cipész fn 4B (jelzőként is)

’cipőkészítéssel és lábbelik javításával foglalkozó (önálló) iparos (műhelye, boltja)’ ❖ A’ csizmadiák, vagy hogy divatnak hódoljunk, csizmaművészek szintolly honboldogitó mesterséget gyakorolnak ugyan, mint a’ czipészek ’s kefecsinálók, mégis amazok hetivásáraikat a’ dunapart felé tartják, mig emezekkel a’ különben is szük Rózsapiacz büszkélkedik (1844 Pesti Hírlap CD61) | lakik itt valami kótyagos cipész a szomszédban, ahová sarkaltatni hordjuk a cipőinket (1930 Krúdy Gyula CD54) | Pest dícséretére szóljon, hogy a nagyvilági kalaposok, ékszerészek, cipészek, fényképészek közt remek könyvesboltok virulnak (1937 Cs. Szabó László 9093013, 139) | a szabó vagy a cipész örömöt érezhet a pompásan szabott ruha vagy cipő láttán, ami saját munkájának eredménye (1976 Selye János 9594002, 91) | cipész kisiparosról (1989 Kovács Dezső² 2046005, 14).

ÖE: ~fonál, ~gyakornok, ~gyerek, ~ipar, ~szakma, ~szerszám, ~tanonc, ~üzlet.

Sz: cipészkedik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cipő; ÉKsz.

cipész főnév 4B (jelzőként is)
cipőkészítéssel és lábbelik javításával foglalkozó (önálló) iparos (műhelye, boltja)
A’ csizmadiák, vagy hogy divatnak hódoljunk, csizmaművészek szintolly honboldogitó mesterséget gyakorolnak ugyan, mint a’ czipészek ’s kefecsinálók, mégis amazok hetivásáraikat a’ dunapart felé tartják, mig emezekkel a’ különben is szük Rózsapiacz büszkélkedik
(1844 Pesti Hírlap)
lakik itt valami kótyagos cipész a szomszédban, ahová sarkaltatni hordjuk a cipőinket
(1930 Krúdy Gyula)
Pest dícséretére szóljon, hogy a nagyvilági kalaposok, ékszerészek, cipészek, fényképészek közt remek könyvesboltok virulnak
(1937 Cs. Szabó László)
a szabó vagy a cipész örömöt érezhet a pompásan szabott ruha vagy cipő láttán, ami saját munkájának eredménye
(1976 Selye János)
cipész kisiparosról
(1989 Kovács Dezső²)
ÖE: cipészfonál, cipészgyakornok, cipészgyerek, cipészipar, cipészszakma, cipészszerszám, cipésztanonc, cipészüzlet
Sz: cipészkedik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cipő; ÉKsz.

cipész- (előtagként)

’a cipészszakmában dolgozó 〈személy〉’ ❖ cipészinas fn 4A | ahány krajcár, annyi felé gurul, ahány krajcár, annyi külön gazdája akad a földből vagy honnan egyszerre előtermő cipész-, szabó-, asztalos-, bádogos- stb. inasok között (1858 Vajda János 8503076, 179) | [Apám] elhatározta, hogy cipészinasnak ad Tonkov mesterhez (1929 Móricz Virág ford.–Saljapin CD10) | inasgyerekek színházast játszottak. Láng is odatartott; ekkor egy cipészinas odavetett neki inget és gatyát, öltse fel (1968 Csatkai Endre CD52)  cipészlegény fn 4B | Székely Pál czipészlegény (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Fehér Miksa cipészlegény Nagy Márta varróleányt szerelemféltésből agyonlőtte (1897 Ady Endre CD0801) | A pozsonyi cipészlegények 1516-ban kelt [céhszabályzata] (1996 Szende Katalin CD52)  cipészmester fn 4B | Egy vidéki nagyobb városból közlik azon különös esetet, hogy egy czipészmester, ki gyermekkori irás- és olvasásbeli mulasztását helyre akarta hozni; felszólita egy ottani tanitót, sziveskednék e czélból naponként egy órai tanitási időt határozni (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A kontár cipészmester nem fejeli meg jól a cipőt (1911 Szabó Ervin CD10) | [az apa] cipészmester volt, átlaglábbeliket készített (1998 Magyar Hírlap CD09)  cipészsegéd fn 3B2 | Egy Tóth István nevezetü pesti czipészsegéd pedig, akinek alig volt betevő falatja, száz pár bakkancsot varrt meg egészen dijtalanul [a honvédeknek] (1896 Gracza György CD45) | Miután az apám cipészsegéd volt, ingyen kaptam a tankönyveket, ingyen ebédelhettem az iskolában (1973 Császár István 9084001, 84).

cipész- (előtagként)
a cipészszakmában dolgozó 〈személy〉
cipészinas főnév 4A
ahány krajcár, annyi felé gurul, ahány krajcár, annyi külön gazdája akad a földből vagy honnan egyszerre előtermő cipész-, szabó-, asztalos-, bádogos- stb.s a többi inasok között
(1858 Vajda János)
[Apám] elhatározta, hogy cipészinasnak ad Tonkov mesterhez
(1929 Móricz Virág ford.Saljapin)
inasgyerekek színházast játszottak. Láng is odatartott; ekkor egy cipészinas odavetett neki inget és gatyát, öltse fel
(1968 Csatkai Endre)
cipészlegény főnév 4B
Székely Pál czipészlegény
(1857 Vasárnapi Újság)
Fehér Miksa cipészlegény Nagy Márta varróleányt szerelemféltésből agyonlőtte
(1897 Ady Endre)
A pozsonyi cipészlegények 1516-ban kelt [céhszabályzata]
(1996 Szende Katalin)
cipészmester főnév 4B
Egy vidéki nagyobb városból közlik azon különös esetet, hogy egy czipészmester, ki gyermekkori irás- és olvasásbeli mulasztását helyre akarta hozni; felszólita egy ottani tanitót, sziveskednék e czélból naponként egy órai tanitási időt határozni
(1857 Vasárnapi Újság)
A kontár cipészmester nem fejeli meg jól a cipőt
(1911 Szabó Ervin)
[az apa] cipészmester volt, átlaglábbeliket készített
(1998 Magyar Hírlap)
cipészsegéd főnév 3B2
Egy Tóth István nevezetü pesti czipészsegéd pedig, akinek alig volt betevő falatja, száz pár bakkancsot varrt meg egészen dijtalanul [a honvédeknek]
(1896 Gracza György)
Miután az apám cipészsegéd volt, ingyen kaptam a tankönyveket, ingyen ebédelhettem az iskolában
(1973 Császár István)

Beállítások