bezárul tn ige 1a3 (vál)

1. ’〈vmely zárószerkezet〉 zárt állásba kerül’ ❖ a szelepek bezárulnak (1893 PallasLex. CD02) | a zár ismét bezárul (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈ajtó, kapu stb.〉 becsukódik(, és zárószerkezete zárt állásba kerül), bezáródik’ ❖ mögöttem az ajtó bezárult (1843 Petőfi Sándor ford.–Bernard C3512, 31) | a kapuk csikorogva bezárulnak (1969 Mándy Iván 9420018, 35).

3. ’〈épület, térség〉 ajtajának, kapujának becsukódásával, bezáródásával olyan helyzetbe, állapotba kerül, hogy a benne levő személyek, dolgok hozzáférhetetlenné válnak’ ❖ Szentebbet hozz e vérnél, hogy neked Megnyissa a bezárult mennyeket (1853 Szász Károly² ford.–Moore C3848, 10) | a húsvét gyorsan elmúlott, a kápolna bezárult, az emberek mentek a dolguk után (1973 Gion Nándor 9190006, 166).

4. ’〈(vmin támadt) nyílás, rés stb.〉 összezáródik, bezáródva eltűnik’ ❖ Méhem bézárúlt (1845 Homonnay Imre C5227, 42) | egészséges csecsemőnél a kutacs folyton kisebbedik s a 15-ik élethó körül teljesen bezárul (1893 PallasLex. CD02) | A turfkirály egykedvű csöndes léptekkel megy keresztül a tömegen. A tömeg utat nyit neki, és ismét bezárul mögötte (1910 Krúdy Gyula CD54) | dühe csillapodott, és habzó szája bezárult (1967 Lakatos István ford.–Vergilius 9376015, 209) | Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

4a. (irod) ’〈szempillák, ajkak〉 egymás felé mozdulva összecsukódnak, összezáródnak’ ❖ Albert pillái kéjittasan zárultak be (1852 Kemény Zsigmond C2592, 142) | [Madame Kriszbay] nyögött egyet-kettőt és ujra bezárultak a szempillái (1895 Mikszáth Kálmán C3154, 195) | ajkaim bezárulnak (1985 Szentkuthy Miklós 2007001, 306).

4b. ’〈seb〉 a szélek egymás mellé húzódásának következtében összezáródik’ ❖ akkor zárul be sebem, Ha megnyílik a sír nekem (1847 Petőfi Sándor C3502, 158) | Megmosta a bezárult sebet (1926 Szenes Piroska CD10).

4c. ’〈körben elhelyezkedett személyek v. dolgok sora, gyűrűje〉 teljessé, zárttá válik’ ❖ ? Ezzel a természet forgó karikája bezárul (1874 Szász Károly² ford.–Goethe C3843, 132) | Végre együtt voltak, ők hárman, Kanicky, Sárkány és Esti, senki se hiányzott, a kör bezárult, a világ kiteljesedett: találkozott az egylet (1930 Kosztolányi Dezső 9359181, 78) | [a szovjet csapatok] a bezáruló gyűrűben rekedt magyar és német csapatok megsemmisítésére törekedtek (1992 Szabó Péter 2012003, 124).

4d. (átv is) ’〈vmely nyitható és csukható v. két részből álló tárgy〉 becsukódik, összecsukódik’ ❖ csapózáras fiók volt az: csak a kinyitására kellett a kulcs, – ha betolták a fiókot, magától bezárult (1913 Gárdonyi Géza C1850, 226) | A függöny bezárult (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 67) | mintha legyező nyílna renyhén, villan, bezárul (1947 Rónay György ford.–Ganzo 9573044, 154) | csak akkor vonta ki […] csapatait, amikor a harapófogó már majdnem bezárult mögötte (1999 Hermann Róbert CD17).

4e. ’〈virág〉 szirmainak egymás felé hajlása, egymásra borulása következtében becsukódik’ ❖ íme a’ dér, melly előtt az emberi szív’ kelyhének be kell zárulnia (1842 Jablanczy Ignác C2711, 26) | Megmosdatott szépen, Meg is fésűlt szépen, Mint egy kerti rózsát, Ki reggel kinyílik, Estére bezárúl (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Az Osteospermum igazi különlegesség az éjszakára bezáruló belül ezüstös, kívül halvány rózsaszín virágjával (1997 Magyar Hírlap CD09).

4f. (ritk) ’〈kéz〉 az ujjak befelé hajlításával ökölbe záródik’ ❖ marka görcsösen bezárul (1936 e. Kosztolányi Dezső ford.–Wilde CD01).

5. ’olyan helyre v. helyzetbe kerül vki v. vmi, hogy onnan v. abból nem tud kilépni, kiszabadulni, ill. hozzáférhetetlenné válik’ ❖ a’ szobában bé-zárúlva maradott (1793 Szűts István ford.–Naubert C4078, 91) | Oh, a szeretet csodálatos valami! Egy darab az istenből! mely nem költözhet el az elröppenő lélekkel, nem zárulhat be a megmerevült testbe (1873 Mikszáth Kálmán CD04) | emlékezete nem jegyezte, hogy mennyi ideig tartott a műtét, és mennyi ideig feküdt, bezárulva a vegetatív működések sötét világába (1980 Sebeők János 1139002, 164).

5a. ’〈személy (vki elől)〉 elzárkózik, ill. magába zárkózik, belső világába nem enged bepillantást’ ❖ Ősz járja megint, hervadt levelek Röpködnek a légben szerte a fákrul. Elvitte a gólya a fényt, meleget. Busuló szivem ujra bezárul (1889 e. Reviczky Gyula CD01) | A serdülő lélek dacosan bezárult, s Miska különös sivárságot érzett, mint egy ablaktalan ház előtt (1926 Babits Mihály CD10) | Ahogy az apjáról került szó, bezárult, reménytelenül (1978 Lengyel Péter 9397002, 231).

6. ’〈intézmény, üzlet stb.〉(nyitvatartási idő végeztével) ideiglenesen v. véglegesen bezár’ ❖ Mi nem örülünk, ha photograph helyiségek nyilnak meg és műtermek bezárulnak (1863 Arany János C6506, 94) | Pénteken már mennek a színészek, bezárul a színház, vége a színiszezonnak (1899 Ady Endre CD0801) | a tárlat egyáltalán meg sem nyílik, következésképp be sem zárul (1978 Sőtér István 9613001, 201).

6a. ’〈vmely testület〉 működését, munkáját befejezi, bevégzi’ ❖ 1844. nov. 13. az országgyűlés bezárult (1900 Szinnyei József CD27) | [a zágrábi nemesi konviktust] 1784-ben föloszlatták, de 1796-ban újra föléledt; 1814-ben egy időre megint bezárúlt s csak 1820-ban nyílt meg ismét (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | 1172-ben alakult meg a doge tanácsa (consilium ducis), majd a senatus, végül a 13. század elején a nagytanács (Maggior Consiglio). 1297-ben a nagytanács bezárult (1997 Katus László CD17).

7. ’véget ér, befejeződik vmi (vmivel)’ ❖ Éles tagoltság jellemzi a rhythmust, megfelelő a magyar zene és tánc lejtelmének: határozottan különváló metszetekkel, sorokkal, versszakaszokkal. Ezek mindenike nem haladványos, tovább fonódó […], – hanem minden tag némi egészet képező, kisebb-nagyobb mértékben bevégzett, bezáruló (1861 Arany János C6505, 389) | [Jachimo] a ládába bú, a szín bezárúl (1872 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare CD11) | a szatmári békekötéssel bezárul a nemzeti harcok hosszu sora (1894 PallasLex. CD02) | A szászok telepítése és nemzeti, meg területi autonómiájuk kiépülése bezárult a Barcaságnak és Besztercevidékének a szebeni szász ispánsághoz való csatolásával (1929 Kós Károly¹ 9358005, 26) | [A katonaballadák] egyik virágkora valószínűleg a 17. sz. végétől a kuruc korral bezáruló időszakra tehető (1980 NéprajziLex. CD47).

7a. ’〈vmely lehetőség〉 megszűnik’ ❖ egy gyönyörű propaganda-lehetőség zárulna be előttem (1934 Szentkuthy Miklós 9664001, 36) | Főiskolai végzettséggel itt be is zárul a továbbtanulás lehetősége (2000 Figyelő CD2601).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bezárul tárgyatlan ige 1a3 (vál)
1.
〈vmely zárószerkezet〉 zárt állásba kerül
a szelepek bezárulnak
(1893 PallasLex.)
a zár ismét bezárul
(1999 Magyar Hírlap)
2.
〈ajtó, kapu stb.〉 becsukódik(, és zárószerkezete zárt állásba kerül), bezáródik
mögöttem az ajtó bezárult
(1843 Petőfi Sándor ford.Bernard)
a kapuk csikorogva bezárulnak
(1969 Mándy Iván)
3.
〈épület, térség〉 ajtajának, kapujának becsukódásával, bezáródásával olyan helyzetbe, állapotba kerül, hogy a benne levő személyek, dolgok hozzáférhetetlenné válnak
Szentebbet hozz e vérnél, hogy neked Megnyissa a bezárult mennyeket
(1853 Szász Károly² ford.Moore)
a húsvét gyorsan elmúlott, a kápolna bezárult, az emberek mentek a dolguk után
(1973 Gion Nándor)
4.
(vmin támadt) nyílás, rés stb.〉 összezáródik, bezáródva eltűnik
Méhem bézárúlt
(1845 Homonnay Imre)
egészséges csecsemőnél a kutacs folyton kisebbedik s a 15-ik élethó körül teljesen bezárul
(1893 PallasLex.)
A turfkirály egykedvű csöndes léptekkel megy keresztül a tömegen. A tömeg utat nyit neki, és ismét bezárul mögötte
(1910 Krúdy Gyula)
dühe csillapodott, és habzó szája bezárult
(1967 Lakatos István ford.Vergilius)
Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái
(1995 Protestáns Biblia ford.)
4a. (irod)
〈szempillák, ajkak〉 egymás felé mozdulva összecsukódnak, összezáródnak
Albert pillái kéjittasan zárultak be
(1852 Kemény Zsigmond)
[Madame Kriszbay] nyögött egyet-kettőt és ujra bezárultak a szempillái
(1895 Mikszáth Kálmán)
ajkaim bezárulnak
(1985 Szentkuthy Miklós)
4b.
〈seb〉 a szélek egymás mellé húzódásának következtében összezáródik
akkor zárul be sebem, Ha megnyílik a sír nekem
(1847 Petőfi Sándor)
Megmosta a bezárult sebet
(1926 Szenes Piroska)
4c.
〈körben elhelyezkedett személyek v. dolgok sora, gyűrűje〉 teljessé, zárttá válik
?
Ezzel a természet forgó karikája bezárul
(1874 Szász Károly² ford.Goethe)
Végre együtt voltak, ők hárman, Kanicky, Sárkány és Esti, senki se hiányzott, a kör bezárult, a világ kiteljesedett: találkozott az egylet
(1930 Kosztolányi Dezső)
[a szovjet csapatok] a bezáruló gyűrűben rekedt magyar és német csapatok megsemmisítésére törekedtek
(1992 Szabó Péter)
4d. (átv is)
〈vmely nyitható és csukható v. két részből álló tárgy〉 becsukódik, összecsukódik
csapózáras fiók volt az: csak a kinyitására kellett a kulcs, – ha betolták a fiókot, magától bezárult
(1913 Gárdonyi Géza)
A függöny bezárult
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
mintha legyező nyílna renyhén, villan, bezárul
(1947 Rónay György ford.Ganzo)
csak akkor vonta ki […] csapatait, amikor a harapófogó már majdnem bezárult mögötte
(1999 Hermann Róbert)
4e.
〈virág〉 szirmainak egymás felé hajlása, egymásra borulása következtében becsukódik
íme a’ dér, melly előtt az emberi szív’ kelyhének be kell zárulnia
(1842 Jablanczy Ignác)
Megmosdatott szépen, Meg is fésűlt szépen, Mint egy kerti rózsát, Ki reggel kinyílik, Estére bezárúl
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Az Osteospermum igazi különlegesség az éjszakára bezáruló belül ezüstös, kívül halvány rózsaszín virágjával
(1997 Magyar Hírlap)
4f. (ritk)
〈kéz〉 az ujjak befelé hajlításával ökölbe záródik
marka görcsösen bezárul
(1936 e. Kosztolányi Dezső ford.Wilde)
5.
olyan helyre v. helyzetbe kerül vki v. vmi, hogy onnan v. abból nem tud kilépni, kiszabadulni, ill. hozzáférhetetlenné válik
a’ szobában bé-zárúlva maradott
(1793 Szűts István ford.Naubert)
Oh, a szeretet csodálatos valami! Egy darab az istenből! mely nem költözhet el az elröppenő lélekkel, nem zárulhat be a megmerevült testbe
(1873 Mikszáth Kálmán)
emlékezete nem jegyezte, hogy mennyi ideig tartott a műtét, és mennyi ideig feküdt, bezárulva a vegetatív működések sötét világába
(1980 Sebeők János)
5a.
〈személy (vki elől) elzárkózik, ill. magába zárkózik, belső világába nem enged bepillantást
Ősz járja megint, hervadt levelek Röpködnek a légben szerte a fákrul. Elvitte a gólya a fényt, meleget. Busuló szivem ujra bezárul
(1889 e. Reviczky Gyula)
A serdülő lélek dacosan bezárult, s Miska különös sivárságot érzett, mint egy ablaktalan ház előtt
(1926 Babits Mihály)
Ahogy az apjáról került szó, bezárult, reménytelenül
(1978 Lengyel Péter)
6.
〈intézmény, üzlet stb.〉 (nyitvatartási idő végeztével) ideiglenesen v. véglegesen bezár
Mi nem örülünk, ha photograph helyiségek nyilnak meg és műtermek bezárulnak
(1863 Arany János)
Pénteken már mennek a színészek, bezárul a színház, vége a színiszezonnak
(1899 Ady Endre)
a tárlat egyáltalán meg sem nyílik, következésképp be sem zárul
(1978 Sőtér István)
6a.
〈vmely testület〉 működését, munkáját befejezi, bevégzi
1844. nov. 13. az országgyűlés bezárult
(1900 Szinnyei József)
[a zágrábi nemesi konviktust] 1784-ben föloszlatták, de 1796-ban újra föléledt; 1814-ben egy időre megint bezárúlt s csak 1820-ban nyílt meg ismét
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
1172-ben alakult meg a doge tanácsa (consilium ducis), majd a senatus, végül a 13. század elején a nagytanács (Maggior Consiglio). 1297-ben a nagytanács bezárult
(1997 Katus László)
7.
véget ér, befejeződik vmi (vmivel)
Éles tagoltság jellemzi a rhythmust, megfelelő a magyar zene és tánc lejtelmének: határozottan különváló metszetekkel, sorokkal, versszakaszokkal. Ezek mindenike nem haladványos, tovább fonódó […], – hanem minden tag némi egészet képező, kisebb-nagyobb mértékben bevégzett, bezáruló
(1861 Arany János)
[Jachimo] a ládába bú, a szín bezárúl
(1872 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
a szatmári békekötéssel bezárul a nemzeti harcok hosszu sora
(1894 PallasLex.)
A szászok telepítése és nemzeti, meg területi autonómiájuk kiépülése bezárult a Barcaságnak és Besztercevidékének a szebeni szász ispánsághoz való csatolásával
(1929 Kós Károly¹)
[A katonaballadák] egyik virágkora valószínűleg a 17. sz.század végétől a kuruc korral bezáruló időszakra tehető
(1980 NéprajziLex.)
7a.
〈vmely lehetőség〉 megszűnik
egy gyönyörű propaganda-lehetőség zárulna be előttem
(1934 Szentkuthy Miklós)
Főiskolai végzettséggel itt be is zárul a továbbtanulás lehetősége
(2000 Figyelő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások