cimborás mn és fn 

I. mn 15A2

1. ’két v. több személy közötti rokonszenven alapuló, közvetlen viszonyra jellemző, baráti 〈megnyilvánulás〉’ ❖ Hogyan? Csalódtam volna számításomban? – kérdezte, a szemembe nézve, bizalmas, czimborás tekintettel (1897 Kazár Emil C2512, 57) | Bizay úr az első sor első számú székén már elfoglalta helyét, ravaszkás mosollyal szerteköszön, mély hódolattal a hölgyeknek, cimborásan a férfiaknak (1913 Krúdy Gyula CD54) | [Ady Endre] mulatságosan nézte Baját, borozó cimborás kedvvel Bodort és dacos gőggel, kihívó fölénnyel Oláh Gábort (1955 Bölöni György 9069001, 146).

2. (rég, ritk) ’vkivel, vmivel együttműködő, szövetséges viszonyban levő’ ❖ A’ véle titkon czimborás csoport Megszégyenűljön (1834 Árvay Gergely ford.–Voltaire C0443, 10) cimborás társ (rég, pejor) ’bűntárs, cinkos, vkinek vmiben cimborája; cimboratárs’ ❖ [az épület körüli] tzifrázatok tellyeſséggel egyenetlenek valának. Azok közzül egynehány darabok ki-valának faragva, mellyek nagy meſterséggel kéſzültteknek tetſzettenek vala lenni. Az én Vezérem engemet bizonyoſsá téve, hogy ez a’ Charlatán az efféléket a’ régi Templomokból lopta vólna-el, mellyekben a’ Görög, és Római építés meſterségének mint-egy emlékezetre méltó maradéki tartattattak, mellyek közzül némelly tzimborás tárſai által, […] ſokakat tett vólna magáévá (1786 Sándor István ford.–Rabener 7287010, 37) | [Egy összeesküvő] el fogatott, más gonosz tzimborás társaival eggyütt (1792 Magyar Hírmondó C5808, 188) | Didiert két Czimborás társa árulta el, magoknak botsánatot reménylvén (1816 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632002, 377).

II. fn 4A (birtokszóként) (rég, pejor)

’vkinek vmiben a cimborája, tettestársa; cimboratárs, cinkostárs’ ❖ [a fogoly tiszteket,] a’ kiket úgy néztek, mint […] Frantzia Ország ellenségeinek tzimborássait (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 43) | a tolvaj a vallatásra el beſzéllette álnokságait, ki-nyilatkoztatván […] tzimborássait is, a’ kiknek segítségekkel élt (1792 Magyar Hírmondó C5809, 56) | A’ Bonaparte élete ellen törekedk Fejei azt ígérték az  tzimboráaiknak, hogy általok az Operás játék házat ki-hagyják rabolni (1801 Molnár János 7445025, 183) | ki adott tanácsot E’ bűnre? ki volt tettes czimborásod? (1822 Aurora C0030, 181) | Görög czímborássa által Gyilkos mérget adatott (1838 Emlény C0109, 284).

Vö. CzF.; TESz. cimbora; SzT.; ÚMTsz.

cimborás melléknév és főnév
I. melléknév 15A2
1.
két v. több személy közötti rokonszenven alapuló, közvetlen viszonyra jellemző, baráti 〈megnyilvánulás〉
Hogyan? Csalódtam volna számításomban? – kérdezte, a szemembe nézve, bizalmas, czimborás tekintettel
(1897 Kazár Emil)
Bizay úr az első sor első számú székén már elfoglalta helyét, ravaszkás mosollyal szerteköszön, mély hódolattal a hölgyeknek, cimborásan a férfiaknak
(1913 Krúdy Gyula)
[Ady Endre] mulatságosan nézte Baját, borozó cimborás kedvvel Bodort és dacos gőggel, kihívó fölénnyel Oláh Gábort
(1955 Bölöni György)
2. (rég, ritk)
vkivel, vmivel együttműködő, szövetséges viszonyban levő
A’ véle titkon czimborás csoport Megszégyenűljön
(1834 Árvay Gergely ford.Voltaire)
cimborás társ (rég, pejor)
bűntárs, cinkos, vkinek vmiben cimborája; cimboratárs
[az épület körüli] tzifrázatok tellyeſséggel egyenetlenek valának. Azok közzül egynehány darabok ki-valának faragva, mellyek nagy meſterséggel kéſzültteknek tetſzettenek vala lenni. Az én Vezérem engemet bizonyoſsá téve, hogy ez a’ Charlatán az efféléket a’ régi Templomokból lopta vólna-el, mellyekben a’ Görög, és Római építés meſterségének mint-egy emlékezetre méltó maradéki tartattattak, mellyek közzül némelly tzimborás tárſai által, […] ſokakat tett vólna magáévá
(1786 Sándor István ford.Rabener)
[Egy összeesküvő] el fogatott, más gonosz tzimborás társaival eggyütt
(1792 Magyar Hírmondó)
Didiert két Czimborás társa árulta el, magoknak botsánatot reménylvén
(1816 Hazai és Külföldi Tudósítások)
II. főnév 4A (birtokszóként) (rég, pejor)
vkinek vmiben a cimborája, tettestársa; cimboratárs, cinkostárs
[a fogoly tiszteket,] a’ kiket úgy néztek, mint […] Frantzia Ország ellenségeinek tzimborássait
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
a tolvaj a vallatásra el beſzéllette álnokságait, ki-nyilatkoztatván […] tzimborássait is, a’ kiknek segítségekkel élt
(1792 Magyar Hírmondó)
A’ Bonaparte élete ellen törekedk Fejei azt ígérték az  tzimboráaiknak, hogy általok az Operás játék házat ki-hagyják rabolni
(1801 Molnár János)
ki adott tanácsot E’ bűnre? ki volt tettes czimborásod?
(1822 Aurora)
Görög czímborássa által Gyilkos mérget adatott
(1838 Emlény)
Vö. CzF.; TESz. cimbora; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások