beépít ts ige 4b4

1. ’〈vmely helyet, ter(ület)et〉 a rajta emelt építménnyel, épülettel elfoglal, betölt’ ❖ a’ Napoleonshöhe [= Napóleon-domb] felé viv útat házakkal be fognák építeni (1809 Hazai és Külföldi Tudósítások C0192, 55) | egy tágas udvarba lép az ember, melly udvar köröskörül deszkabódékkal […] van beépítve (1854 Fényes Elek 8141002, 204) | beépíteni ostoba kaszárnyákkal a budai hegyeket (1905 Ady Endre CD0801) | a parcellázáskor kicsiny telkeket osztottak s azt mind beépítették (1941 Erdei Ferenc 9126001, 97) | A telek ⅙ részét engedélyezték beépíteni, a többit kertként kellett kialakítani (1984 Moravánszky Ákos 1112003, 17).

1a. ’〈épület vmely (nyitott) részét〉 átalakítással, fal(ak) építésével lakhatóvá v. használatra alkalmasabbá teszi’ ❖ A kollégiumon kívül is gyarapodott a tatabányai főiskola: nemrégiben beépítették az intézmény tetőterét (1994 Magyar Hírlap CD09) | Most például még egy szobányit beépítünk a padlástérből, az lesz majd a hálónk és egyikünk dolgozószobája (1996 Lakáskultúra CD39) | A házak külsejét is igyekeztek polgáribbá tenni, üvegezett verandává építették be a nyitott oszlopsorokat (2000 Füvessy Anikó–Vadász István CD36).

1b. ’〈rést, ill. nyitott építményt〉 fallal kitölt, ill. lezár; befalaz’ ❖ A hajdani herczeg Eszterházy-féle általházban [= átjáróházban], a 2-dik emeletben, meg van a várhegy felé a hajdani falköz, mely azonban a főtemplom irányában egészen be van építve (1865 Rómer Flóris 8395004, 265) | A cserepes pajta alatt, melynek egyik vége be is volt építve, szárazon voltunk (1881 Matkovics Pál C3054, 12) | [a jobbágyok egyik része] már meg is kezdte a falak erősítését: fölrakta az omladékokat, beépítették a réseket, hasadékokat (1951 Jankovich Ferenc 9275029, 140).

1c. ’〈építményt〉 vminek a belsejébe, ill. vmik közé épít’ ❖ Eggy régi orvárnak [!] maradékai állottak itt […] az sz természetnek kköntössébe bevágva inkább, mintsem beépítve (1813 Verseghy Ferenc C4416, 53) | félig beépítve a tajtékzó Taminába, mily pompás kép ez a düledező egykori fürészmalom! (1865 Asbóth János 8018007, 113) | Egy félhomályos, hegynek kanyarodó utcában állott a báróné háza, beépítve a többi közé (1931 Krúdy Gyula CD54).

2. ’〈(építő)anyagot〉 vminek az építésére felhasznál’ ❖ [Déva várának régi falába] romai tégla van beépitve (1852 Kőváry László C2804, 18) | ha nem jók [a téglák], inkább javitson rajtuk egy kicsit, mielőtt beépiti (1884 Garabonciás diák naptára 1884-re C1804, 78) | Ugy csinálta, hogy traverzeket épített be a falakba s a traverzeket vasoszlopokkal támasztotta fel (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 198) | [az orangután] szívesen épít be fészkébe rongy-, illetve papírdarabokat és lerágott gallyakat (1996 Természet Világa CD50).

2a. (rég) ’〈pénzösszeget〉(vminek az építésére) ráfordít, befektet’ ❖ elgondoltam, hogy ha én azt a néhány forint készpénzt beépítem, és azután csupán G-re kell támaszkodnom: hogy lesz? (1866 Arany János C1619, 170) | anyagi erőink sem duzzadoztak annyira, hogy [kormányaink] siettek volna a keleti viszonyok futóhomokjába sok milliót […] beépíteni (1877 Márkus István¹ C3034, 23).

3. ’〈(vmely építészeti szerkezeti) elemet〉 felhasználva, ill. kialakítva vmely építmény részévé tesz’ ❖ a szobához egy sötét folyosó vezet, ami a vastag várfalba úgy van beépítve, hogy a cselédségből senki se tud róla (1883 Jókai Mór CD18) | elzárták a Dunának baloldali (soroksári) ágát a gubacsi csárdánál, s hogy az elzárt ágat friss vízzel lehessen táplálni, a zárógátba egy 20 méter nyílású zsilipet építettek be (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Mejerhold a cirkusz porondjára olyan kör alakú deszkadobogót épített be, amilyen valamikor Shakespeare színpada lehetett (1974 Dénes Zsófia 9106003, 146).

3a. ’〈tárgyat〉 díszítésként, ill. alkatrészként vmely építmény v. eszköz részévé tesz’ ❖ [az oszlop] napkeleti oldalán beépített ólomtáblán aranyozott betükkel [felírás van kimetszve] (1824 Vitkovics Mihály C4530, 174) | Gerberga asszony a vár külső falán kereszttel jelölte meg a helyet, ahová a Szent Szűz képe van beépítve (1925 Berde Mária 9047016, 22) | [a kocsikon] kerékfék van beépítve, nehogy lovat, embert összetörjön a lerohanó jármű (1940 Bangha Béla 9024001, 5) | A búvárruhába érzékeny hőmérsékletszabályozót is be kell építeni (1958 Népszabadság nov. 23. C1499, 7) | nem közömbös, milyen mikroprocesszort építenek be a [személyi számítógépekbe] (1988 Tények könyve CD37).

3b. ’〈szellemi tartalmat〉 vmely nagyobb egységbe, ill. rendszerbe belefoglalva annak részévé tesz’ ❖ Tóth Árpád képzelete a meglepőt is beékeli, beépíti versei hullámzásába (1928 Németh László² 9485031, 310) | [a finnek] nemzeti egyéniségüket azzal domborították ki, hogy gazdag és értékes néphagyományaikat szervesen beépítették nemzeti műveltségükbe (1939 Györffy István 9207002, 8) | Weiner a népi hangszeres táncmód lendületes vidámságát […] építi be muzsikájába (1956 Műsorfüzet júl. 16. C5299, 14) | [a nevelődés folyamata] a fejlődő gyermek találkozása mindenkori környezetének követelményeivel oly módon, hogy azokat ne csak tudomásul vegye, hanem bensőleg el is fogadja, beépítse személyiségébe (1965 György Júlia 1062001, 37).

3c. ’〈vminek az árát, értékét〉 vmely más árban, értékben megjeleníti, abba beleszámítja; belefoglal’ ❖ a benzinárba építik be a biztosítási díjat (1991 Tények könyve CD37) | a bonyolult ügyintézés miatt a vállalat beépítette a csatornadíjba a hibaelhárítások költségeit is (1994 Magyar Hírlap CD09) | az egyes hang- és adathordozók árába beépített mechanikaiminimum-jogdíjakat az Artisjus a január 8-án megjelent Magyar Közlönyben tette közzé (2000 Byte Magazin CD38).

4. (Biol) ’〈élő szervezet, ill. szerves anyag vmely (táp)anyagot〉 saját szerves anyagává, ill. vmely szerves anyag részévé alakít át’ ❖ A csontvelő szükségletei a vörösvértest-képzéshez egyrészt olyan anyagokból áll [!], amelyeket beépít a hemoglobinba (1986 Az emberi test 1114002, 584) | Az enzim közvetlenül a levegő molekuláris oxigénjét építi be a szerves molekulába (1996 Természet Világa CD50) | a növények is valódi anyagcserét folytatnak, azaz nem csupán beépítenek testükbe ásványi sókat, hanem le is adnak (1998 Palló Gábor CD30) | a növények a fotoszintézis során felveszik a levegő szén-dioxidját és beépítik azt szervezetükbe (1999 Természet Világa CD50).

5. ’vkit hírszerzőként, ill. besúgóként vmely közösségbe bejuttat’ ❖ kiderült, hogy a tavasszal letartóztatott külügyminiszter fiatalkorában rendőrségi besúgó volt, külföldi hatalmak beépített ügynöke (1955 Déry Tibor 9107019, 75) | soha nem tudtuk, hogy akit közénk bedobnak, nem egy beépített áruló-e (1978 Fehérváry István 1047002, 172) | A rendőrség bizonyos idő után cserbenhagyja azokat, akiket beépít a bűnözők közé (1994 Magyar Hírlap CD09).

J: beleépít.

Sz: beépítetlen.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

beépít tárgyas ige 4b4
1.
〈vmely helyet, ter(ület)et〉 a rajta emelt építménnyel, épülettel elfoglal, betölt
a’ Napoleonshöhe [= Napóleon-domb] felé viv útat házakkal be fognák építeni
(1809 Hazai és Külföldi Tudósítások)
egy tágas udvarba lép az ember, melly udvar köröskörül deszkabódékkal […] van beépítve
(1854 Fényes Elek)
beépíteni ostoba kaszárnyákkal a budai hegyeket
(1905 Ady Endre)
a parcellázáskor kicsiny telkeket osztottak s azt mind beépítették
(1941 Erdei Ferenc)
A telek ⅙ részét engedélyezték beépíteni, a többit kertként kellett kialakítani
(1984 Moravánszky Ákos)
1a.
〈épület vmely (nyitott) részét〉 átalakítással, fal(ak) építésével lakhatóvá v. használatra alkalmasabbá teszi
A kollégiumon kívül is gyarapodott a tatabányai főiskola: nemrégiben beépítették az intézmény tetőterét
(1994 Magyar Hírlap)
Most például még egy szobányit beépítünk a padlástérből, az lesz majd a hálónk és egyikünk dolgozószobája
(1996 Lakáskultúra)
A házak külsejét is igyekeztek polgáribbá tenni, üvegezett verandává építették be a nyitott oszlopsorokat
(2000 Füvessy Anikó–Vadász István)
1b.
〈rést, ill. nyitott építményt〉 fallal kitölt, ill. lezár; befalaz
A hajdani herczeg Eszterházy-féle általházban [= átjáróházban], a 2-dik emeletben, meg van a várhegy felé a hajdani falköz, mely azonban a főtemplom irányában egészen be van építve
(1865 Rómer Flóris)
A cserepes pajta alatt, melynek egyik vége be is volt építve, szárazon voltunk
(1881 Matkovics Pál)
[a jobbágyok egyik része] már meg is kezdte a falak erősítését: fölrakta az omladékokat, beépítették a réseket, hasadékokat
(1951 Jankovich Ferenc)
1c.
〈építményt〉 vminek a belsejébe, ill. vmik közé épít
Eggy régi orvárnak [!] maradékai állottak itt […] az sz természetnek kköntössébe bevágva inkább, mintsem beépítve
(1813 Verseghy Ferenc)
félig beépítve a tajtékzó Taminába, mily pompás kép ez a düledező egykori fürészmalom!
(1865 Asbóth János)
Egy félhomályos, hegynek kanyarodó utcában állott a báróné háza, beépítve a többi közé
(1931 Krúdy Gyula)
2.
(építő)anyagot〉 vminek az építésére felhasznál
[Déva várának régi falába] romai tégla van beépitve
(1852 Kőváry László)
ha nem jók [a téglák], inkább javitson rajtuk egy kicsit, mielőtt beépiti
(1884 Garabonciás diák naptára 1884-re)
Ugy csinálta, hogy traverzeket épített be a falakba s a traverzeket vasoszlopokkal támasztotta fel
(1932 Móricz Zsigmond)
[az orangután] szívesen épít be fészkébe rongy-, illetve papírdarabokat és lerágott gallyakat
(1996 Természet Világa)
2a. (rég)
〈pénzösszeget〉 (vminek az építésére) ráfordít, befektet
elgondoltam, hogy ha én azt a néhány forint készpénzt beépítem, és azután csupán G-re kell támaszkodnom: hogy lesz?
(1866 Arany János)
anyagi erőink sem duzzadoztak annyira, hogy [kormányaink] siettek volna a keleti viszonyok futóhomokjába sok milliót […] beépíteni
(1877 Márkus István¹)
3.
(vmely építészeti szerkezeti) elemet〉 felhasználva, ill. kialakítva vmely építmény részévé tesz
a szobához egy sötét folyosó vezet, ami a vastag várfalba úgy van beépítve, hogy a cselédségből senki se tud róla
(1883 Jókai Mór)
elzárták a Dunának baloldali (soroksári) ágát a gubacsi csárdánál, s hogy az elzárt ágat friss vízzel lehessen táplálni, a zárógátba egy 20 méter nyílású zsilipet építettek be
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Mejerhold a cirkusz porondjára olyan kör alakú deszkadobogót épített be, amilyen valamikor Shakespeare színpada lehetett
(1974 Dénes Zsófia)
3a.
〈tárgyat〉 díszítésként, ill. alkatrészként vmely építmény v. eszköz részévé tesz
[az oszlop] napkeleti oldalán beépített ólomtáblán aranyozott betükkel [felírás van kimetszve]
(1824 Vitkovics Mihály)
Gerberga asszony a vár külső falán kereszttel jelölte meg a helyet, ahová a Szent Szűz képe van beépítve
(1925 Berde Mária)
[a kocsikon] kerékfék van beépítve, nehogy lovat, embert összetörjön a lerohanó jármű
(1940 Bangha Béla)
A búvárruhába érzékeny hőmérsékletszabályozót is be kell építeni
(1958 Népszabadság nov. 23.)
nem közömbös, milyen mikroprocesszort építenek be a [személyi számítógépekbe]
(1988 Tények könyve)
3b.
〈szellemi tartalmat〉 vmely nagyobb egységbe, ill. rendszerbe belefoglalva annak részévé tesz
Tóth Árpád képzelete a meglepőt is beékeli, beépíti versei hullámzásába
(1928 Németh László²)
[a finnek] nemzeti egyéniségüket azzal domborították ki, hogy gazdag és értékes néphagyományaikat szervesen beépítették nemzeti műveltségükbe
(1939 Györffy István)
Weiner a népi hangszeres táncmód lendületes vidámságát […] építi be muzsikájába
(1956 Műsorfüzet júl. 16.)
[a nevelődés folyamata] a fejlődő gyermek találkozása mindenkori környezetének követelményeivel oly módon, hogy azokat ne csak tudomásul vegye, hanem bensőleg el is fogadja, beépítse személyiségébe
(1965 György Júlia)
3c.
〈vminek az árát, értékét〉 vmely más árban, értékben megjeleníti, abba beleszámítja; belefoglal
a benzinárba építik be a biztosítási díjat
(1991 Tények könyve)
a bonyolult ügyintézés miatt a vállalat beépítette a csatornadíjba a hibaelhárítások költségeit is
(1994 Magyar Hírlap)
az egyes hang- és adathordozók árába beépített mechanikaiminimum-jogdíjakat az Artisjus a január 8-án megjelent Magyar Közlönyben tette közzé
(2000 Byte Magazin)
4. (Biol)
〈élő szervezet, ill. szerves anyag vmely (táp)anyagot〉 saját szerves anyagává, ill. vmely szerves anyag részévé alakít át
A csontvelő szükségletei a vörösvértest-képzéshez egyrészt olyan anyagokból áll [!], amelyeket beépít a hemoglobinba
(1986 Az emberi test)
Az enzim közvetlenül a levegő molekuláris oxigénjét építi be a szerves molekulába
(1996 Természet Világa)
a növények is valódi anyagcserét folytatnak, azaz nem csupán beépítenek testükbe ásványi sókat, hanem le is adnak
(1998 Palló Gábor)
a növények a fotoszintézis során felveszik a levegő szén-dioxidját és beépítik azt szervezetükbe
(1999 Természet Világa)
5.
vkit hírszerzőként, ill. besúgóként vmely közösségbe bejuttat
kiderült, hogy a tavasszal letartóztatott külügyminiszter fiatalkorában rendőrségi besúgó volt, külföldi hatalmak beépített ügynöke
(1955 Déry Tibor)
soha nem tudtuk, hogy akit közénk bedobnak, nem egy beépített áruló-e
(1978 Fehérváry István)
A rendőrség bizonyos idő után cserbenhagyja azokat, akiket beépít a bűnözők közé
(1994 Magyar Hírlap)
Sz: beépítetlen
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások