betegágy fn 2A

1. (átv is) ’beteg (kórházi) ágya, ill. fekhelye (vmely betegség v. a beteg állapot jelképeként)’ ❖ nem tudod, mellyik falat vett beteg ágyba (1773 Faludi Ferenc C1665, 9) | Jól ösmerem én, mint főjeles orvos a’ füveket, köveket, csemetéket, mellyek az embert legnehezebb betegágyaibúl meg talpra segítik (1806 Verseghy Ferenc C4441, 186) | sürgöny hivott haza haldokló atyám betegágyához (1896 Gyulafehérvári Hírlap 8628001, 1) | Én ott állottam a nemzet betegágyánál, amikor a forradalmak után lázban delirálva feküdt és orvosai nem tudták, hogy a beteg a reggelt megéri-e? (1932 Bethlen István 9055001, 17) | [Az ápolónő] egyszer egy 72 éves öreg embert súlyos betegágyán készített elő az első szentáldozásra (1945 Radó Polikárp 9545001, 50) | A betegágy legfontosabb követelménye […] az, hogy a beteg egyedül feküdjék benne. A második az, hogy tiszta és kényelmes legyen (1961 Buga László 9075001, 157) | összetört, betegágynak eső emberről (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈kórházban:〉 fekvőbeteg-férőhely’ ❖ Marczibán István […] 12 beteg ágyat örökös költséggel állított (1806 Hazai Tudósítások C0187, 121) | a szemészet 8 betegágygyal gyarapodott (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Tízezerrel kevesebb a betegágy […] Októbertől 10 639-cel csökken a kórházi ágyak száma (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég v. nyj) ’az az ágy, amelyben gyermeket szülnek(, mint a szülés és az azt követő időszak jelképe); gyermekágy’ ❖ a’ hathéti betegágyban lévö aszszonyok eddig szokásban vólt megszentelésekis [!] eltöröltetik (1787 Magyar Kurír C0312, 210) | [Mária Teréziának József születése után] már nemcsak a maga, hanem a gyermeke jogait is kellett védelmeznie. Amint a betegágyat elhagyta, azonnal a védelmére gondolt (1860 Jókai Mór CD18) | A grófné a szörnyű felindulás után elszülte gyermekét […] még az írástudók sem írhatnák le jól azt a nagy fájdalmat, melylyel grófunk felesége betegágya mellett állt (1887 Vachott Sándorné 8500003, 273) | nem vagyok én sem más, mint gyönge férfi, aki bizony nagyon rászorul a támogatásra, amikor az egyetlen nő betegágyban fekszik. Tudom én, hogy a jó bábák szívjósága kiterjed arra a férfira is, akinek a hitvesét éppen kezelés alatt tartják (1925 Krúdy Gyula CD54).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

betegágy főnév 2A
1. (átv is)
beteg (kórházi) ágya, ill. fekhelye (vmely betegség v. a beteg állapot jelképeként)
nem tudod, mellyik falat vett beteg ágyba
(1773 Faludi Ferenc)
Jól ösmerem én, mint főjeles orvos a’ füveket, köveket, csemetéket, mellyek az embert legnehezebb betegágyaibúl meg talpra segítik
(1806 Verseghy Ferenc)
sürgöny hivott haza haldokló atyám betegágyához
(1896 Gyulafehérvári Hírlap)
Én ott állottam a nemzet betegágyánál, amikor a forradalmak után lázban delirálva feküdt és orvosai nem tudták, hogy a beteg a reggelt megéri-e?
(1932 Bethlen István)
[Az ápolónő] egyszer egy 72 éves öreg embert súlyos betegágyán készített elő az első szentáldozásra
(1945 Radó Polikárp)
A betegágy legfontosabb követelménye […] az, hogy a beteg egyedül feküdjék benne. A második az, hogy tiszta és kényelmes legyen
(1961 Buga László)
összetört, betegágynak eső emberről
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
〈kórházban:〉 fekvőbeteg-férőhely
Marczibán István […] 12 beteg ágyat örökös költséggel állított
(1806 Hazai Tudósítások)
a szemészet 8 betegágygyal gyarapodott
(1859 Vasárnapi Újság)
Tízezerrel kevesebb a betegágy […] Októbertől 10 639-cel csökken a kórházi ágyak száma
(1995 Magyar Hírlap)
2. (rég v. nyj)
az az ágy, amelyben gyermeket szülnek(, mint a szülés és az azt követő időszak jelképe); gyermekágy
a’ hathéti betegágyban lévö aszszonyok eddig szokásban vólt megszentelésekis [!] eltöröltetik
(1787 Magyar Kurír)
[Mária Teréziának József születése után] már nemcsak a maga, hanem a gyermeke jogait is kellett védelmeznie. Amint a betegágyat elhagyta, azonnal a védelmére gondolt
(1860 Jókai Mór)
A grófné a szörnyű felindulás után elszülte gyermekét […] még az írástudók sem írhatnák le jól azt a nagy fájdalmat, melylyel grófunk felesége betegágya mellett állt
(1887 Vachott Sándorné)
nem vagyok én sem más, mint gyönge férfi, aki bizony nagyon rászorul a támogatásra, amikor az egyetlen nő betegágyban fekszik. Tudom én, hogy a jó bábák szívjósága kiterjed arra a férfira is, akinek a hitvesét éppen kezelés alatt tartják
(1925 Krúdy Gyula)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások