beadás fn 4A

1. ’a bead igével kifejezett cselekvés’ ❖ az útazásról való ſzámadáſnak bé-adáſa (1782 Regulamentum militare ford. 7469008, [K2v]).

2. ’az a kötelezettség, hogy vmit, pl. fegyvert, (vmilyen mennyiségű) termést illetékes szervnek v. személynek át kell adni, ill. a kötelezően beszolgáltatott mennyiség’ ❖ [a két díszkardot] tisztelt főbíró Urnak szabály szerinti beadás végett által küldöm (1851 Deák Ferenc CD51) | [a téesztagok] adósok maradtak a beadás egy részével (1953 Szabad Nép aug. 6. C0400, 1) | A paraszt élete jobb lesz vagy rosszabbodik, te kommunista? Mert most meg a beadással gyötörnek agyon (1976 Dobos László 1034004, 341).

3. (Sp) ’támadójátékosnak az a megmozdulása, amelynek során a labdát a pálya belsejébe, ált. a gólhelyzetben levő játékostársához továbbítja, ill. az ilyen megmozdulás révén vkihez került labda’ ❖ a középre legnagyobb pontossággal végzett beadásai sikertelenek voltak (1902 Pesti Hírlap szept. 1. C5650, 4) | Csáki beadását Jagodics 15 méterről juttatta a csehszlovák kapuba (1958 Népszabadság jún. 1. C1499, 16) | Kardos jobb oldali beadása után Gera tíz méterről, a kapust megelőzve a kapu közepébe csúsztatta a labdát (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég, hiv) ’hatósághoz, intézményhez v. illetékes személyhez benyújtott, jelentést, javaslatot, kérelmet stb. tartalmazó irat; beadvány’ ❖ egy deákul írott beadást (exhibitumot) visszaadatni kívánt (1838 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A kapitány úr ezzel a jelentéssel fölterjesztett a nagy ezüstre. […] És tényleg, egy hónappal később a kapitány beadására megkaptam a kisezüstöt (1931 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

beadás főnév 4A
1.
a bead igével kifejezett cselekvés
az útazásról való ſzámadáſnak bé-adáſa
(1782 Regulamentum militare ford.)
2.
az a kötelezettség, hogy vmit, pl. fegyvert, (vmilyen mennyiségű) termést illetékes szervnek v. személynek át kell adni, ill. a kötelezően beszolgáltatott mennyiség
[a két díszkardot] tisztelt főbíró Urnak szabály szerinti beadás végett által küldöm
(1851 Deák Ferenc)
[a téesztagok] adósok maradtak a beadás egy részével
(1953 Szabad Nép aug. 6.)
A paraszt élete jobb lesz vagy rosszabbodik, te kommunista? Mert most meg a beadással gyötörnek agyon
(1976 Dobos László)
3. (Sp)
támadójátékosnak az a megmozdulása, amelynek során a labdát a pálya belsejébe, ált. a gólhelyzetben levő játékostársához továbbítja, ill. az ilyen megmozdulás révén vkihez került labda
a középre legnagyobb pontossággal végzett beadásai sikertelenek voltak
(1902 Pesti Hírlap szept. 1.)
Csáki beadását Jagodics 15 méterről juttatta a csehszlovák kapuba
(1958 Népszabadság jún. 1.)
Kardos jobb oldali beadása után Gera tíz méterről, a kapust megelőzve a kapu közepébe csúsztatta a labdát
(2000 Magyar Hírlap)
4. (rég, hiv)
hatósághoz, intézményhez v. illetékes személyhez benyújtott, jelentést, javaslatot, kérelmet stb. tartalmazó irat; beadvány
egy deákul írott beadást (exhibitumot) visszaadatni kívánt
(1838 Kossuth Lajos összes munkái)
A kapitány úr ezzel a jelentéssel fölterjesztett a nagy ezüstre. […] És tényleg, egy hónappal később a kapitány beadására megkaptam a kisezüstöt
(1931 Tersánszky Józsi Jenő)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások