cikornyáz ige 4a (/irod)

1. ts ’〈betűt〉 felesleges kacskaringós vonalakkal, ill. 〈tárgyat〉 kacskaringós, csavarodó vonalakból kialakított mintával díszít’ ❖ Tzikornyázni. Ornare, Exornare (1803 Sándor István C3667, 410) | [a hevesieknek] veres és fekete virágokkal czikornyázott ujjas takarja felső testöket (1857 Vasárnapi Újság CD56) | meggondoltan rótta egymás mellé hegyesen szögletes, karmokkal és görbületekkel cikornyázott betűit (1938 Kassák Lajos CD10).

2. ts ’〈beszédet〉 színes szófordulatokkal, (feleslegesen) bonyolult kifejezésekkel cifráz’ ❖ hímes, tzikornyázott, piperézett [beszéd] (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 57) | A’ beszédet tzikornyázom: Sermonem orno (1810 Simai Kristóf C3748, 138) | Mit „minekutána” és „annakutána”! Mit cikornyázza kegyelmed (1851 Jókai Mór C2239, 35).

3. ts ’〈éneket, dallamot, ill. táncot〉 apró, rögtönzésszerű elemekkel, motívumokkal díszít, cifráz’ ❖ Tzikornyázza a’ kántor az éneket (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 275) | bokaverve ’s tapsolva czikornyázzák ’s hegyezgetik lépteiket (1843 Athenaeum C0026, 113) | szép tánczunkat valamelly czikornyázó, az eredetit rútul elmesterkélő szinpadi tánczostúl fogják ferdén eltanulni (1846 Pesti Divatlap C5839, 913).

3a. tn ’〈madár〉 cifrázatokkal, cikornyákkal díszített énekhez hasonló módon énekel’ ❖ A zőld bokorba hallom A filmilét danolni, Hallgassatok, leánykák! Most andalogva lejtőz, Majd felfelé cikornyáz (1800 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Felette vígan cikornyázott a kis énekes [ti. madár] (1921 Szabó Dezső 9623002, 95).

Vö. CzF.; TESz. cikornyás

cikornyáz ige 4a (/irod)
1. tárgyas
〈betűt〉 felesleges kacskaringós vonalakkal, ill. 〈tárgyat〉 kacskaringós, csavarodó vonalakból kialakított mintával díszít
Tzikornyázni. Ornare, Exornare
(1803 Sándor István)
[a hevesieknek] veres és fekete virágokkal czikornyázott ujjas takarja felső testöket
(1857 Vasárnapi Újság)
meggondoltan rótta egymás mellé hegyesen szögletes, karmokkal és görbületekkel cikornyázott betűit
(1938 Kassák Lajos)
2. tárgyas
〈beszédet〉 színes szófordulatokkal, (feleslegesen) bonyolult kifejezésekkel cifráz
hímes, tzikornyázott, piperézett [beszéd]
(1803 Baróti Szabó Dávid)
A’ beszédet tzikornyázom: Sermonem orno
(1810 Simai Kristóf)
Mit „minekutána” és „annakutána”! Mit cikornyázza kegyelmed
(1851 Jókai Mór)
3. tárgyas
〈éneket, dallamot, ill. táncot〉 apró, rögtönzésszerű elemekkel, motívumokkal díszít, cifráz
Tzikornyázza a’ kántor az éneket
(1794 Gyarmathi Sámuel)
bokaverve ’s tapsolva czikornyázzák ’s hegyezgetik lépteiket
(1843 Athenaeum)
szép tánczunkat valamelly czikornyázó, az eredetit rútul elmesterkélő szinpadi tánczostúl fogják ferdén eltanulni
(1846 Pesti Divatlap)
3a. tárgyatlan
〈madár〉 cifrázatokkal, cikornyákkal díszített énekhez hasonló módon énekel
A zőld bokorba hallom A filmilét danolni, Hallgassatok, leánykák! Most andalogva lejtőz, Majd felfelé cikornyáz
(1800 Csokonai Vitéz Mihály)
Felette vígan cikornyázott a kis énekes [ti. madár]
(1921 Szabó Dezső)
Vö. CzF.; TESz. cikornyás

Beállítások