bérjegyzék fn 3B

1. (hiv) ’bérlista’ ❖ [a bányamunkások] állandó bérjegyzéket követelnek (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a munkásjegyzéknek] tartalmaznia kell minden munkás nevét, születésének évét és helyét, foglalkozását és bérét. Ezen jegyzék azonban nem azonos az u. n. bérjegyzékkel (1894 PallasLex. CD02) | Egy 1879 májusából származó bérjegyzék szerint még 4 fékező, 3 pályaőr és egy felvigyázó dolgozott a vasúti szállításnál (1967 Lovas Gyula CD52) | A szabálytalan keresőtevékenységek bizonyítása továbbra is gondot jelent, mivel a foglalkoztatónál az érintettekről semmiféle nyilvántartás, bérjegyzék nem áll rendelkezésre (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég, ritk) ’vasúti díjszabást tartalmazó jegyzék’ ❖ rosszul számolna, aki a bért nagyon magasra emelné, s a közönséget annál roszabb karba, aminőben volna, ha az ő vasutja éppen nem léteznék, teljességgel nem tehetvén, csak saját bukását eszközölné. A vám vagyis inkább bérjegyzéknek előleges megállapitását tehát [szükségtelennek tartja Bezerédj István] (1836 Kossuth Lajos CD32).

Vö. ÉKsz.

bérjegyzék főnév 3B
1. (hiv)
[a bányamunkások] állandó bérjegyzéket követelnek
(1844 Pesti Hírlap)
[a munkásjegyzéknek] tartalmaznia kell minden munkás nevét, születésének évét és helyét, foglalkozását és bérét. Ezen jegyzék azonban nem azonos az u. n.úgynevezett bérjegyzékkel
(1894 PallasLex.)
Egy 1879 májusából származó bérjegyzék szerint még 4 fékező, 3 pályaőr és egy felvigyázó dolgozott a vasúti szállításnál
(1967 Lovas Gyula)
A szabálytalan keresőtevékenységek bizonyítása továbbra is gondot jelent, mivel a foglalkoztatónál az érintettekről semmiféle nyilvántartás, bérjegyzék nem áll rendelkezésre
(1996 Magyar Hírlap)
2. (rég, ritk)
vasúti díjszabást tartalmazó jegyzék
rosszul számolna, aki a bért nagyon magasra emelné, s a közönséget annál roszabb karba, aminőben volna, ha az ő vasutja éppen nem léteznék, teljességgel nem tehetvén, csak saját bukását eszközölné. A vám vagyis inkább bérjegyzéknek előleges megállapitását tehát [szükségtelennek tartja Bezerédj István]
(1836 Kossuth Lajos)
Vö. ÉKsz.

Beállítások