besöpör ts ige 7c1

1. (átv is) ’söprűvel v. hasonló eszközzel bekotor vmit vhova v. vmibe’ ❖ sok ezer emberekkel … árkokba azokat [ti. a sáskákat] bé-sepertették (1787 Mátyus István C3069, 259) | A ragyogó hajnal elárasztotta a szobát és besöpörte a fantasztikus árnyakat a homályos szögletekbe (1907 Schöpflin Aladár ford.–Wilde 9590008, 148) | a franciáknál csakugyan besöprik a szemetet a bútor alá (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (átv is) ’〈szél, szellő〉 behord, besodor vmit, es. vkit vhova’ ❖ A Szent Korona gyöngyei kitöredeznek apródonkint s besepri őket az idők szele alólra a szemet közé (1890 Mikszáth Kálmán C3151, 4) | A szél havas esőt söpör be a félig nyitott ajtón (1899 Bródy Sándor C1196, 57) | Néha a tiló [= kendertörő] csattogását s a lányok danáját söpri be az ablakon a szellő (1909 Móricz Zsigmond 9462040, 99) | Cudar idő járja. Hóviharok, orkánszerű szelek verik, dobálják az embereket. Mindenkit besepernek az utcáról (1973 Marosán György 9425003, 16).

2. ’〈több apróbb tárgyat, gyakr. pénzt〉 kézzel, tenyérrel sodró mozdulattal húz, kotor vhova’ ❖ alig söpörte be kalapjába a pénzt, már azt gondolja „[…] megváratlak ördögadta pénzes zacskója.” (1851 A Falu Könyve C1667, 271) | a paraszt a négy forintot beseperte [az asztalról] s az ajtó felé tartott (1899 Deák Jenő C1369, 108) | [A drágaköveket] nézte egy ideig, aztán az egészet beseperte a serlegbe (1920 Hajnik Miklós CD10) | Az eladót fegyverrel sakkban tartották, miközben a vitrinekből besöpörték az arany ékszereket (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈nagy pénzösszeget v. sok, haszonnal, előnnyel járó dolgot〉 megszerez, ill. furfanggal v. erőszakkal megkaparint’ ❖ napjában a’ Commissumával [ti. törvényszékével] 20 vagy 24 Tallért sepre-bé, azokon az ajándékokon kivl, a’ mellyeket a’ két rész nyújtogata nékie (1788 Ungi Pál ford.–Trenck C4474, 273) | százezreket fáradság nélkül beseper (1860 Jókai Mór C2345, 7) | [A leendő miniszterelnök] besöpörte a kisgazdaszavazatok zömét (1998 Magyar Hírlap CD09).

3a. (ritk) ’követelésként begyűjt, behajt vkitől vmit’ ❖ Hát mondjuk: szerencsém van. De az jár nekem. Mondjuk: kiváltság. Nem érzed többé fejedelemnek magad, hogy besöpörd mint köteles adót? (1915 Balázs Béla CD10) | [Smeljov szovjet reformközgazdász szerint] a meghirdetett önállóság ellenére a mezőgazdaságban a gazdálkodóknál „mindent az utolsó uborkáig besöpörnek(1988 Tények könyve CD37).

4. ’〈sok(, egymást követő) elismerést, díjat, ajándékot stb.〉 elégedetten v. önelégülten fogad’ ❖ Mily infámitás [= alávalóság] a lovagi bánt mindig piszkálni, hogy acceptálta (beseperte) Felségednek császári ajándékát (1857 Széchenyi István CD1501) | Könnyű a nagy szónokoknak beseperni másnap a koszorúkat (1892 Mikszáth Kálmán CD04) | ott feszített mindenütt az én igazgatóm, s alig győzte beseperni a sok elismerést (1956 Bárány Tamás 9029002, 145) | A világ elájult Leni [Riefenstahl] filmjétől, beseperte az összes díjat Párizstól Velencéig (1995 Magyar Hírlap CD09) | A zenekar két utolsó koncertje olyan elismerést aratott, amelyhez hasonló sikert csak neves külföldi vendégművészek szoktak besöpörni Budapesten (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. (ritk) ’vmit rásöpörve azzal befed, beborít vmit’ ❖ A fugákat száraz homokkal, finom kaviccsal vagy zúzalékkal söpörjük be (2000 Lakáskultúra CD39).

5a. (irod) ’〈szél hóval, falevéllel stb.〉 beszór, beborít vmit’ ❖ Hóval söpörték be a szelek az utat (1848 Petőfi Sándor C3502, 277) | Hulló levéllel besöpörte Az őszi szél az útakat (1889 e. Reviczky Gyula C3628, 156) | Hadd takarja be lassanként a hulló falevél, hadd söpörje be földdel a szél, kis halmot formálva teste fölött (1935 Bálint György ford.–Hawthorne 9021007, 236).

5b. (rég, ritk) ’〈vmely nyomot〉 járás közben a földet súrolva eltüntet vmi’ ❖ ezeket a tündérpicziny lábnyomokat azok az utána úszó hosszú hajfürtök beseprik, hogy senki se találjon reájok (1856 Jókai Mór C2247, 144) | a szoknya besöpri a színpadon kínnal, gyötrődéssel vágott nemes nyomokat (1903 Ady Endre CD0801).

6. (ritk) ’〈több dolgot v. személyt〉 kellő megfontolás nélkül vhova besorol, beoszt’ ❖ Az Európa-szerte híres gyógyvíz hatásait hasznosító egészségügyi intézményt [ti. a Harkányi Gyógyfürdő Kórházat] ugyanis az OEP „beseperte” a többi kórház közé (1995 Magyar Hírlap CD09) | a polgári rend a huszadik század méltó befejezéseként igyekszik mindenkit besöpörni a maga táborába abból a marxista baloldalból, amely egy évszázada „végső harcra” merészelte kihívni (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. beseper

besöpör tárgyas ige 7c1
1. (átv is)
söprűvel v. hasonló eszközzel bekotor vmit vhova v. vmibe
sok ezer emberekkel … árkokba azokat [ti. a sáskákat] bé-sepertették
(1787 Mátyus István)
A ragyogó hajnal elárasztotta a szobát és besöpörte a fantasztikus árnyakat a homályos szögletekbe
(1907 Schöpflin Aladár ford.Wilde)
a franciáknál csakugyan besöprik a szemetet a bútor alá
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (átv is)
〈szél, szellő〉 behord, besodor vmit, es. vkit vhova
A Szent Korona gyöngyei kitöredeznek apródonkint s besepri őket az idők szele alólra a szemet közé
(1890 Mikszáth Kálmán)
A szél havas esőt söpör be a félig nyitott ajtón
(1899 Bródy Sándor)
Néha a tiló [= kendertörő] csattogását s a lányok danáját söpri be az ablakon a szellő
(1909 Móricz Zsigmond)
Cudar idő járja. Hóviharok, orkánszerű szelek verik, dobálják az embereket. Mindenkit besepernek az utcáról
(1973 Marosán György)
2.
〈több apróbb tárgyat, gyakr. pénzt〉 kézzel, tenyérrel sodró mozdulattal húz, kotor vhova
alig söpörte be kalapjába a pénzt, már azt gondolja „[…] megváratlak ördögadta pénzes zacskója.”
(1851 A Falu Könyve)
a paraszt a négy forintot beseperte [az asztalról] s az ajtó felé tartott
(1899 Deák Jenő)
[A drágaköveket] nézte egy ideig, aztán az egészet beseperte a serlegbe
(1920 Hajnik Miklós)
Az eladót fegyverrel sakkban tartották, miközben a vitrinekből besöpörték az arany ékszereket
(1995 Magyar Hírlap)
3.
〈nagy pénzösszeget v. sok, haszonnal, előnnyel járó dolgot〉 megszerez, ill. furfanggal v. erőszakkal megkaparint
napjában a’ Commissumával [ti. törvényszékével] 20 vagy 24 Tallért sepre-bé, azokon az ajándékokon kivl, a’ mellyeket a’ két rész nyújtogata nékie
(1788 Ungi Pál ford.Trenck)
százezreket fáradság nélkül beseper
(1860 Jókai Mór)
[A leendő miniszterelnök] besöpörte a kisgazdaszavazatok zömét
(1998 Magyar Hírlap)
3a. (ritk)
követelésként begyűjt, behajt vkitől vmit
Hát mondjuk: szerencsém van. De az jár nekem. Mondjuk: kiváltság. Nem érzed többé fejedelemnek magad, hogy besöpörd mint köteles adót?
(1915 Balázs Béla)
[Smeljov szovjet reformközgazdász szerint] a meghirdetett önállóság ellenére a mezőgazdaságban a gazdálkodóknál „mindent az utolsó uborkáig besöpörnek
(1988 Tények könyve)
4.
〈sok(, egymást követő) elismerést, díjat, ajándékot stb.〉 elégedetten v. önelégülten fogad
Mily infámitás [= alávalóság] a lovagi bánt mindig piszkálni, hogy acceptálta (beseperte) Felségednek császári ajándékát
(1857 Széchenyi István)
Könnyű a nagy szónokoknak beseperni másnap a koszorúkat
(1892 Mikszáth Kálmán)
ott feszített mindenütt az én igazgatóm, s alig győzte beseperni a sok elismerést
(1956 Bárány Tamás)
A világ elájult Leni [Riefenstahl] filmjétől, beseperte az összes díjat Párizstól Velencéig
(1995 Magyar Hírlap)
A zenekar két utolsó koncertje olyan elismerést aratott, amelyhez hasonló sikert csak neves külföldi vendégművészek szoktak besöpörni Budapesten
(2000 Magyar Hírlap)
5. (ritk)
vmit rásöpörve azzal befed, beborít vmit
A fugákat száraz homokkal, finom kaviccsal vagy zúzalékkal söpörjük be
(2000 Lakáskultúra)
5a. (irod)
〈szél hóval, falevéllel stb.〉 beszór, beborít vmit
Hóval söpörték be a szelek az utat
(1848 Petőfi Sándor)
Hulló levéllel besöpörte Az őszi szél az útakat
(1889 e. Reviczky Gyula)
Hadd takarja be lassanként a hulló falevél, hadd söpörje be földdel a szél, kis halmot formálva teste fölött
(1935 Bálint György ford.Hawthorne)
5b. (rég, ritk)
〈vmely nyomot〉 járás közben a földet súrolva eltüntet vmi
ezeket a tündérpicziny lábnyomokat azok az utána úszó hosszú hajfürtök beseprik, hogy senki se találjon reájok
(1856 Jókai Mór)
a szoknya besöpri a színpadon kínnal, gyötrődéssel vágott nemes nyomokat
(1903 Ady Endre)
6. (ritk)
〈több dolgot v. személyt〉 kellő megfontolás nélkül vhova besorol, beoszt
Az Európa-szerte híres gyógyvíz hatásait hasznosító egészségügyi intézményt [ti. a Harkányi Gyógyfürdő Kórházat] ugyanis az OEPOrszágos Egészségbiztosítási Pénztárbeseperte” a többi kórház közé
(1995 Magyar Hírlap)
a polgári rend a huszadik század méltó befejezéseként igyekszik mindenkit besöpörni a maga táborába abból a marxista baloldalból, amely egy évszázada „végső harcra” merészelte kihívni
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. beseper

Beállítások