birtokrendezés fn 4B (Közig v. Pol v. Tört is)

(a fennálló birtokviszonyok átalakítása során) vmely földterület tulajdon- v. használati viszonyainak jogszabály által v. hatósági úton, ill. az érintett felek (szerződésben rögzített) megegyezése alapján történő rendezése’ ❖ A nemesség érzi, hogy a birtokrendezés körül intézkedésre van szükség, mert ez lételének kérdése (1848 Kossuth Lajos C2748, 9) | A Dunán túl alapíttatott az első gazdasági tanintézet, itt végeztettek be legelőször a birtokrendezések, tagosítások és telekkönyvezések (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | IV. Béla királynak 1247. Zólyomban kelt bizonyságlevele a [Szemere] nemzetség tagjai között történt birtokrendezésről (1931 Kempelen Béla CD23) | A birtokrendezések közül a legjelentősebbek közé tartoznak az úrbériség és ősiség eltörlése, azaz a feudális birtokviszonyok felszámolása után a modern, polgári földbirtokrendszer kialakítását szolgáló átalakítások (1977 NéprajziLex. CD47) | a kormány földbirtok-politikájával összhangban elkészült az általános birtokrendezésről szóló törvénytervezet is (2000 Magyar Hírlap CD09).

Sz: birtokrendezési.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

birtokrendezés főnév 4B (Közig v. Pol v. Tört is)
(a fennálló birtokviszonyok átalakítása során) vmely földterület tulajdon- v. használati viszonyainak jogszabály által v. hatósági úton, ill. az érintett felek (szerződésben rögzített) megegyezése alapján történő rendezése
A nemesség érzi, hogy a birtokrendezés körül intézkedésre van szükség, mert ez lételének kérdése
(1848 Kossuth Lajos)
A Dunán túl alapíttatott az első gazdasági tanintézet, itt végeztettek be legelőször a birtokrendezések, tagosítások és telekkönyvezések
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
IV. Béla királynak 1247. Zólyomban kelt bizonyságlevele a [Szemere] nemzetség tagjai között történt birtokrendezésről
(1931 Kempelen Béla)
A birtokrendezések közül a legjelentősebbek közé tartoznak az úrbériség és ősiség eltörlése, azaz a feudális birtokviszonyok felszámolása után a modern, polgári földbirtokrendszer kialakítását szolgáló átalakítások
(1977 NéprajziLex.)
a kormány földbirtok-politikájával összhangban elkészült az általános birtokrendezésről szóló törvénytervezet is
(2000 Magyar Hírlap)
Sz: birtokrendezési
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások