bárki ált nm 21B4 (fn-i értékben)

(ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val) ’akármely ember’ ❖ Indulatinknak sincs tökélletessége, – Bárkit biztasson is képzelt bölcsessége (1778 Ányos Pál CD01) | Egygyetlen-egy, bár ki lássa, Lelkében, és testében; Egygyetlen-egy, s nincsen mássa A halandók nemében (1798 Kisfaludy Sándor 8243001, 79) | Szives és hálás köszönettel veszem én bár kinek is hasznomra czélzó barátságos ajánlatát (1836 Táncsics Mihály 8463007, 13) | Elismerő iratok ezrei bárkinek betekintés végett rendelkezésre állnak (1890 Felvidéki Szemle 8619001, 6) | Nem hagytam el kemencém, bárki jött is (1934 Füst Milán 9161021, 50) | A konferencián bárki részt vehet (1992 Jel 2020026, 95) bárki fia (ksz-ként is megengedő mellékmondatban) ’ua.’ ❖ írja fel a füle mellé az úr, bárki fia legyen, hogy nyilvános törvényeinket elébb megtanulja, s tanulja tisztelni, azután nyissa fel e helyen a száját (1854 Jókai Mór CD18) | fenyegették, hogy halálnak halálával ölik meg, ha bárki fiának elárulná, hogy mi a neve és honnan való (1900 Varga Mihály 8511008, 102) | a büszke leány könyörög, hogy apja védje meg legalább attól, hogy bárki fia, ki az országúton jár, megközelíthesse… (1931 Nyugat CD10) | Ilyenkor [ti. lakossági fórum alkalmával] bárki fia a mikrofonhoz léphet, s interpellálhatja a miniszterelnököt (1995 Magyar Hírlap CD09).

a. ’akármely másik ember’ ❖ [Karl Rotteck] a szabadság elveinek terjesztésére nézve Németországban többet tett, mint bárki (1843 Eötvös József 8126049, 92) | hű hazafiságban én nem engedek Deáknak vagy bár kinek is egy hajszálnyi elsőséget (1845 Széchenyi István CD1501) | ő éppen olyan keresztény és épúgy keresztény, mint bárki Rómában (1937 Ignotus 2045030, 13) | A háború természetesen az ő birtokán is éppúgy keresztülszáguldott, mint bárkijén [!] (1947 Szabó Pál² 2005109, 48) | A pártért és a pártnak tett szolgálatod jelentősebb, mint bárkié (1973 Marosán György 9425003, 67).

b. (tagadó szerkezetben) (ritk) ’akármely alkalmatlan, képzetlen, közönséges ember’ ❖ [a selyemhernyó-tenyésztés] korántsem oly nehéz, mikép azt bárki is sikerrel ne üzhetné (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [A seregélyek vadászatához] szakavatottság szükséges, éppen ezért nem lehet bárkit alkalmazni (1965 Csatkai Endre CD52) | [a kísérteteknek] a természetükhöz tartozik, hogy nem bárkinek, nem akárkinek, hanem csak kivételes személyeknek testesítik meg maguk (1986 Nádas Péter 9466002, 22).

J: akárki.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bár-; ÉKsz.

bárki általános névmás 21B4 (fn-i értékben)
(ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
akármely ember
Indulatinknak sincs tökélletessége, – Bárkit biztasson is képzelt bölcsessége
(1778 Ányos Pál)
Egygyetlen-egy, bár ki lássa, Lelkében, és testében; Egygyetlen-egy, s nincsen mássa A halandók nemében
(1798 Kisfaludy Sándor)
Szives és hálás köszönettel veszem én bár kinek is hasznomra czélzó barátságos ajánlatát
(1836 Táncsics Mihály)
Elismerő iratok ezrei bárkinek betekintés végett rendelkezésre állnak
(1890 Felvidéki Szemle)
Nem hagytam el kemencém, bárki jött is
(1934 Füst Milán)
A konferencián bárki részt vehet
(1992 Jel)
bárki fia (ksz-ként is megengedő mellékmondatban)
ua.
írja fel a füle mellé az úr, bárki fia legyen, hogy nyilvános törvényeinket elébb megtanulja, s tanulja tisztelni, azután nyissa fel e helyen a száját
(1854 Jókai Mór)
fenyegették, hogy halálnak halálával ölik meg, ha bárki fiának elárulná, hogy mi a neve és honnan való
(1900 Varga Mihály)
a büszke leány könyörög, hogy apja védje meg legalább attól, hogy bárki fia, ki az országúton jár, megközelíthesse…
(1931 Nyugat)
Ilyenkor [ti. lakossági fórum alkalmával] bárki fia a mikrofonhoz léphet, s interpellálhatja a miniszterelnököt
(1995 Magyar Hírlap)
a.
akármely másik ember
[Karl Rotteck] a szabadság elveinek terjesztésére nézve Németországban többet tett, mint bárki
(1843 Eötvös József)
hű hazafiságban én nem engedek Deáknak vagy bár kinek is egy hajszálnyi elsőséget
(1845 Széchenyi István)
ő éppen olyan keresztény és épúgy keresztény, mint bárki Rómában
(1937 Ignotus)
A háború természetesen az ő birtokán is éppúgy keresztülszáguldott, mint bárkijén [!]
(1947 Szabó Pál²)
A pártért és a pártnak tett szolgálatod jelentősebb, mint bárkié
(1973 Marosán György)
b. (tagadó szerkezetben) (ritk)
akármely alkalmatlan, képzetlen, közönséges ember
[a selyemhernyó-tenyésztés] korántsem oly nehéz, mikép azt bárki is sikerrel ne üzhetné
(1860 Vasárnapi Újság)
[A seregélyek vadászatához] szakavatottság szükséges, éppen ezért nem lehet bárkit alkalmazni
(1965 Csatkai Endre)
[a kísérteteknek] a természetükhöz tartozik, hogy nem bárkinek, nem akárkinek, hanem csak kivételes személyeknek testesítik meg maguk
(1986 Nádas Péter)
J: akárki
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bár-; ÉKsz.

Beállítások