bőrmunkás fn 4A

’a kikészített bőrt iparcikké feldolgozó munkás’ ❖ Iphicrates, […] athenaei hadvezér, alacsony sorsból, egy bőrmunkás fia (1902 ÓkoriLex. CD28) | Annak a mesterembernek a neve, ki a sarut varrta: varga […]. Tévednek tehát, akik a varga elnevezés alatt csizmadiát, timárt vagy más bőrmunkást értenek (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | azt hittem, biztos tévedés, mi az, hogy Lupták? Volt egy hasonló nevezetű bőrmunkás a Margit körúton, hát, mondom, az egy egyszerű pártmunkás, az nem egy vezér (1987 Rubicon CD17).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bőrmunkás főnév 4A
a kikészített bőrt iparcikké feldolgozó munkás
Iphicrates, […] athenaei hadvezér, alacsony sorsból, egy bőrmunkás fia
(1902 ÓkoriLex.)
Annak a mesterembernek a neve, ki a sarut varrta: varga […]. Tévednek tehát, akik a varga elnevezés alatt csizmadiát, timárt vagy más bőrmunkást értenek
(1916 e. Malonyay Dezső)
azt hittem, biztos tévedés, mi az, hogy Lupták? Volt egy hasonló nevezetű bőrmunkás a Margit körúton, hát, mondom, az egy egyszerű pártmunkás, az nem egy vezér
(1987 Rubicon)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások