bőr fn és mn 4C5bűr (rég v. nyj)

I. fn

1. (Anat) ’az ember, ill. a gerinces állatok azon kiterjedt érhálózattal és idegvégződésekkel rendelkező érzékszerve, amely a testet többrétegű (jellegzetesen pigmentált) kültakaróként borítja, megvédve a különféle környezeti ártalmaktól’ ❖ gyakorta olly vaſtag a’ kls bör, hogy genyetſég által nem theti magát rajta hanem az alatta való húsba mélyebben belé évödik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 494) | A szerecsen korom bőrét Ha fehérré tehetné (1790 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [a lovak] bőrin átvirít a borda (1846 Kuthy Lajos C2857, 304) | [Cartel úr] bőre sárgás-barna volt a sok kvarcfénytől, de ez a bőr olyan ráncos, olyan löttyedt volt, mintha semmise lett volna mögötte (1926 Nagy Endre CD10) | vörhenyeges, gennyedző bőr (1969 Konrád György 9351002, 118) | Légzésük [ti. a férgeké] a bőrön keresztül történik (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065002, 61) | [az öröm és a szenvedés] ujjaink hegyéig betölti a testet, olyannyira, hogy bizsergését már bőrünk belső felszínén érezzük (1990 Beney Zsuzsa 2001021, 12) bőrig ázik ’〈ember, testrész, es. állat ált. esőtől〉 addig ázik v. annyira elázik, hogy a ruhája, ill. 〈állat〉 bundája, tollazata teljesen átnedvesedik’ ❖ Azt hiszem, felel az idősb, bőrig ázott tagjait rázva, ’s dideregve: itt a’ gerinczen kikerülhetjük a’ vizet (1838 Jósika Miklós 8212010, 64) | Nagy zápor volt az éjjel, bőrig áztam a mezőn (1878 Lukácsy Sándor C2947, 14) | bőrig ázott veréb (1918 Berkes Imre Izidor CD10) | [a cerkófok] bőrig ázva kúsztak fel a gyökereken, úgyhogy csak úgy rázták bundájukról a vizet (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Ráadtam a vízhatlan gumiköpenyemet – mondta Bill –, mert már bőrig ázott (1971 Déry Tibor 9107017, 206) bőrig áztat ’〈víz, kül. eső〉 okozza, hogy vki így ázzon v. elázzon’ ❖ bőrig áztat e’ vad zivatar (1854 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare 8524418, 222) | Ha két deci vizem van, egy decit elmosdom. Mostanában az esővíz is gyakran bőrig áztat (1914 Halász Gyula CD10) | Támadásuk kezdetén hirtelen eső kerekedett, bőrig áztatta őket és íjaikat (1997 Rubicon CD17).

1a. (a csont szó párjaként, jelzőként is) ’〈nagyfokú soványság kif-ére〉’ ❖ Tsak a’ csontja ’s a’ böre (1795 Szent-Páli István 7323002, 293) | nézz elaſzott br és tsont karjára (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 13) | csontból és bőrből álló férj (1829 Horváth József ford.–Becker¹ 8187004, 8) | le is soványodtam, hogy mán csak a csontom, bőröm vót (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 154) | Egy hétig tartottak fogva, csont és bőr voltam, amikor elengedtek (1996 Természet Világa CD50).

1b. ’〈az egészség, a testi épség, ill. az élet jelképeként〉’ ❖ [a király,] féltvén a’ maga brét, tanátsosbnak itélte, tet mint jó Baráttyát bé-fogadni (1785 Lethenyei János ford. C2909, 38) | Tudhatja, hogy a poétaembernek kényes a bőre, mit nyargal késő este a harmatban? (1886 Jókai Mór CD18) | Aki többre becsüli a bőrét, mint a nemzet jövendőjét, nyitva még a kapu (1901 Gárdonyi Géza C1836, 55) | senki se szívbajos, ha a más bőrére megy a játék (1956 Maróti Andor 2005094, 832) | jönnek be a rendőrök […] gumibotokkal, és neki az alvó csöveseknek, csihi-puhi! Ahol csak érik, fejét, hátát, hasát […] – én nem is tudom, hogyan tudtam kisiklani, hogy úsztam meg ép bőrrel ezt az éjszakát (1989 Fel a kezekkel! 1024023, 358) bőrében áll (rég) ’vkinek a kára v. haszna vmi, ill. érdeke fűződik vmihez, az érdeke forog kockán’ ❖ tudja, hogy bribenn áll, ha ideje koránn az  rendibe meg-jelenni nem látándják azon rendnek ell-járói (1780 Magyar Hírmondó 7444009, 652) | Nagyon börökbe áll a’ többi Europai Hatalmasságoknak, hogy a’ két Császári Udvar hatalmát nagyra ne hagyák nevekedni (1790 Szirmay Antal C2451, 46) | Prókátornak briben áll, Hogy a’ Rab mellett allegál (1819 Farkas András 7333009, 23) | igen szeretnők, hogy mikor így a bőrünkben áll valami, nekünk is volna valami beleszólónk (1868 Hamary Dániel C2107, 65) bőrében jár (rég) ’ua.’ ❖ Ho! ho! brömben jár itt a’ dolog (1775 Simai Kristóf C3746, 92) | Brömben jár a’ dolog. az az: Az én károm, vagy hasznom (1793 Kovács Pál¹ C2763, 68) | Az  brében jár: oh melly hathatósan fog tudni beszélleni (1811 Döme Károly ford.–Metastasio C1452, 222) | irataimat [a gyárban] a Generálisnak bemutattam, mindent hitt, de nem segíthetett, mert – úgy mondá – az ilyen titkos gyártás neki bőriben jár (1849 Gábor Áron² CD45) vmilyen bőrben van ’láthatóan vmilyen egészségi állapotban van’ ❖ Jó ’s fényl brben vagyok én (1814 Virág Benedek ford.–Horatius C4492, 30) | A bérkocsi lovai mindig rosz bőrben vannak (1844 Nagy Ignác C3258, 14) | Gyalázatos bőrben vagy, hogy rossz rádnézni! (1924 Kassák Lajos CD10) | A legrosszabb bőrben Tót volt. Agya zúgott. Érzékszervei megszűntek működni. Hallucinált (1967 Örkény István 9500034, 196) | a kis Sarif nincsbőrben, arca tele kelésekkel, pattanásokkal (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. (birtokszóként) ’〈annak kif-ére, hogy vki a saját (maga) életében, helyzetében, állapotában érzékel vmely külső eseményt, körülményt〉’ ❖ a hatvan év alatt, míg [VII. Edward] trónra került, alig volt már emberi vonatkozás, amit a maga bőrén ki ne próbált volna (1910 Ignotus CD10) | a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy tönkremegy a nép és elpusztul a nemzet, amelyiknek vallása nincsen (1940 Bangha Béla 9024001, 9) | Az emberek, tehát az írók is, elsődlegesen a történelmi korszakot élik át, mert azt érzik a bőrükön. Az emberek nem irodalmi korszakokban, hanem történeti korszakokban élnek (1982 Sőtér István 2028002, 215) | Jól érzi magát a bőrében akkor is, ha mások kritizálják? (2000 Figyelő CD2601).

1d. (birtokszóként) ’〈sors, élethelyzet jelképeként〉’ ❖ Én brötökben lenni nem akarnék (1786 Dugonics András C1471, 257) | Annak a’ bőribe még inkább nem szeretnék búni (1806 Babotsai István C0702, 22) | én a te bőrödben nem tudnék olly nyugodt lenni (1838 Jósika Miklós C2398, 101) | Szepegve gondolt arra, ha ő lett volna Manusek Vince bőrében azon a végzetes délutánon (1902 Mikszáth Kálmán CD04) | Orczyné: Kedvesem! Nincs börtönben! Teleki: Bár ott volnék. Az is jobb volt. Orczyné: Mert mellettem a börtönnél is rosszabb?! Teleki: Maga mellett! A helyemen nem vagyok. A bőrömben, a dolgunkban (1963 Illyés Gyula 9274055, 239).

1e. (rendsz. ’arc’ jelentésű szavakkal) ’〈lelki érzékenység, szemérem- v. szégyenérzet, ill. ezek hiányának jelképeként〉’ ❖ Istenücshig az orcám bhűre szintúgy égett (1799 Csokonai Vitéz Mihály C1329, 371) | Hah, hát a világ minden szörnye rokonom? tehát ilyen gyalázatos vér foly ereimben. Oh szégyen, ne mard le képemről a bőrt! (1846 Petőfi Sándor 8366449, 198) | jó vastag bőre volt sértések elszívelésére (1850 Jókai Mór CD18) | Hát van bőr a képükön, ilyen széket adnak alám, hogy kiáll belőle a szeg? (1958 Népszabadság nov. 12. C1499, 11) | Lesült a pofámról a bőr. Másoktól kellett megtudnom, miért nem járhat kapálni az én feleségem (1972 Szabó István² 9625003, 472).

1f. (állatbőr kikészítésével v. értékesítésével kapcs. igékkel) ’〈anyagi v. fizikai kizsigerelés, kiszipolyozás v. kihasználás jelképeként〉’ ❖ Már a’ szegény jobbágyainak szinte a börit is le-huzza (1794 Gyarmathi Sámuel C1946, 179) | Ilyen módon fogják megnyúzni népünket, Jaj, régen eladták már a’ mi bőrünket (1802 Csokonai Vitéz Mihály C6225, 170) | én nem akarom senkinek a bőrét lenyuzni; de ha nem fizetnek, hát majd lenyuzza az ügyvéd duplán (1882 Vértesi Arnold C4453, 121) | adó a papnak, harangozónak, községnek, államnak, az Istennek tiszteletére adakozz. Hány bőrt húztak már le rólunk? (1976 Dobos László 1034004, 342).

2. (Ipar is) ’lenyúzott (és kikészített, ill. feldolgozott) állatbőr (mint vmely tárgy anyaga)’ ❖ ſenki nem tudhat ſarut varni, ſem bört ki kéſziteni, ha tſak a’ varga vagy timár meſterſéget nem tanulta (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 575) | A’ gyapjas, – szőrös-bőrök a’ szűtsök által szoktak kikészíttetni (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315022, 404) | Adjon isten juhot, Ökört a magyarnak, Hej hogy adhasson sok bőrt A zsidó szomszédnak (1874 Arany János népdalgyűjteménye C0663, 26) | a bőr husos részét késsel lekotorják. A bőrt cserzik is, cserfahéjfőzetbe teszik; a főzethez még egy kis timsót adnak. A cserzett bőr barna lesz (1911 Malonyay Dezső 8292034, 225) | Mikor [a vászonnemű] új, béavatjuk jó avas zsírba. Akkor ojan lesz, mint a bűr (1930 Móricz Zsigmond CD10) | [A bukósisak] a cipő talpához hasonló vastagságú bőrből készült (1992 Huszár János 2012004, 150).

2a. ’ez v. ennek darabja mint (használati) tárgy (része)’ ❖ Szent István alatt [a magyar nemzet] szent oltár előtt térdepel, posztót visel inkább s törvényt ír bőrre (1779 Bessenyei György¹ C1083, 28) | A padra drága bőröket teritettek, ugyszintén a földet is bőrökkel boritották. Narda hermelines palástban, ragyogó gyémántos pártával ült a ruganyos prémen (1879 Sziklay János ford.–Sacher-Masoch 8447004, 21) | [a szabott főkötőt a nép] ősi zamattal, parittya-főkötőnek nevezi, hasonlatát a hajító parittya bőrének alakjától véve (1912 Malonyay Dezső 8292037, 86) | A gitárokat Tátrai Tibor kezelte, s a csapatban két dobos, Póta András és Solti János püfölte a bőröket (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. (Sp, sajtó) ’futball-labda’ ❖ megint az orra előtt látja a gömbölyű bőrt (1912 A magyar sportnyelv C6215, 217) | A gyerek rámnéz, aztán nekifut, ballal akarja rúgni, de gyengén találja el a „bőrt”. (Ahogy most a sporthírlapírók a labdát nevezik) (1958 Népszabadság nov. 30. C1499, 16) | A godalmingi Charterhouse magániskola a foci egyik őshelye, az ottani diákok kezdték a múlt század közepén két csapatra osztva rúgni, a kapuk felé terelgetni a bőrt (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. (rendsz. birtokszóként) (ritk) ’különböző növényi részek felületét körülvevő (vékony) külső réteg, héj, kéreg stb.’ ❖ [a gumós lednek gyökérgumója] vizben meg-fzve és a’ fekete brit le-vonva, friſs vajjal, ſokaknál kedves tavaſzi tsemege (1787 Mátyus István 7222017, 276) | az ollyat [ti. barackot] példáúl, a’ melyiknek a’ kűlső bőre nem szőrös, hanem kopasz, azomban a’ húsa kemény, a’ Frantziák Brugnons-nak, az Anglusok Nectarin-nak mondják (1805 Pethe Ferenc 8364016, 270) | a spórák a levél bőre alatt a levél szövetében keletkeznek (1893 PallasLex. CD02) | bús füge, […] jer! barna melledbe harapok. […] Óh, érdes bőr, sikamlós vér, nyelvem alatt foszladó rostok (1933 Babits Mihály C0695, 463) | a [lefagyasztott] paradicsom felengedés után azonmód, nyersen élvezhetetlenné, folyóssá válik, bőre pedig felpöndörödik (1989 Frank Júlia CD19).

4. ’vmit befedő, beborító v. körülburkoló hártyaszerű réteg’ ❖ ſzájában az apro ſebek ſem nagyon nem fájnak, ſem nem forrok, hanem inkább ſetét vereſsek, és gyakran ſzalonna forma börrel vagynak bé-vonva (1778 Milesz József ford.–Störck 7227003, 56) | A’ tsalárd idő’ járása, a’ gyakortai esőzés vagy szárazság […] ollyan környűlállások a’ mezei gazdaságban, mellyek a’ főld’ termékenységét vagy terméketlenségét […] egésszen megváltoztathattják, és a’ főld’ bőrének viztartható erejét másmás szerrel kívánnák mérsékelni (1805 Pethe Ferenc 8364003, 74) | Vizahólyag […], különböző […] halak úszóhólyagának (l. Halhólyag) belső, húsos és edénydús bőre (1897 PallasLex. CD02) | A tyúk zuzájának a belső bűrít lehúzni (2000 Az Európai Folklór Intézet kiadványai CD48).

4a. (birtokszóként) (Konyha is) ’vmely töltelékes húsáru disznó- vagy juhbélből, ill. műanyagból való külső védőburka, lehúzható héja’ ❖ ha kolbászt esznek – bőrét adják ide, ha disznósajtot esznek, szintén a bőrét adják ide (1877 Adomák a magyar nép életéből C0526, 60) | felvágtam a hurka bőrét (1919 Szabó Dezső 9623005, 231) | Szép, kerek, vörös párizsi szeleteket [ettek], amelyeknek a bőrét a fogukkal húzták le (1925 Krúdy Gyula CD54) | [A burgonyát] felforralva fedő alatt puhára főzöm, csak ezután karikázom bele a bőrétől megfosztott kolbászt. (A kolbász bőre könnyűszerrel lejön, ha meleg vízbe rakjuk, majd a vízből kivesszük, és öt percig hagyjuk szikkadni.) (1990 Frank Júlia CD19).

5. ’folyadék, pép felszínén kül. lehűléskor keletkező hártyaszerű réteg’ ❖ az emlitett bör tſak akkor támadhat a’ vérnek ſzinén, midön ſzökeel [!] jön ki az érböl, és fel nem zúrják [!] zavarják a’ fel-fogó edényben (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 69) | ha egy darabot [ti. vizahólyagot] meleg vizbe el-olvasztva, a’ nyúlós borba tltenek, a’ bor szinén a’ hordóba vékony brt formál (1795 Gáti István C1860, 215) | keverd fel többször, hogy böre ne legyen, mint a’ téjnek szokott lenni (1834 Pesti szakácskönyv C3483, 691) | A hűsebb levegőtől finom bőr vonta be a kocsonyás drága édességet [ti. lekvárt] (1926 Babits Mihály C0698, 59).

6. (biz, gyakr. pejor)(csinos, kívánatos) nő’ ❖ ezis hasonlo képpen elmenvén a’ rosz börrel, megint reá ütnek erreis a’ Politzájok […]; bérontanak és az elsö 3 Politzájt és a’ Kuplernét [ti. a bordélyház vezetőjét] Leányoſtol fogſágba kiſérék (1787 Magyar Kurír C0312, 192) | egy gyönyörü deli hölgy suhant arra el. […] – Hej, […] ugy-e felséges lény volt ez? – Bizony derék bőr, – jegyzé meg a kérdeztetett Balázs (1846 Pesti Divatlap C5838, 667) | volt aztán nekem még valakim. […] Te, Elekes: egy cseléd, egy egész közönséges cseléd […]. – Haj, de micsoda pötty volt az. Jó bőr. Szűz volt (1926 Kosztolányi Dezső CD10) | Egy vöröshajú nő lépett be [a kocsmába]. Fekete szemöldök, húsos ajkak, oldalt sliccelt szoknya. Tűrhető karosszéria: „Jó bőr!” (1958 Szekeres György ford.–Sabatier C3925, 49).

7. (rég) ’öltözet, ruha, ill. külső megjelenés, küllem’ ❖ Az áhitatos Apátzak [!] tsak nem kiugranak a’ ſzent börböl örömökben (1787 Magyar Kurír C0312, 166) | A magyar magára […] német bőrt öltözött (1812 e. Keresztesi József 7172003, 214) | olasz bőrben, egy-egy magyar bajnok (1879 Arany János C0657, 69) | átadta magát a Bubenyik kezeibe, aki már várt rá a keményre vasalt elejű inggel, meg a frakköltözettel […]. – No, bracsok slatki (no, édes testvérke), nyúzd le hamar rólam ezt a bőrt (1906–1907 Mikszáth Kálmán 8312014, 147).

7a. (rendsz. birtokszóként) ’vkinek az önmagáról mutatott képe mint az önazonosság jelképe’ ❖ [a hazug próféták,] ha ki-tudódnak, hogy rajta ne veszejtsenek, más börbe öltöznek azonnal; vagy oda illanak [!], hol ſzabadabb az ollyan káromkodás (1777 Molnár János C3195, 256) | Szivemnek meg magyarázhatatlan keserségével kellett ſzemlélnem […] hogy’ vetkezik ki bribl; hogy’ tseréli fel nyelvét, más idegennel; hogy’ tagadja meg maga magát (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419024, 662) | [Jelencsek] most csak annyiban változtatá bőrét, hogy nyilvánosan hallgat (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 521) | kiütött a bőre alól a komolyságot affektáló bíró (1911 Móricz Zsigmond C3220, 176) | a nappal szerény átlagautós bőrében [szürkületkor és este] életveszélyes rém rejtőzködik (1995 Magyar Hírlap CD09).

II. mn

(jellemzően) lenyúzott és kikészített állatbőrből való, ill. ezzel borított 〈használati cikk〉’ ❖ A melledre tévén patyolatból taréjt, Antecessoroddal [= hivatali elődöddel] egyél spárgát, paréjt; Akkor lábatokra vonván bőr fischledert [= halbőrt], Látogassátok meg púderesen Federt (1795 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | a tegez kétségkívűl bőr volt (1876 Salamon Ferenc CD57) | egy barna, vékony, kivarrott, bőr dohányzacskó (1920 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Valódi bőr ülőgarnitúrát keresek, amolyan angolosat, amilyen a filmekben a kandallótűz előtt látható (2000 Lakáskultúra CD39).

Ö: állat~, angóra-, angyal~, antilop~, arc~, bagaria~, bárány~, birka~, bivaly~, boksz~, borjú~, bunda~, csont-~, disznó~, egész~, elő~, farkas~, fej~, fél~, felső~, hal~, kecske~, kesztyű~, kígyó~, kutya~, lakk~, liba~, ló~, marha~, medve~, mű~, nyers~, ördög~, párduc~, szalonna~, szarvas~, szattyán~, szín~, szőröstül-bőröstül, talp~, tehén~, vad~.

UB: -bántalom, -barát, -betegség.

Fr: ép.

ÖU: borz~, ember~, fel~, fóka~, gyík~, juh~, króm~, kül~, macska~, maroken~, nyúl~, ökör~, test~, tigris~, vidra~.

ÖE: ~anyag, ~árus, ~beteg, ~borítás, ~cserző, ~elváltozás, ~enyv, ~érzékenység, ~fekély, ~feldolgozó, ~felület, ~féreg, ~foszlány, ~gyűrű, ~harang, ~harisnya, ~hulladék, ~izgató, ~kéreg, ~kereskedelem, ~kereskedő, ~kötényes, ~lemez, ~nemű, ~orvos, ~redő, ~repedés, ~rész, ~réteg, ~sejt, ~szag, ~szalag, ~szandál, ~szerű, ~takaró, ~vizenyő.

Sz: bőrtelen.

Vö. CzF. ~, bőröstül; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, bőrátalvető, bőr-kalaptartó, bőrlevelestáska, bőrmellrevaló, bőr-párnazsák, bőr-párnazsákocska, bőr-priccsnyeregszer, bőr-rabnadrág, bőrszekéralj, bőr-ületpárna; ÚMTsz.

bőr főnév és melléknév 4C5
bűr 4C5 (rég v. nyj)
I. főnév
1. (Anat)
az ember, ill. a gerinces állatok azon kiterjedt érhálózattal és idegvégződésekkel rendelkező érzékszerve, amely a testet többrétegű (jellegzetesen pigmentált) kültakaróként borítja, megvédve a különféle környezeti ártalmaktól
gyakorta olly vaſtag a’ kls bör, hogy genyetſég által nem theti magát rajta hanem az alatta való húsba mélyebben belé évödik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A szerecsen korom bőrét Ha fehérré tehetné
(1790 Csokonai Vitéz Mihály)
[a lovak] bőrin átvirít a borda
(1846 Kuthy Lajos)
[Cartel úr] bőre sárgás-barna volt a sok kvarcfénytől, de ez a bőr olyan ráncos, olyan löttyedt volt, mintha semmise lett volna mögötte
(1926 Nagy Endre)
vörhenyeges, gennyedző bőr
(1969 Konrád György)
Légzésük [ti. a férgeké] a bőrön keresztül történik
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
[az öröm és a szenvedés] ujjaink hegyéig betölti a testet, olyannyira, hogy bizsergését már bőrünk belső felszínén érezzük
(1990 Beney Zsuzsa)
bőrig ázik
〈ember, testrész, es. állat ált. esőtől〉 addig ázik v. annyira elázik, hogy a ruhája, ill. 〈állat〉 bundája, tollazata teljesen átnedvesedik
Azt hiszem, felel az idősb, bőrig ázott tagjait rázva, ’s dideregve: itt a’ gerinczen kikerülhetjük a’ vizet
(1838 Jósika Miklós)
Nagy zápor volt az éjjel, bőrig áztam a mezőn
(1878 Lukácsy Sándor)
bőrig ázott veréb
(1918 Berkes Imre Izidor)
[a cerkófok] bőrig ázva kúsztak fel a gyökereken, úgyhogy csak úgy rázták bundájukról a vizet
(1929 Az állatok világa ford.)
Ráadtam a vízhatlan gumiköpenyemet – mondta Bill –, mert már bőrig ázott
(1971 Déry Tibor)
bőrig áztat
〈víz, kül. eső〉 okozza, hogy vki így ázzon v. elázzon
bőrig áztat e’ vad zivatar
(1854 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
Ha két deci vizem van, egy decit elmosdom. Mostanában az esővíz is gyakran bőrig áztat
(1914 Halász Gyula)
Támadásuk kezdetén hirtelen eső kerekedett, bőrig áztatta őket és íjaikat
(1997 Rubicon)
1a. (a csont szó párjaként, jelzőként is)
〈nagyfokú soványság kif-ére〉
Tsak a’ csontja ’s a’ böre
(1795 Szent-Páli István)
nézz elaſzott br és tsont karjára
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
csontból és bőrből álló férj
(1829 Horváth József ford.Becker¹)
le is soványodtam, hogy mán csak a csontom, bőröm vót
(1935 Móricz Zsigmond)
Egy hétig tartottak fogva, csont és bőr voltam, amikor elengedtek
(1996 Természet Világa)
1b.
〈az egészség, a testi épség, ill. az élet jelképeként〉
[a király,] féltvén a’ maga brét, tanátsosbnak itélte, tet mint jó Baráttyát bé-fogadni
(1785 Lethenyei János ford.)
Tudhatja, hogy a poétaembernek kényes a bőre, mit nyargal késő este a harmatban?
(1886 Jókai Mór)
Aki többre becsüli a bőrét, mint a nemzet jövendőjét, nyitva még a kapu
(1901 Gárdonyi Géza)
senki se szívbajos, ha a más bőrére megy a játék
(1956 Maróti Andor)
jönnek be a rendőrök […] gumibotokkal, és neki az alvó csöveseknek, csihi-puhi! Ahol csak érik, fejét, hátát, hasát […] – én nem is tudom, hogyan tudtam kisiklani, hogy úsztam meg ép bőrrel ezt az éjszakát
(1989 Fel a kezekkel!)
bőrében áll (rég)
vkinek a kára v. haszna vmi, ill. érdeke fűződik vmihez, az érdeke forog kockán
tudja, hogy bribenn áll, ha ideje koránn az  rendibe meg-jelenni nem látándják azon rendnek ell-járói
(1780 Magyar Hírmondó)
Nagyon börökbe áll a’ többi Europai Hatalmasságoknak, hogy a’ két Császári Udvar hatalmát nagyra ne hagyák nevekedni
(1790 Szirmay Antal)
Prókátornak briben áll, Hogy a’ Rab mellett allegál
(1819 Farkas András)
igen szeretnők, hogy mikor így a bőrünkben áll valami, nekünk is volna valami beleszólónk
(1868 Hamary Dániel)
bőrében jár (rég)
ua.
Ho! ho! brömben jár itt a’ dolog
(1775 Simai Kristóf)
Brömben jár a’ dolog. az az: Az én károm, vagy hasznom
(1793 Kovács Pál¹)
Az  brében jár: oh melly hathatósan fog tudni beszélleni
(1811 Döme Károly ford.Metastasio)
irataimat [a gyárban] a Generálisnak bemutattam, mindent hitt, de nem segíthetett, mert – úgy mondá – az ilyen titkos gyártás neki bőriben jár
(1849 Gábor Áron²)
vmilyen bőrben van
láthatóan vmilyen egészségi állapotban van
Jó ’s fényl brben vagyok én
(1814 Virág Benedek ford.Horatius)
A bérkocsi lovai mindig rosz bőrben vannak
(1844 Nagy Ignác)
Gyalázatos bőrben vagy, hogy rossz rádnézni!
(1924 Kassák Lajos)
A legrosszabb bőrben Tót volt. Agya zúgott. Érzékszervei megszűntek működni. Hallucinált
(1967 Örkény István)
a kis Sarif nincsbőrben, arca tele kelésekkel, pattanásokkal
(2000 Magyar Hírlap)
1c. (birtokszóként)
〈annak kif-ére, hogy vki a saját (maga) életében, helyzetében, állapotában érzékel vmely külső eseményt, körülményt〉
a hatvan év alatt, míg [VII. Edward] trónra került, alig volt már emberi vonatkozás, amit a maga bőrén ki ne próbált volna
(1910 Ignotus)
a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy tönkremegy a nép és elpusztul a nemzet, amelyiknek vallása nincsen
(1940 Bangha Béla)
Az emberek, tehát az írók is, elsődlegesen a történelmi korszakot élik át, mert azt érzik a bőrükön. Az emberek nem irodalmi korszakokban, hanem történeti korszakokban élnek
(1982 Sőtér István)
Jól érzi magát a bőrében akkor is, ha mások kritizálják?
(2000 Figyelő)
1d. (birtokszóként)
〈sors, élethelyzet jelképeként〉
Én brötökben lenni nem akarnék
(1786 Dugonics András)
Annak a’ bőribe még inkább nem szeretnék búni
(1806 Babotsai István)
én a te bőrödben nem tudnék olly nyugodt lenni
(1838 Jósika Miklós)
Szepegve gondolt arra, ha ő lett volna Manusek Vince bőrében azon a végzetes délutánon
(1902 Mikszáth Kálmán)
Orczyné: Kedvesem! Nincs börtönben! Teleki: Bár ott volnék. Az is jobb volt. Orczyné: Mert mellettem a börtönnél is rosszabb?! Teleki: Maga mellett! A helyemen nem vagyok. A bőrömben, a dolgunkban
(1963 Illyés Gyula)
1e. (rendsz.
arc
jelentésű szavakkal)
〈lelki érzékenység, szemérem- v. szégyenérzet, ill. ezek hiányának jelképeként〉
Istenücshig az orcám bhűre szintúgy égett
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Hah, hát a világ minden szörnye rokonom? tehát ilyen gyalázatos vér foly ereimben. Oh szégyen, ne mard le képemről a bőrt!
(1846 Petőfi Sándor)
jó vastag bőre volt sértések elszívelésére
(1850 Jókai Mór)
Hát van bőr a képükön, ilyen széket adnak alám, hogy kiáll belőle a szeg?
(1958 Népszabadság nov. 12.)
Lesült a pofámról a bőr. Másoktól kellett megtudnom, miért nem járhat kapálni az én feleségem
(1972 Szabó István²)
1f. (állatbőr kikészítésével v. értékesítésével kapcs. igékkel)
〈anyagi v. fizikai kizsigerelés, kiszipolyozás v. kihasználás jelképeként〉
Már a’ szegény jobbágyainak szinte a börit is le-huzza
(1794 Gyarmathi Sámuel)
Ilyen módon fogják megnyúzni népünket, Jaj, régen eladták már a’ mi bőrünket
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
én nem akarom senkinek a bőrét lenyuzni; de ha nem fizetnek, hát majd lenyuzza az ügyvéd duplán
(1882 Vértesi Arnold)
adó a papnak, harangozónak, községnek, államnak, az Istennek tiszteletére adakozz. Hány bőrt húztak már le rólunk?
(1976 Dobos László)
2. (Ipar is)
lenyúzott (és kikészített, ill. feldolgozott) állatbőr (mint vmely tárgy anyaga)
ſenki nem tudhat ſarut varni, ſem bört ki kéſziteni, ha tſak a’ varga vagy timár meſterſéget nem tanulta
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ gyapjas, – szőrös-bőrök a’ szűtsök által szoktak kikészíttetni
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Adjon isten juhot, Ökört a magyarnak, Hej hogy adhasson sok bőrt A zsidó szomszédnak
(1874 Arany János népdalgyűjteménye)
a bőr husos részét késsel lekotorják. A bőrt cserzik is, cserfahéjfőzetbe teszik; a főzethez még egy kis timsót adnak. A cserzett bőr barna lesz
(1911 Malonyay Dezső)
Mikor [a vászonnemű] új, béavatjuk jó avas zsírba. Akkor ojan lesz, mint a bűr
(1930 Móricz Zsigmond)
[A bukósisak] a cipő talpához hasonló vastagságú bőrből készült
(1992 Huszár János)
2a.
ez v. ennek darabja mint (használati) tárgy (része)
Szent István alatt [a magyar nemzet] szent oltár előtt térdepel, posztót visel inkább s törvényt ír bőrre
(1779 Bessenyei György¹)
A padra drága bőröket teritettek, ugyszintén a földet is bőrökkel boritották. Narda hermelines palástban, ragyogó gyémántos pártával ült a ruganyos prémen
(1879 Sziklay János ford.Sacher-Masoch)
[a szabott főkötőt a nép] ősi zamattal, parittya-főkötőnek nevezi, hasonlatát a hajító parittya bőrének alakjától véve
(1912 Malonyay Dezső)
A gitárokat Tátrai Tibor kezelte, s a csapatban két dobos, Póta András és Solti János püfölte a bőröket
(2000 Magyar Hírlap)
2b. (Sp, sajtó)
megint az orra előtt látja a gömbölyű bőrt
(1912 A magyar sportnyelv)
A gyerek rámnéz, aztán nekifut, ballal akarja rúgni, de gyengén találja el a „bőrt”. (Ahogy most a sporthírlapírók a labdát nevezik)
(1958 Népszabadság nov. 30.)
A godalmingi Charterhouse magániskola a foci egyik őshelye, az ottani diákok kezdték a múlt század közepén két csapatra osztva rúgni, a kapuk felé terelgetni a bőrt
(1999 Magyar Hírlap)
3. (rendsz. birtokszóként) (ritk)
különböző növényi részek felületét körülvevő (vékony) külső réteg, héj, kéreg stb.
[a gumós lednek gyökérgumója] vizben meg-fzve és a’ fekete brit le-vonva, friſs vajjal, ſokaknál kedves tavaſzi tsemege
(1787 Mátyus István)
az ollyat [ti. barackot] példáúl, a’ melyiknek a’ kűlső bőre nem szőrös, hanem kopasz, azomban a’ húsa kemény, a’ Frantziák Brugnons-nak, az Anglusok Nectarin-nak mondják
(1805 Pethe Ferenc)
a spórák a levél bőre alatt a levél szövetében keletkeznek
(1893 PallasLex.)
bús füge, […] jer! barna melledbe harapok. […] Óh, érdes bőr, sikamlós vér, nyelvem alatt foszladó rostok
(1933 Babits Mihály)
a [lefagyasztott] paradicsom felengedés után azonmód, nyersen élvezhetetlenné, folyóssá válik, bőre pedig felpöndörödik
(1989 Frank Júlia)
4.
vmit befedő, beborító v. körülburkoló hártyaszerű réteg
ſzájában az apro ſebek ſem nagyon nem fájnak, ſem nem forrok, hanem inkább ſetét vereſsek, és gyakran ſzalonna forma börrel vagynak bé-vonva
(1778 Milesz József ford.Störck)
A’ tsalárd idő’ járása, a’ gyakortai esőzés vagy szárazság […] ollyan környűlállások a’ mezei gazdaságban, mellyek a’ főld’ termékenységét vagy terméketlenségét […] egésszen megváltoztathattják, és a’ főld’ bőrének viztartható erejét másmás szerrel kívánnák mérsékelni
(1805 Pethe Ferenc)
Vizahólyag […], különböző […] halak úszóhólyagának (l.lásd Halhólyag) belső, húsos és edénydús bőre
(1897 PallasLex.)
A tyúk zuzájának a belső bűrít lehúzni
(2000 Az Európai Folklór Intézet kiadványai)
4a. (birtokszóként) (Konyha is)
vmely töltelékes húsáru disznó- vagy juhbélből, ill. műanyagból való külső védőburka, lehúzható héja
ha kolbászt esznek – bőrét adják ide, ha disznósajtot esznek, szintén a bőrét adják ide
(1877 Adomák a magyar nép életéből)
felvágtam a hurka bőrét
(1919 Szabó Dezső)
Szép, kerek, vörös párizsi szeleteket [ettek], amelyeknek a bőrét a fogukkal húzták le
(1925 Krúdy Gyula)
[A burgonyát] felforralva fedő alatt puhára főzöm, csak ezután karikázom bele a bőrétől megfosztott kolbászt. (A kolbász bőre könnyűszerrel lejön, ha meleg vízbe rakjuk, majd a vízből kivesszük, és öt percig hagyjuk szikkadni.)
(1990 Frank Júlia)
5.
folyadék, pép felszínén kül. lehűléskor keletkező hártyaszerű réteg
az emlitett bör tſak akkor támadhat a’ vérnek ſzinén, midön ſzökeel [!] jön ki az érböl, és fel nem zúrják [!] zavarják a’ fel-fogó edényben
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
ha egy darabot [ti. vizahólyagot] meleg vizbe el-olvasztva, a’ nyúlós borba tltenek, a’ bor szinén a’ hordóba vékony brt formál
(1795 Gáti István)
keverd fel többször, hogy böre ne legyen, mint a’ téjnek szokott lenni
(1834 Pesti szakácskönyv)
A hűsebb levegőtől finom bőr vonta be a kocsonyás drága édességet [ti. lekvárt]
(1926 Babits Mihály)
6. (biz, gyakr. pejor)
(csinos, kívánatos)
ezis hasonlo képpen elmenvén a’ rosz börrel, megint reá ütnek erreis a’ Politzájok […]; bérontanak és az elsö 3 Politzájt és a’ Kuplernét [ti. a bordélyház vezetőjét] Leányoſtol fogſágba kiſérék
(1787 Magyar Kurír)
egy gyönyörü deli hölgy suhant arra el. […] – Hej, […] ugy-e felséges lény volt ez? – Bizony derék bőr, – jegyzé meg a kérdeztetett Balázs
(1846 Pesti Divatlap)
volt aztán nekem még valakim. […] Te, Elekes: egy cseléd, egy egész közönséges cseléd […]. – Haj, de micsoda pötty volt az. Jó bőr. Szűz volt
(1926 Kosztolányi Dezső)
Egy vöröshajú nő lépett be [a kocsmába]. Fekete szemöldök, húsos ajkak, oldalt sliccelt szoknya. Tűrhető karosszéria: „Jó bőr!”
(1958 Szekeres György ford.Sabatier)
7. (rég)
öltözet, ruha, ill. külső megjelenés, küllem
Az áhitatos Apátzak [!] tsak nem kiugranak a’ ſzent börböl örömökben
(1787 Magyar Kurír)
A magyar magára […] német bőrt öltözött
(1812 e. Keresztesi József)
olasz bőrben, egy-egy magyar bajnok
(1879 Arany János)
átadta magát a Bubenyik kezeibe, aki már várt rá a keményre vasalt elejű inggel, meg a frakköltözettel […]. – No, bracsok slatki (no, édes testvérke), nyúzd le hamar rólam ezt a bőrt
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
7a. (rendsz. birtokszóként)
vkinek az önmagáról mutatott képe mint az önazonosság jelképe
[a hazug próféták,] ha ki-tudódnak, hogy rajta ne veszejtsenek, más börbe öltöznek azonnal; vagy oda illanak [!], hol ſzabadabb az ollyan káromkodás
(1777 Molnár János)
Szivemnek meg magyarázhatatlan keserségével kellett ſzemlélnem […] hogy’ vetkezik ki bribl; hogy’ tseréli fel nyelvét, más idegennel; hogy’ tagadja meg maga magát
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[Jelencsek] most csak annyiban változtatá bőrét, hogy nyilvánosan hallgat
(1848 Kossuth Hírlapja)
kiütött a bőre alól a komolyságot affektáló bíró
(1911 Móricz Zsigmond)
a nappal szerény átlagautós bőrében [szürkületkor és este] életveszélyes rém rejtőzködik
(1995 Magyar Hírlap)
II. melléknév
(jellemzően) lenyúzott és kikészített állatbőrből való, ill. ezzel borított 〈használati cikk〉
A melledre tévén patyolatból taréjt, Antecessoroddal [= hivatali elődöddel] egyél spárgát, paréjt; Akkor lábatokra vonván bőr fischledert [= halbőrt], Látogassátok meg púderesen Federt
(1795 Csokonai Vitéz Mihály)
a tegez kétségkívűl bőr volt
(1876 Salamon Ferenc)
egy barna, vékony, kivarrott, bőr dohányzacskó
(1920 Tersánszky Józsi Jenő)
Valódi bőr ülőgarnitúrát keresek, amolyan angolosat, amilyen a filmekben a kandallótűz előtt látható
(2000 Lakáskultúra)
Fr: ép
ÖU: borzbőr, emberbőr, felbőr, fókabőr, gyíkbőr, juhbőr, krómbőr, külbőr, macskabőr, marokenbőr, nyúlbőr, ökörbőr, testbőr, tigrisbőr, vidrabőr
ÖE: bőranyag, bőrárus, bőrbeteg, bőrborítás, bőrcserző, bőrelváltozás, bőrenyv, bőrérzékenység, bőrfekély, bőrfeldolgozó, bőrfelület, bőrféreg, bőrfoszlány, bőrgyűrű, bőrharang, bőrharisnya, bőrhulladék, bőrizgató, bőrkéreg, bőrkereskedelem, bőrkereskedő, bőrkötényes, bőrlemez, bőrnemű, bőrorvos, bőrredő, bőrrepedés, bőrrész, bőrréteg, bőrsejt, bőrszag, bőrszalag, bőrszandál, bőrszerű, bőrtakaró, bőrvizenyő
Sz: bőrtelen
Vö. CzF. ~, bőröstül; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, bőrátalvető, bőr-kalaptartó, bőrlevelestáska, bőrmellrevaló, bőr-párnazsák, bőr-párnazsákocska, bőr-priccsnyeregszer, bőr-rabnadrág, bőrszekéralj, bőr-ületpárna; ÚMTsz.

bőr- (előtagként)

1. ’bőr gyártásával, ill. feldolgozásával foglalkozó, azzal kapcs.’ ❖ bőrgyár fn 2A | Ez csinos kis város sok bőrgyárakkal (1840 Trefort Ágoston C1207, 248) | munkavezető volt egy bőrgyárban, tizenhat dollárt keresett minden héten (1916 Kaffka Margit CD10) | A bőrgyárban keletkezett tűz ötszáz négyzetméteren egy tonna súlyú bőrárut semmisített meg (1996 Magyar Hírlap CD09)  bőrgyártás fn 4A | Bőrgyártás [:] 300 millió frank [éves bevétel Franciaországban] (1843 Pesti Hírlap CD61) | A bőrgyártás története [című kiállítás] kéziszerszámok, bőrgyártó gépsorok és bőrtermékek bemutatásával a nagy hagyományú pécsi iparág történetét szemlélteti (1997 Magyar Hírlap CD09)  bőripar fn 4A | A bőripar különösen Fogarasban s Balásfalván virágzott (1878 Thallóczy Lajos CD57) | [a halcsontos cetek zsírját] a bőriparban a kikészített bőrök átitatására [használják], mert azok a halzsírt felszívják s ez által tömöttek és hajlékonyak lesznek (1933 Az állatok világa ford. CD46) | vannak olyan termelési egységek, amelyek teljesen elhaltak. Például a tímár szakma teljesen odavan. Nincsen feldolgozó bőriparunk (1996 Országgyűlési Napló CD62)  bőrüzem fn 3B | hol is dolgozhatott volna a szerelmem édesapja? Talán a bőrüzemben (1980 Galsai Pongrác C6897, 1365) | Megvettem egy épületet a Volántól, Erdélyből hozattam kőműveseket, harmadannyiba kerültek, mint az itteniek, és megcsináltuk a kis bőrüzemet (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’lenyúzott és kikészített (szőrös) állatbőrből, es. műbőrből készült 〈ruházati cikk, használati tárgy〉’ ❖ bőrbekecs fn 3B | aki végre fölkelt, az Ödön volt; handzsárja markolatig véres; bőrbekecse összevissza hasogatva (1869 Jókai Mór CD18) | [kikereste] bárányprémes barna bőrbekecsét (1899 Herczeg Ferenc C2061, 40) | Anyám lábán foltozott, vastag harisnya, hátán az ócska bőrbekecs, amitől kövérebbnek látszik (1970 Sütő András 9620013, 73)  bőrbunda fn 6A | Az ujj Tiſzt Diplomája a’ Basától egy ujj Ko’ſok [= kozsók, vagyis prémes báránybőrből készült felsőkabát] vagy Bör-bunda, mely Firmán [= szultáni rendelet] hellyett vagyon (1794 Parnasszusi időtöltés 7036014, 92) | A nyírvidékieknél a bőrbundát is hordják [az asszonyok] (1908 Móricz Zsigmond C3229, 8) | Az időjárás viszontagságainak kitett pásztornép nedvesség ellen zsírral vagy éppen szűrköpönyeggel, glugával védett törött bőr bundáját […] pl. mezőségi gazdalegények is használták (1997 Magyar néprajz CD47)  bőrcipő fn 1C | [a] bőrczipők … sarkai végig koczogtak a padozaton (1854 Szathmáry Károly C3869, 119) | Fekete, magasszárú, puha bőrcipő volt; apró, fekete acél fogakba akaszkodott rajta a fűző fonala (1956 Bernáth Aurél 9052011, 172) | egy időben, amikor csak „szocreál” cipőket lehetett itthon kapni, bőrcipőt is varrtam magamnak (1998 Lakáskultúra CD39)  bőrcsizma fn 6A | br tsizma helyet, fa tsizmát visel a’ köz katona (1787 Magyar Kurír C0312, 88) | vadász öltönyében, … s magas térden felül nyuló feketitlen bőr csizmáiban, a férfiunak athlétai termete még inkább feltünt (1855 Jósika Miklós C2378, 130) | A ház előtt fiatal szőke nő, lobogó hajjal, lobogó buzgalommal, de férfiszabású kabátban, szarvasbőr-bricseszben, sárga bőrcsizmában (1945 Illyés Gyula 9274069, 18) | szmokingjukat stílszerűen motoros bőrmellényre, koptatott farmernadrágra és bőrcsizmára cserélve (1996 Magyar Hírlap CD09)  bőrdolmány fn 4A (rég) | A’ nyíl találta Robinzonnak a’ szíve’ táját, de szerentséjére olyan ártatlanul, hogy tsak a’ bör-dolmányját sértette jó-formán-meg (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 238) | A felbukkant alak oláh népviseletet hordott; magas, fehér báránybőr süveget, mely alól hosszú fekete haj omlott alá, ujjatlan bőrdolmányt, széles bőrtüszőt csatokkal, s az alól fél lábszárig kicsüngő vászoninget és bocskort (1877 Jókai Mór CD18) | hetyke sarkantyúrázással jöttek ki kurta bőrdolmányaikban […] a kanizsai végház török vitézei (1913 Laczkó Géza CD10)  bőrdzseki fn 1B1 | szegecselt, fekete bőrdzseki volt rajtuk (1989 Fel a kezekkel! 1024021, 21) | Az amerikai elnök szokott lezser öltözékben – általában a légierő bőrdzsekijében – csapatokat felkeresni (2000 Magyar Hírlap CD09)  bőrerszény fn 4B | az asztalra vetett egy kis bőrerszényt (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1890, 208) | A cifra s több száz forintba kerülő bogláros ővre szép szabású s dúsan himzett bőrerszény van akasztva (1909 Malonyay Dezső CD07) | Kövér pénzes zacskók, aranytalléros bőrerszények függenének az övén (1983 Cs. Szabó László 9093002, 149)  bőrhüvely fn 4B (rég) | Kornis, kebeléből egy csinos bőrhüvelyt vona ki (1837 Jósika Miklós C2386, 199) | bőrhüvelyben hordott vadászkés (1911 RévaiNagyLex. C5699, 638) | Az íves kard fekete bőr hüvelyét aranyozott veretek borították [a Bach-huszárokon] (1990 Zeitler Sándor CD17)  bőrkabát fn 3A1 | [bojtárok] szurtos, zsíros bőrkabátokban (1855 Jókai Mór C2258, 2) | [Az óbester] hirtelen kiugró nagy hasán ugyancsak feszült a rövid dereku bőrkabát (1900 Budapesti Napló máj. 13. C5243, 2) | az apja vásárjáró, kitöredezett bőrkabátja (1978 Galgóczi Erzsébet 9168001, 180) | üzletemberek, vastag arany karkötővel, néhányan suhogós melegítőalsóban és bőrkabátban (1995 Magyar Hírlap CD09)  bőrkalap fn 3A9 | hüvös bőrkalap s bő vászonruhában (1852 Kuthy Lajos C2864, 3) | nagy széles karimájú bőrkalapot (1877 Jókai Mór CD18) | János rosszkedvűen a fogasra akasztotta bőrkabátját, a kabátujjba dugta kesztyűjét, bőrkalapjáról lecsapkodta a vizet (1978 Galgóczi Erzsébet 9168001, 173)  bőrkesztyű fn 1C | Ki-vévén ember, kezeit a’ vízbl, azonnal bélletlen br keſztyübe tegye (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 478) | a fa koronáját a mellék cseplész [= csenevész] ágaitól megtisztitván, bőrkesztyüvel kezemen hozzákezdtem az oltáshoz (1880 Turul Ferenc C4330, 1) | indult is, nagy lapáttal és nagy kétujjas bőrkesztyűvel felszerelten, hogy vezesse a jelentkezőket valamiféle megoldandó feladat elé; mi is nem egyéb, mint lapáttal ide-oda lökni havat onnét, ahol sok van, oda, ahol kevés van (1956 Sarkadi Imre 9586007, 116) | gémberedett ujjak a csizmában és a hámvékonynak érzett bőrkesztyűben (1990 Beney Zsuzsa 2001021, 10)  bőrködmön fn 4C (rég) | egy br ködmönbl … kapták-el a’ pestist (1786 Mátyus István C3067, 286) | [a bőrlajbi fölött] panyókára vetve a bőrködmön, melynek ugyancsak magas rókamálos gallérja vagyon (1909 Malonyay Dezső 8292019, 310) | Bőrködmönt [a szentgáliak közül] csak a régi öregek hordtak, e ruhadarab már a múlt század közepén tünedezőben volt (1982 NéprajziLex. CD47)  bőrkötény fn 4B | br kötényt kötnek (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2111, 413) | Rann ur bőrköténye … nem enged kétkednünk, hogy ő a helység csizmadiája (1861 Salamon Ferenc ford.–Eliot¹ C3660, 23) | Iparosok állnak boltjaik ajtajában, zöld köténnyel a varga, bőrköténnyel a kovács (1909 Szini Gyula CD10) | A két szederfa kampójára kötözzük a kant […]. Szedlacsek sárga bőrkötényt köt maga elé, és hozzákezd a trancsírozáshoz (1971 Mészöly Miklós 9439003, 762)  bőrlabda fn 6A | Ezt bőrlapdával, és egy darab fával játszák (1819 Hasznos Mulatságok C0180, 273) | kereskedésekben kapható még a vékony, szines bőrből készült bőrlabda, a mely rendesen szőrrel van kitömve (1885 Porzsolt Lajos 8375001, 8) | Egy élvonalbeli labdarúgó már nagyon fiatalon megismeri a sikert. És éppen mert fiatal, nem szenvedett meg a sikerért. Éppen mert fiatal, a bőrlabdán kívül a világ más dolgaival még alig ismerkedett (1974 Zsolt István 9808004, 201)  bőrmellény fn 4B | a’ halálos golyó … megtalálta őt a’ bőrmellényben (1839 Pulszky Ferenc ford.–Pulszky C1204, 85) | [A bűnöző fiatalok] egyébként tipikus Rock and Roll egyenruhát: csőnadrágot, bőrmellényt és hasonló ruhadarabokat viselnek (1958 Magyar Nemzet szept. 19. C0354, 6) | A ruházata alapján az áldozat jól szituált férfi benyomását keltette. Bőrmellényt, bőrkabátot viselt (1998 Magyar Hírlap CD09)  bőrnadrág fn 3A10 | a br-nadrágja széllyel szaggatott vala (1781 Magyar Hírmondó C0269, 629) | a kocsi után … egy uri alak [ballagott] … Teste alsó részéhez – mellyet sovány lábszárai egészitettek ki – ugy nevezett – angol bőrnadrág kapaszkodott, olly feszesen, mintha szerelmes lett volna a kiaszott combokba (1847 Pesti Divatlap C5841, 1015) | A székek közt egy valódi vadnyugati sheriff haladt át rojtos bőrnadrágban, lasszóval, malomkerékkalapban (1946 Illyés Gyula 9274058, 284) | szuperman-pólós, nagymellű leány, bőrnadrágban (1998 Magyar Hírlap CD09)  bőröv fn 2C | [a lovaglók] bör övekkel, magokat által övezik (1793 Mátyus István C3072, 150) | A bőrövnek, amely a hölgy derekát karcsúsította, pipacspiros színe volt, és ez mindenféle földi gondolatokra ingerelte Rezeda Kázmért (1930 Krúdy Gyula CD54) | Elvis Presley […] színes üveggyöngyökkel kivarrt széles fehér színpadi bőröve (2000 Figyelő CD2601)  bőrpapucs fn 3A | szőr, bőr-papucs (1837 Zeyk János C4576, 20) | ritkaságai köztt emlékezetes volt … Apafiné bőrpapucsa (1852 Kőváry László C2804, 255) | Emmanuel öltözéke bő, csíkos, kórházi pizsama, éktelen nagy, klaffogó bőrpapucs (1968 Göncz Árpád 1059001, 171)  bőrruha fn 6A | A’ Br ruhák sok motskot gyjtenek (1786 Mátyus István C3067, 407) | himezett bőr ruhákban … lovaikon ültek (1856 Jósika Miklós C2411, 2) | Motoros bőrruha kifogástalan állapotban eladó (1964 Népszabadság febr. 2. C1501, 12)  bőrsapka fn 6A | minden személlynek … egy br sapkát [vásárolt] (1801 Molnár János C0304, 174) | Simándy Miklósnén […] mente és bőrsapka (1909 Malonyay Dezső CD07) | földhöz vágta a bőrsapkáját (1964 Népszabadság jan. 19. C1501, 10)  bőrsisak fn 3A1 | könnyü kopják, kerek Pais, egy Fa, vagy bör Siſak (1791 Parnasszusi időtöltés 7036012, 46) | Galea (lat.), a régi rómaiak bőrsisakja (az ércsisak a. m. cassis) (1894 PallasLex. CD02) | Dehogy láttál repülőket. Legföljebb néhány hebehurgya tökfejet bőrsisakban, egy-két süket fickót, akiknek nincs érzékük a motorhoz és nincs szívük a géphez (1957 Nemes Nagy Ágnes ford.–Brecht 9479031, 42)  bőrsüveg fn 3B2 (rég) | br-süvegét a hóna alá vészi (1780 Magyar Hírmondó C0268, 236) | bőrsüvege alól ősz fürtök csigáztak ki (1838 Jósika Miklós C2358, 58) | A lovas magyar nomád a VIII–X. században kétségtelenül derékban átkötött kaánban járt. Fejét bőrsüveg fedte, lábait valaminő bőrkapca, amire sarut húzott (1939 Varju Elemér CD43)  bőrtárca fn 6A | zsinórkötőjéről oldalt fényes fekete bőrtárcza vagy inkább tarsoly’ neme csügg (1837 Athenaeum C0015, 430) | [Sipos ügyvéd úr] régi szokás szerint most is hóna alatt hozá a szükséges irományokat, egyszerűen spárgával átkötve, nem pedig bőrtárczában, mint az újabb prókátorok (1860 Jókai Mór C2253, 50) | Apám ki is fizette […] néki [a húst], a bőrtárcájából (1975 Kertész Imre² 1078001, 27)  bőrtarisznya fn 6A | Mikor kap, rakja-el a’ br-tarisznyába (1787 Csenkeszfai Poóts András C1279, 115) | vállon lecsüngő vászon vagy piros és fekete szijj-zsinórral diszitett bőrtarisznya (1880 Jakab Elek C2189, 119) | Féltek a bőrtarisznyámtól. Egy honvédségi nyeregtáska volt ez a bőrtarisznya. […] Annak az alján volt egy féltégla (1991 Őrszigethy Erzsébet 2038002, 15)  bőrtáska fn 6A | [lőttek] egy nagy farkast, mellyet midön fel bontottak volna a’ Gyomrában találtak egy Bör-táskát (1800 Magyar Kurír C0337, 264) | Kezében volt egy kis vörös bőrtáska, melybe belerakta ékszereit (1894 Tóth Béla¹ ford.–Ohnet C4260, 105) | [a patakba esett postás] kibotorkált ugyan a partra, de közben érezhette, nagy bőrtáskája most sokkal nehezebb (1978 Bodor Ádám 1020024, 42)  bőrtok fn 3A1 (átv is) | ? Hajdan, mig még e’ világ a’ puha és buja élet által magát el nem erötelenitette, sem kezeire, sem lábaira nem vont bör tokot (1792 Decsy Sámuel C1378, 64) | Pár lőszer ’s kard, csinos bőrtokokban (1852 Jósika Miklós C2393, 83) | bőrtokba illeszthető, ezüst poharakat és ugyancsak bőrtokban lévő pálinkásüvegeket [vett elő kofferjából] (1981 Mohás Lívia 1109004, 224)  bőrtömlő fn 1C (átv is) | ? az  szája hazugságat szóll és ebben az esetben  nem egyéb, hanem egy hazug br-töml (1793 Andrád Sámuel C2903, 50) | Bőrtömlőben hordta a vizet a folyóról (1937 Szentiványi Jenő 1145002, 75) | A tűzoltás technikája [Angliában a 17. századig] a normann hódítás kora óta alig változott. Még a legfejlettebb városnak sem volt egyéb felszerelése, mint néhány bőrtömlő, cseber és létra (1991 N. Kristóf Ildikó CD17)  bőrveder fn 7B1 | a br vödrök … a városból ki-hordattak (1783 Magyar Hírmondó C0271, 627) | a szűcs-céhbe álló két bőrvedret is köteles volt beszolgáltatni; ezeket a vedreket a városházára adták, ahol tűzoltásra tartogatták készen (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | a bőrvödörnek […] a recens [= jelenkori] kultúrában már közel sem volt olyan jelentősége, mint amilyen a középkorban és a honfoglalás előtti századokban lehetett (1999 Magyar néprajz CD47)  bőrzeke fn 6B (kissé rég) | Öltözete egyszerü barna bőr-zeke s nadrág (1862 Virághalmi Ferenc C4514, 140) | Alfréd bácsi bricsesznadrágja, bőrzekéje és csizmája finom volt, mint a gazdag embereké, finomabb, mint a többi vidéki vadászé (1981 Mohás Lívia 1109004, 224)  bőrzubbony fn 4A (kissé rég) | a bőrzubbonyt [öv] szoritotta derekaikhoz (1855 Jósika Miklós C2378, 72) | Néhány bátrabb legény dárdáját próbálta oldalamba döfni, szerencsémre bőrzubbony volt rajtam, amin a vékony rudak nem hatolhattak át (1914 Karinthy Frigyes ford.–Swift 9309082, 150) | Molnár kigombolja bőrzubbonyát. Kezd melege lenni (1965 Dobozy Imre 9110002, 74).

2a. ’lenyúzott és kikészített állatbőrrel, es. műbőrrel bevont 〈berendezési tárgy〉’ ❖ bőrbútor fn 4A | aranyozott bőrbutorok (1843 Jósika Miklós C2435, IX) | [a kaszinó] kényelmesre ült lágy bőrbútorai ölén (1918 Erdély Jenő CD10) | tűzpiros bőrbútorait (2000 Lakáskultúra CD39)  bőrdívány fn 4A | válaszolt a nő, egy … bőrdívánon hintázva magát (1872 Tolnai Lajos C4208, 93) | Kis szoba íróasztallal és nagy bőrdívánnal (1931 Kassák Lajos CD10) | Vannak notórius hídmászók, akik már odafenn ünnepelték 25. öngyilkolási kísérletüket […] Az egyik analitikus már kérvényezte is a fővárosi önkormányzatnál, vigyék fel a híd csúcsára megszokott bőrdíványát, mert azon jobban tudja szóra bírni pácienseit (1995 Magyar Hírlap CD09)  bőrfotel fn 4D2 | Barátságosan beleerőszakolta Imrét egy nagy bőrfotelbe (1897 Werner Gyula C4546, 21) | Ültem a dédnagymama karosszékében, mint egy bankár a bőrfotelban (1965 Fekete István 9142004, 18)  bőrgarnitúra fn 6A | Kiárusitom tulhalmozott butorraktáramat. Műasztalosoktól hálószobák, ebédlők, angol bőrgarnitúrák (1919 Világ 2115001, 12) | Az alaprajzon a bőrgarnitúrát a bejárati ajtóval szemben jelöltem (1996 Lakáskultúra CD39)  bőrkanapé fn 1A | [Dorottya] belévágta magát eggyik zúgolyában Egy br-kanapéra, hol némán veſztegelt, És Lelke a’ harag’ ſovány mérgén legelt (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 48) | Lomha cselédek versenyt nyújtóznak a folyosó bőrkanapéján (1857 e. Beöthy László¹ C0979, 179) | kihúzható, kétszemélyes heverővé is alakítható, nyitható bőrkanapék (1996 Lakáskultúra CD39)  bőrpamlag fn 3A2 | a’ bőrpamlagra veté magát (1843 Kovács Pál² C2767, 11) | [Léda férjének] különös örömet okoz, ha a költő [ti. Ady] kedvére tehet: beszerzi kedves borát, gyümölcseit, odakészíti a bőrpamlagra újságjait (1997 Magyar Hírlap CD09)  bőrszék fn 3B | Sessel, der: tömött szék, brszék (1803 Márton József¹ C5802, 455. hasáb) | Ódon butorokkal megtömött tágas szobába léptek: nagy vedlett bőrszékek, széjjelhuzható ódon kerek asztal (1905 Gárdonyi Géza 9173008, 66) | magam is koptattam a British Museum kupolás könyvtártermének bőrszékeit (1986 Hegyi Béla 2001012, 69)  bőrvánkos fn 4A (kissé rég) | Folyosóra ágyat ſzolgállók tévének, Ször-zsákot, bör vánkoſt, leplet teritének, Ulies’ számára jó ágyat vetének (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 81) | egy somogyi köznemes vagyonleltárába 1774-ben 24 bőrszéket, 8 tükröt, egy zöldposztós kanapét, több bőrvánkost, egy ostáblát és egy „asztalra való ütőórát” is felvettek (2000 Magyar néprajz CD47).

3. (Orvos is) ’a(z emberi) bőrszövetet megtámadó 〈betegség〉, ill. ezen bőrszöveten jelentkező 〈elváltozás〉’ ❖ bőrbaj fn 4A8 | [a szerző] a’ bőrbajokról irt eddigi munkákkal eleve ismeretes volt (1837 Figyelmező C6731, 156) | a Balassa-féle valódi angol ugorkatej […] eltüntet az arcbőrről szeplőt, pattanást és egyéb bőrbajt, kisimitja a ráncokat és redőket, az arcbőrt üdévé, finommá varázsolja (1903 Zemplén 2117001, 3) | [A kutyát] valami bőrbaj kínozza, hátán öklömnyi rózsaszín kelés (1981 Grendel Lajos 1060002, 93)  bőrbántalom fn 7A | a bőrbántalmak és syphilidologia magántanára (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [A H-vitamin] hiánya pl. patkányokban súlyos bőrbántalomhoz vezet (szőrkihullás, bőrpusztulás) (1998 Tények könyve CD37)  bőrbetegség fn 3B8 | [az egri fürdő] használ a’ tagoknak sokféle nyavalyaikbann és a’ brbetegségekbenn (1782 A magyarországi orvosvizekről ford. C2880, 136) | A bőrbetegségek kisdedeknél nem csak aránytalanul gyakrabban fordulnak elő mint koros egyéneknél, hanem láthatni náluk, miképen egyszerre számos bőrkóridomok lepik el a testet: izzany, pörzseny, viszketeny, sömör s a t. (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305001, 22) | a bőrbetegségek nagyobb részének a piszokhoz semmi köze sincs, sőt egyes esetekben éppen a túlzásba vitt fürdés és szappanozás okozza, vagy teszi súlyosabbá a bajt (1986 Az emberi test 1114003, 982)  bőrfertőzés fn 4B | lágyrész- és bőrfertőzések (furunkulusok, tályog, sérülés és műtét utáni fertőzés, bőr alatti gennyesedés) (1989 Tények könyve CD37) | A meleg, nedves, párás levegő, az erős izzadás kedvező feltételeket teremthet a nyaranta leggyakoribb gennyes bőrfertőzésnek, az ótvarnak (1997 Magyar Hírlap CD09)  bőrgombásodás fn 4A | Különböző, félig fekélyes bőrbetegségekkel (syphilis különböző formái „rosseb”, bőrkosz, condyloma acuminatum, bőrgombásodás) és belső betegségekkel – aranyér, végbélelőesés, […] belső golyva – azonosítják [a sülyt a népi gyógyászatban] (1981 NéprajziLex. CD47) | Bőrgombásodást beteg macskától is kaphat a kutya (1996 Szinák János–Veress István CD59)  bőrgyulladás fn 4A | [a vérmesebb emberek] sokkal hamarább, mint a’ kevesebb vérek, kapnak meg-fekvést is (decubitus [= felfekvés]), az az, a’ fekvéstl való brgyúladásokat (1791 Kiss József¹ C2699, 18) | a zabliszt … bőrgyuladást … okoz (1855 Csengery Antal C2997, 207) | Az ekcéma lassan, fokozatosan kialakuló bőrgyulladás, amely rendszerint kisebb helyen, viszketéssel kezdődik, majd szóródva, egyes testrészeket vagy az egész testet is elboríthatja (1961 Buga László 9075001, 190)  bőrkiütés fn 4B | Az illyen vizek [ti. a borvizek] a’ vérnek, és a’ brnek sós, éles tisztátalanságaiban a’ rühben, és más hoszason tartó brkiütésekben a’ legbetsesebbek (1800 Nyulas Ferenc C3341, 8) | Jelentéktelen bőrkiütések már a syphilis jelei (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267005, 228) | [a vörheny tünetei]: torokfájás, köhögés, magas láz, hányás, jellegzetes pontszerű piros bőrkiütések (1986 Az emberi test 1114005, 1277)  bőrlob fn 3A1 (rég) | Dörzsölt bőrnek (kipállás) neveztetik [a] … biborcsokkal fedett könnyű bőrlob (1837 Haiszler György C1999, 175) | A bőr egyébként is igen gazdag faggyú- s izzadságmirigyekben, ami sokszor kellemetlen izzadságra, bőrlobokra, gennyedésekre is adhat alkalmat (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 34)  bőrnyavalya fn 6A (rég) | A’ Rh hoszszas, utálatos, és ragadós Br-nyavalya (1780 Rácz Sámuel ford.–Störck C3571, 47) | a bőrnyavalyák […] közől némelyek, mint a bélpokol, nagy pusztitást vittek végbe (1860 Vasárnapi Újság CD56)  bőrrák fn 3A1 | A bőrrák ama félesége, mely gyorsan kifekélyesedik és a mélybe való terjedés nélkül felületesen kúszik tovább, ulcus rodensnek [= maró fekélynek] neveztetik (1893 PallasLex. CD02) | Az UV–B sugarak a napfény biológiailag legártalmasabb részei […]. Ezek felelősek a leégésért, és hosszabb távon bőrrákot okozhatnak, még úgy is, hogy csak 15 százalékuk jut be a bőr felhámrétegébe (1996 Magyar Hírlap CD09).

bőr- (előtagként)
1.
bőr gyártásával, ill. feldolgozásával foglalkozó, azzal kapcs.
bőrgyár főnév 2A
Ez csinos kis város sok bőrgyárakkal
(1840 Trefort Ágoston)
munkavezető volt egy bőrgyárban, tizenhat dollárt keresett minden héten
(1916 Kaffka Margit)
A bőrgyárban keletkezett tűz ötszáz négyzetméteren egy tonna súlyú bőrárut semmisített meg
(1996 Magyar Hírlap)
bőrgyártás főnév 4A
Bőrgyártás [:] 300 millió frank [éves bevétel Franciaországban]
(1843 Pesti Hírlap)
A bőrgyártás története [című kiállítás] kéziszerszámok, bőrgyártó gépsorok és bőrtermékek bemutatásával a nagy hagyományú pécsi iparág történetét szemlélteti
(1997 Magyar Hírlap)
bőripar főnév 4A
A bőripar különösen Fogarasban s Balásfalván virágzott
(1878 Thallóczy Lajos)
[a halcsontos cetek zsírját] a bőriparban a kikészített bőrök átitatására [használják], mert azok a halzsírt felszívják s ez által tömöttek és hajlékonyak lesznek
(1933 Az állatok világa ford.)
vannak olyan termelési egységek, amelyek teljesen elhaltak. Például a tímár szakma teljesen odavan. Nincsen feldolgozó bőriparunk
(1996 Országgyűlési Napló)
bőrüzem főnév 3B
hol is dolgozhatott volna a szerelmem édesapja? Talán a bőrüzemben
(1980 Galsai Pongrác)
Megvettem egy épületet a Volántól, Erdélyből hozattam kőműveseket, harmadannyiba kerültek, mint az itteniek, és megcsináltuk a kis bőrüzemet
(1997 Magyar Hírlap)
2.
lenyúzott és kikészített (szőrös) állatbőrből, es. műbőrből készült 〈ruházati cikk, használati tárgy〉
bőrbekecs főnév 3B
aki végre fölkelt, az Ödön volt; handzsárja markolatig véres; bőrbekecse összevissza hasogatva
(1869 Jókai Mór)
[kikereste] bárányprémes barna bőrbekecsét
(1899 Herczeg Ferenc)
Anyám lábán foltozott, vastag harisnya, hátán az ócska bőrbekecs, amitől kövérebbnek látszik
(1970 Sütő András)
bőrbunda főnév 6A
Az ujj Tiſzt Diplomája a’ Basától egy ujj Ko’ſok [= kozsók, vagyis prémes báránybőrből készült felsőkabát] vagy Bör-bunda, mely Firmán [= szultáni rendelet] hellyett vagyon
(1794 Parnasszusi időtöltés)
A nyírvidékieknél a bőrbundát is hordják [az asszonyok]
(1908 Móricz Zsigmond)
Az időjárás viszontagságainak kitett pásztornép nedvesség ellen zsírral vagy éppen szűrköpönyeggel, glugával védett törött bőr bundáját […] pl.például mezőségi gazdalegények is használták
(1997 Magyar néprajz)
bőrcipő főnév 1C
[a] bőrczipők … sarkai végig koczogtak a padozaton
(1854 Szathmáry Károly)
Fekete, magasszárú, puha bőrcipő volt; apró, fekete acél fogakba akaszkodott rajta a fűző fonala
(1956 Bernáth Aurél)
egy időben, amikor csak „szocreál” cipőket lehetett itthon kapni, bőrcipőt is varrtam magamnak
(1998 Lakáskultúra)
bőrcsizma főnév 6A
br tsizma helyet, fa tsizmát visel a’ köz katona
(1787 Magyar Kurír)
vadász öltönyében, … s magas térden felül nyuló feketitlen bőr csizmáiban, a férfiunak athlétai termete még inkább feltünt
(1855 Jósika Miklós)
A ház előtt fiatal szőke nő, lobogó hajjal, lobogó buzgalommal, de férfiszabású kabátban, szarvasbőr-bricseszben, sárga bőrcsizmában
(1945 Illyés Gyula)
szmokingjukat stílszerűen motoros bőrmellényre, koptatott farmernadrágra és bőrcsizmára cserélve
(1996 Magyar Hírlap)
bőrdolmány főnév 4A (rég)
A’ nyíl találta Robinzonnak a’ szíve’ táját, de szerentséjére olyan ártatlanul, hogy tsak a’ bör-dolmányját sértette jó-formán-meg
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
A felbukkant alak oláh népviseletet hordott; magas, fehér báránybőr süveget, mely alól hosszú fekete haj omlott alá, ujjatlan bőrdolmányt, széles bőrtüszőt csatokkal, s az alól fél lábszárig kicsüngő vászoninget és bocskort
(1877 Jókai Mór)
hetyke sarkantyúrázással jöttek ki kurta bőrdolmányaikban […] a kanizsai végház török vitézei
(1913 Laczkó Géza)
bőrdzseki főnév 1B1
szegecselt, fekete bőrdzseki volt rajtuk
(1989 Fel a kezekkel!)
Az amerikai elnök szokott lezser öltözékben – általában a légierő bőrdzsekijében – csapatokat felkeresni
(2000 Magyar Hírlap)
bőrerszény főnév 4B
az asztalra vetett egy kis bőrerszényt
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
A cifra s több száz forintba kerülő bogláros ővre szép szabású s dúsan himzett bőrerszény van akasztva
(1909 Malonyay Dezső)
Kövér pénzes zacskók, aranytalléros bőrerszények függenének az övén
(1983 Cs. Szabó László)
bőrhüvely főnév 4B (rég)
Kornis, kebeléből egy csinos bőrhüvelyt vona ki
(1837 Jósika Miklós)
bőrhüvelyben hordott vadászkés
(1911 RévaiNagyLex.)
Az íves kard fekete bőr hüvelyét aranyozott veretek borították [a Bach-huszárokon]
(1990 Zeitler Sándor)
bőrkabát főnév 3A1
[bojtárok] szurtos, zsíros bőrkabátokban
(1855 Jókai Mór)
[Az óbester] hirtelen kiugró nagy hasán ugyancsak feszült a rövid dereku bőrkabát
(1900 Budapesti Napló máj. 13.)
az apja vásárjáró, kitöredezett bőrkabátja
(1978 Galgóczi Erzsébet)
üzletemberek, vastag arany karkötővel, néhányan suhogós melegítőalsóban és bőrkabátban
(1995 Magyar Hírlap)
bőrkalap főnév 3A9
hüvös bőrkalap s bő vászonruhában
(1852 Kuthy Lajos)
nagy széles karimájú bőrkalapot
(1877 Jókai Mór)
János rosszkedvűen a fogasra akasztotta bőrkabátját, a kabátujjba dugta kesztyűjét, bőrkalapjáról lecsapkodta a vizet
(1978 Galgóczi Erzsébet)
bőrkesztyű főnév 1C
Ki-vévén ember, kezeit a’ vízbl, azonnal bélletlen br keſztyübe tegye
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a fa koronáját a mellék cseplész [= csenevész] ágaitól megtisztitván, bőrkesztyüvel kezemen hozzákezdtem az oltáshoz
(1880 Turul Ferenc)
indult is, nagy lapáttal és nagy kétujjas bőrkesztyűvel felszerelten, hogy vezesse a jelentkezőket valamiféle megoldandó feladat elé; mi is nem egyéb, mint lapáttal ide-oda lökni havat onnét, ahol sok van, oda, ahol kevés van
(1956 Sarkadi Imre)
gémberedett ujjak a csizmában és a hámvékonynak érzett bőrkesztyűben
(1990 Beney Zsuzsa)
bőrködmön főnév 4C (rég)
egy br ködmönbl … kapták-el a’ pestist
(1786 Mátyus István)
[a bőrlajbi fölött] panyókára vetve a bőrködmön, melynek ugyancsak magas rókamálos gallérja vagyon
(1909 Malonyay Dezső)
Bőrködmönt [a szentgáliak közül] csak a régi öregek hordtak, e ruhadarab már a múlt század közepén tünedezőben volt
(1982 NéprajziLex.)
bőrkötény főnév 4B
br kötényt kötnek
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
Rann ur bőrköténye … nem enged kétkednünk, hogy ő a helység csizmadiája
(1861 Salamon Ferenc ford.Eliot¹)
Iparosok állnak boltjaik ajtajában, zöld köténnyel a varga, bőrköténnyel a kovács
(1909 Szini Gyula)
A két szederfa kampójára kötözzük a kant […]. Szedlacsek sárga bőrkötényt köt maga elé, és hozzákezd a trancsírozáshoz
(1971 Mészöly Miklós)
bőrlabda főnév 6A
Ezt bőrlapdával, és egy darab fával játszák
(1819 Hasznos Mulatságok)
kereskedésekben kapható még a vékony, szines bőrből készült bőrlabda, a mely rendesen szőrrel van kitömve
(1885 Porzsolt Lajos)
Egy élvonalbeli labdarúgó már nagyon fiatalon megismeri a sikert. És éppen mert fiatal, nem szenvedett meg a sikerért. Éppen mert fiatal, a bőrlabdán kívül a világ más dolgaival még alig ismerkedett
(1974 Zsolt István)
bőrmellény főnév 4B
a’ halálos golyó … megtalálta őt a’ bőrmellényben
(1839 Pulszky Ferenc ford.Pulszky)
[A bűnöző fiatalok] egyébként tipikus Rock and Roll egyenruhát: csőnadrágot, bőrmellényt és hasonló ruhadarabokat viselnek
(1958 Magyar Nemzet szept. 19.)
A ruházata alapján az áldozat jól szituált férfi benyomását keltette. Bőrmellényt, bőrkabátot viselt
(1998 Magyar Hírlap)
bőrnadrág főnév 3A10
a br-nadrágja széllyel szaggatott vala
(1781 Magyar Hírmondó)
a kocsi után … egy uri alak [ballagott] … Teste alsó részéhez – mellyet sovány lábszárai egészitettek ki – ugy nevezett – angol bőrnadrág kapaszkodott, olly feszesen, mintha szerelmes lett volna a kiaszott combokba
(1847 Pesti Divatlap)
A székek közt egy valódi vadnyugati sheriff haladt át rojtos bőrnadrágban, lasszóval, malomkerékkalapban
(1946 Illyés Gyula)
szuperman-pólós, nagymellű leány, bőrnadrágban
(1998 Magyar Hírlap)
bőröv főnév 2C
[a lovaglók] bör övekkel, magokat által övezik
(1793 Mátyus István)
A bőrövnek, amely a hölgy derekát karcsúsította, pipacspiros színe volt, és ez mindenféle földi gondolatokra ingerelte Rezeda Kázmért
(1930 Krúdy Gyula)
Elvis Presley […] színes üveggyöngyökkel kivarrt széles fehér színpadi bőröve
(2000 Figyelő)
bőrpapucs főnév 3A
szőr, bőr-papucs
(1837 Zeyk János)
ritkaságai köztt emlékezetes volt … Apafiné bőrpapucsa
(1852 Kőváry László)
Emmanuel öltözéke bő, csíkos, kórházi pizsama, éktelen nagy, klaffogó bőrpapucs
(1968 Göncz Árpád)
bőrruha főnév 6A
A’ Br ruhák sok motskot gyjtenek
(1786 Mátyus István)
himezett bőr ruhákban … lovaikon ültek
(1856 Jósika Miklós)
Motoros bőrruha kifogástalan állapotban eladó
(1964 Népszabadság febr. 2.)
bőrsapka főnév 6A
minden személlynek … egy br sapkát [vásárolt]
(1801 Molnár János)
Simándy Miklósnén […] mente és bőrsapka
(1909 Malonyay Dezső)
földhöz vágta a bőrsapkáját
(1964 Népszabadság jan. 19.)
bőrsisak főnév 3A1
könnyü kopják, kerek Pais, egy Fa, vagy bör Siſak
(1791 Parnasszusi időtöltés)
Galea (lat.latin), a régi rómaiak bőrsisakja (az ércsisak a. m. cassis)
(1894 PallasLex.)
Dehogy láttál repülőket. Legföljebb néhány hebehurgya tökfejet bőrsisakban, egy-két süket fickót, akiknek nincs érzékük a motorhoz és nincs szívük a géphez
(1957 Nemes Nagy Ágnes ford.Brecht)
bőrsüveg főnév 3B2 (rég)
br-süvegét a hóna alá vészi
(1780 Magyar Hírmondó)
bőrsüvege alól ősz fürtök csigáztak ki
(1838 Jósika Miklós)
A lovas magyar nomád a VIII–X. században kétségtelenül derékban átkötött kaánban járt. Fejét bőrsüveg fedte, lábait valaminő bőrkapca, amire sarut húzott
(1939 Varju Elemér)
bőrtárca főnév 6A
zsinórkötőjéről oldalt fényes fekete bőrtárcza vagy inkább tarsoly’ neme csügg
(1837 Athenaeum)
[Sipos ügyvéd úr] régi szokás szerint most is hóna alatt hozá a szükséges irományokat, egyszerűen spárgával átkötve, nem pedig bőrtárczában, mint az újabb prókátorok
(1860 Jókai Mór)
Apám ki is fizette […] néki [a húst], a bőrtárcájából
(1975 Kertész Imre²)
bőrtarisznya főnév 6A
Mikor kap, rakja-el a’ br-tarisznyába
(1787 Csenkeszfai Poóts András)
vállon lecsüngő vászon vagy piros és fekete szijj-zsinórral diszitett bőrtarisznya
(1880 Jakab Elek)
Féltek a bőrtarisznyámtól. Egy honvédségi nyeregtáska volt ez a bőrtarisznya. […] Annak az alján volt egy féltégla
(1991 Őrszigethy Erzsébet)
bőrtáska főnév 6A
[lőttek] egy nagy farkast, mellyet midön fel bontottak volna a’ Gyomrában találtak egy Bör-táskát
(1800 Magyar Kurír)
Kezében volt egy kis vörös bőrtáska, melybe belerakta ékszereit
(1894 Tóth Béla¹ ford.Ohnet)
[a patakba esett postás] kibotorkált ugyan a partra, de közben érezhette, nagy bőrtáskája most sokkal nehezebb
(1978 Bodor Ádám)
bőrtok főnév 3A1 (átv is)
?
Hajdan, mig még e’ világ a’ puha és buja élet által magát el nem erötelenitette, sem kezeire, sem lábaira nem vont bör tokot
(1792 Decsy Sámuel)
Pár lőszer ’s kard, csinos bőrtokokban
(1852 Jósika Miklós)
bőrtokba illeszthető, ezüst poharakat és ugyancsak bőrtokban lévő pálinkásüvegeket [vett elő kofferjából]
(1981 Mohás Lívia)
bőrtömlő főnév 1C (átv is)
?
az  szája hazugságat szóll és ebben az esetben  nem egyéb, hanem egy hazug br-töml
(1793 Andrád Sámuel)
Bőrtömlőben hordta a vizet a folyóról
(1937 Szentiványi Jenő)
A tűzoltás technikája [Angliában a 17. századig] a normann hódítás kora óta alig változott. Még a legfejlettebb városnak sem volt egyéb felszerelése, mint néhány bőrtömlő, cseber és létra
(1991 N. Kristóf Ildikó)
bőrveder főnév 7B1
a br vödrök … a városból ki-hordattak
(1783 Magyar Hírmondó)
a szűcs-céhbe álló két bőrvedret is köteles volt beszolgáltatni; ezeket a vedreket a városházára adták, ahol tűzoltásra tartogatták készen
(1916 e. Malonyay Dezső)
a bőrvödörnek […] a recens [= jelenkori] kultúrában már közel sem volt olyan jelentősége, mint amilyen a középkorban és a honfoglalás előtti századokban lehetett
(1999 Magyar néprajz)
bőrzeke főnév 6B (kissé rég)
Öltözete egyszerü barna bőr-zeke s nadrág
(1862 Virághalmi Ferenc)
Alfréd bácsi bricsesznadrágja, bőrzekéje és csizmája finom volt, mint a gazdag embereké, finomabb, mint a többi vidéki vadászé
(1981 Mohás Lívia)
bőrzubbony főnév 4A (kissé rég)
a bőrzubbonyt [öv] szoritotta derekaikhoz
(1855 Jósika Miklós)
Néhány bátrabb legény dárdáját próbálta oldalamba döfni, szerencsémre bőrzubbony volt rajtam, amin a vékony rudak nem hatolhattak át
(1914 Karinthy Frigyes ford.Swift)
Molnár kigombolja bőrzubbonyát. Kezd melege lenni
(1965 Dobozy Imre)
2a.
lenyúzott és kikészített állatbőrrel, es. műbőrrel bevont 〈berendezési tárgy〉
bőrbútor főnév 4A
aranyozott bőrbutorok
(1843 Jósika Miklós)
[a kaszinó] kényelmesre ült lágy bőrbútorai ölén
(1918 Erdély Jenő)
tűzpiros bőrbútorait
(2000 Lakáskultúra)
bőrdívány főnév 4A
válaszolt a nő, egy … bőrdívánon hintázva magát
(1872 Tolnai Lajos)
Kis szoba íróasztallal és nagy bőrdívánnal
(1931 Kassák Lajos)
Vannak notórius hídmászók, akik már odafenn ünnepelték 25. öngyilkolási kísérletüket […] Az egyik analitikus már kérvényezte is a fővárosi önkormányzatnál, vigyék fel a híd csúcsára megszokott bőrdíványát, mert azon jobban tudja szóra bírni pácienseit
(1995 Magyar Hírlap)
bőrfotel főnév 4D2
Barátságosan beleerőszakolta Imrét egy nagy bőrfotelbe
(1897 Werner Gyula)
Ültem a dédnagymama karosszékében, mint egy bankár a bőrfotelban
(1965 Fekete István)
bőrgarnitúra főnév 6A
Kiárusitom tulhalmozott butorraktáramat. Műasztalosoktól hálószobák, ebédlők, angol bőrgarnitúrák
(1919 Világ)
Az alaprajzon a bőrgarnitúrát a bejárati ajtóval szemben jelöltem
(1996 Lakáskultúra)
bőrkanapé főnév 1A
[Dorottya] belévágta magát eggyik zúgolyában Egy br-kanapéra, hol némán veſztegelt, És Lelke a’ harag’ ſovány mérgén legelt
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Lomha cselédek versenyt nyújtóznak a folyosó bőrkanapéján
(1857 e. Beöthy László¹)
kihúzható, kétszemélyes heverővé is alakítható, nyitható bőrkanapék
(1996 Lakáskultúra)
bőrpamlag főnév 3A2
a’ bőrpamlagra veté magát
(1843 Kovács Pál²)
[Léda férjének] különös örömet okoz, ha a költő [ti. Ady] kedvére tehet: beszerzi kedves borát, gyümölcseit, odakészíti a bőrpamlagra újságjait
(1997 Magyar Hírlap)
bőrszék főnév 3B
Sessel, der: tömött szék, brszék
(1803 Márton József¹)
Ódon butorokkal megtömött tágas szobába léptek: nagy vedlett bőrszékek, széjjelhuzható ódon kerek asztal
(1905 Gárdonyi Géza)
magam is koptattam a British Museum kupolás könyvtártermének bőrszékeit
(1986 Hegyi Béla)
bőrvánkos főnév 4A (kissé rég)
Folyosóra ágyat ſzolgállók tévének, Ször-zsákot, bör vánkoſt, leplet teritének, Ulies’ számára jó ágyat vetének
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
egy somogyi köznemes vagyonleltárába 1774-ben 24 bőrszéket, 8 tükröt, egy zöldposztós kanapét, több bőrvánkost, egy ostáblát és egy „asztalra való ütőórát” is felvettek
(2000 Magyar néprajz)
3. (Orvos is)
a(z emberi) bőrszövetet megtámadó 〈betegség〉, ill. ezen bőrszöveten jelentkező 〈elváltozás〉
bőrbaj főnév 4A8
[a szerző] a’ bőrbajokról irt eddigi munkákkal eleve ismeretes volt
(1837 Figyelmező)
a Balassa-féle valódi angol ugorkatej […] eltüntet az arcbőrről szeplőt, pattanást és egyéb bőrbajt, kisimitja a ráncokat és redőket, az arcbőrt üdévé, finommá varázsolja
(1903 Zemplén)
[A kutyát] valami bőrbaj kínozza, hátán öklömnyi rózsaszín kelés
(1981 Grendel Lajos)
bőrbántalom főnév 7A
a bőrbántalmak és syphilidologia magántanára
(1859 Vasárnapi Újság)
[A H-vitamin] hiánya pl.például patkányokban súlyos bőrbántalomhoz vezet (szőrkihullás, bőrpusztulás)
(1998 Tények könyve)
bőrbetegség főnév 3B8
[az egri fürdő] használ a’ tagoknak sokféle nyavalyaikbann és a’ brbetegségekbenn
(1782 A magyarországi orvosvizekről ford.)
A bőrbetegségek kisdedeknél nem csak aránytalanul gyakrabban fordulnak elő mint koros egyéneknél, hanem láthatni náluk, miképen egyszerre számos bőrkóridomok lepik el a testet: izzany, pörzseny, viszketeny, sömör s a t.s a többi
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
a bőrbetegségek nagyobb részének a piszokhoz semmi köze sincs, sőt egyes esetekben éppen a túlzásba vitt fürdés és szappanozás okozza, vagy teszi súlyosabbá a bajt
(1986 Az emberi test)
bőrfertőzés főnév 4B
lágyrész- és bőrfertőzések (furunkulusok, tályog, sérülés és műtét utáni fertőzés, bőr alatti gennyesedés)
(1989 Tények könyve)
A meleg, nedves, párás levegő, az erős izzadás kedvező feltételeket teremthet a nyaranta leggyakoribb gennyes bőrfertőzésnek, az ótvarnak
(1997 Magyar Hírlap)
bőrgombásodás főnév 4A
Különböző, félig fekélyes bőrbetegségekkel (syphilis különböző formái „rosseb”, bőrkosz, condyloma acuminatum, bőrgombásodás) és belső betegségekkel – aranyér, végbélelőesés, […] belső golyva – azonosítják [a sülyt a népi gyógyászatban]
(1981 NéprajziLex.)
Bőrgombásodást beteg macskától is kaphat a kutya
(1996 Szinák János–Veress István)
bőrgyulladás főnév 4A
[a vérmesebb emberek] sokkal hamarább, mint a’ kevesebb vérek, kapnak meg-fekvést is (decubitus [= felfekvés]), az az, a’ fekvéstl való brgyúladásokat
(1791 Kiss József¹)
a zabliszt … bőrgyuladást … okoz
(1855 Csengery Antal)
Az ekcéma lassan, fokozatosan kialakuló bőrgyulladás, amely rendszerint kisebb helyen, viszketéssel kezdődik, majd szóródva, egyes testrészeket vagy az egész testet is elboríthatja
(1961 Buga László)
bőrkiütés főnév 4B
Az illyen vizek [ti. a borvizek] a’ vérnek, és a’ brnek sós, éles tisztátalanságaiban a’ rühben, és más hoszason tartó brkiütésekben a’ legbetsesebbek
(1800 Nyulas Ferenc)
Jelentéktelen bőrkiütések már a syphilis jelei
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
[a vörheny tünetei]: torokfájás, köhögés, magas láz, hányás, jellegzetes pontszerű piros bőrkiütések
(1986 Az emberi test)
bőrlob főnév 3A1 (rég)
Dörzsölt bőrnek (kipállás) neveztetik [a] … biborcsokkal fedett könnyű bőrlob
(1837 Haiszler György)
A bőr egyébként is igen gazdag faggyú- s izzadságmirigyekben, ami sokszor kellemetlen izzadságra, bőrlobokra, gennyedésekre is adhat alkalmat
(1927 TolnaiÚjLex.)
bőrnyavalya főnév 6A (rég)
A’ Rh hoszszas, utálatos, és ragadós Br-nyavalya
(1780 Rácz Sámuel ford.Störck)
a bőrnyavalyák […] közől némelyek, mint a bélpokol, nagy pusztitást vittek végbe
(1860 Vasárnapi Újság)
bőrrák főnév 3A1
A bőrrák ama félesége, mely gyorsan kifekélyesedik és a mélybe való terjedés nélkül felületesen kúszik tovább, ulcus rodensnek [= maró fekélynek] neveztetik
(1893 PallasLex.)
Az UV–BB-típusú ibolyántúli sugarak a napfény biológiailag legártalmasabb részei […]. Ezek felelősek a leégésért, és hosszabb távon bőrrákot okozhatnak, még úgy is, hogy csak 15 százalékuk jut be a bőr felhámrétegébe
(1996 Magyar Hírlap)

Beállítások