borotvaéles mn 15B2

1. ’olyan 〈éllel rendelkező dolog, kül. eszköz〉, amely nagyon jól vág, nagyon éles’ ❖ Az ügyes kaszást mindjárt a fenésről meg lehet ismerni, éppen mint a jó asztalost, ki műszereit mindig beretva-élesen tartja (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045012, 172) | a handzsár, e széles markolatú, borotvaéles görbe penge, a melylyel a viadalban a legborzasztóbb sebeket és csonkításokat lehetett ejteni (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Matula borotvaéles kése a mellen [ti. a vadlibáén] húzódott végig, aztán széttárta a bőrt, mint a könyvet (1956 Fekete István 9142003, 221) | borotvaéles elefántfüvön, tüskés bozótokon kelt át (1998 Magyar Hírlap CD09) | egy cápa teljes fogsorát általában háromszáz, oldalain borotvaéles, csúcsán tűhegyes fog alkotja (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’nagyon hegyes szöget képző, élt alkotó 〈tárgy, képződmény〉’ ❖ A keskeny gibraltári hegy borotvaéles gerinczével ott tornyosodik elénk (1898 Pekár Gyula C3459, 206) | nadrágjait szabóval vasaltatta beretvaélesre (1956 Urbán Ernő C4486, 1068).

3. ’igen erős, a vágás érzetéhez hasonló fájdalmat okozó 〈szél, csapadék〉’ ❖ az elhagyott folyosón beretvaéles szél süvít keresztül (1889 Iványi Ödön C2186, 7) | az év hanyatlik, tél lesz, Dara hull, borotvaéles, csettennek jéglakatok (1978 Tandori Dezső ford.–Eberhart 9703044, 114).

4. ’nagyon erős, kellemetlenül magas, bántó 〈hang〉’ ❖ [felszisszent] a tanárnő, a kit ez a beretvaéles hang elevenén talált (1908 Ambrus Zoltán C0599, 9) | Az igazgató ur pedig félig lehunyt szemmel, beretvaéles hangon csak ennyit felelt (1909 Budapesti Hírlap márc. 25. C4697, 3).

5. ’határozottan, tisztán kirajzolódó 〈(kör)vonal〉, ill. ilyen (kör)vonalakból álló, éles kontúrú, tiszta 〈alak, kép〉’ ❖ Beron Gyula nagyon ügyes grafikus. Borotvaéles vonalakkal rögzíti meg a látott tárgyakat (1920 Bálint Aladár CD10) | körül a hold, s a fű borotvaéles árnya (1953 Nemes Nagy Ágnes 9479014, 33) | [a monitoron] megjelenített szöveg borotvaéles (1999 Byte Magazin CD38) | Újak a kamerák, borotvaélesek a képek (1999 Magyar Hírlap CD09).

6. ’összefüggéseket rendkívül világosan felfogó, átlátó 〈ész, értelem〉, ill. erre jellemző 〈megnyilvánulás〉’ ❖ [Bethlen Gábor] borotvaéles logikája […] nem klasszikus vagy hitvitázó latin örökség, hanem saját egyéniségének adaequat megnyilatkozása (1929 Szekfű Gyula 9652002, 164) | Ady szerette [Szüts Dezső] borotvaéles elmetáncait (1955 Bölöni György 9069001, 156) | a rossz természete mellett […] beretvaéles esze volt (1969 Galabárdi Zoltán 9165001, 141) | Trockij beretvaéles intellektusa ne venné észre, hogy az a mechanizmus söpörte el a régi bolsevikokat, amelyet a bolsevikok a többségben lévő „nem-bolsevikok” megregulázására építettek ki (1990 Kövér György 2004020, 498).

7. (támadóan) csípős, (kíméletlenül) maró 〈megnyilvánulás〉’ ❖ majdnem az egész Ház felháborodva fogadta Rakovszkynak külsőleg nyugodt, egyébként beretvaéles előadását (1921 Budapesti Hírlap aug. 3. C4709, 1) | borotvaéles iróniájú évelődése, olykor ostorozó ítélete, megvetése a város kispolgári megnyilvánulásai, a burzsoá álszenteskedés, a bürokraták álhumanista betűrágása iránt (1963 Simkovics Gyula CD52).

Sz: borotvaélesség.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

borotvaéles melléknév 15B2
1.
olyan 〈éllel rendelkező dolog, kül. eszköz〉, amely nagyon jól vág, nagyon éles
Az ügyes kaszást mindjárt a fenésről meg lehet ismerni, éppen mint a jó asztalost, ki műszereit mindig beretva-élesen tartja
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
a handzsár, e széles markolatú, borotvaéles görbe penge, a melylyel a viadalban a legborzasztóbb sebeket és csonkításokat lehetett ejteni
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Matula borotvaéles kése a mellen [ti. a vadlibáén] húzódott végig, aztán széttárta a bőrt, mint a könyvet
(1956 Fekete István)
borotvaéles elefántfüvön, tüskés bozótokon kelt át
(1998 Magyar Hírlap)
egy cápa teljes fogsorát általában háromszáz, oldalain borotvaéles, csúcsán tűhegyes fog alkotja
(2000 Magyar Hírlap)
2.
nagyon hegyes szöget képző, élt alkotó 〈tárgy, képződmény〉
A keskeny gibraltári hegy borotvaéles gerinczével ott tornyosodik elénk
(1898 Pekár Gyula)
nadrágjait szabóval vasaltatta beretvaélesre
(1956 Urbán Ernő)
3.
igen erős, a vágás érzetéhez hasonló fájdalmat okozó 〈szél, csapadék〉
az elhagyott folyosón beretvaéles szél süvít keresztül
(1889 Iványi Ödön)
az év hanyatlik, tél lesz, Dara hull, borotvaéles, csettennek jéglakatok
(1978 Tandori Dezső ford.Eberhart)
4.
nagyon erős, kellemetlenül magas, bántó 〈hang〉
[felszisszent] a tanárnő, a kit ez a beretvaéles hang elevenén talált
(1908 Ambrus Zoltán)
Az igazgató ur pedig félig lehunyt szemmel, beretvaéles hangon csak ennyit felelt
(1909 Budapesti Hírlap márc. 25.)
5.
határozottan, tisztán kirajzolódó (kör)vonal〉, ill. ilyen (kör)vonalakból álló, éles kontúrú, tiszta 〈alak, kép〉
Beron Gyula nagyon ügyes grafikus. Borotvaéles vonalakkal rögzíti meg a látott tárgyakat
(1920 Bálint Aladár)
körül a hold, s a fű borotvaéles árnya
(1953 Nemes Nagy Ágnes)
[a monitoron] megjelenített szöveg borotvaéles
(1999 Byte Magazin)
Újak a kamerák, borotvaélesek a képek
(1999 Magyar Hírlap)
6.
összefüggéseket rendkívül világosan felfogó, átlátó 〈ész, értelem〉, ill. erre jellemző 〈megnyilvánulás〉
[Bethlen Gábor] borotvaéles logikája […] nem klasszikus vagy hitvitázó latin örökség, hanem saját egyéniségének adaequat megnyilatkozása
(1929 Szekfű Gyula)
Ady szerette [Szüts Dezső] borotvaéles elmetáncait
(1955 Bölöni György)
a rossz természete mellett […] beretvaéles esze volt
(1969 Galabárdi Zoltán)
Trockij beretvaéles intellektusa ne venné észre, hogy az a mechanizmus söpörte el a régi bolsevikokat, amelyet a bolsevikok a többségben lévő „nem-bolsevikok” megregulázására építettek ki
(1990 Kövér György)
7.
(támadóan) csípős, (kíméletlenül) maró 〈megnyilvánulás〉
majdnem az egész Ház felháborodva fogadta Rakovszkynak külsőleg nyugodt, egyébként beretvaéles előadását
(1921 Budapesti Hírlap aug. 3.)
borotvaéles iróniájú évelődése, olykor ostorozó ítélete, megvetése a város kispolgári megnyilvánulásai, a burzsoá álszenteskedés, a bürokraták álhumanista betűrágása iránt
(1963 Simkovics Gyula)
Sz: borotvaélesség
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások