csődület fn 3B

1. (gyakr. pejor) ’nagy számban összegyűlt, (hirtelen) összeverődött emberek sokasága, tömege’ ❖ afféle csődület tehát, melly a’ nemzet morzsáira éhenhalólag rohan (1842 Pesti Hírlap CD61) | egy csendes utcában nagy csődület támadt (1907 Ady Endre CD0801) | Fény és dalolás, körmenetek és piaci csődületek örökké hívogató metropolisa[, Nápoly] (1983 Cs. Szabó László 9093005, 218).

2. (rég) ’〈vmely állásra, vminek a bérlésére meghirdetett〉 pályázati verseny’ ❖ A’ dajkaságra hirdetett csődületre (concursus) egy párisi asszony sem bocsáttatott (1838 Erdélyi Híradó C5300, 87) | [a] tanitói állomás [= állás] betöltésére folyó évi julius 15-kén reggeli 8 órakor az orvosikar épületében csődület fog tartatni (1843 Pesti Hírlap CD61) | a fogyasztási adó haszonbérbeadásának ezentul mindig nyilvános csődület utján, ugy szóbeli árverés, mint irásbeli ajánlatok begyüjtése által kell történnie (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [Gelei József a] kiállott csődület után, mely akkor német és latin dolgozatokat kívánt, 1790-ben a jászberényi középiskolában tanár lett (1894 Szinnyei József CD27).

2a. (rég) ’az elsőség elnyeréséért v. megtartásáért való (piaci) verseny’ ❖ ha nincs csődület – concursus – a’ legbecstelenebb ló is elviheti a’ díjakat, habár lépve járná is végig a’ pályát (1838 Széchenyi István CD1501) | Bocsáttassék a só szabad csődület alá, s bajos felszámitni, mennyivel leend a só bővebb és olcsóbb (1847 Hetilap CD61) | [a 13. században a zsidók és az izmaeliták] határozták meg az áruk becsét, és igy sok kereskedőt a piaczról és a vásárokról elidegenitvén, a csődületet meggátolták (1855 Vasárnapi Újság CD56).

3. (rég) ’anyagi tönkremenetel állapota, amelyben az adós vagyonát az egybehívott hitelezők részére lefoglalják’ ❖ Concursus (adóssági): csődület (1835 Kunoss Endre C2852, 19) | hiában, ön megbukott, ’s jól tette, hogy csődületet kért (1842 Athenaeum C0024, 462) | Szelődy a menyekző után csődület alá esik, és ügyeit ügyvédére bízván családjával együtt eltünik (1843 Athenaeum C0027, 334) | Két nőtestvére két nagyurat mente meg a csődülettől (1844 Nagy Ignác C3268, 13).

J: csőd¹.

ÖU: nép~.

Sz: csődületi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csődül; ÉKsz.; SzT.

csődület főnév 3B
1. (gyakr. pejor)
nagy számban összegyűlt, (hirtelen) összeverődött emberek sokasága, tömege
afféle csődület tehát, melly a’ nemzet morzsáira éhenhalólag rohan
(1842 Pesti Hírlap)
egy csendes utcában nagy csődület támadt
(1907 Ady Endre)
Fény és dalolás, körmenetek és piaci csődületek örökké hívogató metropolisa[, Nápoly]
(1983 Cs. Szabó László)
2. (rég)
〈vmely állásra, vminek a bérlésére meghirdetett〉 pályázati verseny
A’ dajkaságra hirdetett csődületre (concursus) egy párisi asszony sem bocsáttatott
(1838 Erdélyi Híradó)
[a] tanitói állomás [= állás] betöltésére folyó évi julius 15-kén reggeli 8 órakor az orvosikar épületében csődület fog tartatni
(1843 Pesti Hírlap)
a fogyasztási adó haszonbérbeadásának ezentul mindig nyilvános csődület utján, ugy szóbeli árverés, mint irásbeli ajánlatok begyüjtése által kell történnie
(1859 Vasárnapi Újság)
[Gelei József a] kiállott csődület után, mely akkor német és latin dolgozatokat kívánt, 1790-ben a jászberényi középiskolában tanár lett
(1894 Szinnyei József)
2a. (rég)
az elsőség elnyeréséért v. megtartásáért való (piaci) verseny
ha nincs csődület – concursus – a’ legbecstelenebb ló is elviheti a’ díjakat, habár lépve járná is végig a’ pályát
(1838 Széchenyi István)
Bocsáttassék a só szabad csődület alá, s bajos felszámitni, mennyivel leend a só bővebb és olcsóbb
(1847 Hetilap)
[a 13. században a zsidók és az izmaeliták] határozták meg az áruk becsét, és igy sok kereskedőt a piaczról és a vásárokról elidegenitvén, a csődületet meggátolták
(1855 Vasárnapi Újság)
3. (rég)
anyagi tönkremenetel állapota, amelyben az adós vagyonát az egybehívott hitelezők részére lefoglalják
Concursus (adóssági): csődület
(1835 Kunoss Endre)
hiában, ön megbukott, ’s jól tette, hogy csődületet kért
(1842 Athenaeum)
Szelődy a menyekző után csődület alá esik, és ügyeit ügyvédére bízván családjával együtt eltünik
(1843 Athenaeum)
Két nőtestvére két nagyurat mente meg a csődülettől
(1844 Nagy Ignác)
J: csőd¹
ÖU: népcsődület
Sz: csődületi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csődül; ÉKsz.; SzT.

Beállítások