cimboraság fn 3A8

1. (átv is) ’vkinek egy v. több másik személyhez való közvetlen, pajtáskodó(, baráti) viszonyulása, ill. két v. több személy között kialakult ilyenfajta kapcsolat, viszony’ ❖ a’ léleknek czimborasága (1830 Kazinczy Ferenc ford.–Molière C0444, 48) | a müvészekkeli czimboraságát ösmerjük (1847 Kemény Zsigmond C2597, 45) | Szigligeti és társai mintegy kétfelé nézve, nem szakadtak el az akadémikus felfogástól, de cimboraságban maradtak koruk ízlésével is (1896 PallasLex. CD02) | Mostanában nagy a cimboraság Kovács, Bándi meg a plébános között (1949 Kovács György C3634, 248) | cimboraságban vele nem voltam, sem ezt megelőzően, sem ezután vele nem találkoztam. Szemben a tegnap megfogalmazott állításával, hogy közeli kapcsolatban voltam vele (1996 Országgyűlési Napló CD62).

2. (kissé rég) ’〈megszólításként is:〉 közvetlen(, baráti) viszonyban levő személyekből, cimborákból álló, főként mulatozás, szórakozás céljából (alkalmilag) összeálló csoport, társaság’ ❖ részeges tzimboraság (1818 Márton József¹ C3044, 712. hasáb) | Föl, cimboraság, vigalomra, S pogány legyen a vigalom: A bút kiürült poharakkal Kegyetlenül üssük agyon (1845 Petőfi Sándor C3501, 273) | Többen mentek be a kapun: fiuk, leányok, Kocsis testvéreinek egész czimborasága (1907 Ambrus Zoltán C0597, 310) | [Zsibait] éjszakának idején többé sohase látták, kocsmába nem tette a lábát, a víg cimboraságot messze elkerülte (1930 Krúdy Gyula CD54).

2a. (nyj) ’hasonló korú leányoknak v. legényeknek vmilyen társas foglalatosság, együttes tevékenység végzése céljából létrejött kisebb csoportja, közössége’ ❖ Lány a lánnyal már kiskorától fogva barátkozott, játszadozott libaőrzés közben s az iskolában. Mikor aztán nagylánysorba került, a pajtáskodás cimborasággá alakult: öten-hatan, néha kilencen is együtt egy „lánybandát”, „lánycsatát” alkottak. (1965 Ruitz Izabella C7086, 577) | az együttjáró legénytársaságon belül is voltak ellentétek, rang- és korkülönbség alapján. Ugyanis a bandán belüli baráti társaságot úgy nevezték, hogy egy cimboraságba járók (1967 Ethnographia C7101, 594) | Az iskolát elhagyó vagy bérmált, konfirmált leányok koruk és szorosabban vett lakhelyük szerint kisebb csoportokba: lánybandába, lánycsapatba, cimboraságba, pajtásságba tömörültek (1980 NéprajziLex. CD47).

3. (kissé rég, pejor) ’bűntettek elkövetői, etikailag elítélendő cselekedetek végrehajtói között fennálló cinkos viszony, ill. az abban részt vevők csoportja’ ❖ a’ Klúbisták igen neki hevlvén, mód nélkl nagyították a’ Haza’ veſzedelmeit; ’s nyilván állították, hogy eggy réſze az Amsterdámi Tanátsnak, tzimboraságban vagyon az Arausiói Ház’ ki-kltözött Követivel (1795 Magyar Hírmondó 7444130, 713) | titkos czimboraság űzi kitanult gonosz tetteit városunkban (1841 Ormós Zsigmond 8341002, 196) | hazaárulók, kik czimboraságban vannak az ellenséggel (1896 Gracza György CD45) | védelmezi őket […]. Mi van emögött? Érdek? Cimboraság? Magát is részeltetik a kihágásaik hasznából? (1963 Urbán Ernő C4480, 6) | Sok helyütt elterjedt hit szerint a lidérc vagy gazdája az ördöggel áll cimboraságban, ill. gazdája a lidérc birtokába jutva eladja lelkét az ördögnek (1980 NéprajziLex. CD47).

4. (rég) ’vmely közös cél érdekében létrejövő (titkos) viszony, szövetség, ill. az abban részt vevők közössége’ ❖ ? társaság, tzimboraság, die Gesellscha (1818 Márton József¹ C3044, 1785. hasáb) | a’ keletindiai czimboraság […] szünjék meg kereskedő társaság lenni (1833 Jelenkor C0226, 468) | a legitimista cimboraságot a’ fegyveres erő üzte szét (1833 Jelenkor C0226, 510) | Jellasich szoros czimboraságban van az osztrák ministeriummal (1848 Március Tizenötödike C3027, 670).

4a. (nyj) ’mezőgazdasági dolgozókból álló, vmely közös munka elvégzésére (önkéntesen) létrejövő, kisebb, alkalmi társulás, kaláka’ ❖ cimboraság: […] 2. a munkatársulás egyik speciális, kihalt, de szükségből mindig újratámadó formája. A szántásnál az elegendő igaerővel nem rendelkező jobbágyok állataikat összefogták egy eke elé, s így segítették ki egymást (1977 NéprajziLex. CD47) | a szegényebb jobbágyok munkával, ekével, vetőmaggal, igaerővel alkalmilag kisegítették egymást, mert pl. az ekével való szántáshoz négy-hat marhára is szükség volt. Cimboraságnak, Erdélyben segiccségnek nevezték a kisegítésnek ezt a fajtáját (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153008, 623) | A leglényegesebb termelői tevékenységre – szántásra, aratásra, nyomtatásra, cséplésre, kukoricafosztásra, szénagyűjtésre – fogtak össze a gazdaságok, munkaerejük megsokszorozására és a sürgető munkák meggyorsítására cimboraságban, kalákában, kölcsönös segítséggel végezve a munkát (2000 Magyar néprajz CD47).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cimbora; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

cimboraság főnév 3A8
1. (átv is)
vkinek egy v. több másik személyhez való közvetlen, pajtáskodó(, baráti) viszonyulása, ill. két v. több személy között kialakult ilyenfajta kapcsolat, viszony
a’ léleknek czimborasága
(1830 Kazinczy Ferenc ford.Molière)
?
a müvészekkeli czimboraságát ösmerjük
(1847 Kemény Zsigmond)
Szigligeti és társai mintegy kétfelé nézve, nem szakadtak el az akadémikus felfogástól, de cimboraságban maradtak koruk ízlésével is
(1896 PallasLex.)
Mostanában nagy a cimboraság Kovács, Bándi meg a plébános között
(1949 Kovács György)
cimboraságban vele nem voltam, sem ezt megelőzően, sem ezután vele nem találkoztam. Szemben a tegnap megfogalmazott állításával, hogy közeli kapcsolatban voltam vele
(1996 Országgyűlési Napló)
2. (kissé rég)
〈megszólításként is:〉 közvetlen(, baráti) viszonyban levő személyekből, cimborákból álló, főként mulatozás, szórakozás céljából (alkalmilag) összeálló csoport, társaság
részeges tzimboraság
(1818 Márton József¹)
Föl, cimboraság, vigalomra, S pogány legyen a vigalom: A bút kiürült poharakkal Kegyetlenül üssük agyon
(1845 Petőfi Sándor)
Többen mentek be a kapun: fiuk, leányok, Kocsis testvéreinek egész czimborasága
(1907 Ambrus Zoltán)
[Zsibait] éjszakának idején többé sohase látták, kocsmába nem tette a lábát, a víg cimboraságot messze elkerülte
(1930 Krúdy Gyula)
2a. (nyj)
hasonló korú leányoknak v. legényeknek vmilyen társas foglalatosság, együttes tevékenység végzése céljából létrejött kisebb csoportja, közössége
Lány a lánnyal már kiskorától fogva barátkozott, játszadozott libaőrzés közben s az iskolában. Mikor aztán nagylánysorba került, a pajtáskodás cimborasággá alakult: öten-hatan, néha kilencen is együtt egy „lánybandát”, „lánycsatát” alkottak.
(1965 Ruitz Izabella)
az együttjáró legénytársaságon belül is voltak ellentétek, rang- és korkülönbség alapján. Ugyanis a bandán belüli baráti társaságot úgy nevezték, hogy egy cimboraságba járók
(1967 Ethnographia)
Az iskolát elhagyó vagy bérmált, konfirmált leányok koruk és szorosabban vett lakhelyük szerint kisebb csoportokba: lánybandába, lánycsapatba, cimboraságba, pajtásságba tömörültek
(1980 NéprajziLex.)
3. (kissé rég, pejor)
bűntettek elkövetői, etikailag elítélendő cselekedetek végrehajtói között fennálló cinkos viszony, ill. az abban részt vevők csoportja
a’ Klúbisták igen neki hevlvén, mód nélkl nagyították a’ Haza’ veſzedelmeit; ’s nyilván állították, hogy eggy réſze az Amsterdámi Tanátsnak, tzimboraságban vagyon az Arausiói Ház’ ki-kltözött Követivel
(1795 Magyar Hírmondó)
titkos czimboraság űzi kitanult gonosz tetteit városunkban
(1841 Ormós Zsigmond)
hazaárulók, kik czimboraságban vannak az ellenséggel
(1896 Gracza György)
védelmezi őket […]. Mi van emögött? Érdek? Cimboraság? Magát is részeltetik a kihágásaik hasznából?
(1963 Urbán Ernő)
Sok helyütt elterjedt hit szerint a lidérc vagy gazdája az ördöggel áll cimboraságban, ill.illetve gazdája a lidérc birtokába jutva eladja lelkét az ördögnek
(1980 NéprajziLex.)
4. (rég)
vmely közös cél érdekében létrejövő (titkos) viszony, szövetség, ill. az abban részt vevők közössége
?
társaság, tzimboraság, die Gesellscha
(1818 Márton József¹)
a’ keletindiai czimboraság […] szünjék meg kereskedő társaság lenni
(1833 Jelenkor)
a legitimista cimboraságot a’ fegyveres erő üzte szét
(1833 Jelenkor)
Jellasich szoros czimboraságban van az osztrák ministeriummal
(1848 Március Tizenötödike)
4a. (nyj)
mezőgazdasági dolgozókból álló, vmely közös munka elvégzésére (önkéntesen) létrejövő, kisebb, alkalmi társulás, kaláka
cimboraság: […] 2. a munkatársulás egyik speciális, kihalt, de szükségből mindig újratámadó formája. A szántásnál az elegendő igaerővel nem rendelkező jobbágyok állataikat összefogták egy eke elé, s így segítették ki egymást
(1977 NéprajziLex.)
a szegényebb jobbágyok munkával, ekével, vetőmaggal, igaerővel alkalmilag kisegítették egymást, mert pl.például az ekével való szántáshoz négy-hat marhára is szükség volt. Cimboraságnak, Erdélyben segiccségnek nevezték a kisegítésnek ezt a fajtáját
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
A leglényegesebb termelői tevékenységre – szántásra, aratásra, nyomtatásra, cséplésre, kukoricafosztásra, szénagyűjtésre – fogtak össze a gazdaságok, munkaerejük megsokszorozására és a sürgető munkák meggyorsítására cimboraságban, kalákában, kölcsönös segítséggel végezve a munkát
(2000 Magyar néprajz)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cimbora; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások