bevallás fn 4A

1. ’a bevall igével kifejezett cselekvés’ ❖ a gyászszónok első törvénye sem más, mint az igaznak [ti. az igazságnak] őszinte bevallása (1841 Toldy Ferenc 8481022, 52).

2. ’vkinek hivatalos személy v. szerv számára tett (írásbeli) nyilatkozata a jövedelméről, vagyonáról stb., ill. e nyilatkozatot tartalmazó okmány’ ❖ a’ […] Tisztye sem vihette valóságra a’ bé-vallásokat [a termésről] (1789 Spilenberg Pál C3760, 39) | Fassio: Vallás, fel vallás, bé vallás, örök Levél (1807 Ottlik Dániel C3374, 78) | a társaság csak a bevallásban eredetileg foglalt föladványok [= tételek] alapján nyujtva biztosítást, csakis azokra nézve vállalt kötelezettséget (1858 Osztróvszky József 8342003, 42) | a bevallások ellenőrzése (1891 Akadémiai Értesítő C0012, 103) | A bevallás tárgya: a házak évi nyers bérjövedelme (1910 Délmagyarország 2103001, 16) | nagy számban érkeztek bevallások a kerületi tanácsok adóügyi osztályaira (1960 Esti Hírlap szept. 4. C4749, 1) | A demográfia ötödik dilemmája: a bevallások őszintesége, illetve a hamis bejelentés (1984 Páskándi Géza 9516002, 77).

3. (rég) ’olyan megnyilatkozás, vallomás, amelyben vki feltárja gondolatait, érzelmeit’ ❖ E bevallás bármi szörnyű vád: Nincsen bűn a szerelem szemében (1858 Sárosi Gyula C3704, 51) | nincs az őszinte bevallásban semmi lealázó (1859 Tompa Mihály C4231, 149) | egyetlenegy igen fontos bevallás hiányzik (1919 Hatvany Lajos 9229008, 79).

Ö: adó~, jövedelem~, ön~, vagyon~.

ÖU: áru~, örök~.

Sz: bevallási.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.

bevallás főnév 4A
1.
a bevall igével kifejezett cselekvés
a gyászszónok első törvénye sem más, mint az igaznak [ti. az igazságnak] őszinte bevallása
(1841 Toldy Ferenc)
2.
vkinek hivatalos személy v. szerv számára tett (írásbeli) nyilatkozata a jövedelméről, vagyonáról stb., ill. e nyilatkozatot tartalmazó okmány
a’ […] Tisztye sem vihette valóságra a’ bé-vallásokat [a termésről]
(1789 Spilenberg Pál)
Fassio: Vallás, fel vallás, bé vallás, örök Levél
(1807 Ottlik Dániel)
a társaság csak a bevallásban eredetileg foglalt föladványok [= tételek] alapján nyujtva biztosítást, csakis azokra nézve vállalt kötelezettséget
(1858 Osztróvszky József)
a bevallások ellenőrzése
(1891 Akadémiai Értesítő)
A bevallás tárgya: a házak évi nyers bérjövedelme
(1910 Délmagyarország)
nagy számban érkeztek bevallások a kerületi tanácsok adóügyi osztályaira
(1960 Esti Hírlap szept. 4.)
A demográfia ötödik dilemmája: a bevallások őszintesége, illetve a hamis bejelentés
(1984 Páskándi Géza)
3. (rég)
olyan megnyilatkozás, vallomás, amelyben vki feltárja gondolatait, érzelmeit
E bevallás bármi szörnyű vád: Nincsen bűn a szerelem szemében
(1858 Sárosi Gyula)
nincs az őszinte bevallásban semmi lealázó
(1859 Tompa Mihály)
egyetlenegy igen fontos bevallás hiányzik
(1919 Hatvany Lajos)
ÖU: árubevallás, örökbevallás
Sz: bevallási
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.

Beállítások