befér tn ige 1b1

1. (átv is) ’〈vmely zárt térben〉 az elfoglalható szabad hely kiterjedésénél, ill. a saját méreténél v. terjedelménél fogva elfér vki v. vmi, elhelyezhető benne; belefér’ ❖ bé-menének tehát a’ Templomba azok, a’ kik bé-férhettenek (1790 Magyar Kurír C0316, 1471) | fejébe sok deák szó bé-fért (1793 Gvadányi József C1940, 43) | Karmantyu, […] bélelt kesztyü, mellybe két felül majdnem könyökig befér a’ kéz, ’s védetik általa a’ hideg ellen, der Muff (1843 Kunoss Endre C2855, 54) | Kirakták az összes bútorokat, hogy a vendégek beférhessenek (1897 Mikszáth Kálmán 8312011, 69) | A rajzok nem fértek be a bádoghengerbe (1966 Győry Dezső 9209015, 7).

1a. ’〈vmely zárt térben〉 vmely anyagból vmely mennyiség úgy fér el, hogy teljesen kitölti azt; belefér’ ❖ [az eliszaposodásnak kitett kikötőt a dagályhordalék eltakarítására szolgáló kikötőberendezés,] amelybe 500 000 m² [!] viz fér be, védi e bajtól zsilipei által (1895 PallasLex. CD02) | Besűrűsödve, megkeményedve az eredetileg 3–5 üstnyi lekvár befér egy üstbe (1977 NéprajziLex. CD47) | annyi ruhaféle, amennyi a ládába befért (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153003, 347) | 75 dkg fagylalt körülbelül 4 db vajkrémes dobozba fér be (1991 Frank Júlia CD19).

1b. ’vmely meghatározott egységbe, kategóriába, rendszerbe terjedelménél, ill. jellegénél fogva belefoglalható, beleilleszthető vmi; belefér’ ❖ [A babot] vetik kertek’ diſzire ritkaságúl ſok hellyeken köztünk-is. De az aſztali fogáſok közi még nem férhetett-bé (1787 Mátyus István C3068, 180) | A buzaszem minden fajtája befér e két rovat alá, hogy sárga és rőt (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045007, 82) | Mindenekelőtt ki kell jelentenem: hogy amint nem tudnék egy -izmus kereteibe sem beférni: nem vagyok elfogult semmilyen -izmus ellen sem (1936 Szabó Dezső 9623006, 30) | beszéltek a kiválasztott személyekkel, és igyekeztek megszerezni az anyagot, sokkal többet, mint amennyi a lapba beférhet (1970 Markovits Györgyi 1102002, 404) | Az anyagi gondok különösen a fiatalabb kutatókat sújtották, akik nem fértek be a „hivatalos keretbe” (1990 Földesi Tamás 2029023, 608).

2. befér vmin (vonzat n. is) ’〈vmely nyíláson, résen stb. át〉 a nyílás nagyságához viszonyított kiterjedésénél fogva képes bejutni vhova vki, vmi’ ❖ [Nándorfehérvár] mellett a Száva vizénél fel ers dombok tsináltatnak, és olly mélly ’s ſzéles árkok áſatnak, hogy hajók-is bé-férheenek (1783 Magyar Hírmondó C0271, 643) | a’ fának derekán nagyobb lyukat nem-ejthetett, mint a’ melyen a’ fél ökle bé férhetett (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 210) | azon a nyiláson még a legnagyobb marha feje is befér (1877 Adomák a magyar nép életéből C0526, 9) | Nagy vöröstéglás ház volt ez, olyan nagy kapuval, ablakokkal, mintha arra számított volna építője, hogy maradékai óriások lesznek, akik nem férnek be akármilyen ajtón (1906 Krúdy Gyula C2830, 200) | [Albert] óvatosan kinyitja a fél kapuszárnyat, nem nagyon, épp csak annyira, hogy egy ember beférjen a nyíláson (1965 Dobozy Imre 9110002, 53).

3. (rég) ’〈áramló anyag〉 vmely résen keresztül utat találva bekerül, bejut vhova’ ❖ [ha] meleg leveg férhet bé a’ magok mellé, ezeknek is ſzükségesképpen való változáson kell kereſztül menni; nedvességet és meleget vévén magokba (1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések 8650001, 4).

3a. (rég) ’vmely szempontból idegenként vmely zárt körbe v. közösségbe bekerül, bejut vki’ ❖ [apám írástudatlan lévén a református egyházközség vezető testületébe] nem férhetett be, s céhmester sem lehetett, azért gyermekeit minden módon taníttatni kívánta (1823 Fogarasi Sámuel 7109001, 63) | egy gróf hiuságért irja-e a könyvet, hogy az általa teremtett akadémiában mint iró férhessen be? (1864 Vas Gereben C4381, 207).

3b. (rég) ’〈terjedő eszme, indulat〉 bekerül, bejut vhova’ ❖ senki nem találkozik, a’ kinek az ö igasságok a’ fejibe bé férjen (1790 Aranka György C0627, 2) | A’ leg-jobb ſzívbe-is a’ harag bé férhet (1795 Csizi István 7068001, 137) | az Igasság meg nem szntt Igasság lenni, és, ahová csak béférhetett, elterjedni (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 206) | nincs olyan szív a világon, amelyikbe a káröröm nem fér be (1881 Mikszáth Kálmán 8312112, 115).

4. (rég) ’magatartásával rokonszenvet keltve maga iránt megnyeri vkinek a jóindulatát, bizalmát vki; beférkőzik’ ❖ [Adelaida] ſzivének bels réſzeibe még nem férhettem (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 33) | módot talált vólt benne, hogy a’ Nagy-Vezér […] ném-ném baráttságába-is bé-férjen (1791 Aranka György ford.–Gingins de Moiry C0634, 38) | alig ha befér vele a’ csinos izletű [= ízlésű] magyar nők’ kegyébe (1843 Athenaeum C0026, 131).

5. (rég) ’〈vmely érzelem, tartalom vmely megnyilvánulásban〉 kifejezési eszközt talál, kifejezhető vele; belefér’ ❖ Ötven versbe ötven szókkal Annyi érzés nem fér, Mint egy csókba (1798 Csokonai Vitéz Mihály 7069063, 128) | négy versbe annyi minden befér, hogy a legjobb véleményt költi szerzőnk elbeszélő ügyessége iránt (1861 Arany János C0641, 54).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beférhet

befér tárgyatlan ige 1b1
1. (átv is)
〈vmely zárt térben〉 az elfoglalható szabad hely kiterjedésénél, ill. a saját méreténél v. terjedelménél fogva elfér vki v. vmi, elhelyezhető benne; belefér
bé-menének tehát a’ Templomba azok, a’ kik bé-férhettenek
(1790 Magyar Kurír)
fejébe sok deák szó bé-fért
(1793 Gvadányi József)
Karmantyu, […] bélelt kesztyü, mellybe két felül majdnem könyökig befér a’ kéz, ’s védetik általa a’ hideg ellen, der Muff
(1843 Kunoss Endre)
Kirakták az összes bútorokat, hogy a vendégek beférhessenek
(1897 Mikszáth Kálmán)
A rajzok nem fértek be a bádoghengerbe
(1966 Győry Dezső)
1a.
〈vmely zárt térben〉 vmely anyagból vmely mennyiség úgy fér el, hogy teljesen kitölti azt; belefér
[az eliszaposodásnak kitett kikötőt a dagályhordalék eltakarítására szolgáló kikötőberendezés,] amelybe 500 000 m² [!] viz fér be, védi e bajtól zsilipei által
(1895 PallasLex.)
Besűrűsödve, megkeményedve az eredetileg 3–5 üstnyi lekvár befér egy üstbe
(1977 NéprajziLex.)
annyi ruhaféle, amennyi a ládába befért
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
75 dkgdekagramm fagylalt körülbelül 4 dbdarab vajkrémes dobozba fér be
(1991 Frank Júlia)
1b.
vmely meghatározott egységbe, kategóriába, rendszerbe terjedelménél, ill. jellegénél fogva belefoglalható, beleilleszthető vmi; belefér
[A babot] vetik kertek’ diſzire ritkaságúl ſok hellyeken köztünk-is. De az aſztali fogáſok közi még nem férhetett-bé
(1787 Mátyus István)
A buzaszem minden fajtája befér e két rovat alá, hogy sárga és rőt
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
Mindenekelőtt ki kell jelentenem: hogy amint nem tudnék egy -izmus kereteibe sem beférni: nem vagyok elfogult semmilyen -izmus ellen sem
(1936 Szabó Dezső)
beszéltek a kiválasztott személyekkel, és igyekeztek megszerezni az anyagot, sokkal többet, mint amennyi a lapba beférhet
(1970 Markovits Györgyi)
Az anyagi gondok különösen a fiatalabb kutatókat sújtották, akik nem fértek be a „hivatalos keretbe”
(1990 Földesi Tamás)
2. befér vmin (vonzat n. is)
〈vmely nyíláson, résen stb. át〉 a nyílás nagyságához viszonyított kiterjedésénél fogva képes bejutni vhova vki, vmi
[Nándorfehérvár] mellett a Száva vizénél fel ers dombok tsináltatnak, és olly mélly ’s ſzéles árkok áſatnak, hogy hajók-is bé-férheenek
(1783 Magyar Hírmondó)
a’ fának derekán nagyobb lyukat nem-ejthetett, mint a’ melyen a’ fél ökle bé férhetett
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
azon a nyiláson még a legnagyobb marha feje is befér
(1877 Adomák a magyar nép életéből)
Nagy vöröstéglás ház volt ez, olyan nagy kapuval, ablakokkal, mintha arra számított volna építője, hogy maradékai óriások lesznek, akik nem férnek be akármilyen ajtón
(1906 Krúdy Gyula)
[Albert] óvatosan kinyitja a fél kapuszárnyat, nem nagyon, épp csak annyira, hogy egy ember beférjen a nyíláson
(1965 Dobozy Imre)
3. (rég)
〈áramló anyag〉 vmely résen keresztül utat találva bekerül, bejut vhova
[ha] meleg leveg férhet bé a’ magok mellé, ezeknek is ſzükségesképpen való változáson kell kereſztül menni; nedvességet és meleget vévén magokba
(1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések)
3a. (rég)
vmely szempontból idegenként vmely zárt körbe v. közösségbe bekerül, bejut vki
[apám írástudatlan lévén a református egyházközség vezető testületébe] nem férhetett be, s céhmester sem lehetett, azért gyermekeit minden módon taníttatni kívánta
(1823 Fogarasi Sámuel)
egy gróf hiuságért irja-e a könyvet, hogy az általa teremtett akadémiában mint iró férhessen be?
(1864 Vas Gereben)
3b. (rég)
〈terjedő eszme, indulat〉 bekerül, bejut vhova
senki nem találkozik, a’ kinek az ö igasságok a’ fejibe bé férjen
(1790 Aranka György)
A’ leg-jobb ſzívbe-is a’ harag bé férhet
(1795 Csizi István)
az Igasság meg nem szntt Igasság lenni, és, ahová csak béférhetett, elterjedni
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
nincs olyan szív a világon, amelyikbe a káröröm nem fér be
(1881 Mikszáth Kálmán)
4. (rég)
magatartásával rokonszenvet keltve maga iránt megnyeri vkinek a jóindulatát, bizalmát vki; beférkőzik
[Adelaida] ſzivének bels réſzeibe még nem férhettem
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
módot talált vólt benne, hogy a’ Nagy-Vezér […] ném-ném baráttságába-is bé-férjen
(1791 Aranka György ford.Gingins de Moiry)
alig ha befér vele a’ csinos izletű [= ízlésű] magyar nők’ kegyébe
(1843 Athenaeum)
5. (rég)
〈vmely érzelem, tartalom vmely megnyilvánulásban〉 kifejezési eszközt talál, kifejezhető vele; belefér
Ötven versbe ötven szókkal Annyi érzés nem fér, Mint egy csókba
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
négy versbe annyi minden befér, hogy a legjobb véleményt költi szerzőnk elbeszélő ügyessége iránt
(1861 Arany János)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beférhet

Beállítások