börtön fn 4C8

1. (átv is) ’szabadságvesztésre ítélt v. előzetes letartóztatásban levő személyek őrzésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézmény (épülete), ill. foglyok őrzésére, fogva tartására szolgáló egyéb épület, helyiség’ ❖ Börtön Tömlötz (1779 Baróti Szabó Dávid 7021009, 205) | Börtönének zárja nyílik: Ágnes a törvény előtt Megáll szépen, ahogy illik (1853 Arany János 8014059, 213) | Hamlet: Dánia börtön. Rosencrantz: Úgy az egész világ is az. Hamlet: De még milyen! mennyi rekesz, őrhely és dutyi van benne! (1867 Arany János ford.–Shakespeare 8014006, 133) | [A tanítóját megkéselő tanítvány] a börtönben várja büntetését (1894 Hazánk 8634001, 6) | kiszabadúl a börtönből (1897 Eötvös Károly 8127001, 43) | méregkeverés miatt már börtönben is ült (1915 Kosztolányi Dezső 9359339, 60) | fiatalkorúak börtönébe (1986 Solt Ottília 2003008, 378) | [Bernben a] börtönök, kantonális intézmények, a posta az állam fennhatósága alatt áll (1991 Vajna János 2003044, 30).

2. (Jog is) ’börtönbüntetés’ ❖ sebelés [= zsebmetszés] miatt börtönre itéltetett (1841 Ormós Zsigmond 8341002, 196) | elitélték… Miklós.: Mire? Liszka.: Életfogytig való börtönre (1875 Tóth Ede 8486002, 108) | Börtön. A magy. btkvben a szabadságvesztés büntetéseknek egyik a fegyháznál enyhébb neme (1893 PallasLex. CD02) | A nyolcévi börtön után úgy tengette az életét, mint a bűnösök szokták: kilökve mindenhonnan, megint a bűneihez fordult (1931 Gelléri Andor Endre 9179008, 108) | mit tehetnénk, hogy börtön nélkül ússza meg a galibát? (1985 Sütő András 9620021, 11).

3. (irod, átv is) ’tömlöcre emlékeztető szűk hely, amelybe vki, vmi be van szorítva, amely elzár, fogva tart vkit, vmit’ ❖ [nappal] a’ Féreg-is zi Dolgait; és keſkeny börtönbe tekeſzkedik [ti. bebábozódik] (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière 7021011, 175) | a’ szűk és tekervényes utczák’ mély börtönéből (1845 Irinyi József 8200002, 115) | Én maradok: magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj én vagyok az ómega s az alfa (1909 Babits Mihály CD01) | előborzonganak törékeny börtönükből [ti. az üvegből] az illanó esszenciák (1937 Szabó Lőrinc 9629243, 69) | Ki húzta fel [a szívet], hogy rendületlen kopogjon bordám börtönében (1980 Tollas Tibor 9818059, 236).

3a. ’az a hely(zet), körülmény, állapot, amelyben vki nem érzi magát szabadnak, amelyben nincs v. korlátozva van szabadsága’ ❖ Soká leszünk a’ béke’ börtönében (1826 Vörösmarty Mihály 8524395, 179) | Egész gyermekségem egy börtön volt (1875 Arany János ford.–Szollogub C0662, 115) | ebből a bűvös körből, a pillanat börtönéből nincs, nincs menekvés (1937 Karinthy Frigyes 9309002, 33) | „Nem emlékszem, én ilyet sosem akartam” – állítja, amikor a felettes én által mintegy börtönbe zárt (tudattalanná tett) gondolatról [esik szó] (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044008, 132).

Ö: állam~, pince~, vár~.

Fr: adós, adóssági.

ÖU: adós~, bástya~, csillag~.

ÖE: ~ajtó, ~élet, ~épület, ~év, ~fogság, ~helyiség, ~intézet, ~kapu, ~kórház, ~lakó, ~reform, ~sziget, ~szoba, ~szolga.

Sz: börtönész, börtönöl, börtönös.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

börtön főnév 4C8
1. (átv is)
szabadságvesztésre ítélt v. előzetes letartóztatásban levő személyek őrzésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézmény (épülete), ill. foglyok őrzésére, fogva tartására szolgáló egyéb épület, helyiség
Börtön Tömlötz
(1779 Baróti Szabó Dávid)
Börtönének zárja nyílik: Ágnes a törvény előtt Megáll szépen, ahogy illik
(1853 Arany János)
Hamlet: Dánia börtön. Rosencrantz: Úgy az egész világ is az. Hamlet: De még milyen! mennyi rekesz, őrhely és dutyi van benne!
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
[A tanítóját megkéselő tanítvány] a börtönben várja büntetését
(1894 Hazánk)
kiszabadúl a börtönből
(1897 Eötvös Károly)
méregkeverés miatt már börtönben is ült
(1915 Kosztolányi Dezső)
fiatalkorúak börtönébe
(1986 Solt Ottília)
[Bernben a] börtönök, kantonális intézmények, a posta az állam fennhatósága alatt áll
(1991 Vajna János)
2. (Jog is)
sebelés [= zsebmetszés] miatt börtönre itéltetett
(1841 Ormós Zsigmond)
elitélték… Miklós.: Mire? Liszka.: Életfogytig való börtönre
(1875 Tóth Ede)
Börtön. A magy.magyar btkvbüntető törvénykönyvben a szabadságvesztés büntetéseknek egyik a fegyháznál enyhébb neme
(1893 PallasLex.)
A nyolcévi börtön után úgy tengette az életét, mint a bűnösök szokták: kilökve mindenhonnan, megint a bűneihez fordult
(1931 Gelléri Andor Endre)
mit tehetnénk, hogy börtön nélkül ússza meg a galibát?
(1985 Sütő András)
3. (irod, átv is)
tömlöcre emlékeztető szűk hely, amelybe vki, vmi be van szorítva, amely elzár, fogva tart vkit, vmit
[nappal] a’ Féreg-is zi Dolgait; és keſkeny börtönbe tekeſzkedik [ti. bebábozódik]
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
a’ szűk és tekervényes utczák’ mély börtönéből
(1845 Irinyi József)
Én maradok: magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj én vagyok az ómega s az alfa
(1909 Babits Mihály)
előborzonganak törékeny börtönükből [ti. az üvegből] az illanó esszenciák
(1937 Szabó Lőrinc)
Ki húzta fel [a szívet], hogy rendületlen kopogjon bordám börtönében
(1980 Tollas Tibor)
3a.
az a hely(zet), körülmény, állapot, amelyben vki nem érzi magát szabadnak, amelyben nincs v. korlátozva van szabadsága
Soká leszünk a’ béke’ börtönében
(1826 Vörösmarty Mihály)
Egész gyermekségem egy börtön volt
(1875 Arany János ford.Szollogub)
ebből a bűvös körből, a pillanat börtönéből nincs, nincs menekvés
(1937 Karinthy Frigyes)
„Nem emlékszem, én ilyet sosem akartam” – állítja, amikor a felettes én által mintegy börtönbe zárt (tudattalanná tett) gondolatról [esik szó]
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
ÖU: adósbörtön, bástyabörtön, csillagbörtön
ÖE: börtönajtó, börtönélet, börtönépület, börtönév, börtönfogság, börtönhelyiség, börtönintézet, börtönkapu, börtönkórház, börtönlakó, börtönreform, börtönsziget, börtönszoba, börtönszolga
Sz: börtönész, börtönöl, börtönös
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

börtön- (előtagként)

1. ’börtönhöz tartozó, a börtön épületében v. akörül, amellett található 〈helyiség, egység, terület, ill. szerkezet v. nyílás〉’ ❖ börtönablak fn 3A2 | [magas ablak] vas rostéllyal, mint börtönablakok szoktak lenni (1839 Nagy Ignác ford.–Hugo C5743, 37) | [a kisgyerekeket] kieresztették játszani a „gyermekek udvarába”, a hová épen Athanáz börtönablaka nyilt (1882 Jókai Mór C2297, 19) | Téged nem gátol rácsos börtönablak, lakatos ajtó, őrség, fegyverek (1944 Kerényi Grácia 9324025, 39)  börtöncella fn 6A | Fráter György a jubileum éjszakáját ott tölté önkényt a föld alatti börtöncellában (1892 Jókai Mór CD18) | megnyílt a közös börtöncella ajtaja (1978 Fehérváry István 1047002, 171) | [a sorozatgyilkost] börtöncellájában vasárnap délben felakasztva lelték meg (1995 Magyar Hírlap CD09)  börtönfal fn 2A | reám mi vár? […] Börtönfalak, ’s halálveszély! (1840 Remény C3610, 193) | Öt év magában nem nagy idő – a börtönfalak között ötvennek számított (1944 Németh Andor 9480003, 80) | képzeletünk szárnyalásának nem szabhatnak határt a szűk börtönfalak (1975 Kertész Imre² 1078002, 176)  börtönrács fn 3A | a merev ág-bog elmozdithatatlan volt, mint egy […] börtönrács (1886 Lidérc naptár C0262, 69) | rabnők börtönrácsok mögött (1921 Kosztolányi Dezső CD10) | függetlenül attól, hogy a börtönrács melyik oldalán áll az ember, őrző és őrzött egyként a pokolban érezheti magát (1996 Új Könyvek CD29)  börtönudvar fn 4A | Szomorú látvány volt szemlélni naponként ezen asszonyt a’ börtön-udvarban (1842 Athenaeum C0025, 510) | [a gonosztevőket] épen akkor bocsájtották ki a börtönudvarba egy kis esti levegőre (1870 Tóth Kálmán C4635, 62) | a törvényszék börtönudvarát sárga fal veszi körül, a tetején szögesdrót magasítás (1970 Mészöly Miklós 9439002, 733).

2. ’börtönben alkalmazott, ottani feladatokat ellátó 〈személy〉’ ❖ börtönfelügyelő fn 1C | börtönfelügyelőnek kineveztem Heinrich Györgyöt (1881 Boross Mihály C1152, 197) | Antoszievic Gyula és Piaszkovszki József a mult éjszakát a főkapitányságon töltötték. Nagyon szótlan volt mind a kettő és a börtönfelügyelőnek is csak alig hogy feleltek (1908 Budapesti Hírlap okt. 31. C4696, 9) | magas, csontos arcú börtönőr. Börtönfelügyelő (1976 Dobos László 1034001, 86)  börtönigazgató fn 1A | A börtönigazgató tette meg az előterjesztést, hogy a társasélet kegyelmét adják meg Luccheninek (1900 Budapesti Hírlap jan. 9. C0055, 8) | [A rab] elrejtőzött a folyosón, egy óvatlan pillanatban az udvarra szökött, beült a börtönigazgató üresen álló gépkocsijába és kihajtott a kapun (1959 Esti Hírlap márc. 15. C4748, 7)  börtönlelkész fn 4B | a’ hivatalbeli rendes börtönlelkészek csak kevés időt fordíthatnak egyes rabok oktatására (1843 Pesti Hírlap CD61) | Most [ti. 1990-ben Magyarországon] már vannak kórházi lelkészek, börtönlelkészek, sőt tábori lelkészek is (1990 Országgyűlési Napló CD62)  börtönorvos fn 4A | A börtönorvos azt rendelte, hogy […] kórházba szállitsanak (1881 Boross Mihály C1152, 291) | [Dajka] lóhalálában hajtat a fogház épületig, kettesével veszi a lépcsőket fölfelé, s magával sodorja a börtönorvost az irodájába (1988 Lengyel Péter 9397009, 475)  börtönparancsnok fn 3A8 | A’ börtönparancsnok a’ holtnak hitt ájultnak [fejét levágatja] (1842 Bajza József C0024, 831) | Záhárov, börtönparancsnok, szadista disznó (1967 Gábor Áron 9813002, 177) | A politikai tisztek a börtönparancsnokokkal jóformán egyenrangú vezetői voltak a börtönöknek (1978 Fehérváry István 1047001, 133).

