birtokadomány fn 4A (Jog is/Tört)

’〈a rendi társadalomban:〉 vmely (jogi) személynek rendsz. nemesi címmel járó földbirtokhoz jut(tat)ása oklevéllel megerősített uralkodói v. hűbérúri adományozás által, ill. ritk. az adományba kapott földbirtok’ ❖ [a család] birtok adományával a Szulínyi előnevet nyerte (1863 Nagy Iván CD31) | [az esztergomi ágostonosok által] nyert birtokadományok közül legjelentékenyebb az esztergommegyei Dág helység (1894 PallasLex. CD02) | [Géza fejedelem] német és olasz lovagokkal vette magát körül s őket az addig gazdátlan földekből gazdag birtokadományokban részesítette (1938 Hóman Bálint 9253001, 97) | egy birtokadomány nemcsak a múltban szerzett érdemek megjutalmazása volt csupán, hanem elkötelezettséget jelentett a jövőre nézve is (1967 Házi Jenő CD52).

a. (ritk) ’az ilyen adományozást bizonyító okirat; adománylevél’ ❖ Szulejmánnak e részben fenmaradt s erős esküvel pecsételt okmánya nem birtok-adomány (1864 Salamon Ferenc C3655, 75) | A mansio (mansus) eredeti értelme ház volt s birtokadományokban, összeírásokban a XI–XII. században háznép, (szolga- vagy jobbágy-) család (familia) értelemben használatos (1916 Hóman Bálint CD42) | [Nagy Iván] közreadta a főúri családok fellelhető adatait birtokadományok, peres iratok, levelek, naplók, tanúvallatási jegyzőkönyvek, családfák alapján (1997 R. Várkonyi Ágnes CD17).

Vö. ÉKsz.².

birtokadomány főnév 4A (Jog is/Tört)
〈a rendi társadalomban:〉 vmely (jogi) személynek rendsz. nemesi címmel járó földbirtokhoz jut(tat)ása oklevéllel megerősített uralkodói v. hűbérúri adományozás által, ill. ritk. az adományba kapott földbirtok
[a család] birtok adományával a Szulínyi előnevet nyerte
(1863 Nagy Iván)
[az esztergomi ágostonosok által] nyert birtokadományok közül legjelentékenyebb az esztergommegyei Dág helység
(1894 PallasLex.)
[Géza fejedelem] német és olasz lovagokkal vette magát körül s őket az addig gazdátlan földekből gazdag birtokadományokban részesítette
(1938 Hóman Bálint)
egy birtokadomány nemcsak a múltban szerzett érdemek megjutalmazása volt csupán, hanem elkötelezettséget jelentett a jövőre nézve is
(1967 Házi Jenő)
a. (ritk)
az ilyen adományozást bizonyító okirat; adománylevél
Szulejmánnak e részben fenmaradt s erős esküvel pecsételt okmánya nem birtok-adomány
(1864 Salamon Ferenc)
A mansio (mansus) eredeti értelme ház volt s birtokadományokban, összeírásokban a XI–XII. században háznép, (szolga- vagy jobbágy-) család (familia) értelemben használatos
(1916 Hóman Bálint)
[Nagy Iván] közreadta a főúri családok fellelhető adatait birtokadományok, peres iratok, levelek, naplók, tanúvallatási jegyzőkönyvek, családfák alapján
(1997 R. Várkonyi Ágnes)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások