 0
(ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
akármely helyen, akármely közegben
A melegenn és hidegenn, Bár hol folyta éltemnek, Rideg vagyok, és idegen
(1798 Kisfaludy Sándor)
[az ifjú] 27-28 évesnek látszott, s férfias szépsége bár hol feltünt volna
(1853 Jósika Miklós)
A virágok, úgy látszik, nem maradhatnak el tőle. Bárhol is van, kap virágot férfitől
(1937 Zsigray Julianna)
Utasította a leirat a főkormányszéket, hogy a könyvek bárhol legyenek is, lefoglaltassanak
(1984 Bényei József)
[Kobra] szinte mindenkit érdekesnek tart, így hát, bárhol van, érdekes emberek veszik körül
(1989 Konrád György)
a. (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
akármely más helyen
a poéta inkább sorvad itt, mint bárhol
(1814 Kölcsey Ferenc)
Az én adresszem ezentúl is a régi marad, 240. rue St.Saint ’szent’ Honoré, innen biztosan küldendik utánam leveleimet, bárhol legyek is
(1854 Teleki László²)
Isten napja süt, világol E föld színén szintúgy bárhol, Mint atyádnak ablakiban
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
[a csapatok 1849-ben] a csucsai védvonalon éppúgy állomásozhatnának, mint a megyében bárhol
(1992 Hermann Róbert)
b. (tagadó szerkezetben)
akármely alkalmatlan, kedvezőtlen, rossz helyen
[mesterséges] erdősítések nem bárhol, hanem csak egyes kiválóan fontos pontokon, mint példáúl vadpatakok mentén, források mellékén […], és végűl nagyobb városok közelében foganatosíttatnak
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Az egyiptomiak, mint a legtöbb nép, úgy gondolták, hogy a másvilágra utazás nem mehet végbe bárhol
(1899 Nagy képes világtörténet)
Az égetett szeszt a környezetkímélés okán nem lehet bárhol szétlocsolni
(1994 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bár-; ÉKsz.; SzT.

Beállítások