bedönt ts ige 4c3

1. ’〈függőlegesen álló tárgyat〉 befelé nyomva eldönt’ ❖ [A forgószél] egy jobbágyháznak az óldalát be-djtötte (1780 Magyar Hírmondó C0268, 387) | neki hátal a kályhának, oly erővel, hogy bedönti annak oldalát (1858 Adomák a színészéletből C0529, 91) | A szélroham valósággal bedöntötte az ajtót (1952 Új Hang 2051008, 28) | a fradisták a Népstadionban is bedöntötték a rácsot (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (átv is) ’okozza, hogy 〈építmény, üreg〉 beszakadjon, beomoljon’ ❖ bé-döntheti é azt [ti. a vallást] eggy erszakoskodó Istentelen (1792 Döme Károly ford. C1455, 53) | [a nép] a’ kútakat bedönti (1806 Hazai Tudósítások C0187, 148) | [a bányaszellemek] a munkásokat gátolják, lámpáikat eloltják, eszközeiket kettétörik, kivájt aknáikat bedöntik (1854 Ipolyi Arnold 8197008, 182) | [a földlökések] sok épületet, tetőzetet és épületrészt bedöntöttek és megrongáltak (1973 Castiglione László 9076002, 140).

2. (átv is) ’okozza, hogy vmi (felborulva) 〈mélyedésbe〉 essen’ ❖ [Napóleon] gyermekeiteket karjaitok közzl ki ragadhatja, és szabadon a’ mészárszékre viheti, hogy ott a’ gyalázatban, és nyomorúságban, elveszszenek, mellybe azokat ez az esztelen, és balgatag dühös ember hanyathomlok bé dönti (1814 Hazai és Külföldi Tudósítások C0202, 30) | megkezdődik a szekerek versenynyargalása, itt-amott bedöntenek egyet az árokba (1885 Jókai Mór CD18) | a szánkóról bedöntik a hálót a lékbe (1999 Magyar néprajz CD47).

2a. (rég) ’〈szőlőtőkét〉 szaporítás céljából a mellé ásott gödörbe fektet, és földdel betemet’ ❖ ſzſzel a’ Tkét veſzſzſtül bujtatják, vagy-is be-döntik (1780 Prónay Pál 7360002, 48) | a’ ki választott jó Fajta Tökét a’ ki-ásott gödörbe veszszöstöl szszel, akár Tavaszszal bé-döntik (1800 Erdélyi borgazda C1633, 9).

3. ’〈járművet〉 fordulás közben a pálya ívének középpontja felé megdönt’ ❖ A centrifugális erőnek ellensúlyozására a fordulóban a repülőgépet be kell dönteni (1924 RévaiNagyLex. C5712, 181) | Amikor 130-at mutatott a sebességmérő, a kanyarban bedöntött motoron a centrifugális erőtől arcbőrünk megnyúlt (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈folyékony v. darabos anyagot〉 beleönt, belezúdít vmibe’ ❖ Djti magát- A’ folyam a’ sr likakon (1786 Baróti Szabó Dávid C0824, 57) | [a pénzt] csak bedöntötte az egész kosárral, a hogy volt, egy kétfülű káposztáshordóba (1886 Jókai Mór C2335, 210) | Meleg vizet csinált, bedöntötte a dézsába (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 54).

4a. ’〈állatnak eleséget〉 vályúba önt’ ❖ a malac visitott az ólba, annak ki kell vinni az ennivalóját, mert széthányja a hidlást. Kivitte hát s bedöntötte nekik (1916 Móricz Zsigmond 9462019, 21) | Portól hunyorgat, bajsza merő törek; szecskát cipel […] bedönti az egyszál tehénnek (1955 Csanádi Imre 9082003, 458).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. bedőjt, bedőjtet; ÚMTsz.

bedönt tárgyas ige 4c3
1.
〈függőlegesen álló tárgyat〉 befelé nyomva eldönt
[A forgószél] egy jobbágyháznak az óldalát be-djtötte
(1780 Magyar Hírmondó)
neki hátal a kályhának, oly erővel, hogy bedönti annak oldalát
(1858 Adomák a színészéletből)
A szélroham valósággal bedöntötte az ajtót
(1952 Új Hang)
a fradisták a Népstadionban is bedöntötték a rácsot
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (átv is)
okozza, hogy 〈építmény, üreg〉 beszakadjon, beomoljon
bé-döntheti é azt [ti. a vallást] eggy erszakoskodó Istentelen
(1792 Döme Károly ford.)
[a nép] a’ kútakat bedönti
(1806 Hazai Tudósítások)
[a bányaszellemek] a munkásokat gátolják, lámpáikat eloltják, eszközeiket kettétörik, kivájt aknáikat bedöntik
(1854 Ipolyi Arnold)
[a földlökések] sok épületet, tetőzetet és épületrészt bedöntöttek és megrongáltak
(1973 Castiglione László)
2. (átv is)
okozza, hogy vmi (felborulva) 〈mélyedésbe〉 essen
[Napóleon] gyermekeiteket karjaitok közzl ki ragadhatja, és szabadon a’ mészárszékre viheti, hogy ott a’ gyalázatban, és nyomorúságban, elveszszenek, mellybe azokat ez az esztelen, és balgatag dühös ember hanyathomlok bé dönti
(1814 Hazai és Külföldi Tudósítások)
megkezdődik a szekerek versenynyargalása, itt-amott bedöntenek egyet az árokba
(1885 Jókai Mór)
a szánkóról bedöntik a hálót a lékbe
(1999 Magyar néprajz)
2a. (rég)
〈szőlőtőkét〉 szaporítás céljából a mellé ásott gödörbe fektet, és földdel betemet
ſzſzel a’ Tkét veſzſzſtül bujtatják, vagy-is be-döntik
(1780 Prónay Pál)
a’ ki választott jó Fajta Tökét a’ ki-ásott gödörbe veszszöstöl szszel, akár Tavaszszal bé-döntik
(1800 Erdélyi borgazda)
3.
〈járművet〉 fordulás közben a pálya ívének középpontja felé megdönt
A centrifugális erőnek ellensúlyozására a fordulóban a repülőgépet be kell dönteni
(1924 RévaiNagyLex.)
Amikor 130-at mutatott a sebességmérő, a kanyarban bedöntött motoron a centrifugális erőtől arcbőrünk megnyúlt
(1995 Magyar Hírlap)
4.
〈folyékony v. darabos anyagot〉 beleönt, belezúdít vmibe
Djti magát- A’ folyam a’ sr likakon
(1786 Baróti Szabó Dávid)
[a pénzt] csak bedöntötte az egész kosárral, a hogy volt, egy kétfülű káposztáshordóba
(1886 Jókai Mór)
Meleg vizet csinált, bedöntötte a dézsába
(1941 Móricz Zsigmond)
4a.
〈állatnak eleséget〉 vályúba önt
a malac visitott az ólba, annak ki kell vinni az ennivalóját, mert széthányja a hidlást. Kivitte hát s bedöntötte nekik
(1916 Móricz Zsigmond)
Portól hunyorgat, bajsza merő törek; szecskát cipel […] bedönti az egyszál tehénnek
(1955 Csanádi Imre)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. bedőjt, bedőjtet; ÚMTsz.

Beállítások