beérkezik tn ige 14b

1. (vmin keresztül, vmikor v. vmikorra) megérkezik vhova be’ ❖ [II. József] Szerencsről Sáros Patak és Ungvár felé fog beérkezni Munkácsra (1772 Történelmi Tár 7393001, 317) | ma reggel érkeztünk be a Pueblo városkába (1858 Xantus János 8531006, 169) | Minden sereg útban van Fejérvárra s holnapra be kell érkezniük (1932 Móricz Zsigmond 9462023, 39) | értem jött az Írószövetség gépkocsija, hogy menjek be, elnökségi ülés van. Amikor beérkeztem, már folyt az ülés (1957 Veres Péter 2025065, 83) | A 9. könnyű hadosztály beérkezett csapatrészei és néhány német alakulat [1943 januárjában] az esti órákig tartotta Sztaro Nyikolszkojét (1992 Szabó Péter 2012003, 127).

2. ’〈jármű(vön vki, ill. szállított dolog)〉 megérkezik vhova’ ❖ legfőbb szempont az, mindent elkövetni, hogy a kapitány rendszerint pontosan beérkezhessék azon státióra [= állomásra], melyről indúl azon gőzös, mely átveszi utasait (1857 Széchenyi István CD1501) | nem hiszem hogy [a hajó] három óra eltelte előtt beérkezhessék (1862 Lidérc naptár C0241, 57) | 1917. novemberében, mikor vonatunk beérkezett Moszkvába, elsőnek jelentkeztem a foglyok közül (1931 Zalka Máté 9796002, 104) | Az ország egyik legrégibb cukorgyárában, a selypiben folyamatosan dolgozzák fel a nógrádi és a hevesi földekről beérkező cukorrépát (1994 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈jármű, szállított áru(cikk)〉 külföldről érkezve vmely ország területére lép’ ❖ [1956-ban] a szovjet delegáció ígéretet tett, hogy több szovjet csapatszállító szerelvény a magyar határon nem érkezik be (1958 Méray Tibor 9434004, 308) | A határ- és vámszervek képtelenek ellenőrizni minden beérkező kamiont, vasúti kocsit (1994 Magyar Hírlap CD09) | Az országba már beérkezett mind a 680 ezer – külföldön nyomtatott – kétkötetes telefonkönyvpéldány (1995 Magyar Hírlap CD09) | mosóporok, és egyéb szerek tonnái érkeztek be az országba (1998 Figyelő CD2601).

3. ’〈küldemény, információ, pénzösszeg stb.〉 eljut, megérkezik a rendeltetési helyére’ ❖ sok tudositásaink érkeztenek-bé (1790 Magyar Kurír C0316, 870) | több panasz érkezett be (1861 Férfidivatközlöny 8620002, 11) | Kibocsátottam a rendeletet a községeknek s lassan beérkeztek az adatok (1889 Mikszáth Kálmán 8312164, 121) | A ma estig beérkezett jelentések szerint a vidéki pénzintézetekben […] a rendelet izgalmat egyáltalán nem keltett (1919 Világ 2115001, 5) | Huszonegy pályázat érkezett be, mutatva a meginduló érdeklődést (1934 Szerb Antal 9668029, 256) | a beérkezett kérdőíveket (1983 Bíróné Nagy Edit 1018001, 32) | a társadalombiztosítás számlájára beérkezik-e az a 15 milliárd jövő év közepéig, amire számítanak (1994 Magyar Hírlap CD09).

3a. (Inf) ’〈elektromos impulzus(sal továbbított információ)〉 eljut a vevőkészülékhez’ ❖ [a vezérlőegység] a beérkező jelet összehasonlítja más beprogramozott paraméterekkel (1994 Magyar Hírlap CD09) | a beérkező hívás például automatikusan lehalkítja a két hátsó hangszórót (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈versenyző〉(vhányadikként) teljesíti a távot, célba ér’ ❖ a versenyzők beérkeztek (1899 Vay Sarolta C4393, 166) | ha Taral egyszer előre tudott jutni a viszontagságos futtatópályán, akkor elsőnek érkezett be lovával (1926 Krúdy Gyula CD54) | [talán] nem minden futamban érkezik be a lova nyertesnek? (1982 Rónay László 2028009, 309) | a nemzetközi szövetség az első két helyen beérkező versenyzőt, Schumachert (Benetton) és Coulthardot (Williams) szabálytalan benzin használata miatt kizárta (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. ’elismertté, (anyagilag) sikeressé válik vki’ ❖ a Salon Naptár egykori szerkesztője […], pompásan beérkezett, a legjobb író lett Magyarországon (1925–1927 Krúdy Gyula C2840, 305) | [az altisztek] mereven elzárkóznak a néptől, gőgösen elnéznek a rongyos és éhező nép felett, ők már beérkeztek, házat építenek, földet vesznek (1937 Féja Géza 9138002, 60) | kirajzolódik a 80-as és 90-es években beérkezni látszó nemzedék irodalomfölfogásának kaleidoszkopikus képe (1994 Új Könyvek CD29).

6. (rég) ’〈vmely idő(szak) v. természeti jelenség〉 kezdetét veszi, megkezdődik; beáll’ ❖ a heves és száraz id bé-érkeznék (1782 Magyar Hírmondó C0270, 564) | leg-jobban érzem magam’, ha az Estve béérkezik (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 52) | Beérkezvén a’ Siketfajd párzásának vagy is dürögésének ideje, azt estve de leginkább reggelenkint hajnal’ hasadtával folytatja (1829 Pák Dienes 8346011, 13) | a méh a tavaszi szárazság után, midőn az esők beérkeztek és a temészet ismét felujult, fáradhatlan volt (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Midőn az itélet napja beérkezik […] rájok sok gaz tettök sulya nehezedik (1872 Igazmondó kalendáriom C2157, 25).

6a. (rég) ’〈esemény, ill. szellemi áramlat〉 bekövetkezik, ill. terjedve vhova bekerül, bejut’ ❖ A’ beérkezett és – mellesleg mondva – nem igen dicséretesen kiállott crisis azonban észre hozá e’ fenhéjázó urakat (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a feminizmus] úgyis beérkezik óhatatlanul. Tíz év múlva itt van. Mért legyünk mi az utolsók, akik csatlakozunk? (1913 Balázs Béla CD10).

J: befut.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beérkezhet; ÚMTsz.

beérkezik tárgyatlan ige 14b
1.
(vmin keresztül, vmikor v. vmikorra) megérkezik vhova be
[II. József] Szerencsről Sáros Patak és Ungvár felé fog beérkezni Munkácsra
(1772 Történelmi Tár)
ma reggel érkeztünk be a Pueblo városkába
(1858 Xantus János)
Minden sereg útban van Fejérvárra s holnapra be kell érkezniük
(1932 Móricz Zsigmond)
értem jött az Írószövetség gépkocsija, hogy menjek be, elnökségi ülés van. Amikor beérkeztem, már folyt az ülés
(1957 Veres Péter)
A 9. könnyű hadosztály beérkezett csapatrészei és néhány német alakulat [1943 januárjában] az esti órákig tartotta Sztaro Nyikolszkojét
(1992 Szabó Péter)
2.
〈jármű(vön vki, ill. szállított dolog) megérkezik vhova
legfőbb szempont az, mindent elkövetni, hogy a kapitány rendszerint pontosan beérkezhessék azon státióra [= állomásra], melyről indúl azon gőzös, mely átveszi utasait
(1857 Széchenyi István)
nem hiszem hogy [a hajó] három óra eltelte előtt beérkezhessék
(1862 Lidérc naptár)
1917. novemberében, mikor vonatunk beérkezett Moszkvába, elsőnek jelentkeztem a foglyok közül
(1931 Zalka Máté)
Az ország egyik legrégibb cukorgyárában, a selypiben folyamatosan dolgozzák fel a nógrádi és a hevesi földekről beérkező cukorrépát
(1994 Magyar Hírlap)
2a.
〈jármű, szállított áru(cikk) külföldről érkezve vmely ország területére lép
[1956-ban] a szovjet delegáció ígéretet tett, hogy több szovjet csapatszállító szerelvény a magyar határon nem érkezik be
(1958 Méray Tibor)
A határ- és vámszervek képtelenek ellenőrizni minden beérkező kamiont, vasúti kocsit
(1994 Magyar Hírlap)
Az országba már beérkezett mind a 680 ezer – külföldön nyomtatott – kétkötetes telefonkönyvpéldány
(1995 Magyar Hírlap)
mosóporok, és egyéb szerek tonnái érkeztek be az országba
(1998 Figyelő)
3.
〈küldemény, információ, pénzösszeg stb.〉 eljut, megérkezik a rendeltetési helyére
sok tudositásaink érkeztenek-bé
(1790 Magyar Kurír)
több panasz érkezett be
(1861 Férfidivatközlöny)
Kibocsátottam a rendeletet a községeknek s lassan beérkeztek az adatok
(1889 Mikszáth Kálmán)
A ma estig beérkezett jelentések szerint a vidéki pénzintézetekben […] a rendelet izgalmat egyáltalán nem keltett
(1919 Világ)
Huszonegy pályázat érkezett be, mutatva a meginduló érdeklődést
(1934 Szerb Antal)
a beérkezett kérdőíveket
(1983 Bíróné Nagy Edit)
a társadalombiztosítás számlájára beérkezik-e az a 15 milliárd jövő év közepéig, amire számítanak
(1994 Magyar Hírlap)
3a. (Inf)
〈elektromos impulzus(sal továbbított információ) eljut a vevőkészülékhez
[a vezérlőegység] a beérkező jelet összehasonlítja más beprogramozott paraméterekkel
(1994 Magyar Hírlap)
a beérkező hívás például automatikusan lehalkítja a két hátsó hangszórót
(1995 Magyar Hírlap)
4.
〈versenyző〉 (vhányadikként) teljesíti a távot, célba ér
a versenyzők beérkeztek
(1899 Vay Sarolta)
ha Taral egyszer előre tudott jutni a viszontagságos futtatópályán, akkor elsőnek érkezett be lovával
(1926 Krúdy Gyula)
[talán] nem minden futamban érkezik be a lova nyertesnek?
(1982 Rónay László)
a nemzetközi szövetség az első két helyen beérkező versenyzőt, Schumachert (Benetton) és Coulthardot (Williams) szabálytalan benzin használata miatt kizárta
(1995 Magyar Hírlap)
5.
elismertté, (anyagilag) sikeressé válik vki
a Salon Naptár egykori szerkesztője […], pompásan beérkezett, a legjobb író lett Magyarországon
(1925–1927 Krúdy Gyula)
[az altisztek] mereven elzárkóznak a néptől, gőgösen elnéznek a rongyos és éhező nép felett, ők már beérkeztek, házat építenek, földet vesznek
(1937 Féja Géza)
kirajzolódik a 80-as és 90-es években beérkezni látszó nemzedék irodalomfölfogásának kaleidoszkopikus képe
(1994 Új Könyvek)
6. (rég)
〈vmely idő(szak) v. természeti jelenség〉 kezdetét veszi, megkezdődik; beáll
a heves és száraz id bé-érkeznék
(1782 Magyar Hírmondó)
leg-jobban érzem magam’, ha az Estve béérkezik
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
Beérkezvén a’ Siketfajd párzásának vagy is dürögésének ideje, azt estve de leginkább reggelenkint hajnal’ hasadtával folytatja
(1829 Pák Dienes)
a méh a tavaszi szárazság után, midőn az esők beérkeztek és a temészet ismét felujult, fáradhatlan volt
(1859 Vasárnapi Újság)
Midőn az itélet napja beérkezik […] rájok sok gaz tettök sulya nehezedik
(1872 Igazmondó kalendáriom)
6a. (rég)
〈esemény, ill. szellemi áramlat〉 bekövetkezik, ill. terjedve vhova bekerül, bejut
A’ beérkezett és – mellesleg mondva – nem igen dicséretesen kiállott crisis azonban észre hozá e’ fenhéjázó urakat
(1842 Pesti Hírlap)
[a feminizmus] úgyis beérkezik óhatatlanul. Tíz év múlva itt van. Mért legyünk mi az utolsók, akik csatlakozunk?
(1913 Balázs Béla)
J: befut
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beérkezhet; ÚMTsz.

Beállítások