beleönt ts ige 4c3

1. (átv is) ’〈folyadékot, híg v. szemcsés v. apró darabos anyagot üreges helyre, edénybe, ill. más anyagba〉 önt, belejuttat, ill. belevegyít’ ❖ a’ forró téjbe [a savanyú nedvességeket] … belé ntik (1789 Mátyus István C3070, 8) | [A fövő viaszt] a’ könnyen kifutás miatt mindig keverni kell ’s néha hideg vizet bele önteni (1835 Vajda Péter C4660, 170) | [az ürge] odabenn van, Benn a lyukban. A mi emberünk se rest, Oda nyargal egyenest A lyuk mellé, S bele önté A veder vizet (1847 Petőfi Sándor C3502, 88) | a czipő nem akar felmenni. Nosza hamar egy kis rizsport kell beleönteni (1906–1907 Mikszáth Kálmán C7035, 255) | ott a gödör, amelybe a télire szükséges krumplit beleöntik (1931 Sárközi György 9587011, 202) | a tortaformát kibélelem egy papírlappal és beleöntöm a tésztamasszát (1989 Frank Júlia et al. CD19).

1a. (ritk) ’〈italt〉(erőszakosan) megitat vkivel, beletölt vkibe’ ❖ [az asszonyba] az üvegből beleöntött egy korty italt (1901 Thury Zoltán 8479009, 131) | [a kocsmárosok] mindig csak a bort segítették [Szilveszterbe] belé önteni, anélkül hogy törődtek volna továbbá életével (1930 Krúdy Gyula CD54) | Bele akarta önteni a tejet! [ti. Árvácska a csecsemőbe] (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 113).

2. (ritk) ’〈jelet〉 formába öntéskor az öntvényen nyomatként megjelenít’ ❖ [Pálffy Sámuel Tótiban] templomot építtetett és harangot öntetett, melybe állítólag neve bele van öntve (1905 Szinnyei József CD27) | minden ólomzárnak egy beleöntött sorszáma is van (1916 RévaiNagyLex. C5710, 726).

3. (rég) ’〈vmely adottságból〉 bőven részesít vkit, vmit’ ❖ [a planéták] az emberekbe, a’ magok természeteket […] belé öntötték (1786 Mátyus István C3067, 301) | [az angliai testes, erős lovakba a keleti fajta] belé önté a’ keleti faj éltető nemes tüzét (1828 Széchenyi István C3887, 218) | Akkor [ti. 1830 körül] a nemzet egy tetszhalott volt; életet kellett beleönteni minden áron (1896 Baráth Ferenc¹ CD44) | a vád szerint [Rákóczi] megsértette azt a felséges királyt, a kit a természettől már születésekor beleöntött ösztönnél fogva […] jóságos atyja gyanánt is „imádott” (1907 Márki Sándor CD55) | a küzdelembe minden makacsságát beleöntötte (1943 Nagy István⁴ 9471001, 133).

3a. (rég) ’〈érzést, szándékot〉 felébreszt, feltámaszt vkiben’ ❖ [ő] a’ régi Görög és Római könyvekhez-való szeretetet belé-öntötte (1793 Csernátoni Vajda Sámuel ford.–Flögel C1296, 112) | [a népbe] belé kell önteni az adózhatási tehetséget (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a székely tanítók] a népbe bele önték a gyermekek neveltetése szükségességének emelkedett érzetét (1873 Orbán Balázs CD22).

4. (sajtó) ’〈pénzösszeget, ill. vmely szellemi értéket〉 nagy mértékben fordít, elkölt vmire’ ❖ ti, jámbor újságírók, töritek a fejeteket bent a szerkesztői irodákban, hogy megadjátok lapotoknak a helyes irányt, a tetszetős beosztást, beleöntitek az egyéniségteket, belelehelitek az üde hangot (1891 Mikszáth Kálmán 8312263, 128) | [a királyi rendeletet] is valamelyik nagytudású bencés fogalmazta, aki a rendeletbe mindazt a gazdasági tudományt beleöntötte, amelyet a bencés kolostorok Itáliából magukkal hoztak (1932 Rapaics Rajmund CD35) | Ózdba beleöntöttünk közel egymilliárd forintot igazából, és már most semmivé vált az egész, kezdhetjük szinte előlről (1991 Országgyűlési Napló CD62) | a [francia] kormányzat nemcsak egyetlen frankért adott túl a Thomsonon, hanem az állami költségvetésből még a szerződés nyélbe ütése előtt beleöntött a gyárba további tizenegymilliárd frankot (1996 Magyar Hírlap CD09).

5. (vál) ’〈vmely lelki tartalmat, érzést, indulatot〉 vmely alkotáson, megnyilvánuláson keresztül kifejez’ ❖ belé öntöm keservemet Hegedűmnek húrjába (1798 Kisfaludy Sándor 8243001, 84) | Midőn én valamit Deákúl irók, nagy gondom van reá, hogy a Romai colort [= színt] a mennyire töllem kitelhetik, belé öntsem (1810 Kézy Mózes C2560, 257) | [Garay János tizenkét énekből álló történeti rajzába] egészen beleöntötte nemes idealizmusát, vallásos kedélyét s az ősök dicsősége iránti csodálatát (1896 Beöthy Zsolt CD44) | beleöntötték saját hitüket [a zsoltárokba] (1902 Irodalomtörténeti Közlemények C0219, 167) | [Csontváry] hatalmas képeket akart alkotni, amikbe beléöntse lelkének rejtett kincseit és kitárja bennük nagy sóvárgását a végtelen felé (1930 Farkas Zoltán CD10) | [Degré Alajos regényébe] beleönti a korteskedések és az arisztokrata-imádat láttán érzett felháborodását (1965 Nagy Miklós CD53).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

beleönt tárgyas ige 4c3
1. (átv is)
〈folyadékot, híg v. szemcsés v. apró darabos anyagot üreges helyre, edénybe, ill. más anyagba〉 önt, belejuttat, ill. belevegyít
a’ forró téjbe [a savanyú nedvességeket]belé ntik
(1789 Mátyus István)
[A fövő viaszt] a’ könnyen kifutás miatt mindig keverni kell ’s néha hideg vizet bele önteni
(1835 Vajda Péter)
[az ürge] odabenn van, Benn a lyukban. A mi emberünk se rest, Oda nyargal egyenest A lyuk mellé, S bele önté A veder vizet
(1847 Petőfi Sándor)
a czipő nem akar felmenni. Nosza hamar egy kis rizsport kell beleönteni
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
ott a gödör, amelybe a télire szükséges krumplit beleöntik
(1931 Sárközi György)
a tortaformát kibélelem egy papírlappal és beleöntöm a tésztamasszát
(1989 Frank Júlia et al.)
1a. (ritk)
〈italt〉 (erőszakosan) megitat vkivel, beletölt vkibe
[az asszonyba] az üvegből beleöntött egy korty italt
(1901 Thury Zoltán)
[a kocsmárosok] mindig csak a bort segítették [Szilveszterbe] belé önteni, anélkül hogy törődtek volna továbbá életével
(1930 Krúdy Gyula)
Bele akarta önteni a tejet! [ti. Árvácska a csecsemőbe]
(1941 Móricz Zsigmond)
2. (ritk)
〈jelet〉 formába öntéskor az öntvényen nyomatként megjelenít
[Pálffy Sámuel Tótiban] templomot építtetett és harangot öntetett, melybe állítólag neve bele van öntve
(1905 Szinnyei József)
minden ólomzárnak egy beleöntött sorszáma is van
(1916 RévaiNagyLex.)
3. (rég)
〈vmely adottságból〉 bőven részesít vkit, vmit
[a planéták] az emberekbe, a’ magok természeteket […] belé öntötték
(1786 Mátyus István)
[az angliai testes, erős lovakba a keleti fajta] belé önté a’ keleti faj éltető nemes tüzét
(1828 Széchenyi István)
Akkor [ti. 1830 körül] a nemzet egy tetszhalott volt; életet kellett beleönteni minden áron
(1896 Baráth Ferenc¹)
a vád szerint [Rákóczi] megsértette azt a felséges királyt, a kit a természettől már születésekor beleöntött ösztönnél fogva […] jóságos atyja gyanánt is „imádott”
(1907 Márki Sándor)
a küzdelembe minden makacsságát beleöntötte
(1943 Nagy István)
3a. (rég)
〈érzést, szándékot〉 felébreszt, feltámaszt vkiben
[ő] a’ régi Görög és Római könyvekhez-való szeretetet belé-öntötte
(1793 Csernátoni Vajda Sámuel ford.Flögel)
[a népbe] belé kell önteni az adózhatási tehetséget
(1842 Pesti Hírlap)
[a székely tanítók] a népbe bele önték a gyermekek neveltetése szükségességének emelkedett érzetét
(1873 Orbán Balázs)
4. (sajtó)
〈pénzösszeget, ill. vmely szellemi értéket〉 nagy mértékben fordít, elkölt vmire
ti, jámbor újságírók, töritek a fejeteket bent a szerkesztői irodákban, hogy megadjátok lapotoknak a helyes irányt, a tetszetős beosztást, beleöntitek az egyéniségteket, belelehelitek az üde hangot
(1891 Mikszáth Kálmán)
[a királyi rendeletet] is valamelyik nagytudású bencés fogalmazta, aki a rendeletbe mindazt a gazdasági tudományt beleöntötte, amelyet a bencés kolostorok Itáliából magukkal hoztak
(1932 Rapaics Rajmund)
Ózdba beleöntöttünk közel egymilliárd forintot igazából, és már most semmivé vált az egész, kezdhetjük szinte előlről
(1991 Országgyűlési Napló)
a [francia] kormányzat nemcsak egyetlen frankért adott túl a Thomsonon, hanem az állami költségvetésből még a szerződés nyélbe ütése előtt beleöntött a gyárba további tizenegymilliárd frankot
(1996 Magyar Hírlap)
5. (vál)
〈vmely lelki tartalmat, érzést, indulatot〉 vmely alkotáson, megnyilvánuláson keresztül kifejez
belé öntöm keservemet Hegedűmnek húrjába
(1798 Kisfaludy Sándor)
Midőn én valamit Deákúl irók, nagy gondom van reá, hogy a Romai colort [= színt] a mennyire töllem kitelhetik, belé öntsem
(1810 Kézy Mózes)
[Garay János tizenkét énekből álló történeti rajzába] egészen beleöntötte nemes idealizmusát, vallásos kedélyét s az ősök dicsősége iránti csodálatát
(1896 Beöthy Zsolt)
beleöntötték saját hitüket [a zsoltárokba]
(1902 Irodalomtörténeti Közlemények)
[Csontváry] hatalmas képeket akart alkotni, amikbe beléöntse lelkének rejtett kincseit és kitárja bennük nagy sóvárgását a végtelen felé
(1930 Farkas Zoltán)
[Degré Alajos regényébe] beleönti a korteskedések és az arisztokrata-imádat láttán érzett felháborodását
(1965 Nagy Miklós)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások