csapódik tn ige 12a

1. ’csattanó hanggal vmihez ütődik, verődik vmi v. vki’ ❖ egy Törökkel terhelt hajó a’ ksziklához tsapódott vala (1789 Magyar Kurír C0315, 1385) | mi egy szirthez csapódtunk, S reá dobatva oly sebes erővel, Ügyefogyott hajónk kettészakadt (1866 Arany László ford.–Shakespeare CD11) | buffanva csapódott földre a könyv (1913 Laczkó Géza CD10) | nagyot dörrent a fához csapódó lapát (1937 Darvas József CD10) | [a versenyautó] egy kanyarban kisodródott, nagy erővel a korlátnak csapódott (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈víz, csapadék, szél〉 nagy erővel verődik vhova’ ❖ valami zúgást hallok: a’ ladik ellen tsapódó víz habokat hallom (1779 e. Faludi Ferenc C1663, 223) | a habok most is haragosan csapódnak a híd oszlopához (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | Szélvész erősségű léghuzat csapódott az arcába s egy pillanatra visszaremegtette (1918 Déry Tibor CD10) | a hullámtörőnek csapódó lomha hullámokat és messziséget látott (1965 Makai Imre ford.–Pausztovszkij 9418005, 61).

1b. ’〈tűz, láng〉 nagy erővel fellobban(va jut vhova)’ ❖ a’ Láng ide, ’s tova tsapódván [a félelmet növeli] (1784 Magyar Hírmondó C0272, 662) | Szalmavár ég, a Posztó Sámuel szénakazala ég, magasra csapódnak a lángok (1886 Tolnai Lajos 8483022, 137) | Nem rakhatom meg nagyon a tűzet, csapódik a láng, s a füstöt hordja a szél (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

2. ’hirtelen, nagy erővel, lendülettel vágódik vmibe’ ❖ [Kadosa] megy mint fergetegek szárnyán a gyilkos erőszak, Mely tör, emel, vagy aláz, s mindent fölforgat utában: Úgy megyen ez, s az ölő seregek közepébe csapódik (1823–1824 Vörösmarty Mihály CD01) | [a vadludak] víg lármával csapódnak a föléledt sás közűl kicsillogó tócsák vizébe (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a lelőtt vadászgép] hatalmas füstszalagot huzva maga után meredek zuhanással csapódik a tengerbe (1942 Déli Hírlap 2121001, 8) | Az aszteroidákról szóló híreket lehet rémhíreknek minősíteni, de nemrég a világ látványos bemutatót kapott a Jupiterbe csapódó égi bombákról (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈hang, szag, fény stb. vmely érzékszervbe〉 hirtelen nagy erővel jut’ ❖ Edgy gyenge tüzetske, jelessen Tsillámlva, szemünkbe tsapódék (1781 Főldi János 7112002, 127) | hátam mögül valamelly éles sikoltás csapódék füleimbe (1845 Garay János C1815, 120) | az asszonynak minduntalan orrába csapódott a frissen borotvált arcok meg a kifent bajuszok pomádé illata (1910 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | A töltés két erdő közt kanyarog Borrévig, hűvös sarjúszag csapódik az orrunkba (1970 Mészöly Miklós 9439002, 732).

3. ’〈ajtó, fedél stb.〉 csattanó hangot adva zárul, csukódik’ ❖ Az ajtó is ránk csapódott (1859 Rákosi László 8386004, 5) | a házmester kitaszigálta a vendéget, döngve csapódott a kapu (1917–1919 Krúdy Gyula CD54) | hallja, hogy nyílik és csapódik a mellette levő szoba ajtaja (1927 Móra Ferenc 9459038, 159) | Egymás után csapódnak a szemétládák fedelei, s a százkilós férfiak játszi könnyedséggel pakolják teli a szeméttartályokat (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’véletlenszerűen v. alkalomszerűen szegődik, csatlakozik vki vkihez v. vmihez’ ❖ A háború után még néhány viharvert bosnyák is hozzájuk csapódott s itt rekedtek Iván nyakán (1936 Somogyváry Gyula 9611001, 16) | egy férfi, aki valahogy hirtelen csapódott hozzájuk (1969 Mándy Iván 9420038, 547) | Vannak, akiknek egyházuktól, vallásuktól elszakadva is – úgy érzik – szükségük van hitre. Ezeknek egy része kisebb vallásfelekezetekhez, szektákhoz csapódik (1983 Pető Gábor Pál 1119004, 194).

Ö: be~, fel~, ki~, le~, össze~.

ÖU: bele~, el~, neki~, oda~, rá~, vissza~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csap¹; ÉKsz.; SzT.

csapódik tárgyatlan ige 12a
1.
csattanó hanggal vmihez ütődik, verődik vmi v. vki
egy Törökkel terhelt hajó a’ ksziklához tsapódott vala
(1789 Magyar Kurír)
mi egy szirthez csapódtunk, S reá dobatva oly sebes erővel, Ügyefogyott hajónk kettészakadt
(1866 Arany László ford.Shakespeare)
buffanva csapódott földre a könyv
(1913 Laczkó Géza)
nagyot dörrent a fához csapódó lapát
(1937 Darvas József)
[a versenyautó] egy kanyarban kisodródott, nagy erővel a korlátnak csapódott
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈víz, csapadék, szél〉 nagy erővel verődik vhova
valami zúgást hallok: a’ ladik ellen tsapódó víz habokat hallom
(1779 e. Faludi Ferenc)
a habok most is haragosan csapódnak a híd oszlopához
(1877 Mikszáth Kálmán)
Szélvész erősségű léghuzat csapódott az arcába s egy pillanatra visszaremegtette
(1918 Déry Tibor)
a hullámtörőnek csapódó lomha hullámokat és messziséget látott
(1965 Makai Imre ford.Pausztovszkij)
1b.
〈tűz, láng〉 nagy erővel fellobban(va jut vhova)
a’ Láng ide, ’s tova tsapódván [a félelmet növeli]
(1784 Magyar Hírmondó)
Szalmavár ég, a Posztó Sámuel szénakazala ég, magasra csapódnak a lángok
(1886 Tolnai Lajos)
Nem rakhatom meg nagyon a tűzet, csapódik a láng, s a füstöt hordja a szél
(1999 e. Kocsis Rózsi)
2.
hirtelen, nagy erővel, lendülettel vágódik vmibe
[Kadosa] megy mint fergetegek szárnyán a gyilkos erőszak, Mely tör, emel, vagy aláz, s mindent fölforgat utában: Úgy megyen ez, s az ölő seregek közepébe csapódik
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
[a vadludak] víg lármával csapódnak a föléledt sás közűl kicsillogó tócsák vizébe
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a lelőtt vadászgép] hatalmas füstszalagot huzva maga után meredek zuhanással csapódik a tengerbe
(1942 Déli Hírlap)
Az aszteroidákról szóló híreket lehet rémhíreknek minősíteni, de nemrég a világ látványos bemutatót kapott a Jupiterbe csapódó égi bombákról
(2000 Magyar Hírlap)
2a.
〈hang, szag, fény stb. vmely érzékszervbe〉 hirtelen nagy erővel jut
Edgy gyenge tüzetske, jelessen Tsillámlva, szemünkbe tsapódék
(1781 Főldi János)
hátam mögül valamelly éles sikoltás csapódék füleimbe
(1845 Garay János)
az asszonynak minduntalan orrába csapódott a frissen borotvált arcok meg a kifent bajuszok pomádé illata
(1910 Tersánszky Józsi Jenő)
A töltés két erdő közt kanyarog Borrévig, hűvös sarjúszag csapódik az orrunkba
(1970 Mészöly Miklós)
3.
〈ajtó, fedél stb.〉 csattanó hangot adva zárul, csukódik
Az ajtó is ránk csapódott
(1859 Rákosi László)
a házmester kitaszigálta a vendéget, döngve csapódott a kapu
(1917–1919 Krúdy Gyula)
hallja, hogy nyílik és csapódik a mellette levő szoba ajtaja
(1927 Móra Ferenc)
Egymás után csapódnak a szemétládák fedelei, s a százkilós férfiak játszi könnyedséggel pakolják teli a szeméttartályokat
(1995 Magyar Hírlap)
4.
véletlenszerűen v. alkalomszerűen szegődik, csatlakozik vki vkihez v. vmihez
A háború után még néhány viharvert bosnyák is hozzájuk csapódott s itt rekedtek Iván nyakán
(1936 Somogyváry Gyula)
egy férfi, aki valahogy hirtelen csapódott hozzájuk
(1969 Mándy Iván)
Vannak, akiknek egyházuktól, vallásuktól elszakadva is – úgy érzik – szükségük van hitre. Ezeknek egy része kisebb vallásfelekezetekhez, szektákhoz csapódik
(1983 Pető Gábor Pál)
ÖU: belecsapódik, elcsapódik, nekicsapódik, odacsapódik, rácsapódik, visszacsapódik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csap¹; ÉKsz.; SzT.

Beállítások