bíróskodik tn ige 12a9 (rég v. ritk, Tört)

1. ’〈hivatalos személy v. hatóság, testület〉 bírói jogot gyakorol, ill. 〈vmely (büntető-, magán-, ill. közigazgatási) jogi (peres) ügyben〉 bíró(ság)ként ítélkezik’ ❖ a’ Polgárok’ javaikon … sinór-mérték nélkl ne bíróskodhasson [senki] (1790 Kondé József Benedek C2727, 22) | a földesúr akkor, midőn közte és jobbágyai között forog-nak fent némely kérdések, sem elölülője, sem tagja ne lehessen a bíróskodó úriszéknek (1832 Deák Antal József–Deák Ferenc CD51) | akarhatja e valaki, hogy a szólás, és tanátskozás szabadsága megszorongattassék, avagy hogy a kormány a törvény ellenére biróskodhassék, és a törvényhozó test hatósága tsorbitassék? (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a’ birónak pedig annyi más dolga van, hogy biróskodni sokszor ideje nem marad (1845 Eötvös József 8126003, 241) | A’ király című országló [= uralkodó] … egyház-sértési, szenttitok-szegési stb. perekben bíróskodott (1854 Hunfalvy Pál C2146, 27).

1a. ’ítélőbírói tisztet tölt be, ítélőbíróként működik’ ❖ [jogtudományi tanulmányait befejezve] ülnök, majd a kamarai törvényszéknél, utóbb a főtörvényszéknél biróskodott (1894 PallasLex. CD02) | jogot és államtudományokat tanult, aztán biróskodott (1897 PallasLex. CD02).

1b. (peres félként) perel, perlekedik’ ❖ Biróskodom: Litigo coram judice (1810 Simai Kristóf C3748, 96) | szomoru állapotnak tartjuk, midőn illy szent ügyben [ti. a házasság ügyében] biróskodnak a szülők és gyermekek (1855 Vasárnapi Újság CD56) | követelnék, feleselnék, bíróskodnám egy pár hétig, s mikor jól kifárasztottuk egymást, lassanként alább hagynék, míg összeszoknánk (1891 Baksay Sándor C0737, 100).

2. ’〈vmely helységben〉 bírói hivatalt visel, bíróként működik’ ❖ [Magyarcsanádon] 1757-ben még a magyar Tóth Márton bíróskodott, de tíz évvel később (1767) ugyanezt a posztot a szerb Gedos Mihály töltötte be (2000 Marjanucz László CD36).

3. ’értékelő ítéletet alkot, nyilvánít vkiről, vmiről’ ❖ [cikkében] Waldapfel Kunfi felett biróskodott (1907 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny C5477, 247).

J: bíráskodik.

Sz: bíróskodás.

Vö. CzF.; TESz. bíró; SzT.

bíróskodik tárgyatlan ige 12a9 (rég v. ritk, Tört)
1.
〈hivatalos személy v. hatóság, testület〉 bírói jogot gyakorol, ill. 〈vmely (büntető-, magán-, ill. közigazgatási) jogi (peres) ügyben〉 bíró(ság)ként ítélkezik
a’ Polgárok’ javaikon … sinór-mérték nélkl ne bíróskodhasson [senki]
(1790 Kondé József Benedek)
a földesúr akkor, midőn közte és jobbágyai között forog-nak fent némely kérdések, sem elölülője, sem tagja ne lehessen a bíróskodó úriszéknek
(1832 Deák Antal József–Deák Ferenc)
akarhatja e valaki, hogy a szólás, és tanátskozás szabadsága megszorongattassék, avagy hogy a kormány a törvény ellenére biróskodhassék, és a törvényhozó test hatósága tsorbitassék?
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
a’ birónak pedig annyi más dolga van, hogy biróskodni sokszor ideje nem marad
(1845 Eötvös József)
A’ király című országló [= uralkodó] … egyház-sértési, szenttitok-szegési stb.s a többi perekben bíróskodott
(1854 Hunfalvy Pál)
1a.
ítélőbírói tisztet tölt be, ítélőbíróként működik
[jogtudományi tanulmányait befejezve] ülnök, majd a kamarai törvényszéknél, utóbb a főtörvényszéknél biróskodott
(1894 PallasLex.)
jogot és államtudományokat tanult, aztán biróskodott
(1897 PallasLex.)
1b.
(peres félként) perel, perlekedik
Biróskodom: Litigo coram judice
(1810 Simai Kristóf)
szomoru állapotnak tartjuk, midőn illy szent ügyben [ti. a házasság ügyében] biróskodnak a szülők és gyermekek
(1855 Vasárnapi Újság)
követelnék, feleselnék, bíróskodnám egy pár hétig, s mikor jól kifárasztottuk egymást, lassanként alább hagynék, míg összeszoknánk
(1891 Baksay Sándor)
2.
〈vmely helységben〉 bírói hivatalt visel, bíróként működik
[Magyarcsanádon] 1757-ben még a magyar Tóth Márton bíróskodott, de tíz évvel később (1767) ugyanezt a posztot a szerb Gedos Mihály töltötte be
(2000 Marjanucz László)
3.
értékelő ítéletet alkot, nyilvánít vkiről, vmiről
[cikkében] Waldapfel Kunfi felett biróskodott
(1907 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny)
Sz: bíróskodás
Vö. CzF.; TESz. bíró; SzT.

Beállítások