beírat ts ige 5a

1. ’azt parancsolja v. kéri, hogy 〈adatot, szöveget stb. vmely könyvben, okmányban, rovatban stb.〉(kézzel) írva rögzítsenek, bejegyezzenek’ ❖ A’ ki … feleségének azzal akar kedveskedni, hogy a’ Jószág örökösön illesse Feleségét-is, a’ vett jószágról tett vallástétel Levélben, a’ Felesége Nevét-is bé-irassa (1799 Nánásy Benjámin C3300, 252) | az életkor rovatába huszonegyet fog beíratni. Abból azután akár számmal, akár betűvel lesz írva, két vonással lehet huszonnégyet csinálni, anélkül, hogy a hamisítás észrevehető lenne (1862–1863 Jókai Mór CD18) | a feljelentés megfelelő rovatába a „tettes ismeretlen” kifejezést íratta be (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (átv is) ’vmely listára nyilvántartás, előjegyzés stb. céljából (a nevét bejegyezve) felvetet vkit v. vmit’ ❖ magát a’ szabadságnak zászlója alá önként bé-irassa (1796 Magyar Kurír C0329, 670) | Az uj-pesti kikötő még nincs is készen, és már 500 hajó van beiratva az ottani telelésre (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Az volt a szándéka, hogy ott [ti. Palermóban] iratja be a születendő gyermekét az anyakönyvbe (1907 Gárdonyi Géza C1827, 67) | Töröltessenek ki az élők könyvéből, az igazak közé ne írassanak be! (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2a. ’〈oktatási intézménybe, tanfolyamra stb.〉(diákként, hallgatóként) nyilvántartásba vétet, bejegyeztet vkit’ ❖ Délelőtt 8 órátul 10-ig s délután 2-tül – 4-ig a katonaság tanul. Estve 6-tól – 8-ig a közönséges leczkeóra, mellyet olly sokaság foglal el, hogy a sok fő miatt vizet alig látni. Csak tegnap 28-an íratták bé magokat (1834 Kossuth Lajos CD32) | No, Tibor, holnap beiratlak az iskolába (1884 Reviczky Gyula 8392097, 242) | megengedtem, hogy néhány fiú, kiket a szülei hanyagságából nem írattak be a hittanra, a világi órák után benn maradjon az osztályban (1960 Kamondy László 9300003, 160) | egy anyuka vár kint, és érdeklődik, miként lehet beíratni a kisfiát a pólózókhoz (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. (rendsz. magát tárggyal) (rég) ’vmely testület nyilvántartásába felvetet vkit’ ❖ magok a’ Sultanok-is, mindjárt uralkodáſoknak elein, egyik, vagy másik Odába, jantsár regimentbe, 7. aſper fizetéel magokat bé-irattyák (1788 Decsy Sámuel 7078008, 203) | Szerettem babámat De jobban hazámat, Azért irattam-be Huszárnak magamat (1842 Lukács Pál 8279016, 100) | ne felejtse el a tisztelt nejét beíratni a jótékony nőegyletbe (1891 Jókai Mór CD18).

3. (rég) ’〈jelekkel, ábrával〉 telerajzoltat vmit’ ❖ Ha király volnék, mind krétával iratnám be arczaikat, hogy a’ férj az idegen száj’ csókját rajtok megismerné (1834 Vörösmarty Mihály 8524402, 99).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beírattat, beírattathatik, beírattatik

beírat tárgyas ige 5a
1.
azt parancsolja v. kéri, hogy 〈adatot, szöveget stb. vmely könyvben, okmányban, rovatban stb.〉 (kézzel) írva rögzítsenek, bejegyezzenek
A’ ki … feleségének azzal akar kedveskedni, hogy a’ Jószág örökösön illesse Feleségét-is, a’ vett jószágról tett vallástétel Levélben, a’ Felesége Nevét-is bé-irassa
(1799 Nánásy Benjámin)
az életkor rovatába huszonegyet fog beíratni. Abból azután akár számmal, akár betűvel lesz írva, két vonással lehet huszonnégyet csinálni, anélkül, hogy a hamisítás észrevehető lenne
(1862–1863 Jókai Mór)
a feljelentés megfelelő rovatába a „tettes ismeretlen” kifejezést íratta be
(1997 Magyar Hírlap)
2. (átv is)
vmely listára nyilvántartás, előjegyzés stb. céljából (a nevét bejegyezve) felvetet vkit v. vmit
magát a’ szabadságnak zászlója alá önként bé-irassa
(1796 Magyar Kurír)
Az uj-pesti kikötő még nincs is készen, és már 500 hajó van beiratva az ottani telelésre
(1857 Vasárnapi Újság)
Az volt a szándéka, hogy ott [ti. Palermóban] iratja be a születendő gyermekét az anyakönyvbe
(1907 Gárdonyi Géza)
Töröltessenek ki az élők könyvéből, az igazak közé ne írassanak be!
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2a.
〈oktatási intézménybe, tanfolyamra stb.〉 (diákként, hallgatóként) nyilvántartásba vétet, bejegyeztet vkit
Délelőtt 8 órátul 10-ig s délután 2-tül – 4-ig a katonaság tanul. Estve 6-tól – 8-ig a közönséges leczkeóra, mellyet olly sokaság foglal el, hogy a sok fő miatt vizet alig látni. Csak tegnap 28-an íratták bé magokat
(1834 Kossuth Lajos)
No, Tibor, holnap beiratlak az iskolába
(1884 Reviczky Gyula)
megengedtem, hogy néhány fiú, kiket a szülei hanyagságából nem írattak be a hittanra, a világi órák után benn maradjon az osztályban
(1960 Kamondy László)
egy anyuka vár kint, és érdeklődik, miként lehet beíratni a kisfiát a pólózókhoz
(1997 Magyar Hírlap)
2b. (rendsz. magát tárggyal) (rég)
vmely testület nyilvántartásába felvetet vkit
magok a’ Sultanok-is, mindjárt uralkodáſoknak elein, egyik, vagy másik Odába, jantsár regimentbe, 7. aſper fizetéel magokat bé-irattyák
(1788 Decsy Sámuel)
Szerettem babámat De jobban hazámat, Azért irattam-be Huszárnak magamat
(1842 Lukács Pál)
ne felejtse el a tisztelt nejét beíratni a jótékony nőegyletbe
(1891 Jókai Mór)
3. (rég)
〈jelekkel, ábrával〉 telerajzoltat vmit
Ha király volnék, mind krétával iratnám be arczaikat, hogy a’ férj az idegen száj’ csókját rajtok megismerné
(1834 Vörösmarty Mihály)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beírattat, beírattathatik, beírattatik

Beállítások