barátocska l. származékként az alábbi szócikkben

barát² fn 3A1

(katolikus, kül. ferences v. irgalmas rendi) férfi szerzetes’ ❖ Egy bizonyos Barát egykor nem hajtott térdet, midön a’ Templomban éneklették, hogy Kriſtus a’ Sz. Lélek által meg-teſtesült Szüz Máriának méhében (1774 Vajda Sámuel 7365003, 108) | a’ Benedictinus Barátok mint Reformátorok fel-támadtak a’ világi Papok ellen (1797 Gvadányi József ford. C1933, 224) | Martinuzzi (vagy mint átalánosan nevezték) Frater György baráttal (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A zárdában imádkoztak, szemlélődtek, aludtak, vagy lakmároztak szerte a buddhista barátok (1905 Ady Endre CD0801) | mint hallgató barát, ki megfogadta; oly némán éltél (1937 Radnóti Miklós 9543116, 39) | ő [ti. Temesvári Pelbárt] magyar kolduló barát, a ferences szerzet tagja (1965 Jankovich Ferenc 9275030, 240) | a barátok templomában (1998 F. Romhányi Beatrix ford.–Cevins CD52).

Ö: szürke~.

Fr: csuklyás, fehér, fekete, irgalmas, néma, szürke, vörös.

ÖE: ~alma, ~billegő, ~cella.

Sz: barátocska, barátság.

Vö. CzF. barát¹; ÉrtSz. barát²; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. barát²; SzT.; ÚMTsz.

barátocska - nem önálló címszó, lásd az alábbi címszó származékaként
barát² főnév 3A1
(katolikus, kül. ferences v. irgalmas rendi) férfi szerzetes
Egy bizonyos Barát egykor nem hajtott térdet, midön a’ Templomban éneklették, hogy Kriſtus a’ Sz. LélekSzentlélek által meg-teſtesült Szüz Máriának méhében
(1774 Vajda Sámuel)
a’ Benedictinus Barátok mint Reformátorok fel-támadtak a’ világi Papok ellen
(1797 Gvadányi József ford.)
Martinuzzi (vagy mint átalánosan nevezték) Frater György baráttal
(1860 Vasárnapi Újság)
A zárdában imádkoztak, szemlélődtek, aludtak, vagy lakmároztak szerte a buddhista barátok
(1905 Ady Endre)
mint hallgató barát, ki megfogadta; oly némán éltél
(1937 Radnóti Miklós)
ő [ti. Temesvári Pelbárt] magyar kolduló barát, a ferences szerzet tagja
(1965 Jankovich Ferenc)
a barátok templomában
(1998 F. Romhányi Beatrix ford.Cevins)
ÖE: barátalma, barátbillegő, barátcella
Sz: barátocska, barátság
Vö. CzF. barát¹; ÉrtSz. barát²; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. barát²; SzT.; ÚMTsz.

barátocska fn 6A

1. (rég, ritk) ’〈két v. több ember viszonyában: barát kedveskedő megnevezéseként〉’ ❖ meg-veti régi jó barátotskájit (1783 Molnár János C0291, 122) | Nehányan a bosnyákokkal tréfálóztak: – Komák! Esztek-e velünk Milicagulyást? Azok csak a fejüket ingatták éneklő ritmussal: – Nem szabad barátocska, Allah tiltja, áldott legyen! (1934 Pap Károly CD10).

2. (gyakr. 1. sz-ű birt szjellel) ’〈rendsz. (fiatalabb) férfi, gyerek v. nő bizalmaskodó, lekezelő, ill. tréfás megszólításaként, ritk. megnevezéseként〉’ ❖ Barátotskám, kitl vetted ezeket? (1808 Holosovszky Imre C2096, 13) | szja, kedves barátocskám, miért bolondúltál úgy bele a káró-dámába (1880 Balázs Sándor¹ C0743, 158) | – Ohó, Rozália barátocskám […]. – Mikor az én tervembe vág bele, hogy nagy leány légy, akkor azt mondod, hogy te még kis leány vagy, mikor meg neked vág be úgy a terveidbe, akkor egyszeribe nagy leánynak csapsz fel (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3108, 67) | Ha Rip van Winkle módjára visszatérne egy napon az előszobákba egy régi mameluk, akit itt fürge hajlongással fogadtak titkár öcsémuraimék és excellenciás barátocskáink: bízvást gondolhatná, hogy megbolondult a világ (1919 Krúdy Gyula CD54) | Ohó barátocskám, mondja magában Imre, azt szeretnéd, ha letennék a tervről (1979 Esterházy Péter 9129001, 39).

Vö. ÉrtSz.; TESz. barát; ÉKsz.

barátocska főnév 6A
1. (rég, ritk)
〈két v. több ember viszonyában: barát kedveskedő megnevezéseként〉
meg-veti régi jó barátotskájit
(1783 Molnár János)
Nehányan a bosnyákokkal tréfálóztak: – Komák! Esztek-e velünk Milicagulyást? Azok csak a fejüket ingatták éneklő ritmussal: – Nem szabad barátocska, Allah tiltja, áldott legyen!
(1934 Pap Károly)
2. (gyakr. 1. sz-ű birt szjellel)
〈rendsz. (fiatalabb) férfi, gyerek v. nő bizalmaskodó, lekezelő, ill. tréfás megszólításaként, ritk. megnevezéseként〉
Barátotskám, kitl vetted ezeket?
(1808 Holosovszky Imre)
szja, kedves barátocskám, miért bolondúltál úgy bele a káró-dámába
(1880 Balázs Sándor¹)
– Ohó, Rozália barátocskám […]. – Mikor az én tervembe vág bele, hogy nagy leány légy, akkor azt mondod, hogy te még kis leány vagy, mikor meg neked vág be úgy a terveidbe, akkor egyszeribe nagy leánynak csapsz fel
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Ha Rip van Winkle módjára visszatérne egy napon az előszobákba egy régi mameluk, akit itt fürge hajlongással fogadtak titkár öcsémuraimék és excellenciás barátocskáink: bízvást gondolhatná, hogy megbolondult a világ
(1919 Krúdy Gyula)
Ohó barátocskám, mondja magában Imre, azt szeretnéd, ha letennék a tervről
(1979 Esterházy Péter)
Vö. ÉrtSz.; TESz. barát; ÉKsz.

Beállítások