cimboratárs fn 2A (rég)

1. (ritk) ’pajtás, társ, ill. szövetségese vkinek, cimbora’ ❖ Mondjátok meg a’ ti tzimbora társaitoknak, hogy az  Királlyok, az  Attyok, Báttyok, ’s Baráttyok, hogy  nállok nélkl nem lehet ſzerentsés (1794 Berta György ford.–Öhler C1066, 228) | Peti urfi […] halálra unná magát, ha Pestről nehány czimbora társa ki nem rándul hozzá (1863 Roboz István C3632, 110).

2. (gyakr. birt szjellel) (pejor) ’bűntárs, cinkos, vkinek vmiben cimborája’ ❖ Most már mind a fő indítót, mind pedig czimbora társait keményen kérdőre vonták (1817 Czövek István ford. C1238, 385) | Engem néz-e tehát a pártos czimbora társnak? Mondá, a ki gonosz csinnyát jó nemzetem ellen, S ellenetek volnék alkalmas hajtani végre? (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358003, 83) | [egy névtelen] bennem, mint egy ujjal Jellachich czimbora-társára akart a világ előtt mutatni; jó nevemnek, s híremnek, mellyet éltemnél nagyobbra becsülök, hazafiuságomnak, és nemzetem iránti hivségemnek, ragaszkodásomnak tartozom, hogy a rágalmat, és gyanúsítást, az, esemény környülállásos elterjesztésével magamtól elútasítsam (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Bűneinek betanúlt, hivséges czimboratársi (1869 Baksay Sándor ford.–Lucanus C0733, 140).

cimboratárs főnév 2A (rég)
1. (ritk)
pajtás, társ, ill. szövetségese vkinek, cimbora
Mondjátok meg a’ ti tzimbora társaitoknak, hogy az  Királlyok, az  Attyok, Báttyok, ’s Baráttyok, hogy  nállok nélkl nem lehet ſzerentsés
(1794 Berta György ford.Öhler)
Peti urfi […] halálra unná magát, ha Pestről nehány czimbora társa ki nem rándul hozzá
(1863 Roboz István)
2. (gyakr. birt szjellel) (pejor)
bűntárs, cinkos, vkinek vmiben cimborája
Most már mind a fő indítót, mind pedig czimbora társait keményen kérdőre vonták
(1817 Czövek István ford.)
Engem néz-e tehát a pártos czimbora társnak? Mondá, a ki gonosz csinnyát jó nemzetem ellen, S ellenetek volnék alkalmas hajtani végre?
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
[egy névtelen] bennem, mint egy ujjal Jellachich czimbora-társára akart a világ előtt mutatni; jó nevemnek, s híremnek, mellyet éltemnél nagyobbra becsülök, hazafiuságomnak, és nemzetem iránti hivségemnek, ragaszkodásomnak tartozom, hogy a rágalmat, és gyanúsítást, az, esemény környülállásos elterjesztésével magamtól elútasítsam
(1848 Kossuth Hírlapja)
Bűneinek betanúlt, hivséges czimboratársi
(1869 Baksay Sándor ford.Lucanus)

Beállítások