börtön- (előtagként)
1.
börtönhöz tartozó, a börtön épületében v. akörül, amellett található 〈helyiség, egység, terület, ill. szerkezet v. nyílás〉
börtönablak főnév 3A2
[magas ablak] vas rostéllyal, mint börtönablakok szoktak lenni
(1839 Nagy Ignác ford.Hugo)
[a kisgyerekeket] kieresztették játszani a „gyermekek udvarába”, a hová épen Athanáz börtönablaka nyilt
(1882 Jókai Mór)
Téged nem gátol rácsos börtönablak, lakatos ajtó, őrség, fegyverek
(1944 Kerényi Grácia)
börtöncella főnév 6A
Fráter György a jubileum éjszakáját ott tölté önkényt a föld alatti börtöncellában
(1892 Jókai Mór)
megnyílt a közös börtöncella ajtaja
(1978 Fehérváry István)
[a sorozatgyilkost] börtöncellájában vasárnap délben felakasztva lelték meg
(1995 Magyar Hírlap)
börtönfal főnév 2A
reám mi vár? […] Börtönfalak, ’s halálveszély!
(1840 Remény)
Öt év magában nem nagy idő – a börtönfalak között ötvennek számított
(1944 Németh Andor)
képzeletünk szárnyalásának nem szabhatnak határt a szűk börtönfalak
(1975 Kertész Imre²)
börtönrács főnév 3A
a merev ág-bog elmozdithatatlan volt, mint egy […] börtönrács
(1886 Lidérc naptár)
rabnők börtönrácsok mögött
(1921 Kosztolányi Dezső)
függetlenül attól, hogy a börtönrács melyik oldalán áll az ember, őrző és őrzött egyként a pokolban érezheti magát
(1996 Új Könyvek)
börtönudvar főnév 4A
Szomorú látvány volt szemlélni naponként ezen asszonyt a’ börtön-udvarban
(1842 Athenaeum)
[a gonosztevőket] épen akkor bocsájtották ki a börtönudvarba egy kis esti levegőre
(1870 Tóth Kálmán)
a törvényszék börtönudvarát sárga fal veszi körül, a tetején szögesdrót magasítás
(1970 Mészöly Miklós)
2.
börtönben alkalmazott, ottani feladatokat ellátó 〈személy〉
börtönfelügyelő főnév 1C
börtönfelügyelőnek kineveztem Heinrich Györgyöt
(1881 Boross Mihály)
Antoszievic Gyula és Piaszkovszki József a mult éjszakát a főkapitányságon töltötték. Nagyon szótlan volt mind a kettő és a börtönfelügyelőnek is csak alig hogy feleltek
(1908 Budapesti Hírlap okt. 31.)
magas, csontos arcú börtönőr. Börtönfelügyelő
(1976 Dobos László)
börtönigazgató főnév 1A
A börtönigazgató tette meg az előterjesztést, hogy a társasélet kegyelmét adják meg Luccheninek
(1900 Budapesti Hírlap jan. 9.)
[A rab] elrejtőzött a folyosón, egy óvatlan pillanatban az udvarra szökött, beült a börtönigazgató üresen álló gépkocsijába és kihajtott a kapun
(1959 Esti Hírlap márc. 15.)
börtönlelkész főnév 4B
a’ hivatalbeli rendes börtönlelkészek csak kevés időt fordíthatnak egyes rabok oktatására
(1843 Pesti Hírlap)
Most [ti. 1990-ben Magyarországon] már vannak kórházi lelkészek, börtönlelkészek, sőt tábori lelkészek is
(1990 Országgyűlési Napló)
börtönorvos főnév 4A
A börtönorvos azt rendelte, hogy […] kórházba szállitsanak
(1881 Boross Mihály)
[Dajka] lóhalálában hajtat a fogház épületig, kettesével veszi a lépcsőket fölfelé, s magával sodorja a börtönorvost az irodájába
(1988 Lengyel Péter)
börtönparancsnok főnév 3A8
A’ börtönparancsnok a’ holtnak hitt ájultnak [fejét levágatja]
(1842 Bajza József)
Záhárov, börtönparancsnok, szadista disznó
(1967 Gábor Áron)
A politikai tisztek a börtönparancsnokokkal jóformán egyenrangú vezetői voltak a börtönöknek
(1978 Fehérváry István)

Beállítások