betyárság fn 3A8

1. ’az a tény v. állapot, hogy vki betyár, vkinek az ilyen volta, ill. a betyárokra, szegénylegényekre jellemző életmód, életvitel’ ❖ Hidegkuty Árpád igen gyorsan vetkezi le betyárságát s … csap fel katonának (1846 Pesti Divatlap C5838, 335) | Azon két-három esztendő helyett, amit betyárságban töltöttetek, három esztendeig szolgáljátok a hazát (1848 Arany János C0641, 530) | Ha megfognak, lánczczal megkötöznek, Betyárságunknak már véget vetnek (1872 Csongrád megyei gyűjtés C2999, 477) | Nem hiszem, hogy valaki, ha mán betyárságra adja magát, most is a nádasba lakjék… (1937 Móricz Zsigmond 9462030, 67).

1a. ’útonálló betyárok, ill. hitvány, naplopó, semmirekellő emberek csoportja v. összessége’ ❖ Él véle [ti. az igaz boldogsággal] piatzot nyargaló betyárság (1789 Orczy Lőrinc 7249018, 205) | A lófarkos zsandár a nép nyelvét sem ismerte, a pusztát sem s ilymódon a küzdelme a betyársággal egyre több áldozatba került (1898 Tömörkény István 8493006, 30) | Az a szögedi határ, mindig a vót a betyárságnak a termője (1941 Móricz Zsigmond 9462008, 139) | A könyv bemutatja a „betyárság” életvitelét, helyüket az alföldi társadalomban, és szerepük szerinti rétegződésüket, a kapcabetyároktól az úri betyárokig (1999 Új Könyvek CD29).

1b. ’ilyen emberekre valló tulajdonság, kül. gonoszság, ill. rájuk jellemző tevékenység, általuk végrehajtott cselekedet, kül. bűntett’ ❖ a meggyilkoltatott semmit nem vétett a gyilkosoknak, mégis utána indultak, és megtagolták azt, nem prédakívánásból, hanem egyedül betyárságból (1824 Deák Ferenc CD51) | a’ legtöbb birtokelleni bántásoknak oka … az úgy nevezett betyárság (1842 Eötvös József–Lukács Móric C1602, 294) | [Az Egy bujdosó szegénylegény szerzőjének] elrongyollott mindene, rossz lován már nem mer labancot űzni, betyárságra vetemedett (1896 Badics Ferenc CD44) | Érdekes kalandok és hajmeresztő betyárságok majd mindennap történtek s innen [ti. a kaszinóból] szivárgott ki hírük a lakosság közé (1905 Mikszáth Kálmán C3137, 59) | Miféle betyárság, zsiványság, haramiaság folyik itt? (1928 Krúdy Gyula CD54) | a legtöbb [rabének] a hatóságokkal történt összeütközésről (betyárság, szökés a katonaságtól, bűntett) szól (1981 NéprajziLex. CD47).

2. (rég) ’virtuskodó, kihívó, hetyke viselkedés, magatartás’ ❖ Én ugyan a betyárságot nem igen szeretem, s ha annyi jó példányait nem láttam volna, alig hiszem, hogy utánozni tudnám, azonban egyszer nem a világ (1834 Vörösmarty Mihály C4536, 217) | [A nemesség] czimborája a’ betyárságnak, hetykélkedésnek (1845 Irinyi József C2178, 267) | Dacz, makacs önfejűség, szilaj betyárság ellen kellett küzdenie (1878 Bodon József C1128, 44) | egy jó portió betyárság és hencegés (1879 Asbóth János C0674, 148).

3. (rég) ’bárdolatlan, faragatlan, durva viselkedés(mód), ill. beszéd(mód)’ ❖ Másik vadságunk ’s betyárságunkért üldöz, ’s nevetségesnek látja, hogy még utszán ’s lóháton is pipázunk (1830 Széchenyi István 8429002, 54) | [Petőfi első időszakának verseiben] az ép és kedves humor nem csap át szilaj betyárságba (1845 Császár Ferenc C1573, 114) | minő nyerseség s betyárság uralkodik – egykét pincéren kivül németül sem tud senki (1846 Pálffy Albert C3405, 64) | a póriasság, betyárság hirébe igyekezett őt keverni (1887 Vajda János C4655, 25).

4. ’csibész, csintalan, vásott, huncut viselkedés, cselekedet’ ❖ Messze ismeretes az egri diákság betyárságairól (1845 Életképek C0102, 124) | Emlékszem bizony magam is: nagykárolyi hittan-óráimon tanultam meg a legnagyobb betyárságokat (1905 Ady Endre CD0801) | A sóti gavallérok félénkek voltak még merészségükben is, programmszerű és alkalomhoz mért kis betyárságaikban (1926 Babits Mihály C0698, 110) | Őmaga az iskolát gyűlölő tanuló álláspontjára helyezkedik, olykor szinte gyönyörködni látszik a betyárságokban (1940 Pintér Jenő CD44).

4a. ’csibész, csintalan, vásott, huncut (személyre valló) jellemvonás, tulajdonság’ ❖ a pajkos betyárság a magyar névnek csak szégyenére [válhat] (1835 Irodalomtörténeti Közlemények C0220, 250) | akad ollyan durva ficzkó, ki […] határtalan betyárságában azt gondolta ki, hogy csizmájának magas sarkában egy üreget vájatott […], egy kis csöngetyüt akasztott a kampóba, s ekként lábát megmozdítván, a csöngetyü rendkivül boszontotta a tanárt (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Munkakerülő kamasz leány, aki voltam, telítve betyársággal, kíváncsisággal (1931 Boncza Berta CD10) | Nekik nagyobb szívességet tesz a Snuki [ti. a nevelőtanár] szórakozottsága, az áldott, jó, mitsem sejtő Snuki, aki leülhetne egy tizenkétesztendős süvölvény lába elé betyárságot tanulni! (1954 Vidor Miklós 9778003, 330).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. betyár; ÉKsz.

betyárság főnév 3A8
1.
az a tény v. állapot, hogy vki betyár, vkinek az ilyen volta, ill. a betyárokra, szegénylegényekre jellemző életmód, életvitel
Hidegkuty Árpád igen gyorsan vetkezi le betyárságát s … csap fel katonának
(1846 Pesti Divatlap)
Azon két-három esztendő helyett, amit betyárságban töltöttetek, három esztendeig szolgáljátok a hazát
(1848 Arany János)
Ha megfognak, lánczczal megkötöznek, Betyárságunknak már véget vetnek
(1872 Csongrád megyei gyűjtés)
Nem hiszem, hogy valaki, ha mán betyárságra adja magát, most is a nádasba lakjék…
(1937 Móricz Zsigmond)
1a.
útonálló betyárok, ill. hitvány, naplopó, semmirekellő emberek csoportja v. összessége
Él véle [ti. az igaz boldogsággal] piatzot nyargaló betyárság
(1789 Orczy Lőrinc)
A lófarkos zsandár a nép nyelvét sem ismerte, a pusztát sem s ilymódon a küzdelme a betyársággal egyre több áldozatba került
(1898 Tömörkény István)
Az a szögedi határ, mindig a vót a betyárságnak a termője
(1941 Móricz Zsigmond)
A könyv bemutatja a „betyárság” életvitelét, helyüket az alföldi társadalomban, és szerepük szerinti rétegződésüket, a kapcabetyároktól az úri betyárokig
(1999 Új Könyvek)
1b.
ilyen emberekre valló tulajdonság, kül. gonoszság, ill. rájuk jellemző tevékenység, általuk végrehajtott cselekedet, kül. bűntett
a meggyilkoltatott semmit nem vétett a gyilkosoknak, mégis utána indultak, és megtagolták azt, nem prédakívánásból, hanem egyedül betyárságból
(1824 Deák Ferenc)
a’ legtöbb birtokelleni bántásoknak oka … az úgy nevezett betyárság
(1842 Eötvös József–Lukács Móric)
[Az Egy bujdosó szegénylegény szerzőjének] elrongyollott mindene, rossz lován már nem mer labancot űzni, betyárságra vetemedett
(1896 Badics Ferenc)
Érdekes kalandok és hajmeresztő betyárságok majd mindennap történtek s innen [ti. a kaszinóból] szivárgott ki hírük a lakosság közé
(1905 Mikszáth Kálmán)
Miféle betyárság, zsiványság, haramiaság folyik itt?
(1928 Krúdy Gyula)
a legtöbb [rabének] a hatóságokkal történt összeütközésről (betyárság, szökés a katonaságtól, bűntett) szól
(1981 NéprajziLex.)
2. (rég)
virtuskodó, kihívó, hetyke viselkedés, magatartás
Én ugyan a betyárságot nem igen szeretem, s ha annyi jó példányait nem láttam volna, alig hiszem, hogy utánozni tudnám, azonban egyszer nem a világ
(1834 Vörösmarty Mihály)
[A nemesség] czimborája a’ betyárságnak, hetykélkedésnek
(1845 Irinyi József)
Dacz, makacs önfejűség, szilaj betyárság ellen kellett küzdenie
(1878 Bodon József)
egy jó portió betyárság és hencegés
(1879 Asbóth János)
3. (rég)
bárdolatlan, faragatlan, durva viselkedés(mód), ill. beszéd(mód)
Másik vadságunk ’s betyárságunkért üldöz, ’s nevetségesnek látja, hogy még utszán ’s lóháton is pipázunk
(1830 Széchenyi István)
[Petőfi első időszakának verseiben] az ép és kedves humor nem csap át szilaj betyárságba
(1845 Császár Ferenc)
minő nyerseség s betyárság uralkodik – egykét pincéren kivül németül sem tud senki
(1846 Pálffy Albert)
a póriasság, betyárság hirébe igyekezett őt keverni
(1887 Vajda János)
4.
csibész, csintalan, vásott, huncut viselkedés, cselekedet
Messze ismeretes az egri diákság betyárságairól
(1845 Életképek)
Emlékszem bizony magam is: nagykárolyi hittan-óráimon tanultam meg a legnagyobb betyárságokat
(1905 Ady Endre)
A sóti gavallérok félénkek voltak még merészségükben is, programmszerű és alkalomhoz mért kis betyárságaikban
(1926 Babits Mihály)
Őmaga az iskolát gyűlölő tanuló álláspontjára helyezkedik, olykor szinte gyönyörködni látszik a betyárságokban
(1940 Pintér Jenő)
4a.
csibész, csintalan, vásott, huncut (személyre valló) jellemvonás, tulajdonság
a pajkos betyárság a magyar névnek csak szégyenére [válhat]
(1835 Irodalomtörténeti Közlemények)
akad ollyan durva ficzkó, ki […] határtalan betyárságában azt gondolta ki, hogy csizmájának magas sarkában egy üreget vájatott […], egy kis csöngetyüt akasztott a kampóba, s ekként lábát megmozdítván, a csöngetyü rendkivül boszontotta a tanárt
(1856 Vasárnapi Újság)
Munkakerülő kamasz leány, aki voltam, telítve betyársággal, kíváncsisággal
(1931 Boncza Berta)
Nekik nagyobb szívességet tesz a Snuki [ti. a nevelőtanár] szórakozottsága, az áldott, jó, mitsem sejtő Snuki, aki leülhetne egy tizenkétesztendős süvölvény lába elé betyárságot tanulni!
(1954 Vidor Miklós)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. betyár; ÉKsz.

Beállítások